maandag 31 december 2012

Een lucratief speeltjehttp://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/valse-concurrentie.html

Roofkapitalisme ten voeten uit...privatisering in de Jeugdzorg wordt het nieuwe lucratieve speeltje van de lepe jongens die (veel) geld ruiken.

Een walgelijke vorm van misbruik van de min of meer bewust gecreëerde kinder/ouderellende...overigens de ongetwijfeld ook goedwillende mensen met het hart op de goede plaats uitgezonderd.

Maar, ook dit is weer een typisch voorbeeld waarbij de vraag gecreëerd wordt door enerzijds een falend jeugdzorgbeleid van de overheid en een overdadig aanbod van kinderen die door aan de overheid gelieerde instanties als AMK,BJZ,WSG op de markt worden geslingerd.

Daar zit volgens mij het grootste probleem...de veelvuldige en vaak onterechte onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen,waarbij de biologische ouders in hun gezag beperkt worden of waarbij hen het gezag volledig wordt ontnomen.

Niet voor niets staat Nederland met stip op nr. 1 wat betreft het aantal uithuisplaatsingen en bij OTS-en zal het wel net zo zijn.Overigens denk ik niet dat dit ‘goudmijntje’ voor lieden die graag op een gemakkelijke manier snel veel geld willen incasseren een lang leven beschoren zal zijn.

Dit gaat mogelijk snel uit de hand lopen en is in de huidige tijd van economische recessie en bezuinigingen moeilijk te verkopen door de politiek aan het electoraat.
Als eerste maatregel denk ik dat de ‘beloning’ van 36.000 euro per kind drastisch zullen dalen, zodat het geheel al een stuk minder aantrekkelijk wordt...

Ook zal de lobby van BJZ,WSG e.a. op hun achterste benen gaan staan om hun monopoly-positie te behouden.

Toch gaat het kwartje een keer vallen dat men tot het inzicht komt, dat kinderen het beste groot gebracht kunnen worden bij de biologische ouders, indien nodig met ondersteuning van echte professionals.


Ook hier zullen ‘de centjes’ uiteindelijk de doorslag geven en menig politicus weer op aarde doen terugkeren. Al was het alleen maar om financiële redenen.
De eerste voorbeelden van hoe het dan wel moet zijn er al met name in ons eigen Zeeland en bij onze zuiderburen, de Belgen, die doen het ook een stuk beter en daar is nauwelijks kritiek op het functioneren van de Jeugdzorg. 

 

Daar hebben weblogs als Dark Horse, Anti-BJZ en de vele anderen met bakken vol kritiek op het functioneren van de Nederlandse Jeugdzorg nauwelijks bestaansrecht.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/de-jeugdzorg-in-belgie.html

Maar het is allemaal nog lang niet zo ver; er is nog veel werk aan de winkel voor Dark horse en c.s. En  ik maak van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers van deze blog en de commentatoren in het nieuwe jaar alle sterkte en succes van de wereld toe te wensen, in hun strijd tegen het veelkoppige monster dat Jeugdzorg heet.

 
Ik ga ervoor...er is geen enkele reden om bang te zijn voor Jeugdzorg...zorg er voor dat Jeugdzorg bang voor jou wordt.
 

 
Voor een ieder de beste wensen voor het nieuwe jaar 2013.

Opa

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


Stop de polariserende 'hulpverlening'!

 
 
Nieuwsgierige ogen

Er is momenteel sprake van een misleidende vorm van light-hulpverlening: de a.s. "OpvoedingsOndersteuning", die dwingend opgelegd kan worden aan een gezin.
In huisartspraktijken en op scholen komen 'ogen' van jeugdhulp, het vroegere jeugdzorg, die op basis van slechts een mening van de sociaal werker deze dwang kan opleggen.
Het werkt als een spook-OTS en kan uitgroeien tot een OTS of UHP.
Daar tegenover staat het voorstel om tot een echte light-vorm, een P-OTS, te komen, die minder op onderbuikgevoelens afgaat; maar op diagnostisch niveau het kind beschermt, tegen zowel misbruik door opvoedomgeving, als door jeugdzorgwerkers met machtsmisbruik en onkunde. 

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/bescherm-het-kind-tegen-jeugdzorg.html

Er is een alternatief voor jeugdzorg (SSF-plan)
https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf

De TOEGANGSPOORT tot DWANG dient middels het boven aangegeven Jeugdbeschermingsplan van de SSF te verlopen, omdat deze onderzoekslijn met een diagnost onderzoekt.
Het is een lijn waar geen slager eigen werkgelegenheidsvlees mag keuren, zoals nu BJZ/AMK doet, en dan de RvdK bestookt met polariserende, eenzijdige, en zelfs geïnsinueerde gegevens om een OTS-mandaat te verkrijgen; en de RvdK heeft een protocol om geen BJZ-'onderzoek' over te doen. De RvdK neemt deze gegevens aan als feiten, al zijn het veelal geen echte feiten of halve feiten.

U kent het spreekwoord wel:
Een halve waarheid is erger dan een leugen.


Daar krijgen rechters mee te maken, en dienen dus degelijker te onderzoeken, niet op geloof te werken. Dat is van belang voor het welzijn van een kind's ontwikkeling, dat beter af is in z'n vertrouwde omgeving.
Verwijder de bedreiger, niet het kind!
Daarom is het wegplaatsen van een bedreiger juist. De 'bedreiger' (in het cliché van BW1:254 lid 1) kan een ouder zijn, een schoolwerker, een maatschappelijk werker, een pester op school of woonomgeving, een boze buurvrouw, een betweter, een jeugdzorgwerker met onkunde.


 
Derhalve is DIAGNOSTIEKE WAARHEIDSVINDING voor onderzoek tot dwangmaatregelen een overheidstaak zelf, niet te verhuren of uit te besteden aan 'jeugdzorg'.
IVRK 3 behoort samen te gaan met IVRK 24, het recht van het kind. Op hoogwaardige(re) hulp.
TS

Redactie Jeugdzorg Dark horse: In het kader van de discussie over waarheidsvinding, plaatsen wij hier een commentaar van Nico Mul dat wat meer helderheid kan verschaffen over de tweeledigheid van de oplossing hieromtrent, bij BJz-speculaties.
 
Omdat het voor sommigen niet duidelijk is wat er met 'diagnostische waarheidsvinding' wordt bedoeld en waarom / wanneer dit van toepassing is:
Op de eerste plaats dient naar mijn mening bij een melding van een zaak of omstandigheid éérst gekeken te worden 'is de bewering waar?'.  Als er gesteld wordt: 'er is mogelijk sprake van huiselijk geweld' heb je niets met diagnosten van doen, of  'er is sprake van slechte verzorging'. In dit soort gevallen hoort dit gewoon objectief vastgesteld te zijn en daar is in deze gevallen géén 'diagnost' of onderzoek aan het kind bij nodig.
Een diagnost of (ortho)pedagoog / kinderpsycholoog etc. is wél vereist als er een kind-gerelateerd probleem is zoals 'kind heeft nachtmerries' en 'kind vertoont heel druk / teruggetrokken of agressief gedrag....' dán dient wél éérst het kind door een échte deskundige onderzocht te zijn, voordat welke jeugdzorg-maatregel dan ook geïndiceerd wordt. Hiervoor zouden ouders wat mij betreft direct naar een echte deskundige mogen gaan, maar dit wordt door BJZ (wetgever) min of meer verboden...
Overigens: een gewone OTS is juist bedoeld voor 'hulp en ondersteuning' bij de opvoeding. Juist uit het feit dat DIT juist niet geleverd wordt, bewijst de overbodigheid van het hele BJZ! Om nu via 'P-OTS' te doen alsof er iets nieuws komt, om wederom BJZ belangrijk te doen lijken, lijkt me eerder in het belang van de werkgelegenheid voor BJZ-medewerkers dan in het belang van welk kind dan ook!
Het zou eens tijd worden als ook in Nederland sociale werkers gevangenisstraf kunnen krijgen wegens het opmaken van valselijke rapporten. In de VS kreeg een sociaal werker recentelijk 5 jaar gevangenis wegens een vals rapport over 'seksueel misbruik' over een kind!
Overigens heeft de RECHTER de wettelijke taak om aan WAARHEIDSVINDING te doen. Treurig is dat zelfs de wetgever (Regering en Staten-generaal) weigert rechters hier, desnoods per wet, op aan te spreken!
Nico Mul 
    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Valse concurrentie

http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/13183-jeugdzorg-krijgt-steeds-meer-zelfstandige-ondernemers.htmlAMSTERDAM

Ook in de jeugdzorg ontstaat de trend dat werknemers steeds vaker uit dienst treden om zich als zelfstandig ondernemer te laten terughuren. Uit cijfers van bemiddelaar Gezinshuis.com blijkt dat er op dit moment al ruim 50 particuliere gezinshuizen zijn. Dat meldt Skipr.

De bemiddelaar meldt dat vooral mensen belangstelling hebben die ervaring als crisis- of pleeggezin hebben of eerder in de jeugdzorg hebben gewerkt. Ook werkte een deel al als gezinshuisouder, maar dan in loondienst. Eenoudergezinnen komen ook in aanmerking.

Naast affiniteit met de doelgroep moeten potentiële gezinsouders beschikken over een mbo-diploma en een verklaring omtrent het gedrag. Wie als ondernemer gezinshuisouder wordt, ontvangt per kind circa 36.000 euro per jaar.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal


Redactie Jeugdzorg Dark horse:

Hoe achterlijk deze nieuwe ontwikkeling in de jeugdzorg is, kan met geen pen worden beschreven, maar we zullen toch maar een poging wagen. Het bedrag van 36.000 euro per kind, per jaar, betekent met een gemiddelde van 4 kinderen in een gezinshuis, een jaarinkomen van 144.000 euro!!! Daarvoor doe je niets anders, dan wat je normaal gesproken náást je werk zou doen, namelijk kinderen opvoeden. (En daarvoor krijg je alleen kinderbijslag.)
 
Gelooft u dat er met zulke bedragen alleen mensen op af komen die ‘hart’ hebben voor kinderen? Het is een smerige kinderhandel die de biologische ouders van uit huis geplaatste kinderen in een ver achtergestelde positie brengt. Ouders in bijvoorbeeld Amsterdam West, die hun kinderen wegens weinig financiële middelen soms zonder ontbijt naar school sturen, of met een zomerjasje kleden in de winter, zouden bijzonder geholpen zijn met 36.000 euro per kind per jaar.

