donderdag 14 juni 2012

Geen geldig indicatiebesluit - afspraken tussen BJZ en rechtbanken

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=BW8290


Bekijk deze uitspraak aandachtig en let bij overwegingen en motivering van het Hof vooral op overweging 4.5. Het lijkt er op dat bij deze afspraken van BJZ Overijssel een aantal partijen juridisch niet wakker waren.


Hieronder een rechtelijke uitspraak van een Hof met een KEIHARD bewijs van de 'afspraken' tussen BJZ en rechtbanken. (Punt 4.5 uitspraak)

Men zegt dat dit niet mag en rechters neutraal zijn, zelfs in de uitspraak van het Hof te Arnhem staat het tegendeel in dat punt 4.5!!

 
4.5  De stichting heeft ter mondelinge behandeling naar aanleiding van de vraag waarom zij geen geldig indicatiebesluit heeft overgelegd, verklaard dat in verband met afspraken met de provincie Overijssel, zorgaanbieders en rechtbanken in het ressort de aanspraak op zorg automatisch wordt verlengd en dat er geen nieuw indicatiebesluit behoeft te worden genomen na het verstrijken van de geldigheidsdatum van het aanvankelijke indicatiebesluit. Het hof is van oordeel dat, nog daargelaten dat hieromtrent geen stukken zijn overgelegd, deze handelwijze niet op de wet gebaseerd en daarom onaanvaardbaar is. Nu een maatregel van kinderbescherming als die tot uithuisplaatsing van een minderjarige een inmenging van het openbaar gezag betekent in de uitoefening van het recht op respect voor het familie- en gezinsleven van ouder en kind (artikel 8 lid 1 EVRM), is deze inmenging niet toegestaan, tenzij zij bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in de in artikel 8 lid 2 EVRM genoemde gevallen. Indien, zoals hier, niet is voldaan aan de vereisten die de wet stelt voor de hiervoor bedoelde inmenging, is sprake van schending van artikel 8 EVRM.

2 opmerkingen:

  1. Zou de rechterlijke macht dan toch eindelijk beetje bij beetje gaan ontwaken?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ongeacht wat de rechter als uitspraak geeft, de Jeugdzorg of Wsg/Wsj hebben hun eigen regels. Ze doen niet wat de rechter zegt, dat noemen ze macht.

    Ze moeten aangepakt worden of ze moeten fors beboet worden of geen geld meer verstrekken aan die instanties.

    BeantwoordenVerwijderen