woensdag 13 juni 2012

Geen tulpen en kaas; mensenhandel en kindermisbruik

Ontspringt Secretaris Generaal Joris Demmink al jaren de dans in Nederland voor zijn vermeende pedofiele handelingen, in Amerika wordt hij in de schijnwerpers gezet in The American Spectator.


Onze secretaris-generaal in Amerika

 
Misschien wordt de Nederlandse secretaris-generaal op het ministerie van Justitie - Joris Demmink - nog beroemd. Hij wordt nu stevig op de korrel genomen door een commentator op de website van het zeer conservatieve Amerikaanse tijdschrift The American Spectator.

Dachten we vroeger bij Nederland aan tulpen, goede kaas en hardwerkende mensen, nu is Nederland centrum van mensenhandel, kindermisbruik en als dieptepunt is een verdachte van kindermisbruik de baas op het ministerie van Justitie. Althans zo is de strekking van dat commentaar.

De schrijver is Peter Hannaford, ooit adviseur van de overleden president, filmster en aartsconservatief Ronald Reagan. Hij bekijkt Nederland met een simpele blik.

Hij beschrijft hoe in Amsterdam misbruik en pornografie van 67 kinderen mogelijk was, en dat Nederland in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2011 neergezet wordt als centrum in de internationale mensen- en kinderhandel. 

Hannaford heeft zijn feiten niet helemaal op orde als hij suggereert dat het Nederlandse ministerie van Justitie zich zou verzetten tegen het verbieden van pedofielen-vereniging Martijn, ondanks een initiatief daartoe van het Openbaar Ministerie in Assen.

Dat proces loopt nu. Volgens de advocaat van Martijn heeft de minister van Justitie juist 'de hoop' uitgesproken dat Martijn zal worden verboden door de rechter. Dat heeft Hannaford dan wat al te simpel gezien. 

Maar Demmink is nog niet klaar met Hannaford. Hoe kan het dat Demmink nu de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie is als in een (gestopt) onderzoek in 1998 een getuige heeft gesproken van seksueel misbruik door Demmink? Hij haalt ook de aangiftes van een aantal Turkse jongens tegen Demmink aan.

Hannaford schrijft dat de Verenigde Staten druk op Nederland moet uitoefenen om de mensenhandel en kindermisbruik aan te pakken. 'De Nederlandse regering moet weten dat ze niet langer deze internationale kinderseks-bende de rug kan toekeren.' Dat betekent volgens hem dat de beschuldigingen tegen Demmink in Nederland 'publiekelijk' moeten worden onderzocht.

Ervaar de conservatieve kritiek op Nederland zelf.

Eerdere berichten over Demmink

3 opmerkingen:

 1. 31 839 Jeugdzorg Nr.177
  LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
  Vastgesteld 24 februari 2012

  1 Hoe kan het dat het collectieve eigen vermogen van de Bureaus Jeugdzorg is toegenomen maar dat er toch grote tekorten worden geconstateerd?

  De Algemene Rekenkamer heeft in het rapport «Kosten van jeugdbe-scherming en jeugdreclassering» geconstateerd dat in 2009 bij de uitvoering van de Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) door de Bureaus Jeugdzorg en Landelijk Werkende Instellingen (BJZ/LWI) een positief resultaat is behaald van € 2,1 mln. In 2010 is een negatief resultaat behaald van € 2,5 mln. (= 0,8% van het jaarlijkse budget voor JB/JR-taken). Met andere woorden, van grote tekorten is op het totaal van JB/JR-taken in 2009 en 2010 geen sprake geweest. Het eigen vermogen van de BJZ/LWI is gestegen, omdat de BJZ/LWI niet alleen JB/JR-taken uitvoeren maar ook taken in het vrijwillige kader jeugdzorg. Op de taken in de vrijwillige jeugdzorg hebben de BJZ/LWI over 2010 kennelijk geld overgehouden ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoe blij ik ook ben met deze openbaarheid de Amerikanen moeten toch echt de hand in eigen boezem steken.

  Nick Bryant heeft hierover een boek geschreven:

  http://franklinscandal.com/index.html

  Dit is het zelfde schandaal als in 'Conspiracy of Silence' wordt uiteengezet.

  Lees evt. ook:

  http://www.sott.net/article/236161-Men-Who-Hate-Women-The-Franklin-Scandal-and-the-Truth-About-Our-Leaders

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En kijk eens, het gebeurt ook al bij de alom gerespecteerde BBC!...

  http://www.sott.net/article/253598-The-BBC-Protecting-Pedophiles-and-War-Criminals-Since-2004?

  BeantwoordenVerwijderen