vrijdag 22 juni 2012

Indicatiebesluit en contactjournaals afschaffen

SP  UIT HUIS PLAATSEN zonder indicatie!

In het artikel d.d. 29-06-2011 ‘Bevrijd kind van bureaucratie jeugdzorg’ van SP Tweede Kamerlid, ex-gezinsvoogdes, Nine Kooiman.

Het schokkende, als u in dit rapport item 7 leest, ik citeer:

Schrap de indicatie voor de rechtbank
Zorg dat de kinderrechter een machtiging uithuisplaatsing kan uitspreken, zonder dat er een indicatiestelling en indicatiebesluit ligt. De kinderrechter kan nu geen machtiging uithuisplaatsing uitspreken als er geen geldig indicatiebesluit vanuit Bureau Jeugd-zorg ligt. Dit werkt momenteel enorm vertragend, en niemand zit op deze papierhandel te wachten.

De SP stelt voor om kinderen maar uit huis te gaan plaatsen zonder dat daar zelfs een indicatiebesluit voor is… tevens wil men indicaties tot bijvoorbeeld UHP van onbeperkte duur gaan maken. Betekent dit dat de ‘anonieme tips’ en ‘meldingen’ direct tot UHP leiden, als het aan de SP ligt? De verplichting van een oordeel door een gedragsdeskundige is ook al kort geleden uit de wet gehaald.

Ook opvallend: die contactjournaals zijn maar lastig, beter niet doen want anders zouden ouders te veel weten hoe iets werkelijk toe gaat en er onderling gesmoest is. (Waarom zijn bij alle overleg over kinderen NIMMER de ouders betrokken? Wél soms, niet verplicht, de ‘gedragsdeskundige’ die het kind nooit gezien of gesproken heeft!) Niemand binnen de SP komt kennelijk op het idee om eens die hele jeugdzorg op te doeken, eens wérkelijk naar de ouders te gaan luisteren en projecten zoals ‘Home Start’ (hulp van vrijwilligers, HS is echter alleen voor kinderen tot 6 jaar) dan wel ‘Eigen kracht netwerken’ te stimuleren en de echte noodzakelijk zorg over te laten aan echte universitair geschoolde psychologen en (ortho)pedagogen in plaats van aan een stel amateurs zonder wettelijk vastgelegde scholing, zonder beroepsregistratie en zonder tuchtrechtspraak dat zich BJZ pleegt te noemen!

TREURIG: De SP staat kennelijk het onbelemmerd UIT HUIS PLAATSEN voor en vooral geen weerstand van ouders…en vooral: de macht in ‘jeugdhulp’ MOET bij BJZ blijven liggen…En dan voluit beweren dat ‘jeugdzorg’ geen linkse hobby is!

Markant is dat Nine Kooiman haar schrijfsel een ‘onderzoek’ noemt. Ik vraag me af of het enige wetenschappelijk toets zou kunnen doorstaan! BJZ-Haaglanden heeft ook een andere bron gevonden om kinderen uit huis te plaatsen! Zie dit artikel in Binnenlands Bestuur’.
Waarom staat het Malieveld nog niet vol met protesterende (groot)ouders?? (4-10-2011???) Het weinig zeggende antwoord van de staatssecretaris van VWS, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, leest u hier in de kamerbrief 6-10-2011:

Het meest merkwaardige is nog dat zij er van uit gaat dat hulpverleningsplannen SAMEN met de cliënten gemaakt worden… welke ouder herkent dit?

Het staat hier:


Verder:

En lezen we dit voorbeeld (top van de ijsberg):

Door BJZ Psychisch mishandelde mama  zegt:30 november 2011 om 23:20
Dit is helaas de manier hoe een minister van Justitie of minister van ..?  handelt!
Toen ik een half jaar geleden bij de directie van BJZ en vervolgens bij de rechter aangaf dat mijn kind in de pleeggezin sexueel misbruikt werd, werd mijn kind zonder enige uitleg plots overgeplaatst voor de zesde keer, naar weer een ander pleeggezin! Wilt u weten waarom mijn kind uithuis is geplaatst? Omdat ik eenmalig een wormenkuur had gebruikt wat verkeerd werd geïnterpreteerd!

De RvdK kwam met 5 man mijn huis binnen lopen en mijn kind moest mee want er was een beschikking van de rechter want ‘mijn kind was in gevaar’? Hij liep gevaar en zij moesten hem onmiddellijk meenemen, er was geen tijd volgens hun dus moest ik een paar kledingstukken meegeven.

Uitleg werd verder niet gegeven! Dat zou ik 7 dagen later op de zitting te horen krijgen. Ik was gechoqueerd en verlamd en dacht, dit is een nachtmerrie en ik wordt straks wakker. Maar helaas de nachtmerrie duurt nog voort en het is inmiddels al 20 maanden later.

Mijn kindje van 7 jaar is compleet verwoest, hij is zes keer overgeplaatst van de ene pleeggezin naar de andere, van de ene crisisopvang naar de andere totdat hij helemaal ingestort was toen vond BJZ dat hij gediagnosticeerd moest worden!?