 
Maar die worden bij voorkeur door het AMK aan de schandpaal genageld en veroordeeld voor ‘verwaarlozing’ (= mishandeling), terwijl de gastouders de kassa horen rinkelen. Van verschillende kanten horen wij dat beheerders van gasthuizen opvallend vaak op vakantie gaan en dan bedoel ik niet naar Terschelling. De kinderen laten ze dan even onder toezicht van een ‘kennisje’, want professionaliteit gaat immers voor alles.  

Economische recessie 

Maar het wordt nog mooier. Ook een-oudergezinnen komen in aanmerking voor de rol van gezinshuisbeheerder. En wat is nu het bijzondere daaraan? Dat bij onderzoeken naar kindermishandeling door het AMK, juist het gegeven van het ontbreken van één van beide ouders, als een belangrijk risico wordt beschouwd voor de veilige ontwikkeling van het kind! Hypocrieter en schijnheiliger kun je het niet verzinnen.
 
En dat er in een tijd van economische recessie zoveel geld rond gaat in dit bedrijf, is niet alleen vanuit algemeen standpunt van bezuinigingen een schande (pensioenen worden aangetast / steeds meer mensen zijn aangewezen op voedselbanken in Nederland), maar het trekt ook mensen aan die op een makkelijke manier geld willen verdienen, die helemaal geen affiniteit hebben met kinderen. En hoe moet een pas gescheiden moeder met jonge kinderen, die van een uitkering moet rondkomen opboksen tegen het pleeggezin/gezinshuis waar zoveel geld is om de kinderen in alles te voorzien? Valse concurrentie. Allemaal de riemen vast, want de wildgroei is begonnen!
 
Sven Snijer

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Opnemen van gesprekken met Jeugdzorg - RvdK - AMK
Sjoemelen met wat ouders zeggen 

Omdat BJZ sjoemelt met wat ouders zeggen of inbrengen, is het verstandig van deze gesprekken met BJZ e.a. opnames te maken voor privégebruik en voor de procedure bij de rechter dat BJZ entameert om OTS of UHP te verkrijgen of verlengen.

Men mag dus voor privégebruik van gesprekken, die men in persona heeft, opnames maken, maar niet openbaar maken, doch de opnames kan men gebruiken door deze op cd te zetten EN letterlijk uit te schrijven, omdat in de eerste plaats het uitgeschrevene juridisch gebruikt zou kunnen worden - als BJZ bezwaar maakt voor opname, dan kan men het ook zonder mededeling en medeweten doen, en let daarbij op dat kleding kan schuren en ruis veroorzaken in de opname. Vermijdt ruis en kraak.

Ingrijpen in de privésfeer 

Gezinsvoogdij is in feite ingrijpen in de privésfeer van een gezin, onder IVRK 3 ofzo, en is dus in juridische zin een overheidsinmenging, die niet onder het privacy van de jeugdzorgwerker valt, doch eerder dat van het gezin.

Zeker waar het BJZ niet aan IVRK 24 (het verstrekken van doorverwijzing naar integrale, hoogwaardige diagnostiek) wenst te voldoen.

Voor vertrouwelijk overlegmethode (waar het bestand te groot is om de advocaat of ouderondersteuner te mailen) kan men gebruik maken van Dropbox-Public-map, en de bijbehorende bestand-link onder FYEO (for your eyes only) geven aan diegene met wie je overlegt - in vertrouwen. 
 

BJZ misbruikt gesprekken

Omdat voor privégebruik, en zeker waar er inmenging is in de privésfeer van het gezin en er dus sprake is van juridisch proces (= jeugdzorg's [spook- of echte] OTS en UHP e.d.), mag BJZ niet verbiedend intimideren, geen repressie leveren op de wil tot opnemen t.b.v. geheugensteun en evt. bewijs. 
 

Elk gesprek kan immers dóór BJZ gebruikt worden om tot een beslissing rond OTS en UHP te komen; zie McMichael-arrest (EHRM,24-02-94). Ook ouders mogen een geheugensteun maken van het gesprek ten behoeve van dit juridisch proces.  
 
 

Onkunde en ‘in de schemering werken’

Een jeugdzorgwerker die eigen privacy boven dat van de onder dwang staand gezin stelt, zou niet bij BJZ/AMK mogen werken, omdat dit een signaal is van onkunde van de werker dat 'in de schemering dient te blijven'. 
 

De omgekeerde wereld

Het BJZ heeft immers het gestandaardiseerd vertrouwen van het rechtssysteem, de kinderrechters, en ouders moeten, hoe onschuldig ook aan het door BJZ/AMK beweerde, hun onschuld bewijzen: de omgekeerde wereld.

BJZ hoeft bij valide steun en hulp geven (BW1:257) niet bevreesd te zijn voor negatief gebruik. Bij een eerlijk en deskundig handelen en communiceren door BJZ is geen vrees steekhoudend om onder werker's privacy enige opname te verbieden 

TS

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Bescherm het kind tegen Jeugdzorg

 


Partiële OTS 

POTS = OTS, en ja, dat kan Plotseling u overvallen!

Vele OTS-sen zijn niet onderbouwd met DIAGNOSTISCHE WAARHEIDSVINDING.
‘Gezinsvoogdij tracht de rechter te imponeren en te bespelen met dergelijke woorden.’ :

Mooie woorden zoals 'professioneel' en 'expertise..' dienen door eerlijke rechters onderzocht te worden: definieer de inhoud van het woord, en bezie het bewijs, een echt hoogstaand-deskundigen rapport op basis van open en integrale onderzoeksvragen die de ouders hebben geratificeerd (ondertekend en dus O.K. bevonden).  

Ouders let op!

Het McMichael-arrest wordt verder elders op deze site (zoeken) beschreven: het recht dat beide partijen over dezelfde stukken moeten kunnen beschikken.
Ouders, let op dat BJZ betekent dat er sprake is van een juridische zaak met gang naar rechters, als OTS of uithuisplaatsen in vizier komt!

Het is geen 'zorg'!!! 
 

Nico Mul’s link

Oriënteer u bij Nico Muls link hier rechts ~boven.
Er zijn hier tips te vinden!

Het is bevreemdend dat rechters achter gesloten deuren van de zitting en in te kort tijdsbestek aan geloof doen, in de vraag van BJZ/RvdK.
 
Controle op aangeleverde gegevens

Er dient controle te zijn op de juistheid der aangeleverde gegevens.
- Geratificeerde onderzoeksvragen aan de diagnost +
- het diagnostisch rapport;
- en zeker niet een expertiserapport, dat slechts duidt op bespelen van de rechter!

Echte deskundige

Rechters zijn niet verplicht via BJZ te werken! Ze mogen ook in het werkelijke belang van het kind een echte deskundige (BIG-geregistreerd) aanstellen.

BJZ wordt als een algemeen afvoerputje gebruikt, als een dogma.
Wat gebeurt er onder de gezinsvoogdij met de psychologische ontwikkeling van het kind? 
 

BJZ als bedreiger 

Hoe helpt de beschermingsmaatregel werkelijk - laat dat u door een diagnost uitleggen, en NIET door een jeugdzorgwerker. + Wie is de bedreiger en kan deze weggeplaatst worden zodat het kind onbelast thuis kan blijven; immers weg van een bekende omgeving is schadelijk voor een kind zijn/haar ontwikkeling!

Een onderzoeksmethode die beter uitwerkt voor elk kind staat op:
https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf
 

Plaats de bedreiger onder toezicht 

De SSF en nog eerder het platform SCJF heeft de politiek reeds begin jaren 2000 een werkelijke light-vorm voorgesteld: plaats enkel de bedreiger onder toezicht.

Dat werd in het voorstel P-OTS genoemd: Partiële OTS.

Dan wordt het instemmingsrecht van de overige gezinsleden niet weggenomen. Ook is het dan beter mogelijk om de bedreiger weg te plaatsen van het kind en z'n vertrouwde omgeving.

Later is voor degelijk onderzoek het Jeugdbeschermingsplan voorgesteld:
https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf  (blz. 8 + 11 e.v.).

Light is een hype voor grotere toevoer

Light in de vorm van de BJZ-lobby, is een hype, die enkel bedoeld is als grotere toevoer aan werkgelegenheid voor de jeugdzorgwerkers en dure ondeskundige besturen, waar het budget voor het kind gaat, zo laat BJZ weten door haar handelen.

Bescherm het kind tegen Jeugdzorg 

Ook onbedreigde kinderen moeten beschermd worden tegen onkundig 'onderzoeken' vanuit BJZ: laat dat via een diagnost doen, die de cliënt WEL ziet en onderzoekt.
 
TS

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

 

zondag 30 december 2012

BJz Gelderland negatief en repressief


www.clientenraadbjzg.nl/sf.mcgi?3826

Cliëntenraad jeugdzorg Gelderland
In een recente Notitie heeft Bureau Jeugdzorg Gelderland ervoor gepleit ‘terughoudend’ te zijn, in het verlenen van goedkeuring aan cliënten die gesprekken met AMK-onderzoekers of gezinsvoogden van BJz wensen op te nemen. Zij komt hiertoe vanuit de groeiende behoefte haar eigen medewerkers en hun persoonlijke levenssfeer/privacy te beschermen, voortkomend uit het publiceren van audio en video-materiaal op het internet, door jeugdzorgcliënten. De Cliëntenraad van jeugdzorg Gelderland vindt deze notitie zorgelijk, omdat het advies van BJz hierin, ‘negatief’ en ‘repressief’ overkomt.

Cliënten wensen vaak gesprekken met BJz op te nemen, vanuit de ervaring dat de verslaglegging van zulke gesprekken niet altijd zorgvuldig gebeurd en gegevens onvolledig of onjuist worden weergegeven. BJz zou te bang zijn voor haar eigen positie. De Cliëntenraad vindt het opmerkelijk dat BJZ de aanname heeft, ‘dat de opnames vrijwel altijd ten nadele van BJz Gelderland zullen werken’. [In theorie zou ook juist de deskundigheid van BJz ermee kunnen worden aangetoond!]

