zaterdag 16 juni 2012

Wat er in verkiezingsprogramma's staat betreffende Jeugdzorg

SP

Wij hebben de taak onze kinderen een eerlijke kans te geven op een goede toekomst. Daarom helpen we gezinnen met een lager inkomen. En zorgen we voor hulp bij opvoeding.
We nemen maatregelen om kindermishandeling te voorkomen en de jeugdzorg op orde te brengen.
Bijna nergens is het falen van de politiek zo duidelijk als in de jeugdzorg.

(Kijk, dit is tenminste eens een duidelijke uitspraak! Stukje zelfkennis zullen we maar zeggen. Ben benieuwd welke vruchten dit gaat afwerpen, voor alle ouders/kinderen, die al jaren bezig zijn de politiek op de hoogte te brengen van het perverse systeem dat Jeugd’zorg’ heet).

Miljarden worden uitgegeven aan managers, bureaucratie en instanties die langs elkaar heen werken. Met als gevolg ontwrichte gezinnen, ouders en kinderen zonder toekomst.
(al weer een stukje inzicht! Nu, doorpakken!)

In het rapport ‘De jeugdhulpverlener aan het woord’ blijkt dat de werkdruk veel te hoog is; medewerkers verdrinken in het papierwerk en hulpverleners hebben veel te weinig tijd voor de kinderen.
(Ongegeneerd zelfbeklag! Werkdruk te hoog, verdrinken in papierwerk, weinig tijd voor de kinderen! O, en als reactie daarop gaat de jeugdhulpverlener kinderen van ouders vervreemden/afpakken door ze uit huis te plaatsen? Gaan ze daarom ouders onder druk zetten (dreigen) met allerlei maatregelen?

Jeugdhulpverleners willen meer zeggenschap over hun eigen werk (nog meer?) en minder controle van bovenaf (ze willen helemaal geen controle!).

Ook willen zij geen marktwerking in de jeugdzorg.
(De enige werking waar jeugdhulpverleners achter staan is het ongecontroleerd uitoefenen van macht. Jammer SP, dit noem ik niet doorpakken.)

-         Er komen meer plekken in de jeugdzorg, zodat jongeren niet meer hoeven te wachten op de noodzakelijke hulp. Het opsluiten van jongeren in de jeugdzorg gaan we voorkomen.
(Fijn! Betreft dat ook de jongeren die onterecht, wekenlang, in de separeerruimte verblijven, na onbenullige incidentjes met ‘begripvolle en invoelende’ SPW stagiaires van 19 jaar?)
We willen meer gezinshuizen en pleeggezinnen (door wie gescreend?) en meer plekken voor opvang van zwerfjongeren. We investeren meer in preventie, zodat we problemen kunnen voorkomen.
(De beste preventie is: Jeugdzorg onder verscherpt toezicht plaatsen! De macht afnemen die zij zichzelf toe-eigenen. De rechter het werk laten doen waarvoor hij is aangesteld: nagaan of er naar waarheid wordt gesproken en gehandeld door die jeugdzorgwerkers.)
Jeugdzorg gaat waar mogelijk naar de gemeenten.
(Het wordt de gemeenten door het rijk opgedrongen. Het probleem Jeugdzorg, dat de landelijke politiek jaren heeft laten liggen mogen de gemeenten nu gaan opknappen.)

-         De marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren wordt teruggedraaid. Jeugdhulpverleners krijgen meer tijd voor contact met kinderen en gezinnen.
(Ik zie het verband niet tussen het terugdraaien van die marktwerking en het meer tijd krijgen van jeugdhulpverleners voor het contact met kinderen en gezinnen. Wordt er soms bedoeld dat  jeugdhulpverleners geestelijke gezondheidszorg gaan bieden aan kinderen en gezinnen? Bezitten zij dan aantoonbaar gekwalificeerde deskundigheid op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg? Staan zij als zodanig geregistreerd?)    

-         Vanuit laagdrempelige centra in de buurt worden ouders ondersteund bij de opvoeding, wordt hulp en zorg geboden en als dat nodig is rechtstreeks doorverwezen naar specialistische hulp. (Ouders/kinderen kijk uit! Kijk uit voor begripvolle, luisterende medewerkers van consultatiebureaus, schoolartsen, kinderopvangleid(st)ers. Kijk ook uit voor vriendelijke buren, ze klikken bewust en onbewust alles door)

-         Er komt een permanente campagne tegen kindermishandeling. (ook de kindermishandeling door Jeugdzorg?) Er komen meer behandelplaatsen voor kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Ach, de SP geeft in ieder geval, als enige politieke partij toe, dat de politiek wat betreft jeugdzorg gefaald heeft. Als ik vervolgens hun punten t.a.v. jeugdzorg verder bekijk, zal er de komende jaren niet veel verbeterd worden. De jeugdzorgoctopus slaat zijn tentakels uit!