Vervolgens werd van zijn trauma´s een diagnose gesteld en van zijn sexuele mishandeling werd geprobeerd zelfs een gedragsstoornis van te maken. Hij is pas zeven jaar.

Mijn kind is compleet kapot gemaakt en zijn jonge leven is compleet verwoest door de justitiële tak in dit land. Ik heb na drie klachten twee intern en een extern klachten ingediend tegen de RvdK en pas na een jaar in mijn gelijk gesteld maar, de verzonnen verhalen van BJZ blijven maar binnen stromen en er komt geen einde aan.
Nederland is letterlijk een ziek kinderhandelland.. Een ieder die voor deze partij heeft gekozen roep ik op om te gaan demonstreren om de val van dit kabinet!!! En alle vriendjes van deze partij!!


Jeugdzorg en RvKB zélf al vaak zo misdadig, en nu ook de rechters nog “voor eigen rechter” laten spelen, zonder een deskundige indicatie!

Wij zijn met ons allen inmiddels in het onderste van de put beland, wat jeugdzorg betreft. Verschrikkelijk; hoe durft men kindertjes uit huis te halen, met vier man of meer, vaak midden in de nacht. Of rechtstreeks van school vandaan, zonder dat de ouder[s] er iets van af weet/weten.

Hoe verschrikkelijk treedt de overheid, c.q. treden [semi]overheidsinstanties vaak niet op. Alsof het om dieren gaat; erger nog: alsof het om voorwerpen gaat.
Waar is de menselijkheid gebleven: vaak volkomen verdwenen.

“En wat is hierop uw antwoord?”

Bert Maathuis

Aanvullende mail van Nine Kooiman:

Beste Bert,

Ik heb het u al een keer gemaild maar zal dat nog 1 keer doen. Ik zal nooit de rechten van ouders willen verkleinen. In tegendeel, ik strijd hier in de Kamer er juist voor dat ouders meer gehoord worden in de jeugdzorg. Ik vind het dan ook verdrietig om te lezen dat dit onvoldoende wordt gezien en mijn intenties verkeerd worden geïnterpreteerd.

Het onderzoek waar u op wijst heb ik ook met ouders uit de jeugdzorg gemaakt (niet alleen jeugdhulpverleners) en laten lezen. Ik krijg veel feedback van hen en daar hecht ik zeer veel waarde aan. Veel ouders zijn juist blij met deze verbetering en krijg dat juist van veel ouders ook te horen. En het schrappen van de indicatiestelling zal niet leiden tot minder macht voor de ouder, ik denk eigenlijk in tegendeel. Het geeft namelijk ouders meer de kans om hun verhaal te doen in de rechtbank omdat jeugdzorg geen ellenlang betoog op papier heeft gezet en bij de voorziening die het kind opneemt. Bureau Jeugdzorg schrijft al een hulpverleningsplan, een extra boekwerk vanuit Bureau Jeugdzorg met hun visie is niet nodig.

Het verbaasd mij dan ook ten zeerste dat er mensen zijn die zeggen dat ik hiermee de rechten van kinderen ondermijn. Als ouders daarmee meer hun verhaal kunnen doen is dat denk ik alleen maar beter. Het is immers de rechter die op basis van het HVP, het verzoekschrift beslist of een kind thuis kan blijven of niet.

Ouders en ook u klaagt altijd dat Bureau Jeugdzorg zoveel rapporten met onjuiste informatie zou verspreiden. Nu schrap ik een rapport van Bureau Jeugdzorg zodat een rechter meer op het verhaal van de ouders en het kind af kan gaan, is het niet goed. Ik vind dat eerlijk gezegd nogal vreemd. En laten we wel wezen, een indicatieformulier zorgt er niet voor dat een kind uit huis wordt geplaatst, dat is de rechter(!) op basis van het verzoekschrift, niet het indicatieformulier.

Trouwens heeft de gehele Kamer besloten dat het gehele indicatieformulier geschrapt moet worden. U mag uw mail dus ook naar alle andere partijen sturen. Ik heb getracht het iets te versnellen. Maar het is niet enkel mijn partij, maar alle partijen die de overtuiging hebben dat extra papier kinderen niet gaat helpen. Menselijk contact wel. Daar strijd ik voor en daar zal ik mee door gaan.

Opmerking:
1] Een uithuisplaatsing [UHP] zónder indicatie, lijkt mij niet bepaald gezond.

2] De indicaties zélf, echter, zijn die in alle gevallen wel deskundig? Kunnen indicatiestellers zich wel inleven in baby’s, peuters, kleuters, kinderen, pubers? Dáár lijkt het mij met name mis te gaan. Anderzijds kun je je afvragen, in hoeverre indicaties om zekere reden als het ware naar iets tóegeschreven worden.