Uit Cliënt-tevredenheids-onderzoek bij BJz Gelderland blijkt dat vaak bij de intake-gesprekken al wederzijds wantrouwen ontstaat tussen BJz en cliënt. De Cliëntenraad verklaart dat de Notitie zowel naar toon als naar inhoud ‘aversie’ oproept bij hen en pleit in plaats van het voorgestelde advies, voor een beleid dat gericht is op vertrouwen en verbinding tussen medewerkers en cliënten van BJz.
Culemborg Affaire

In de brief van de Cliëntenraad, wordt gerefereerd aan de ‘Culemborg Affaire’, die als één van de belangrijkste oorzaken geldt voor de huidige stellingname van BJz Gelderland, omtrent opnames door cliënten. Deze zaak, op Jeugdzorg Dark horse bekend onder de naam ‘Zaak Ilja’ of ‘de Letse familie’, heeft behalve op deze blog, ook op GeenStijl.nl veel aandacht gekregen. Zelfs de Letse Europarlementariër mevrouw Zdanoka heeft zich intensief met deze zaak bezig gehouden, maar zij kreeg zowel van haar Nederlandse collega-parlementariërs in het Europarlement,  als van de medewerkers van jeugdzorg Culemborg weinig begrip of medewerking om tot een oplossing te komen in deze trieste zaak, waar door de angst voor gezichtsverlies voor BJz, weer eens onschuldige kinderen de dupe  worden.  

Ondertussen wordt het jeugdzorg Culemborg allemaal te heet onder de voeten met zoveel media-aandacht en daarom hebben ze geprobeerd buiten de rechtbank om, het dossier over te dragen aan het Leger des Heils. Het is begrijpelijk dat ze met zoveel van dit soort onrechtmatige handelingen, niet zitten te wachten op publiciteit en zich daarom tegen alle praktische onuitvoerbaarheid in, verder ingraven met het verbieden van audio-opnamen. Zo maken ze zichzelf alleen maar verdachter, maar de redenatie bij BJz is hoogstwaarschijnlijk van dien aard, dat het toch al niet slechter kan met hun reputatie.

Sven Snijer

Bureau Jeugdzorg RotterdamBureau Jeugdzorg Rotterdam: weer dode kinderen….

Onlangs las ik in diverse kranten dat een jonge vader een schadeclaim van 1 miljoen euro heeft ingediend bij Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam. De man heeft zijn kind acht jaar niet gezien en stelt dat Bureau Jeugdzorg hem al die tijd het contact met zijn kind heeft onthouden op oneigenlijke gronden. Ik ken het dossier van deze vader en zijn kind niet, dus ik weet niet of dit de meest geijkte weg is om zijn doel te bereiken. Maar ik ken het dossier Bureau Jeugdzorg wel zeer goed en Stadsregio Rotterdam nog veel beter! Laat ik daar eens wat uit opdiepen…


Lees verder....

http://chrisladino.wordpress.com/recente-columns/bureau-jeugdzorg-rotterdam-weer-dode-kinderen/

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


 

Tussenstand Jeugdzorg Dark horse 30 - 12 - 2012
Deze blog is op 30 december 2012 de grens van 200.000 bezoekers  gepasseerd.

Per dag bekijken gemiddeld 1000 mensen de misstanden van Jeugdzorg, de WSJ en het mislukte project met de CJG’s.
Er zijn 883 berichten geplaatst bestaande uit artikelen van Dark horse, ingezonden stukken, BJz-nieuws uit de media, internetfilmpjes, brieven aan kamerleden en beleidsmakers, officiële stukken, interviews, casussen, commentaren van lezers (2837 comments), aforismen, gedichten en spotprenten.

Een tiental mensen zorgt regelmatig voor redactionele bijdragen die de blog gevarieerd en actueel houden.
Jeugdzorg Dark horse is een permanent platform om ouders een hart onder de riem te steken in de strijd tegen leugen en onrecht.

Wij berichten over de schandalige manier waarop ouders en kinderen behandeld worden in een systeem dat meer haar eigen belangen behartigt dan dat van de jeugdigen.
                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Pas op...Voel bij het woord EXPERTISE.... u als door een horzel gestoken.

Attentie:

Waar in de Jeugdzorg het woord expertisecentrum of expertiserapport e.d. wordt gebezigd, is er sprake van misleiden.


Bij het woord 'expertise' denkt men (ook rechters en advocaten) aan 'deskundigheid', hoogwaardige 'professionaliteit', en men is bij onwetendheid over jeugdzorg-attitude misleidt!

DOCH bij jeugdzorg betekent het woord 'expertise-...' dat de jeugdzorgwerker bedoelt: 'Afgaand op signalen die een sociaal werkster zonder diagnostische bevoegdheid kan opmerken'.

Woorden met ‘expertise-...’ betekenen dus: ‘van een veel lager niveau’ dan een huisarts, laat staan van een diagnostisch specialist.

Gezinsvoogdij tracht de rechter te imponeren en te bespelen met dergelijke woorden.

Insinueren en misleiden

U ken het wel: "Wij zijn professioneel". Maar enkel in het misleiden en insinueren om in een OTS of UHP te voorzien, zonder grond!
Niet 'professioneel' in het leiden tot diagnostieke waarheidsvinding. Dat is de praktijk (bleek uit degelijk onderzoek, los van BJZ).
 

Verdoezelen

‘Expertiserapport’ is: een rapport waarmee BJZ tracht een echt diagnostisch rapport te vervangen. Dit is nodig waar bij diagnostiek de echte ontlastende feiten aan het licht zouden komen.

Om de 'diagnostische waarheid' te verdoezelen komt de gezinsvoogd met een 'expertiserapport', dat gemaakt is door een 'deskundige' die de cliënt NIET heeft onderzocht, die afgaat op de door de gezinsvoogd gegeven signalen en 'gegevens' (dus van te laag niveau).

De rechter moet denken dat dit een even gelijkwaardig rapport is als een diagnostisch rapport.