Dan even kijken wat in het programma van de nationale COMPASSIE-partij staat over jeugdzorg te vinden is.

Het CDA:

-         Wij zijn een familie- en gezinspartij.
-         Het gezin is voor ons de plaats waar mensen “thuis” zijn, de plaats waar mensen opgroeien, gevormd worden, groeien tot wie ze later zijn, de plaats waar mensen tot hun recht kunnen komen.
(Leuk om te lezen. Aardig binnenkomertje. Kijken hoe ze dat gaan invullen.)

Familie en Gezin
-         Ouders betalen voor de schade die hun kinderen aanrichten. (Geld op de allereerste plaats!)
-         Er moet vroegtijdig kunnen worden ingegrepen als het bij de opvoeding in risicogezinnen misgaat. (door wie er ingegrepen moet kunnen worden? Dominee, pastoor, buurman, de meester, jeugdzorg? En wie bepaalt wat er in de opvoeding misgaat? Een klikkende anonieme buurman of meester?)
-         Het netwerk rond het gezin speelt een belangrijke rol: de zorg voor de jeugd is niet alleen van professionals. (dat wisten wij allang, maar die professionals eigenen zich de (bemoei)zorg op allerlei slinkse manieren toe)  
-         Kindermishandeling verdient een straffe aanpak. (Helemaal mee eens! Oók de kindermishandeling gepleegd door en onder het toeziend oog van Jeugdzorghulpverleners! Het woordje straffe klinkt dreigend, maar is erg vaag. Het CDA zal toch hoop ik wel bedoelen: strafrechtelijke aanpak?)
-         Opvoedingsondersteuning kan het beste via de gemeenten worden georganiseerd.
(Dit is wel erg kort door de bocht en weinig onderbouwd. Dit noem ik afschuifverantwoordelijkheid.)
-         Daarom wordt de decentralisatie van de jeugdzorg onverkort doorgezet. (noemt  men dat nu het radicale midden?)

Bestuur
-         De positie van gemeenten, de ‘eerste overheid’, wordt versterkt, met name in het sociale domein (decentralisatie op gebieden, op het gebied van werk en sociale zekerheid, de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg).

Dit was het, wat betreft jeugdzorg in het programma van het CDA. Hierna heb ik ook nog even gekeken wat het CDA over Recht te melden heeft:

Recht
-         Wij hechten aan onze democratische rechtsstaat. (daar hecht ik ook aan, daarom is het zo wrang te constateren dat de waarden van de rechtsstaat op dit moment door o.a. partijen als het CDA zwaar onder druk gezet worden, zo niet verkwanseld.)
-         Wij voeren in het buitenland een beleid waarvan de toepassing van het internationale recht de kern is, vrijheid, vrede en veiligheid essentiële ingrediënten zijn en de mensenrechten een centrale opdracht vormen.
(Welk beleid wil het CDA dan in het binnenland voeren? Hoe hanteren zij de mensenrechten en kinderrechten in eigen land? In een rechtsstaat gaat het vooral om de menselijke waardigheid! Hoe rechtsstatelijk gaat Nederland daar mee om als het ouders/kinderen betreft die te maken krijgen met jeugdhulpverleners? )
-         Wij staan voor een overheid die de waarden van de rechtsstaat en de democratie beschermt. (Welke waarden van de rechtsstaat? Bedoelt het CDA daar ook mee:transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid van  overheidsinstellingen die zich bezig houden met Jeugdzorg naar ouders/kinderen? .

Het CDA, staat de C voor Compassie? Ik kan er weinig van terugvinden in hun programma. Als de C nog steeds Christen betekent geldt dit evenzeer! De toe-eigening van deze naam door deze politieke partij is haast blasfemisch te noemen.
  
 YB


 

7 opmerkingen:

 1. platform familierecht16 juni 2012 om 10:49

  Geweldig stuk,ik hoop dat je alle partijen zo bespreekt, dat maakt de keuze in september misschien iets makkelijker.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De keuze blijft waarschijnlijk beperkt tussen de ene papegaai of de andere papegaai.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Helemaal mee eens!!!

  Nog een opmerking. Over welk papierwerk heeft de jeugdhulpverlening het eigenlijk?!

  Over het slechte plak en knipwerk wat zij produceren? “Rapporten” en “Plannen van Aanpak”?!Van JAAAAAAAREN terug?! ( Advocaat Korver had het daar nog niet zolang geleden over!)

  Over de ”contactjournaals”?! Producten waar voor jeugd hulpverlening slechts de printer aan zet en de printer vervolgens alles laat uitspugen zonder dat er is gekeken naar wat er eigenlijk in die contactjournaals staat??

  Je vindt dezelfde taalfouten bij verschillende gezinsvoogden in “hun” Plannen van Aanpak weer terug!! (Spellingcontrole op de computer is nog steeds niet bekend bij de meeste “deskundige dames en heren”!)

  En bovendien:WAAROM zouden zij zoveel papierwerk moeten hebben of “schrijven”?
  Ze weten toch dat rechters het vaak niet eens lezen? (Wat ik me ook nog kan voorstellen: BLA,BLA,BLA!!) Jeugdhulpverlening wordt toch op hun gesproken woord geloofd bij de rechter!

  Wat zeuren jullie toch over “papierwerk”?
  Stop maar met schrijven dames en heren van de jeugdhulpverlening! Het is je reinste papierverspilling!Laat het “schrijfwerk” maar over aan de “managers”!
  Kunnen jullie het “werk” doen waar jullie eigenlijk voor zijn aangesteld na jullie “studies” voor zover jullie die hebben afgerond of nog mee bezig zijn!

  Of wordt er DAT bedoeld met “papierwerk”?!

  “Wie schrijft, die blijft”?

  Weg met deze “schrijvers”!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Intussen lijkt het er op dat er een parallel universum is ontstaan dat bestaat uit (overheids-)papier dat is bedrukt met fraaie volzinnen en genuanceerde overwegingen.

  Burgers, kinderen en ouders hebben daar niets aan zolang hun (verdrags-)rechten in werkelijkheid stelselmatig worden genegeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Perfect onder woorden gebracht. Hiermee wordt alleen maar duidelijk dat er van de huidige politieke partijen niets valt te verwachten. Al jaren wordt er gesproken over de vele misstanden binnen de jeugdzorg. Wij kennen de meeste uithuisplaatsingen ter wereld. Het vertrouwen in de politiek wordt steeds minder, terwijl wij het wel moeten hebben van die zelfde politiek. Demonstraties zijn aan de orde van de dag, terwijl dat uiteindelijk weinig oplevert. De huidige partijen zijn helaas Oost Indisch doof. Wanneer ze wel luisteren doet men dit vooral t.b.v. toekomstige wetgeving. Daar is een slachtoffer die een melding heeft gedaan echter niet meegeholpen. Het grootste probleem is, maar dit geldt ook op andere terreinen, dat de rechtspraak niet deugt. Waarheidsbevinding ontbreekt veelal, ook is het mogelijk dat er eenvoudig in de rechtzaal eenvoudig gelogen mag worden. Art 160 en 162 SV wordt bijna nooit gebruikt. Bij leugens zou er aangifte bij de politie moeten worden gedaan. Veel hoger beroep zaken zouden niet nodig zijn. Ook is er dikwijls sprake van belangenverstrengeling. Het kan anders en het moet anders!! De enige mogelijkheid is sterk in Den Haag vertegenwoordigd te zijn en het heft zelf in handen te nemen. WIL NU wil de uitdaging aangaan, om te gaan strijden voor tweede kamer zetels in Den Haag. Niet op 12 september, daar zijn wij nog niet klaar voor. Maar zeker de verkiezingen daarop volgende. Waarschijnlijk eind van dit jaar of begin volgend jaar. Een stabiel kabinet is nu toch onmogelijk met de huidige partijen die niet met echte oplossingen komen. WIL NU heeft deze wel. Ook voor jeugdzorg moet het roer echt om. U kunt ons daarbij helpen! Sluit u aan en wordt actief! Strijdt mee voor een rechtvaardig en democratisch Nederland. Ons land verdient beter! Voor informatie: Tel. 06 403 32 423 en info@vpnmail.nl

  Arjan Gelder

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://www.wilnu.nu/

   Arjan, zo ben je te vinden. Succes!

   Naast het vrije woord hebben ouders niets in Nederland.

   Laten we het maximaal gebruiken, tot de verantwoordelijken 's nachts woelen in hun mandje ..

   Verwijderen
 6. Heb al een mailtje naar je gestuurd! Laat maar horen. ALSJEBLIEFT!!!!

  BeantwoordenVerwijderen