Uiteindelijk is dus de vraag: in hoeverre zijn zowel indicatie-opstellers als rechters deskundig én oprecht in hun beroepsmatige functioneren! Hoe kan dat gecontroleerd worden? Door de burgers! Maar ja, geen actio popularis meer, onschendbaarheid, collusie, werkgelegenheid, enzovoort.


website: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/

5 opmerkingen:

 1. Citaten zijn beter herkenbaar tussen "....."
  _

  De SP wil dus het de gezinsvoogden makkelijker maken om een erg zware maatregel -drukkend op de psyche van een kind- door te voeren als 'minder ambtenarij en bureaucratie'. Alsof een sociaal werker een gedragsspecialist-diagnost zou zijn.
  Dat is het kind makkelijker belasten met een zwaar en fout traject onder OTS, vaak uithuisgepleurd, weg van bekenden (zal dat voor het kind 'veilig' voelen?). De veelal gewone of belezen ouders frustrerend, wat een kind aanvoelt (Leuk voor z'n gevoel van eigenwaarde, of niet??).

  Dat is toch wel erg goed bedacht van de SP: een kind zonder diagnostiek traumatiseren, heel goed. Kies de SP, ahum.

  Het is alsof je als volwassene voor een operatie slechts door een verpleegkundige bent 'gediagnosticeerd', dan ga je zo lekker ontspannen onder het mes.

  De BJZ/CJG-werkers werken niet onder ede, niet met tuchtrechtelijke normen, niet onder hoogwaardige beroepsethiek, en die niet-universitair-geschoolden (zoals artsen wel universitair zijn) mogen kinderen 'zomaar' traumatiseren van de SP?!?!
  = Idee van de SP, van de dame ex-gezinsvoogd Nine!!!
  En de partij controleert haar niet! Ga zo door!
  Goed voor de uitgave van onze belastingcenten.

  Doek BJZ op = een veel beter en goedkoper idee!
  De gevolgen van het SP-beleid worden duur, heel duur een leven lang de gevolgen dragend van traumatiseren van kinderen.
  Die paar kinderen uit lossehandjesgezinnen kunnen door gemeenten zelf met diagnost en maatschappelijk werk begeleid worden, of in netwerk geplaatst worden.
  De meeste OTS-sen gaan over gewone, belezen ouders, waar hun instemmingsrecht wordt ontnomen.

  Gaan we de SP danken?
  Onderzoek; ga niet af op meningen. Onderzoek.

  Er staan op deze site voldoende gedocumenteerde voorbeelden; dus geen meningen maar feiten. En wetenschappelijk onderbouwde ideeën.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gebruikt Nine echt enkel ouders die ze kan gebruiken, de uitwas-exemplaren waar BJZ eens wel goed voor is?
  En die dan gebruiken als argument, is tekenend voor een ex-BJZ-werker.
  De 72% (uit '909 zorgen') waar deze ondeskundige vorm van zgn. jeugdzorg niet goed voor is, verzwijgt zij gemakshalve.

  Nine wil dat de rechter verhalen van ouders moet gaan wegen tegenover de zgn. 'professionals', waarin rechters al een mooi religieus geloof stellen. Dat noem ik misleiding, maar is dat nu misleiding van ouders of van haarzelf??

  Mw. Kooiman implementeert IVRK artikel 24 niet in het beleid. Waar is het toestaan om te laten diagnosticeren? Dat saboteren vele gezinsvoogden! Zelfs echte diagnoses worden aan de kant geschoven door deze sociaal werkers.
  Het is bescherming van het niveau: laag.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. O, SP, niet een gang via de bureaucratie van een BJZ/CJG met sociaal werkersniveau, maar een directe toegang tot een specialist doet de belasting van een kind verminderen.

  De Rechter gaat uit van de beweringen in het verzoekschrift van RvdK of BJZ.
  Dus wat ouders ook in 5 minuten lief mogen vertellen als niet-orthopedagogen, BJZ wordt geloofd met de informatie van BJZ.
  En omdat de rechter geen psychiater is, wat Nine denkt, is het feitelijk BJZ "die beslist". Ziehier haar 'bekwaamheid' te analyseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In gesprek met een gezinsvoogd over uithuisplaatsingen krijg ik altijd beelden van mensen die met dierproeven werken of in een slachterij. Ergens schijnen ze een knop in de hersenen om te kunnen zetten die alle emotionele en morele gevoelens volkomen uitschakelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoe komt het toch dat onervaren mensen denken dat BJZ/CJG-werkers niet zo gewetenloos en nihil-retrospectief kunnen handelen als verhalen beweren???
  De dossiers onderzoeken ze niet en geloven de inspectie, die de dossiers ook niet compleet ziet en enkel aan meta-analyse doet, niet per case.

  De werkers zijn dus vaak te eenzijdig opgeleid en geloven op hun werkniveau zo in hun handelslijn dat echte analyse velen ontbreekt, en zo gewetenloos lijken.
  Eigenlijk t.o.v. ouders gewetenloos handelen!!!

  BeantwoordenVerwijderen