zondag 17 juni 2012

Wat er in verkiezingsprogramma's staat betreffende Jeugdzorg - deel 2

GROEN LINKS:

Zorg Dichtbij

1.      De wijzigingen in het stelsel van de jeugdzorg worden met urgentie in gang gezet. De gemeenten krijgen de regie over de jeugdzorg, zoals opvoedingsondersteuning aan huis. Gemeenten worden verantwoordelijk voor een sluitend aanbod van gespecialiseerde jeugdkrachten die directe ondersteuning bieden, in samenwerking met de eigen omgeving. Jeugdkrachten worden verantwoordelijk voor de doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg en de financieringsstromen voor de jeugdzorg worden gebundeld.
(Een sluitend aanbod? Vage term, wordt overal gebruikt. Onderwijs, kinderopvang en ook ouderenopvang! Overal worden sluitende aanbiedingen gedaan van onderwijs- en zorgarrangementen. Als de gedane beloftes in die arrangementen niet nagekomen worden, nou dan wordt er een sluitend aanbod gedaan over het  klachttraject dat je kunt gaan bewandelen om de aanbieder aan zijn woord te houden. Simpel toch? ’t Lijkt duidelijk, maar het zegt niets! Jeugdkrachten? Wie of wat zijn dat? Komt zich binnenkort iemand melden met: “Hallo, ik ben uw gespecialiseerde jeugdkracht. Ik bied u directe ondersteuning en ik werk samen met uw omgeving.” Probeer daar maar eens “nee” tegen te zeggen. Op zo’n aanlokkelijk aanbod van de jeugdkracht zegt toch iedereen ja? Samenwerken van de jeugdkracht met de eigen omgeving? Het lijkt me een groen en nogal link plan.

2.      Pleegzorg wordt gestimuleerd, zodat kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk in gezinsverband opgroeien en niet in een instelling terechtkomen.
(Pleegzorg stimuleren?! Ach ja, laatst nog een uitzending op TV gezien over pleegzorgouders die kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen, een veilig nest boden. En ja, een paar kinderen extra in huis biedt toch al gauw wat extra financiële armslag in deze crisistijden! € 540,-. per kind per maand? De lusten (in welke vorm dan ook)voor de pleegouders  overtreffen de lasten. Tevens een oplossing voor werklozen? Creëer je eigen baan: word pleegouder!    

3.      Er komt meer aandacht voor (migranten)jongeren die in de justitiële jeugdzorg terechtkomen, terwijl zij in veel gevallen beter geholpen zouden zijn met geestelijke gezondheidszorg. Kinderen zonder strafrechtelijke veroordeling worden niet meer ondergebracht in justitiële inrichtingen.
(In beide gevallen worden kinderen gedrogeerd en klemgezet.)

4.      Het inspraakrecht in de jeugdzorg voor jongeren en (pleeg) ouders wordt versterkt.
(Inspraakrecht? Bestaat dat dan in de jeugdzorg? Betekenis van inspraak: Het recht om gehoord te worden, je mening kenbaar te maken, voordat anderen hun beslissing nemen. Dat is alles. Als jeugdzorg je mening al wil horen, gaat zij ermee aan de haal. Als jouw mening niet overeenkomt met de mening van jeugdzorgers betitelen ze dat als tegenspraak en daar volgen dan weer maatregelen op die de rechter goedkeurt. Dus Groenlink wat wil je versterken? Volgens mij de instemmingsplicht van ouders/kinderen met alles wat jeugdzorg voorstelt?

5.      De inhoudelijke deskundigheid van de professionals in de zorg voor jeugd wordt verbeterd, onder andere ten aanzien van huiselijk, seksueel, eergerelateerd en antihomogeweld.
(Ik ben blij dat het woordje inhoudelijk er staat en niet praktische. Overigens zullen de jongens en meisjes van de jeugdzorg er inhoudelijk wel iets van weten. Waar ze zeker verbetering in behoeven is: kennis over- en handelen naar de internationale verdragen m.b.t. de rechten van het kind en het mensenrechtenverdrag! Kennis over een aantal ethische vraagstukken kan ook geen kwaad. Ik noem maar wat: waarom misleid ik de rechter, waarom schrijf ik leugens, waarom diskwalificeer ik ouders, hoe zit mijn geweten in elkaar en hoe is dat mis- of gevormd, wat is überhaupt eigenlijk ‘Geweten’? ). 

6.      Ieder kind is uniek. GroenLinks ijvert voor een maatschappelijk debat over medicalisering en de toenemende etikettering van kinderen.
(Daar ijver ik ook voor, maar ….een maatschappelijk debat!!!! Hou toch op! Zo lang jeugdzorg daar baat bij heeft betekent elk kind een unieke kans voor hen om daar bestaande of verzonnen etiketten op te plakken, evenals op de al even unieke ouder(s). Zo houd je de werkgelegenheid in stand. Groenlink kan zich beter beijveren om jeugdzorg onder toezicht van de rechter te stellen. Groenlink kan zich beter beijveren de rechter weer de macht toe te kennen die de politiek hem heeft ontnomen. Groenlink kan zich beter beijveren om waarheidsvinding te laten plaatsvinden in de rechtszaal. Groenlink kan zich beter beijveren, samen met andere nationale- en internationale parlementariërs, Nederland aan de internationale verdragen te houden m.b.t. de rechten van ouders/kinderen (Culemborg 18-06-’12 ?!). Ouders/kinderen die met jeugdzorg te maken hebben (gehad) beijveren zich daar al jaren om. Ouders krijgen door artsen rustgevende middeltjes voorgeschreven om overeind te blijven, nadat zij door jeugdzorg afgeschilderd en beschreven zijn voor alles wat fout en lelijk is en door de politiek niet of nauwelijks gehoord worden! Maatschappelijk debat? Is dat een sluitend aanbod van Groenlink?

Zo lang de rechter de ‘jeugdkrachten’ blind moet blijven volgen en internationale verdragen m.b.t. het kind/ouders met voeten getreden o.a. door Groen Link krijgt deze partij mijn stem niet meer.

YB

 

2 opmerkingen:

 1. 32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg
  Nr. 2 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK
  Vastgesteld 10 februari 2010

  Mevrouw Greveling: Nee, dat klopt. De naam van Bureau Jeugdzorg is
  nooit meer goed te krijgen. Wij beginnen nu met een Centrum voor Jeugd
  en Gezin. Ik vrees dat wij daar sowieso niet meer vanaf komen. Niemand
  ziet er het nut van in. Je komt namelijk bij loket één binnen en bij loket vijf
  ben je je kind kwijt. Er zal dus wel degelijk goed gewerkt moeten worden.
  Bovendien is het Centrum voor Jeugd en Gezin puur een vervanging van
  wat de gezinsvoogd zou moeten doen en wat deze dus verzaakt. De
  gezinsvoogd hoort het contact te onderhouden tussen de verschillende
  instanties die met een gezin bezig zijn. Niet alle instanties zitten in het
  Centrum voor Jeugd en Gezin, maar je krijgt wel met ze te maken.
  Waarom wordt dan niet de hele jeugdzorg opgedoekt? Op dit moment is
  dat een ondoordringbare vesting. Hoe meer publiciteit erover komt, hoe
  erger het wordt. Je krijgt daar bijna niemand te spreken en je wordt uitgescholden.
  Het maakt ze allemaal niet uit. Waarom doen wij Bureau Jeugdzorg
  niet weg?

  Kijk, dat is nu eens een constructief voorstel waar kinderen en ouders iets aan hebben.

  Eindelijk het disfunctionele monstrum ontmantelen.

  BeantwoordenVerwijderen