Blind

Maar u weet: de gezinsvoogd en het blinde team (de cliënt niet ziend) willen met suggestie de bezettingsgraad en het budget voor BJZ veiligstellen...
Ze (BJZwerkers) noemen dat: ‘het kind veiligstellen’.
 


Zonder grond, en vaak tot psychologische schade aan het kind, dat zich onveilig voelt in een vreemde omgeving (pleegsituatie).

Een gevoelig of ontvankelijk kind zal ook bij OTS de gevoelens van de ouders over dat wat zij ervaren als leugens (insinuaties van gezinsvoogd) ontvangen en er onder lijden. Dankzij de lage intentie van de gezinsvoogdij.

UHP schadelijk

Een UitHuisPlaatsing (UHP) is op zich schadelijk voor een kind, ook als het werkelijk thuis door een ouder mishandeld werd.

Dat moet dus op diagnostisch niveau afgewogen worden, en wel NIET op basis van de onderzoeksvragen van de gezinsvoogdij, doch door een open onderzoekend en van BJZ onafhankelijk diagnost. Integraal.

Het woord 'expertise' is dus bij de jeugdzorg een methode tot bespelen van de rechter. 
 

McMichael arrest

Vraag tijdig (het mag 6 weken duren) inzage van het volledige dossier inclusief werknotities die tot de beslissing van BJZ heeft geleid en van het Contactjournaal en externe dossiers aan (onder de wet Wbp).  

U heeft in het proces onder POTS en/of UHP daar naar het McMichael-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, d.d. 24-02-1994 recht op; maar wees attent: BJZ geeft vaak een selectie van hun dossier, en dat is strijdig met dit arrest.

Wees voor de rechtszittingen voorbereid op de leugenmethodes waarmee de gezinsvoogdij/BJZ u op de zitting kan overvallen!  

Preventief

Zorg preventief dat u voor rechtsbijstand (gezondheidszorg e.d.) verzekerd bent.
Zorg dat u alles zwart op wit hebt als bewijs.
Houdt zelf ook een dagboek of contactjournaal bij.
Meer tips op deze site (rechtsboven).

TS

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
zaterdag 29 december 2012

OTS-Light is aanstaandeDe benaming 'gezinsmanager' gaat komen onder een zogenaamde OTS-light; een spook-OTS die zonder dat er gronden gegeven hoeven te worden (dus enkel op de wil van een ondeskundig sociaal werker) afgedwongen kan worden.

Straks moeten ouders hulp in huis accepteren in het preventieve stadium van Jeugdzorg in huis en school en huisartspraktijk.

OTS-light-vorm a.s.:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/01/de-spook-ots.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/spook-ots-in-optima-forma.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/afschuifsysteem.html

MAATREGEL VAN OPGROEIONDERSTEUNING:

”De maatregel van opgroeiondersteuning is een nieuwe kinderbeschermingsmaatregel en kan alleen worden opgelegd «indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is (...) niet of onvoldoende wordt geaccepteerd». De maatregel kan dus niet ter preventie van een zwaardere maatregel worden opgelegd, maar vergt een eigen afweging. …(site KOG).

http://www.stichtingkog.info/pages/posts/de-maatregel-van-opvoedondersteuning-en-andere-voorgenomen-wijzigingen481.php?searchresult=2&sstring=OTS

Er komt dus een preventieve vorm van bemoeizorg! We zijn gewaarschuwd.
Een sociaal werkster, met zesjes haar diploma gehaald, mag dus dwingend bepalen of het gezin straks hulp thuis nodig heeft! - Willen de ouders wat beters, dan spreken ze de ondeskundige tegen en komt er dwang of zelfs de spook-OTS zoals op deze site -als begrip- te vinden.
En we weten: Meer dan 50% kans dat een OTS een UHP wordt, met 'leugens' als grond (insinuaties zonder diagnostiek).

Dit is aanstaande;

De Maatregel van OpvoedOndersteuning (en andere voorgenomen wijzigingen)

Actualiteit >> www.eerstekamer.nl/behandeling/20121023/nader_voorlopig_verslag/document3/f=/vj3zk2kqokzh.pdf 
www.eerstekamer.nl/behandeling/20121023/nader_voorlopig_verslag/info


Herziening kinderbeschermingsmaatregelen grotendeels pas in werking januari 2015, met uitzondering van o.a. de maatregel van opgroeiondersteuning.
In FJR september 2012 is te lezen in de rubriek Actualiteiten:


Herziening kinderbeschermingsmaatregelen op 1 januari 2015 in werking

… Indien het wetsvoorstel tot wet wordt verheven, wordt voorgesteld het wetsvoorstel op 1 januari 2015 in werking te laten treden met uitzondering van de toetsende taak voogdij, de maatregel van opgroeiondersteuning en het netwerkberaad.. … Het laatstgenoemde deel van het wetsvoorstel zou gelijktijdig in werking kunnen treden met de decentralisatie van de jeugdzorg van provinciaal naar gemeentelijk niveau. (Kamerstukken I 2011/12, 32 015, nr.C)

Op 13 december 2010 hebben Alice Jansen en Truus Barendse een gesprek gevoerd op het Hoofdkantoor van de Raad voor de Kinderbescherming. Hier merkte de Raad op, dat de opgroeiondersteuning die wel wet zou worden en OTS light genoemd werd, in de praktijk natuurlijk gewoon een ots zou zijn. Het enige light eraan is, dat een jongere hem makkelijker krijgt.

TS

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.htmlDe schaamte voorbij....
Peter Kouwenberg: De schaamte voorbij

Hier volgt een commentaar van Peter Kouwenberg Voorzitter Raad van Bestuur William Schrikker Groep (WSG) Diemen Zuid op de discussie over seksueel misbruik en seksuele veiligheid in de zorg, dit stond in MGv 2012; 67(4) 

De discussie over seksueel misbruik die op deze site gevoerd wordt, is vaak academisch. De echte harde dagelijkse praktijkgeluiden ontbreken of worden zijdelings genoemd.

Die echte harde dagelijkse praktijkgeluiden waren en zijn al jaren bekend –in ieder geval binnen uw organisatie.  Afgelopen jaren hebben de media hier al regelmatig voorbeelden van laten zien. O.a. uw organisatie deed dit meestal af met de opmerking: ‘Op individuele cases gaan wij niet in i.v.m. de privacy!’ Meneer Kouwenberg, niet U maar de ouders zijn de ‘schaamte’ voorbij. De ouders kiezen voor transparantie en openbaarheid, U nog steeds niet! 

·        Hoe ga je als organisatie met een dergelijk gegeven om?

·        Hou je het binnenskamers of kies je voor transparantie om het probleem echt bespreekbaar te maken?

De William Schrikker Groep koos voor de laatste optie.

Sinds wanneer heeft u daar voor gekozen? Veel van de WSG ouder(s)/kinderen zouden willen dat dit waar was!  

Dit levert dilemma’s op voor de organisatie en de medewerkers.

Het zal ouders een worst wezen met welke dilemma’s jullie worstelen. De wijze waarop de WSJ in het verleden en nu met vragen en klachten omtrent dit onderwerp omgaat is voor ouders en kinderen in de dagelijkse praktijk geen dilemma, maar een regelrechte ramp.  

Gespecialiseerde jeugdzorg Gespecialiseerd waarin, meneer Kouwenberg?  

De William Schrikker Groep is een organisatie voor specialistische Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Pleegzorg. De doelgroep bestaat uit kinderen die te maken hebben met een lichamelijke, auditieve, visuele of verstandelijke beperking van henzelf en/of hun ouders. Ouders verwachten dus dat hiervoor binnen uw organisatie specialistische hulp en gespecialiseerde medewerkers aanwezig zijn. Helaas, blijkt dit veelal niet zo te zijn. Ik spreek dan vanuit de dagelijkse praktijk: na 4 gezinsvoogden! 

Naast de beperking is er altijd sprake van een ernstig verstoorde opvoedsituatie.

Ach, meneer Kouwenberg, gezien de vermeende ‘expertise’ van waaruit u opereert neem ik zulke opmerkingen, dat er altijd sprake is van een ernstig verstoorde opvoedsituatie, al lang niet meer serieus. 

In totaal vallen er zo’n 10.000 kinderen onder de verantwoordelijkheid van de William Schrikker Groep. Daarvan zijn er zo’n vierduizend uit huis geplaatst (40%!), deels in onze eigen pleegzorg, maar vooral ook in AWBZ gefinancierde instellingen.

In totaal zijn er dus 10.000 kinderen overgeleverd aan uw Schrikkerbewind of Verschrikkelijkbewind, uitgevoerd door slecht gescreende Pleegzorg, of de AWBZ instellingen o.a. de Terebint en de Loot, die onder verscherpt toezicht gesteld zijn door de inspectie van volksgezondheid, of slecht gescreend ondeskundig personeel?! Wat houdt het begrip verantwoordelijkheid eigenlijk voor u in, meneer Kouwenberg?

Van meet af aan heb ik een beleid van transparantie voorgestaan over incidenten en calamiteiten in het besef dat dit risico bij ons vele malen hoger ligt dan in de reguliere jeugdzorg.

Van dat besef hebben ouder(s)/kinderen anders niet veel gemerkt. Zij beseffen dat zij vaak zijn genegeerd, bedreigd en voorgelogen. Zelfkennis is u totaal vreemd, want u gaat in uw eigen leugens geloven. De harde dagelijkse praktijk leert dat ouders aan uw mooie woorden geen enkele waarde kunnen hechten. 

We doen nu ongeveer 225 keer per jaar melding van een incident of calamiteit bij de Inspectie Jeugdzorg, waarvan zo’n honderd een vermoeden van seksueel misbruik betreffen.

Het leeuwendeel van dit misbruik vindt plaats in instellingen (60%), zo’n 20% in de thuissituatie en 20% in Pleegzorg.

Vanaf welk jaar meldt u incidenten/calamiteiten bij de Inspectie Jeugdzorg?

Hoe u met cijfertjes omgaat, hoe u de keuze maakt wat wel en wat niet te melden, daar heb ik zo mijn twijfels over. U presenteert hier als feit dat: 80 van de 100 seksueel misbruikte kinderen onder verantwoordelijkheid van de WSG vallen en naar wij aannemen al jaren lang. 

In staat van beschuldiging

Toen ik een start maakte met het beleid van transparantie, had ik geen idee wat ik me op de hals haalde. Voor medewerkers is transparantie namelijk geen sinecure. Het betekent een intern of extern onderzoek en het risico om zelfs in staat van beschuldiging te worden gesteld, ook al hebben ze zelf niets met het misbruik te maken.

En het onderzoek bij ouders? Wat is er transparant aan het ‘onderzoek’ dat bij ouders plaatsvindt? Ouders zouden willen dat er bij hen echt deskundig onderzoek gedaan zou worden, voordat zij door uw medewerkers voor de rechter in staat van beschuldiging worden gesteld! Want uw zogenaamde onderzoekjes naar ouders zijn bepaald niet secuur en allerminst transparant! 

Dan hebben we het nog niet over de problemen die zo’n melding kan veroorzaken in bijvoorbeeld een pleeggezin.

Het onderzoek van de politie kan tot complicaties leiden, omdat de politie soms de zaak stil wil houden (op wiens verzoek?) vanwege justitieel onderzoek, waar onze medewerkers juist in gesprek met betrokkenen willen gaan. (?)

Dus volgens u willen uw medewerkers wel en de politie niet met betrokkenen praten?

Weer een leugen, want veel ouders hebben heel andere ervaringen met de medewerkers van WSG. De politie wil vaak wel verhoren, maar de jeugdzorgwerkers vinden dit dan ‘pedagogisch onverantwoord’ voor het kind.  

Daarbij komt dat de politie slechts beperkte landelijke capaciteit heeft voor het verhoren van onze doelgroep, waardoor het onderzoek al snel lang duurt.

Het leeuwendeel van de meldingen wordt nooit bewezen, maar de loyaliteitsvraagstukken die er uit voortkomen kunnen verwoestend zijn, ook al wordt soms later een melding ingetrokken. Deze loyaliteitsvraagstukken, meneer Kouwenberg, worden door uw eigen ondeskundigheid en incapabele medewerkers veroorzaakt. 

Waarheidsvinding is praktisch onmogelijk! (?)

Uw conclusie klinkt haast als een opluchting voor u! Zulke stellige uitspraken kunnen alleen gedaan worden door iemand, die weet hoe hij vanuit zijn machtspositie de rechter een rad voor ogen kan draaien! En net als Pilatus zijn handen in onschuld wil wassen. Maar meneer Kouwenberg er komen steeds meer deskundigen die uw mening niet delen en er vanuit gaan dat de waarheid uiteindelijk, ondanks u aan het licht zal komen. 

Ongemakkelijke vragen 

De door mij ingevoerde transparantie (narcistische uitspraak, die Peter alleen zelf wil geloven) leidde ertoe dat we al snel bij de Inspectie Jeugdzorg qua meldingen bovenaan stonden.

Dat was niet alleen uw ‘verdienste’. Ouders hebben zelf de moed verzameld om ondanks bedreigingen van uw medewerkers (bezoekregelingen saboteren, wanneer aangifte dreigt te worden gedaan door ouders) toch meldingen te doen. 

In deze context scoren wij ook bij de Commissie Samson wat betreft meldingen hoog. Dat roept meteen ongemakkelijke vragen op.

Noem er eens een paar? Of zal ik het voor u doen: Hoe komt het dat wij ouders zo vaak de mond snoeren? Hoe komt het dat kinderen bij ons misbruikt kunnen worden? Hoe komt het dat wij onze macht misbruiken? Hoe komt het dat er zoveel ondeskundige ‘professionals’ bij ons werken? Hoe komt het dat wij zo goed in staat zijn de rechter voor te liegen? Hoe komt het dat wij ons pas in januari 2013 middels klinische lessen met dit vraagstuk gaan bezighouden? Allemaal heel ongemakkelijk!

Deze ongemakkelijke vragen hebben mij doen inzien dat seksueel misbruik een nog groter vraagstuk is binnen ons werk dan ik had aangenomen.

95% van de kinderen die we uit huis plaatsen (dat zijn dus 3800 kinderen), is vooraf in aanraking geweest met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weliswaar zijn de cijfers mij bekend, maar omdat seksueel misbruik nu als apart onderwerp aandacht krijgt in het totaal van incidenten en calamiteiten, is het een punt geworden dat nadrukkelijk met management en medewerkers besproken is.

Nu pas, terwijl het u bekend was?  

Met een groot project Aanpak Seksueel Misbruik als resultaat.

Natuurlijk, want alles is toch megalomaan bij u, evenals de PR. Nu de excuses nog! Praten doorbreekt 

In dit project is praten over seksualiteit het belangrijkste element. Met elkaar, met kinderen en pleegouders, en zo snel als mogelijk (de ervaring van ouders leert, dat dit een zeer rekbaar begrip is bij de WSG!) binnen het hulpverleningsproces. Dat raakt een breed taboe. Seksualiteit is een onderdeel van ons aller leven, maar het zit in een spannende en verboden kamer. En in die verboden kamer zit de dode hoek van misbruik. Als we ons schamen (een gevoel dat nauwelijks bekend is bij de WSG) voor deze kamer, dan kunnen we de dode hoek nooit zien. De durf om seksueel misbruik te zien en de wil om het aan te pakken, daar draait het om.

Ach, loze praatjes daarop zijn de ouders al veel vaker getrakteerd. Het commentaar wat u hier hebt gegeven meneer Kouwenberg past binnen uw PR-praktijken. In plaats van schaamteloos de schaamte voorbij te zijn zoals u zegt, zou u zich nog steeds moeten schamen!
 

LB en YB

 
                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html