vrijdag 1 juni 2012

Hoogleraar Weijers: Vaak onterecht ingegrepen

door Hanna Gillisssen                                                                        Telegraaf 29 - 5 - 2012

Amsterdam. - Jongeren die zichzelf in coma zuipen, roofmoorden plegen en een verkrachtingsfilmpje op internet plaatsen. In dat licht vindt vrijdag het vierde Nationaal Congres Opvoedondersteuning plaats. Ido Weijers, hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht, steekt ouders een hart onder de riem. "Nederland is niet alleen goed in voetballen, maar ook in opvoeden. Dat is iets om trots op te zijn." Weijers pleit daarom voor een terughoudende overheid die alle energie richt op de ernstige gevallen.Redactie Dark horse: Het is goed om te merken dat er steeds meer hoogleraren zijn, die in de media verklaren dat Jeugdzorg vaak onnodig ingrijpt. Waar ze wat meer aandacht aan zouden mogen geven, is het mechanisme dat dit mogelijk maakt. Het is niet voldoende om alles te verklaren vanuit de zaak Savanna (en anderen) die een verkramping zou hebben teweeggebracht bij jeugdbeschermers en kinderrechers. Het probleem bestaat al langer en gaat bovendien veel dieper. Het is ten ene male een belachelijke stelling van Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, dat er niet aan waarheidsvinding kan of hoeft te worden gedaan. Dat maakt van de rechtstaat een karikatuur. Een overheid die tot taak heeft te beschermen, wordt een beschadiger van zijn eigen burgers. Het belang van de jeugdige is een slecht gedefinieerd begrip waar de grootst mogelijke onzin onder mag worden verstaan, zolang in de rechtzaal door de Raad maar geeindigd wordt met: 'en daarom vrezen wij dat de ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd'. Dat is het enige wat de kinderrechter wil weten, want de rest heeft hij niet gehoord of gelezen.

Edele kinderredder

Zolang er op die manier wordt 'rechtgesproken' is er niemand die de kinderbeschermers uit hun kramp kan halen en is er ook geen politicus die wakker zal worden, op het punt van aantasting van de fundamentele rechten van burgers (ouders) die hun kinderen blijven verliezen op onrechtmatige gronden. De Raad kan de wet overtreden (door zich niet te houden aan een wettelijke termijn waarin ouders mogen reageren / door ouders niet te wijzen op hun rechten) en de rechter doet daar niets tegen. Het maakt ook van de rechter zelf een karikatuur. Een goeiige sukkel die zich alles laat voorkauwen door de sociaal werkers van BJZ. En de kinderen, waar het allemaal om begonnen was, worden hier het slachtoffer van. Die mogen hun ouders en familie missen, omdat overijverige kinderbeschermers de ouders hebben afgeschilderd als staatsgevaarlijk en hiermee beschermen ze niet de kinderen, maar hun eigen fantasie van 'edele kinderredder'. Ik schud mijn hoofd als ik een BJZ medewerker een brief zie ondertekenen met 'Jeugdbeschermer' en denk daarbij in gedachten 'Oudervernieler'. En als gevolg daarvan, natuurlijk ook 'Jeugdbeschadiger', omdat het kind door gebrek aan degelijk feitenonderzoek het recht wordt ontnomen op gezinsleven.

Gevaarlijk geloof

Ik ben tot de conclusie gekomen dat Jeugdzorg een geloof is. Een geloof van de laagste soort: dogmatisme, fundamentalisme, bijgeloof, verkettering, hysterie en de aanbidding van een onaards, schitterend, rein, zuiver en puur wezen, het KIND. En de kruisvaarders van de jeugdbescherming zullen alles doen om uit naam van die bovenaardse werkelijkheid, iedereen uit de weg te ruimen die de heiligheid van hun streven in twijfel trekt. Alle middelen van leugen, bedrog en chantage zijn daarbij geoorloofd, want er is hen reeds voordat hun campagnes tegen de heidenen (ouders) van start gaan, absolutie gegeven. Hen is het ware geloof! Ze kunnen dus naar hartelust hun gang gaan, in de wetenschap dat elke druppel bloed een noodzakelijk offer is voor de goede zaak. Wie twijfelt aan hun misdadige praktijken, twijfelt aan de onbevlekte geboorte van de godheid zelf. En ergens in een groot paleis, lacht hun opdrachtgever in zijn vuistje.

Sven Snijer


             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

4 opmerkingen:

 1. HEEL JUIST. 'Jeugdzorg' is gebaseerd op geloof.

  - WAAROM bestaat er adoptie?: Omdat een wees recht heeft op gezinsleven. Een schril contrast met:
  - WAAROM bestaat het in NL dat gezinsleven zo makkelijk aan de kant wordt geschoven door 'jeugdzorg', zonder diagnostieke waarheidsvinding? Werkgelegenheid, macht, domheid, eigengereidheid, bonus, ....?
  - HOE komt het dat er niet naar de behoeftes van een opgroeiende op langer termijn wordt gekeken/ gewogen?? De beweringen van 'jeugdzorg' zijn erg 'ad hoc', en niet op ontwikkelings-psychologie geënt. Dat neemt de rechter niet mee. Uit gemakzucht?? Uit onbenul dat BJZ aan geloof doet?? Niet weten dat het gevaarlijk voor een kind kan zijn het verkeerde traject in gesleurd te worden??

  Rechters slapen, tot schade van vele opgroeienden.
  - WAAROM zijn er zoveel geadopteerden die hun genetische ouders willen 'kennen'?? En met welk gevolg voor de psyche? ?
  En zou dat niet zo zijn bij uithuisgeplaatste kinderen??
  Rechters controleren niet de basis van het door 'jeugdzorg' beweerde. Slapen is makkelijker. Rechters toch!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Opmerkelijk, van een advocaat:
  http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.WAARHEIDSVINDING.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Sven,

  Je reactie is uitstekend, je hebt aardig bijgeleerd in 'jeugdzorgland'. Misschien is het aardig een lijst jeugdzorg-kritische hoogleraren te maken en steeds te herhalen en uit te breiden.

  - Prof. N.W. Slot (Jeugdzorg meer schadelijk dan nuttig / ca. 74 % schadelijk of geen effect)
  - Prof. J. van den Acker ('Opdoeken BJZ' / artikel Volkskrant)
  - Prof. J. Hermans ('Iedere UHP overbodig, wél juiste zorg geven')
  - Prof. C. den Ruyter (zie artikel in deze blog!)
  - Prof. I. Weijers (zie artikel hier boven)
  - Prof. v.d. Gaag

  (Overleden) prof's:

  - Prof.G. Hoefnagels (grote schade door ontnemen ouders van de kinderen)
  - Prof. R. Gardner (Ontnemen ouders van kinderen doet PAS ontstaan, ernstig kind beschadigend)
  - Prof. Bowlby (ouders zeer belangrijk voor kinderen, gemis ouders is schadelijk...)

  De overeenkomst voor al deze hoogleraren; 'jeugdzorg' negeert ze allemaal!!!

  Laatst merkte ik op dat de jeugdzorg-amateurs (géén wettelijke beroepsopleiding,-registratie of -rechtsspraak, dus AMATEURS en géén 'professionals'!) alleen maar zich bezig houden met het uitvoeren van protocollen in het belang van de productie-afspraken ten aanzien van het aantal OTS-UHP.

  Treurig dat voor rechters de amateurs het voor het zeggen schijnen te hebben.
  Gelukkig zijn er ook goede rechters, die mogelijk door kritische opmerkingen van ouders, advocaten en lezen van deze blog, goede uitspraken doen...laatst was er zelfs een rechtbank (Den Haag / zie LJN BW6152 van 17-4-2012 http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW6152)
  die ondanks de aanwezigheid van alle redenen tot OTS en UHP het verzoek OTS en UHP afwees en stelde dat de kinderen gezien het IVRK en EVRM recht hadden op hun gezinsleven met ouders, familie en vrienden.... de kinderen waren Pools en de ouders wilden terug naar Polen.... DIE kinderen wél, dus voor hen geldt het IVRK, waarom niet voor NL kinderen die hun ouders soms maar 1 uur per 3 maanden te zien krijgen en verder maatschappelijk geïsoleerd worden in instellingen en pleeggezinnen?

  Geachte Hoogleraren: wilt u zich melden om ook op deze eerbiedwaardige lijst te komen?

  Sven: ik zie de lijst wel komen en succes er mee!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Is het een idee om een lijst te maken van jeugd-'beschermers' (bv per provincie) en verwante handlangers, zoals Dhr Hop dat met rechters deed?

  Raad, Bjz, WSG en de rest, naam, woonplaats, functie ..

  BeantwoordenVerwijderen