zaterdag 23 juni 2012

Is het contactjournaal overbodig?

Advies aan de dames en heren politici

Let op! Hier kunnen jullie nog wat van leren!
WAT moet er in een contactjournaal staan?..........

Het contactjournaal is een lijst waarop vermeld wordt door de gezinsvoogd:

Met wie is er contact geweest in het kader van de uitvoering van de hulpverlening?
Op welke datum is het contact geweest?
Het onderwerp van het gesprek?
Conclusies en afspraken.
Feiten, geen interpretaties. (Geen wauwelverhalen of subjectieve interpretaties!!)
Het contactjournaal vormt een onderdeel van het dossier en leent zich voor inzage.
Zo simpel is het!!!

Dit mag dus NIET verdwijnen, dames en heren politici!!


Ik werk voor en met gemiddeld 90 leerlingen op jaarbasis! (gedrag/ leerproblemen)
Elk moment moet ik het dossier kunnen overleggen aan ouders, daar hebben zij recht op! Moet ik mij kunnen verantwoorden!
Bij mij staat er een sanctie op als dit contactjournaal(lees: leerlingenvolgsysteem) niet op orde is.

En terecht!!! Als ik pretendeer verantwoordelijk te zijn voor mijn werk met en voor andermans kinderen, dien ik te kunnen laten zien met wie,wanneer, waarover ik heb gesproken/geschreven en welke afspraken over welke feiten er zijn gemaakt.  
Op deze wijze geef ik inzicht aan de ouders over mijn werkwijze!

VERPLICHT!

YB


Redactie Dark horse: In feite hebben we met het afschaffen van het indicatiebesluit en het contactjournaal te maken met bezuinigingsmaatregelen, die niets van doen hebben met betere hulp aan de jeugdigen. Onder het mom van het terugdringen van de bureaucratie, worden de ouders de middelen uit handen genomen om te controleren of de jeugdbeschermers wel op de juiste (legale) wijze te werk gaan. Volgens de richtlijnen van de Delta-methode hebben gezinsvoogden een maximale caseload van 15 om hun werk goed te kunnen doen. Dat wordt meestal niet gerealiseerd omdat er te weinig geld is, waardoor de caseload weer gaat stijgen. De oplossing van de SP daarvoor, is om dan maar veel papierwerk af te schaffen, zodat gezinsvoogden meer tijd aan de hulp aan een gezin kunnen besteden. Als goedmakertje voor het afschaffen van de indicatiestelling, het indicatiebesluit en het contactjournaal, zouden ouders bij de kinderrechter meer tijd moeten krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen. Met andere woorden, iedereen gaat erop vooruit!

En dat is een misvatting. Met de voortdurende bezuinigingen, is het niet erg waarschijnlijk dat rechters in de toekomst meer tijd zullen krijgen voor een zitting en hierdoor meer in de gelegenheid zijn om aan materiele toetsing te doen van de hypothetische ontwikkelingsbedreiging. In tegendeel, het wordt nog moeilijker om tot een eerlijke rechtspraak te komen, omdat er niets meer op schrift staat om te toetsen en daarmee worden de beweringen van de gezinsvoogden steeds zwaarder van gewicht. Er zal meer tijd komen voor gezinsvoogden om sneller hulp op te starten voor de jeugdigen. Of dit de juiste hulp is, kan evenwel in deze nieuwe benadering door de kinderrechter steeds moeilijker worden beoordeeld. En dat is ook weer het 'voordelige' van deze voorstellen. Als er sprake is van machtsmisbruik door de professionals, kan dit door ouders ook moeilijker worden aangetoond.

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

 1. Ik kan het niet generaliseren maar van mij mag al dat papier gewoon weg. Het helpt niet om je te verdedigen tegen machtsmisbruik en het helpt ook niet om er deskundigheid mee te krijgen.
  Ik teken handelingsplannen dan ook ongezien omdat ik weet dat mijn kinderen goede begeleiding krijgen. En als je eens iets op de radar wilt en je laat het opnemen in het handelingsplan dan wordt het niet opgepakt. Het gaat niet om het papier maar om de deskundigheid van mensen. Papier hielp hier ook al niet om aan het machtsmisbruik van de hulpverlening te ontkomen, pakken vol met onzin. Nee, dat was een verstandige kinderrechter.
  Een regeltje in een rapport een A4-tje een email bij het onderlinge contact. Kort gehouden is het beter leesbaar en hanteerbaar.
  Dus van mij mogen al die verplichte papieren gewoon weg. Het staat in de weg van deskundigheid en echte communicatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De rode draad is dat eigenlijk niemand tevreden is over Jz, en dat er veel te veel onnodige schade wordt aangericht.

  De overheid is onmachtig en zoekt het in meer en andere regels en bevoegdheden.

  Ouders en andere betrokkenen zoeken naar regels en rechten om een beroep op te kunnen doen, en proberen met procedures iets te bereiken.

  De rechters weten het ook niet en schuiven de verantwoordelijkheid af op de professionals (die helaas vaak onvoldoende deskundig zijn).

  Wat doen we met een gebouw dat verouderd is, niet voldoet, en al 'tig' keer verbouwd en uitgebreid is (en nog steeds niet voldoet)?

  Juist ja, SLOPEN tot en met het uitgraven van de fundering, en geheel opnieuw ontwerpen en opbouwen.

  Ideetje voor de Jz?

  BeantwoordenVerwijderen