vrijdag 22 juni 2012

Classificeren van Jeugdproblemen

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/20/836.html

Classificatie Jeugdproblemen

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde het eerste classificatiesysteem voor opvoed- en opgroeiproblemen.

Dit 'Classificatiesysteem van de Aard van de Problematiek van Cliënten in de Jeugdzorg' (CAP-J) geeft definities van lichte en zware problemen waarmee cliënten bij de jeugdzorg komen.

Het is een aanvulling op bijvoorbeeld het psychiatrisch handboek 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (DSM IV) waarin stoornissen beschreven staan. Hulpverleners en onderzoekers kunnen CAP-J gebruiken bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en de indicatie van de behandeling.


Redactie Dark horse: Aan de slag om jezelf te classificeren!

Classificeren met CAP-J


4 opmerkingen:

 1. CAP-J is dus DSM voor ongeschoolden.

  Kijk ook op http://www.dummies.nl.

  Deze hebben al in de aanbieding:
  "ADHD voor Dummies" (ISBN-13: 9789043010955)
  "Autisme voor Dummies" (ISBN-13: 9789043019705)

  Nu nog even wachten op de uitgave van het boek: "Jeugdzorg voor Dummies"

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zowel DSM IV als elke andere lijst mag niet werken zonder te weten hoe je moet diagnosticeren; je moet universitair opgeleid zijn als bijv. arts of psych..
  Het is niet zo dat wanneer je iets herkent in zo'n lijst het dan ook zo is. Doen alleen BJZ-werkers.
  Hoofdpijn hoeft nog geen hoofdkanker te betekenen!
  Door zo'n lijst voor onbevoegden c.q. gezinsvoogden zorgt ervoor dat men niet naar een specialist stapt en gedragsproblemen herkent:
  Alle indicaties moeten dan passen binnen de lijst voor dummy's in de jeugdgezondheidszorg, en is de therapie slechts een frustreren van het kind en gezin.
  Dus zo'n lijst sluit echte diagnose uit. Negatie van IVRK 24 !

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit 'Classificatiesysteem van de Aard van de Problematiek van MEDEWERKERSin de Jeugdzorg' (CAP-J) geeft definities van lichte en zware problemen waarmee MEDEWERKERS bij jeugdzorg kampen.

  Antisociaal gedrag, D 506
  Kenmerken
  Er is sprake van een patroon van negativistisch*, opstandig* en vijandig* gedrag tegenover autoriteitsfiguren (rechters, onafhankelijke deskundigen, ouders!) of van gedrag waarbij de grondrechten* van anderen (kinderen en ouders!) en belangrijke sociale normen* of regels* (waarheidsvinding, respecteren andermans gezinsleven!) worden overtreden.
  Het aantal symptomen en/of de duur voldoet niet aan de criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis.
  Er is sprake van een beperking* in het functioneren van de en/of van lijdensdruk* (overdreven zorgen over veiligheid van kinderen, overdreven achterdocht, overdreven drang om 'iets te doen'). Er is echter (nog) geen sprake van een significante beperking in functioneren (* ?!).

  Subtypes
  Opstandig gedrag
  Hieronder valt bijvoorbeeld driftig gedrag, opstandig gedrag en het weigeren om zich te voegen naar de regels van anderen* (wetgever, rechter, scholen, culturen, wetenschap!).

  Antisociaal gedrag
  Er is sprake van probleemgedrag dat ernstiger is dan bij opstandig gedrag. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in:
  - diefstal * (van kinderen)
  - liegen * (komt veelvuldig voor)
  - gedrag dat leidt tot verwijdering van werk en/of (sport)club
  - niet gevoelig zijn voor correcties door anderen * (komt veelvuldig voor)
  - niet vertonen van spijt en/of goedmaakgedrag * (komt veelvuldig voor)
  - narcisme (opgeblazen gevoel van eigenwaarde, geen empathie) * (komt veelvuldig voor)
  - een antisociale levensstijl * (komt veelvuldig voor)
  - (seksueel) sociaal, juridisch/normatief grensoverschrijdend gedrag
  - het plegen van een delict wat leidt tot een veroordeling/gevangenisstraf * (als de rechter wakker wordt)

  Bij zowel opstandig gedrag als antisociaal gedrag kan het gaan om een gedragsprobleem zonder of met enige mate van agressie. Wanneer er sprake is van enige mate van agressie is onderscheid te maken in:

  - fysiek agressief gedrag * (kinderen met politiegeweld weghalen)
  - verbaal agressief gedrag * (bv Nationale Ombudsman rapport 2001/267)
  - relationeel agressief gedrag (stoken, onjuiste geruchten verspreiden)*(komt veelvuldig voor)

  Daarnaast kan het gaan om proactief agressief gedrag (gecontroleerd agressief gedrag dat wordt gebruikt om een doel te bereiken) of om reactief agressief gedrag (een vijandige boze reactie op een waargenomen frustratie). * (komt veelvuldig voor)

  Leeftijds-, sekse- en culturele verschillen
  Opstandig, agressief gedrag komt bij iedereen wel eens voor. Bij een toename van het aantal symptomen, bij een langere duur, wanneer symptomen voorkomen op meerdere levensgebieden en wanneer de problemen leiden tot disfunctioneren (* gezien de wantoestanden in de jeugdzorg komt dit veelvuldig voor) is sprake van een ontwikkeling in de richting van een antisociale persoonlijkheidsstoornis (beschreven in de DSM-IV-TR).

  (* Deze onderdelen zijn doorgaans van toepassing op jeugdzorgmedewerkers)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Rapport Nationale Ombudsman m.b.t. verbaal geweld: 2007/031

  Instantie: Bureau Jeugdzorg Limburg, Maastricht

  Klacht: Door gezinsvoogden alternatieve zienswijze op verzoekster en haar gezin geprojecteerd; opmerking gemaakt dat gezinsvoogden bepalen wat er gebeurt; tijdens gesprek met verzoekster en haar ex-echtgenoot opmerking gemaakt "En nou opgesodemieterd allebei".
  Oordeel: gegrond

  Klacht: Wijze van hulpverlening door gezinsvoogden; gezegd dat advocaat van verzoekster beter niet bij ondertoezichtstelling kan worden betrokken; gedreigd met uithuisplaatsing van dochter van verzoekster; verzoekster tijdens een gesprek strak aan blijven kijken zonder een woord te zeggen; opgemerkt dat verzoekster wat meer compassie en mededogen met verzoeksters ex-echtgenoot moest hebben; opgemerkt dat verzoekster in haar kracht moest gaan staan en opnieuw moest beginnen.
  Oordeel: niet gegrond (maar fraai is anders!)

  Handboek Deltamethode:
  Engageren, motiveren, reflecteren, aansluiten bij de wensen van het gezin, aansluiten bij de sterke punten van het gezin, positioneren op de samenwerking met ouders???

  Communiceren en observeren???

  Het gaat eigenlijk best lekker bij Bureau jeugdzorg Limburg toch?

  BeantwoordenVerwijderen