donderdag 7 juni 2012

'Vorm geven' aan waarheidsvinding

Van: Verweij, Gerrit <G.Verweij@rvdk.minvenj.nl>
Datum: 6 juni 2012 10:55
Onderwerp: waarheidsvinding
Aan: "lau...


Geachte heer L,

Gisteren nam u contact met het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming op met de vraag of de Raad aan 'waarheidsvinding' doet. Hierbij onze reactie:

De Raad doet onderzoek, waarin de veiligheid van het kind centraal staat. Een raadsonderzoek is echter geen politieonderzoek. Een raadsonderzoek is mede gericht op het vinden en analyseren van concrete en feitelijke informatie. Waar nodig worden meerdere bronnen geraadpleegd om informatie te verifiëren/objectiveren. En als het van belang is voor een beslissing of een advies wordt de inspanning geleverd om (zoveel mogelijk) de ware toedracht te achterhalen. Een beslissing over welke acties nodig zijn in een raadsonderzoek, wordt altijd genomen in een multi-disciplinair overleg.

Op deze manier geeft de Raad vorm aan 'waarheidsvinding'.
Met vriendelijke groet,

drs. Gerrit Verweij
Adviseur beleid

Redactie Dark horse: Waar je kriebelig van wordt, zijn formuleringen als 'waar nodig' en 'als het van belang is'. Op die manier kun je zorgvuldig en evenwichtig onderzoek ook nalaten en achteraf met het excuus komen dat het op dat moment 'niet van belang' leek (met de kennis van nu...) De Raad neemt 80% van de rapportages klakkeloos over van het AMK / BJZ en wurmt daar haar eigen meningen en interpretaties tussen. Het grote belang voor de Raad bij de ORBA-methode is bijvoorbeeld dat de AMK-rapporten veel helderder worden en daarmee de Raad een hoop tijd besparen (eigen onderzoek niet nodig) Het wrange is hierbij dat de AMK-rapporten niet betrouwbaarder zijn geworden, maar overzichtelijker. In de eindconclusies zijn de AMK-raporten nog net zo slecht onderbouwd als in de jaren daarvoor, en tegelijkertijd nog iets stelliger in de bewering.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

 1. Op deze manier geeft de Raad vorm aan 'waarheidsvinding':

  1. ‘Een raadsonderzoek is mede gericht op het vinden en analyseren van concrete en feitelijke informatie.’

  De RVDK behoudt zich natuurlijk wel het recht zeer selectief om te gaan met feitelijke en concrete informatie. Feitelijke en concrete informatie die hen onwelgevallig is verdwijnt plotseling of schijnt op onverklaarbare wijze niet aangeleverd te zijn. Het geheugen is ook erg selectief bij de RvdK. Feitelijke en concrete informatie, aangeleverd in telefoongesprekken door informanten/ketenpartners op uitnodiging van de RvdK, schijnen niet plaatsgevonden te hebben.

  2. ‘Waar nodig worden meerdere bronnen geraadpleegd om informatie te verifiëren/objectiveren.’

  Meerdere bronnen worden geraadpleegd en door RVDK vervolgens grondig misbruikt, om de informatie te falsificeren/subjectiveren.

  3. ‘En als het van belang is voor een beslissing of een advies wordt de inspanning geleverd om (zoveel mogelijk) de ware toedracht te achterhalen.’

  En als het van belang is voor een beslissing of een advies?
  Dan wordt door RvdK de inspanning geleverd om (zoveel mogelijk) de ware toedracht te verdoezelen, met datums te goochelen. RvdK schroomt zelfs niet, namens deskundigen verslagen in hun rapportages op te nemen, die niet geaccordeerd zijn door die betreffende deskundigen/informanten. Verslagen waarin deze zich niet herkennen, en schriftelijk hebben verklaard er afstand van te nemen, omdat de inhoud niet op waarheid berust.
  Maar ja, daar zit de RvdK niet mee. De kinderrechter accepteert het wel.

  Zò geeft de RvdK vorm aan waarheidsvinding.
  Zegt de kinderrechter dan tegen de RvdK: ‘Vinding, dwaas hier!’ (anagram)?
  Ach, zijn naam is Haas vriend windig!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ondertussen worden weer busladingen nieuwe imbecielen klaargestoomd voor de Nationale Opvoed Stasi (NAS):

  Mbo-4-opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg

  In de mbo-4-opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg leer je te werken met groepen kinderen en jongeren met psychische, sociale of gedragsproblemen. Door hun problemen wonen deze kinderen of jongeren in een instelling of volgen ze dagbehandeling. Je leert hoe je deze kinderen en jongeren opvangt en begeleidt en hoe je ze kunt helpen bij de inrichting van hun dagelijkse leven. Ook leer je hoe je kunt bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze hun plek in de maatschappij weten te vinden. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol en daarom leer je ook hoe je hen bij het proces betrekt.

  OMG (Oh My God)

  BeantwoordenVerwijderen