dinsdag 26 juni 2012

Zorgwekkende cijfers over gesloten Jeugdzorg

http://www.defenceforchildren.nl/p/21/2456/mo89-mc21/mo45-mc52

Jaarbericht Kinderrechten 2012: zorgwekkende cijfers over gesloten jeugdzorg en gezinshereniging

26 juni 2012
Het Jaarbericht Kinderrechten 2012 is op 26 juni 2012 overhandigd aan de voorzitter van de vaste commissie voor Jeugdzorg van de Tweede Kamer, Khadija Arib. In het Jaarbericht wordt de kinderrechtensituatie in Nederland onder de loep genomen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het laat zien hoe het ervoor staat met de kinderrechten in Nederland.
(..........)

Het Jaarbericht Kinderrechten 2012 laat opvallende cijfers zien over het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg en over gezinshereniging. In 2011 zijn 45% meer kinderen in de gesloten jeugdzorg geplaatst dan in 2010. 

Cijfers

De cijfers uit het Jaarbericht tonen aan dat het aantal kinderen dat in de gesloten jeugdzorg is geplaatst, gestegen is van 2.038 in 2009 naar 2.952 kinderen in 2010, een stijging van maar liefst 45%.

(......)

Van de jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting verblijven zit het grootste deel, bijna 75 procent, in voorarrest en is niet door de rechter veroordeeld. Ondanks een afname van vijf procent ten opzichte van 2011 is dit nog steeds hoog.

De meeste slachtoffers van seksuele uitbuiting 125 minderjarigen, zijn Nederlandse meisjes die slachtoffer worden van een loverboy.

Een groot probleem vormt het ontbreken van cijfers bij de thema's jeugdzorg en kindermishandeling. Dan gaat het om recente cijfers over hoeveel kinderen mishandeld worden, hoeveel kinderen op de wachtlijst staan voor jeugdzorg en hoeveel kinderen vervangende zorg krijgen aangeboden.
De overheid heeft deze data niet up-to-date beschikbaar. Dit is onbegrijpelijk gezien het feit dat de overheid wel bezig is de jeugdzorg te hervormen.


(.......)

Meer informatie

Download hier het Jaarbericht Kinderrechten 2012

Redactie Dark horse: Een stijging van 45% is geen natuurlijke ontwikkeling! Een maatschappelijke verschuiving vindt plaats over een periode van 10 á 20 jaar, niet twee jaar. De stijging van het aantal plaatsingen in gesloten Jeugdzorg is volkomen kunstmatig en wordt veroorzaakt door de paranoïde waanideeën waar de Jeugdbeschermers de laatste jaren mee besmet zijn. De trend schijnt vooral te zijn ontstaan tijdens het ambtstermijn van de voormalig Minister van Jeugd en Gezin,  André Rouvoet. Als een Nederlandse Joseph McCarthy, werd met zijn goedkeuring het klimaat geschapen waarmee de vaderlandse vorm van communistenjacht gestalte kon krijgen: het vogelvrij verklaren van willekeurige ouders. Belangrijkste wapen in deze hetze was het steeds verder oprekken van de definitie van kindermishandeling, zodat de meest bespottelijke onbenulligheden opeens signalen werden voor de 'ernstige ontwikkelingsbedreiging' van het kind. Bij de echte communistenjacht was het belangrijk om je collega's en vrienden te verraden, als ze maar ooit op enig moment de lichtste associatie hadden gehad met een socialistische/communistische beweging. Ook minister Rouvoet bleek een groot voorstander van de 'broedermoord' en hielp bij het aanmoedigen van mensen om hun buren aan te geven wegens kindermishandeling. Het werd nog makkelijker gemaakt door elke idioot in de gelegenheid te stellen anoniem een melding te doen, ongeacht de motivatie hiervoor.

Vandaag de dag is een beetje gekibbel van een echtpaar een 'heftige ruzie', een kritische vraag stellen aan een gezinsvoogd dat 'ouders hun eigen problematiek niet erkennen' en de 'veilige ontwikkeling' van de jeugdige bedreigen en niet behaalde doelen zijn altijd de schuld van de ouders, ook al is de gezinsvoogd nooit komen opdagen. Een meningsverschil met de schoolleiding en de daaruit volgende AMK melding is in de regel ook meteen een één-tweetje tussen de professionals, want in het belang van de veiligheid van het kind wordt er een gesloten systeem gecreëerd zodat ouders geen enkele kans maken. Een stijging van 45% is inderdaad een zorgwekkende ontwikkeling, waarbij er vooral bij ouders zorgen ontstaan rond de vraag of ze hun kind nog wel naar school durven te sturen, naar de huisartsenpost, consultatiebureau, of welke andere door Jeugdzorg 'geïnstrueerde' instantie dan ook. Voor de komende jaren lijkt het gevaar vooral uit de hoek van de CJG's te komen.

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten