zaterdag 23 juni 2012

Goirle heeft meeste zware JeugdzorgGoirle heeft meeste zware jeugdzorg

donderdag 14 juni 2012 | 21:30 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 14 juni 2012 | 22:06

GOIRLE - Geen enkele andere gemeente in Nederland kent zoveel jongeren met zware jeugdzorgindicaties als Goirle.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Kinderen in Tel 2012' dat vrijdag officieel wordt gepresenteerd.

Het aantal jongeren dat in Nederland gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft is in vijf jaar tijd verdubbeld naar bijna 85.000. Brabant heeft van alle provincies het hoogste aantal zware jeugdzorggevallen, zo blijkt uit het onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut.

Kreeg in 2005 1,3 procent van de jongeren een indicatie voor zware jeugdzorg, in 2010 was dat 2,4 procent. Goirle spant de kroon met 4,28 procent. Dit komt vermoedelijk door de concentratie van vrouwenopvang en jeugdhulpverlening bij Kompaan en De Bocht in Goirle.

De onderzoekers hebben geen verklaring voor de verdubbeling van de zware jeugdzorg.
{Dat ze hier geen verklaring voor hebben is juist het beangstigende. Als het stijgen of dalen van de cijfers niet in verband kan worden gebracht met de rol van de ‘hulp’verleners kun je je afvragen hoe nuttig de hulpverlening dan is. Naar alle waarschijnlijkheid is het andersom. De toename van zware problemen is erg nuttig voor de hulpverlening, die nog lang wil blijven bestaan. Tip: misschien is het interessant voor deze ‘onderzoekers’ om eens een verband te leggen tussen de steeds ruimere definitie van kindermishandeling, die als een reuzenstofzuiger van alles naar binnen zuigt, in combinatie met toenemende rigiditeit in de bejegening van ouders en de stijgende lijn in de ‘probleemgevallen’. Misschien gaat ze dan een licht op en gaan ze inzien dat de hulpverlening ook een zeer vaardige schepper van problemen is.} Ze vrezen wel dat kinderen de dupe worden van de naderende stelselwijziging, als gemeenten de verantwoordelijkheid overnemen van provincies.

Gemeenten hebben wel ervaring met lichte jeugdzorg als opvoedcursussen, maar niet met zware: ernstige gedragsproblemen, psychische problemen of mishandeling.              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

  1. Het verbaast mij niets: Dit rapport illustreert weer wat ook uit het rapport Junger-Tas uit 1983 bleek: er is géén verband tussen de problematiek en de opgelegde maatregel (volstrekte willekeur dus!). Er is, blijkend uit later onderzoek, geen verband tussen de kennis van zaken en het geval en als klap op de vuurpijl het rapport '909 zorgen' van prof. N.W. Slot: slechts 28 % van de jongeren die jeugdzorg krijgen hebben enig positief effect, de rest negatief of geen enkel effect. Conclusie: 72% van de gelden naar 'jeugdzorg' is weggegooid geld... en dan vooral jammeren in Den Haag om méér geld aan jeugdzorg weg te smijten...

    Dat juist BJZ-N.Br. zo'n hoog aantal 'zware jeugdzorg' zaken heeft verbaast me ook niets: een overdaad aan jeugdzorg-instellingen die vol moeten en bovendien een BJZ dat bijna standaard in ieder indicatiebesluit heeft staan: 'er zijn geen onderzoeksgegevens bekend, er is geen onderzoek verricht, daarom vervalt het recht op second opinion'...ergo conclusio: wij plaatsen uw kinderen uit huis zonder enige vorm van onderzoek en u mag ook géén onderzoek laten verrichten omdat wij ook geen onderzoek gedaan hebben....(o nee: de rechter doet dat....!) Hoezo TERREUR van 'jeugdzorg'?

    Mijn advies blijft, zeker als Jz naar de gemeenten gaat: schaf dat hele BJZ af, luister eens eerst naar ouders en geef hulp op vrijwilligers-niveau bij eenvoudige huiselijke problemen en laat kinderen die écht iets mankeren direct onderzoeken door een échte deskundige.... U wilt toch ook niet dat er iets zou zijn als een 'Bureau Gezondheids Zorg' en AMG (zie elders op deze blog/20-6-2012!) als het om uw gezondheid gaat? Waarom dan wel als het om kinderen gaat?

    BeantwoordenVerwijderen