vrijdag 22 juni 2012

Expliciete rol voor arts in Jeugdzorg

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Expliciete-rol-voor-arts-in-jeugdzorg.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+knmgnieuws+%28KNMG%29

22 juni 2012

Expliciete rol voor arts in jeugdzorg

De KNMG pleit bij de Tweede Kamer voor een expliciete rol van de arts aan het begin van de keten in de jeugdzorg en meer waarborg voor samenhang in de medische zorg aan jeugdigen. Alleen dan kan er sprake zijn van een passend aanbod van jeugdhulp.

De Staatssecretaris van VWS heeft in april 2012 de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buitenspel’ gestuurd aan de Tweede Kamer. De KNMG geeft in twee position papers over de stelselwijziging jeugdzorg en over de jeugd-GGZ aanbevelingen aan de Tweede Kamercommissie Jeugdzorg.

Verankeren

De KNMG is van mening dat de rol van de arts moet worden verankerd in de keten van jeugdzorg. Op dit moment is, als de jongere bij de jeugdzorg binnenkomt, de analyse door een arts niet geregeld. Ook is de samenhang in de medische zorg onvoldoende gewaarborgd. Zonder goede vraaganalyse en diagnosestelling door een multidisciplinair team, waar ook een arts deel van uitmaakt, kan geen sprake zijn van een passend aanbod van jeugdhulp.

GGZ-aanbod

De KNMG is voorstander van het ontwikkelen van een GGZ-aanbod in de eerste lijn dicht bij de huisarts, zodat daar de psychische en/of somatische klachten in onderlinge samenhang geanalyseerd kunnen worden. Daarvoor is het nodig de juiste voorwaarden te scheppen. Daarom pleit de KNMG ervoor als eerste stap een GGZ-aanbod in de eerste lijn dichtbij de huisarts wettelijk te regelen.

Zorgverzekeringswet

De KNMG vindt het van belang om de kinder- en jeugd-GGZ binnen de Zorgverzekeringswet te houden. Alleen zo kan het individuele recht op medische zorg en de kwaliteit daarvan gewaarborgd blijven. Bij overheveling naar de gemeente geldt het recht op zorg via de Zorgverzekeringswet niet meer.
Op woensdag 20 juni 2012 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de stelselherziening in de jeugdzorg. De inbreng van de KNMG is hierbij overgenomen en heeft geleid tot vragen aan het kabinet.

Zie ook:
              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten