woensdag 14 maart 2012

Narcistische persoonlijkheidsstoornis.


Het is bij hulpverleners moeilijk te bepalen waar de grens ligt tussen narcisme en de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Personen die lijden aan een NPS kunnen in eerste instantie overkomen als charmant en interessant. (dit is het beeld wat gezinsvoogden van Jeugdzorg geven aan hun slachtoffers)
Niet zelden eisen ze een voorkeursbehandeling. Als dit niet gebeurt, voelen ze zich snel gekrenkt of ondergewaardeerd en zijn hierdoor vatbaar voor depressieve verschijnselen. Anderzijds kan hun kwetsbaarheid ook tot woedeaanvallen leiden. Deze woedeaanvallen gebeuren vaak als ze hun gelijk niet krijgen (Bijvoorbeeld bij de kinderrechter of als er een kans bestaat dat ze hun greep op een gezin dreigen te verliezen. Dit omdat het betreffende gezin zich verzet tegen een gezinsvoogd of tegen Jeugdzorg.)
Het leven van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is meestal zwaar, en hun gedrag heeft een diepe impact op de omstanders. Zoals een verslaafde heroïne nodig heeft, zo heeft een gezinsvoogd slachtoffers nodig en een gezin om in zijn macht te krijgen. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is altijd op zoek naar aandacht. (En als ze die aandacht niet van een gezin krijgen, dan proberen ze met allerlei smerige trucs hun greep op dat gezin te vergroten). Want met die aandacht houden ze hun broze zelfbeeld in stand en dat is voor hen van levensbelang. Om die aandacht te krijgen gebruiken deze personen de mensen die het dichtst bij hen staan. (Vooral de gezinnen die de gezinsvoogden onder hun hoede krijgen)
De basis van NPS ligt in de jeugd of de vroege volwassenheid. In dit kader kan NPS worden gezien als een verdedigingsmechanisme.
Classificatie
Het DSM-IV definieert de narcistische persoonlijkheidsstoornis als een pervasief patroon van grootsheid (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan inlevingsgevoel, meestal beginnend in de vroege volwassenheid en aanwezig in verschillende situaties. De stoornis kan worden gediagnosticeerd als sprake is van vijf of meer van de volgende criteria.

§  De persoon heeft gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid (hij overdrijft bijvoorbeeld zijn prestaties, talent, kennis, contacten en persoonlijke eigenschappen en eist als superieur beschouwd te worden, ook als zijn prestaties hiertoe geen aanleiding geven

§  De persoon is geobsedeerd door fantasieën over succes, roem, (al)macht, genialiteit (de cerebrale narcist).

§  De persoon ziet zichzelf als uniek en meent dat hij alleen begrepen kan worden door even unieke of speciale mensen (of instellingen).

§  De persoon heeft enorme behoefte aan bewondering, aandacht en bevestiging of wil gevreesd en berucht zijn.

§  De persoon gelooft dat hij meer rechten heeft dan anderen. Hij wil dat anderen zich aanpassen aan zijn "onredelijke" verwachting van een voorkeursbehandeling. (Het verwijt van gezinsvoogden aan kinderrechters wanneer ze worden tegengesproken “U begrijpt niet hoe moeilijk het werk is dat wij doen”)

§  De persoon is manipulerend en gebruikt anderen om zijn doel te bereiken. Ze misbruiken vooral hun macht die hun gegeven is door hun meerderen. (rapporten vervalsen, waarheden verdraaien, valsheid in geschrifte plegen en liegen en bedriegen)

§  De persoon heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Hij of zij kan of wil geen rekening houden met de behoeften of opvattingen van anderen. En dat zie je vooral terug in de rapporten die ze moeten schrijven over de gezinnen.

§  De persoon is vaak jaloers, wat gepaard kan gaan met woede. Dit leidt tot paranoïde wanen, omdat hij denkt dat anderen jaloers zijn op hem en zich op dezelfde manier gedragen als hij.

§  De persoon gedraagt zich arrogant. Hij voelt zich superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig (magisch denken). Hij wordt kwaad als hij wordt tegengesproken door mensen die hij als minderwaardig beschouwt. (Ook dit is heel kenmerkend gedrag van medewerkers van Jeugdzorg en gezinsvoogden)

Suse P.

            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

24 opmerkingen:

 1. Evenzo beroerd is het als ondeskundige gezinsvoogd(en) niet in de gaten (willen) hebben dat zij in de tang zitten van een narcist of psychopaat! Deze narcist/psychopaat krijgt ,door misbruik te maken van de ondeskundigheid/bereidwilligheid van de gezinsvoogden ,jaren lang de gelegenheid ouders en kinderen te terroriseren in allerlei vormen, de gezinsvoogd of andere instanties te manipuleren, te indoctrineren. Wanneer je dit feit bij de gezinsvoogden onder de aandacht brengt, sterker nog, kunt aantonen dat deze situatie zich voordoet, gedragen de gezinsvoogden zich opeens weer als deskundigen . De gezinsvoogden voelen zich echter betrapt of belazerd. Zij vinden dit een heel naar gevoel. Vervolgens constateren de gezinsvoogden dan (zonder onderzoek) dat jij het helemaal verkeerd ziet. Dat jij hulp nodig hebt. Van een psycholoog of psychiater!
  Zij vertonen opeens dezelfde kenmerken als de psychopaat waar jij hen op attent wil maken.
  Of… scharen zich aan de kant van de agressor om zichzelf veilig en/of dubbel machtig te voelen , hun eigen ondeskundigheid te kunnen verbloemen en te kunnen misbruiken.
  De kinderrechter kunnen misleiden.
  Ik heb inderdaad hulp nodig. Ik lees het boek van Jan Storms. “Destructieve relaties op de schop”
  Aan te bevelen aan slachtoffers van echte en bijna echte psychopaten!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik herken het helemaal. Het boek werd me aangeraden door professioneel iemand die mijn ex-partner wel doorhad. Het boek lijkt op mijn leven geschreven ... maar jeugdzorg gelooft wel mijn ex-partner en dwingt mij hem te zien als een "slachtoffer die diep gekwetst is en daarom zo fout met onze kinderen omgaat, maar hij bedoelt het zo goed mevrouw"... ik ga kapot aan wat hij met mij deed en nu met de kinderen doet en ondanks getuigenissen van externen gaat jeugdzorg mee in zijn leugens ...

   Verwijderen
  2. Ik herken dit helaas ook. Wel vanuit mijn rol als pleegouder. Ik heb gezinsvoogd gewezen op de leugens van ouder waarbij andere ouder uit angst meepraatte. Sinds duidelijk werd dat mijn conclusie de juiste was ben ik als pleegouder aan de kant geschoven waarbij ik het idee heb dat dit als persoonlijke aanval op de gzv gezien is. Met als resultaat dat het pleegkind thuisgeplaatst is op basis van deze onwaarheden/verdraaiingen en ik uiteindelijk de zwarte piet toegespeeld kreeg.

   Verwijderen
 2. Na een jaar ervaringen met de gezinsvoogdij instelling, heb ik contact gezocht met een psycholoog. Ik twijfelde aan mezelf, alles en iedereen en voelde mij ontzettend depressief. Ik heb hem het ‘Raadsrapport’ van de RvdK en het ‘Plan van Aanpak’ van de gezinsvoogd laten lezen en wat daarin over mij geschreven werd. Mijn hulpvraag aan hem was of hij kon onderzoeken of de kwalificaties (diagnoses) die daarin stonden t.a.v. mijn persoon juist waren. Hij vroeg mij welke deskundigen de diagnose had gesteld. Ik heb hem verteld dat ik met de gezinsvoogd had gesproken en een raadsonderzoekster. Hoe deskundig die zijn weet ik niet. De psycholoog en ik hebben een aantal gesprekken gevoerd. Hij kwam tot de conclusie: je reageert heel normaal in deze situatie. Ieder psychisch gezond mens zou hier depressief van worden. Ik weet geen manier hoe je jezelf hiertegen kunt beschermen. Je mag rustig bij mij komen praten, ik heb wel het idee dat ik telkens de wonden mag verzorgen die de gezinsvoogd veroorzaakt. We zijn een jaar en veel ellende verder. In het Plan van Aanpak adviseert de gezinsvoogd de kinderrechter: ik acht het raadzaam dat moeder psychologische hulp zoekt. Dank zij mijn omgeving en de psycholoog twijfel ik niet meer aan mijzelf, wel aan de gezinsvoogd. Van die conclusie word ik niet vrolijk. Een depressief gevoel blijf ik houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Variatie op de brochure van de WSG
  Hoe licht ik ouders en jeugd op de juiste manier voor? Deel 1

  Wat is een gezinsvoogd
  Een gezinsvoogd is een man of vrouw, die vanaf nu nooit meer bij jou op bezoek komt om te kijken hoe het met je gaat. Maar dat heeft de kinderrechter niet beslist. Dat beslist de gezinsvoogd zelf. De gezinsvoogd gaat niet met jou praten en dingen aan je vragen. Hij vraagt bijvoorbeeld niet wat je dwars zit. Of hoe het thuis gaat. Tegen je gezinsvoogd kun je beter niets zeggen. Alle leuke dingen, maar ook de niet leuke dingen. Hij geeft daar een eigen uitleg aan en kan tegen jou of tegen jouw ouders gebruikt worden De gezinsvoogd luistert nooit naar je. Hij is er niet om jou te helpen want hij heeft geen tijd. Moet Plannen van Aanpak overschrijven van een andere gezinsvoogd en weet het daarom altijd het beste..
  Bij Onder Toezicht Stelling zijn je ouders niet meer de baas volgens de gezinsvoogd. Jouw ouders moeten luisteren naar de gezinsvoogd, en ze hebben zelf niets meer te vertellen. Alleen de gezinsvoogd gaat aan de slag om thuis de problemen op te lossen op zijn manier.
  De gezinsvoogd is er dus niet om jou te helpen. Hij praat met niemand om je heen om te kijken hoe het gaat. Hij is namelijk de enige deskundige. Als er problemen zijn, gaat hij niet kijken hoe dat kan worden opgelost. Hij lost de problemen op zijn eigen ondeskundige manier op. De gezinsvoogd zal nooit met jou praten voordat hij een beslissing neemt. Het kan zijn dat de gezinsvoogd iets beslist waar jij het niet mee eens bent. Praat er dan maar niet over want je verergert de situatie voor jezelf. Want als er een probleem is tussen jou en je ondeskundige gezinsvoogd is er nooit de hulp die jij wil.
  Wil je weten wat je dan kunt doen,? NIETS.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deel 2 variatie op brochure van de WSG: Contact met je ouders,
  wat zijn je rechten?
  Als je niet meer bij een van je ouders woont of bij geen van beiden, heb je nauwelijks tot geen recht op omgang met je ouders. Hoe vaak en wanneer je je ouders ziet wordt nooit afgesproken met jou, je ouders, en met de mensen bij wie je nu woont door de gezinsvoogd. Dit bepaalt de gezinsvoogd zelf. Heel vaak wordt op basis van zijn/haar eigen uitleg op papier gezet wat er nu allemaal is “afgesproken”. Alle afspraken staan in een speciale brief en iedereen moet zich ook houden aan deze afspraken behalve de gezinsvoogd zelf. Zo’n speciale brief noemen we met een moeilijk woord een ‘Aanwijzing vaststelling bezoekregeling’. Als je 12 jaar of ouder bent en ben je het niet eens met deze brief, dan mag je een brief naar de kinderrechter sturen. Hij laat zich adviseren door de ondeskundige gezinsvoogd dus zul jij bijna nooit krijgen wat jij wilt.

  Altijd alles zeggen?
  Het maken van een bezoekregeling met je familie is nooit gemakkelijk. Het kan zijn dat jij je ouders vaker wilt zien,. Misschien heb je naast broertjes of zusjes, een oma en opa , neefjes en nichtjes, ooms en tantes die je nu bijna niet meer ziet. Soms is er ruzie in de familie en is het moeilijk om iets af te spreken. Wat het ook is, praat er nooit met je gezinsvoogd over. Laat niet weten wat je belangrijk vindt en wie je graag wilt blijven zien. Hij zal nooit goed naar jou luisteren, of naar anderen. Hij zal ook niet vragen wat je ouders ervan vinden. Want hij weet het altijd het beste. Want hij neemt zelf naar eigen interpretaties en goeddunken een beslissing.

  Niet eens met je gezinsvoogd?
  Het kan zijn dat de gezinsvoogd iets beslist waar jij het niet mee eens bent. Praat er dan niet samen over, dat is belangrijk. Als er echt een probleem is tussen jou en je gezinsvoogd is er namelijk nooit hulp. Wil je weten wat je kunt doen? Niets!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. MOEILIJKE WOORDENBOEKJE JEUGDZORG. DEEL 3
  JEUGD”BESCHERMING”.

  Advocaat.
  Iemand die voor zijn beroep kennis heeft van de wet. Een advocaat probeert iemand te helpen die bij de rechter moet komen en kan tijdens de zitting het woord doen. De gezinsvoogd ook! Hij/zij geeft de rechter informatie op basis van eigen interpretaties en daarom lopen die rechtszaken vaak niet goed af voor jou of je ouder(s)

  Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
  Een plek waar je kan melden als je je zorgen maakt over een kind. De mensen van het AMK gaan dan niet onderzoeken wat er aan de hand is.

  Beschikking door de Kinderrechter.
  Papier waarop staat wat de rechter besloten heeft nadat hij is voorgelicht door de ondeskundige gezinsvoogd.

  Bevel tot binnentreding.
  Papier waarop staat dat de politie een huis mag binnen gaan. Ook als de mensen die daar wonen dit niet willen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. MOEILIJKE WOORDENBOEKJE JEUGDZORG. DEEL 4
  JEUGD”BESCHERMING”.

  Civiel recht.
  Civiel recht zijn die regels van ons wetboek waarin staat hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Aan de wet moeten we ons allemaal houden behalve de ondeskundige gezinsvoogd..

  Gedragswetenschapper.
  Iemand die heeft doorgeleerd heeft over het gedrag van kinderen en ouders en aan de universiteit is afgestudeerd. Meestal een orthopedagoog of een psycholoog. Maar die heeft de ondeskundige gezinsvoogd niet nodig want hij/zij is dat allemaal zelf vindt hij/zij. Zelfs zonder diploma’s. Knap he?

  Gedwongen uithuisplaatsing.
  Als een kind of jongere tegen zijn/haar wil of tegen de wil van de ouders naar een andere woonplek gebracht wordt. Dit kan alleen als de kinderrechter gezegd heeft dat dit nodig is. De ondeskundige gezinsvoogd zegt dan tegen de rechter dat dat nodig is, dus gebeurt dat ook. Want de rechter denkt dat de ondeskundige gezinsvoogd het allemaal goed ziet en vertrouwt hem. Dit alles staat in een ‘machtiging uithuisplaatsing’.

  Geheimhoudingsplicht.
  Dit is de afspraak dat mensen die kinderen en gezinnen helpen de dingen die ze horen niet zo maar doorvertellen. Alleen de mensen die echt te maken hebben met het kind of er over moeten beslissen krijgen dan informatie. De ondeskundige gezinsvoogd moet alles over jou en jouw gezin opschrijven en aan de kinderrechter vertellen over wat ze horen of merken. Zij vertellen of schrijven dit vaak stiekem op basis van eigen verklaringen zonder dat jij of je ouders er iets van weten of over te horen krijgen. Hier geldt de geheimhoudingsplicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. MOEILIJKEWOORDEN BOEKJE JEUGDZORG JEUGD”BESCHERMING Deel 5.

  Gesloten behandeling.
  Dit is een behandeling die gebeurt met de deur op slot. Er gelden strenge regels en heel duidelijke afspraken. Dit mag alleen gebeuren als een kinderrechter op voorspraak van de ondeskundige gezinsvoogd dit gezegd heeft. Er moet dan een ‘machtiging gesloten plaatsing’ zijn.

  Gezinsvoogd (gv).
  De ondeskundige gezinsvoogd houdt geen toezicht op het kind, hij/zij doet dit niet ondanks het feit dat de kinderrechter dit nodig vindt. De ouder en het kind moeten altijd en alleen de aanwijzingen van de ondeskundige gezinsvoogd opvolgen.

  Gezinsvoogdijinstelling (gvi).
  Dit is de organisatie waar de ondeskundige gezinsvoogd werkt. Zij zijn verspreid door heel Nederland en werken doorgaans op dezelfde manier.

  Griffier.
  De persoon die tijdens een zitting alles opschrijft wat belangrijk is. Hierdoor is later altijd bekend wat er gezegd is door de ondeskundige gezinsvoogd.

  Hoger Beroep.
  Als een kinderrechter iets besloten heeft en een ouder of jongere is het hier niet mee eens, kan diegene binnen 3 maanden in Hoger Beroep gaan. Dit gebeurt samen met een advocaat. Het betekent dat de beslissing nog eens opnieuw bekeken wordt door andere rechters (bij het (Gerechts)hof). Totdat de uitspraak gedaan is, is de eerste beslissing van de kinderrechter (op voorspraak van de ondeskundige mening van de gezinsvoogd ) in de meeste gevallen wel gewoon geldig.

  Het (Gerechts-)Hof.
  Dit zijn drie rechters die nog eens kijken naar een beslissing van de kinderrechter bij de rechtbank. Ze kijken dan heel uitgebreid naar de genomen beslissing dus eigenlijk de beslissing van de ondeskundige gezinsvoogd. Een beslissing van Het Hof gaat meestal samen met een beslissing van de kinderrechter(ondeskundige gezinsvoogd) bij de rechtbank kinderrechter(gezinsvoogd) bij de rechtbank.

  Hoge Raad.
  Dit zijn drie rechters die samen de beslissing van het Hof bekijken. De Hoge Raad bekijkt niet meer of inhoudelijk de juiste beslissing is genomen. Zij gaan er vanuit dat dit juist is. De Hoge Raad bekijkt alleen maar of alles volgens de regels is gegaan. Mocht iedereen mee praten? Zijn de brieven op tijd verstuurd etc.? Eigenlijk hadden zij op grond van overvloedige inlichtingen over wat er zich allemaal afspeelt binnen jeugdzorg, al een antwoord op die vragen kunnen hebben. Een beslissing van de Hoge Raad gaat boven een beslissing van een gewone kinderrechter en boven een beslissing van het Gerechtshof.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. MOEILIJKEWOORDEN BOEKJE JEUGDZORG JEUGD”BESCHERMING Deel 6.

  Jurist(e).
  Een persoon die heeft doorgeleerd over de wet. De juristen die de ondeskundige gezinsvoogd helpen bij het werk, weten alles over de wetten en regels die voor kinderen en ouders gelden. Maar de gezinsvoogd lapt over het algemeen de adviezen en regels aan haar/zijn laars. Bovendien werken de juristen binnen dezelfde instantie en zijn ze niet geheel en al onpartijdig.

  Indicatie.
  Papier waarop staat welke hulp een kind moet krijgen. Als er een indicatie is, heeft een kind recht op bepaalde hulp of het kind/ouders dat nou wil(len) of niet. Ook als die indicatie niet is gebaseerd op zorgvuldig/deskundig onderzoek. De ondeskundige gezinsvoogd zelf was de onafhankelijke deskundige. Weet je nog? Als er (hopelijk) geen indicatie is, kan veel hulp godzijdank niet gegeven worden.

  Kinderrechter.
  De persoon die zich laat voorlichten door de Raad/gezinsvoogd. De kinderrechter kan op basis van de gegeven inlichtingen door ondeskundigen beslissen of er een ondeskundige gezinsvoogd moet komen (ondertoezichtstelling). Of dat een kind uit huis geplaatst moet worden (uithuisplaatsing).

  Maatregel.
  Een maatregel is een beslissing die kan worden opgelegd door een kinderrechter. We praten over een maatregel ‘ondertoezichtstelling’ of een ‘maatregel voogdij’. Het betekent dat de kinderrechter beslist dat een gezinsvoogdijinstelling gaat mee beslissen over een kind. En dan beginnen de problemen pas goed.

  Machtiging uithuisplaatsing.
  Beslissing door een kinderrechter dat een kind niet langer thuis kan wonen. Dit wordt afgegeven tijdens een zitting of twee weken erna. Dit alles op ondeskundige voorlichting van de ondeskundige gezinsvoogd.

  Omgangsregeling.
  Afspraak over de omgang tussen jou en jouw ouder(s) of andere belangrijke personen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. MOEILIJKEWOORDEN BOEKJE JEUGDZORG JEUGD”BESCHERMING Deel 7.
  Ondertoezichtstelling (ots).
  Een ots wordt in een zitting bij de rechtbank uitgesproken door de kinderrechter. De kinderrechter heeft naar iedereen geluisterd maar het meest naar de kinderbescherming of aankomend ondeskundig gezinsvoogd en vindt dat er problemen thuis zijn die opgelost moeten worden. Daarom spreekt hij een ondertoezichtstelling uit. Er komt dan een gezinsvoogd die nooit oplet of alles goed gaat met jou en die geen echte hulp inzet voor jou en jouw ouders als dat nodig is. Een ots is meestal geldig voor één jaar. Maar hij kan ook verlengd worden. Dat gaat via de kinderrechter. En de gezinsvoogdijinstellingen verdienen hier goed aan. Dus blijft de ots vaak heeeeeeeel lang bestaan!

  Oproep (van de kinderrechter).
  Brief van de rechtbank aan de ouders en de jongere vanaf 12 jaar. Hierin staat wanneer een zitting plaats vindt en waar en hoe laat.

  Ouderlijk gezag.
  Als een ouder het ouderlijk gezag heeft, dan is hij/zij verantwoordelijk voor het kind of de jongere (tot 18 jaar). Als er een ondertoezichtstelling is, dan mag de ouder niet meer beslissen. Dit doet de ondeskundige gezinsvoogd.

  Parketpolitie.
  Politie op de rechtbank.

  Plan van Aanpak.
  Verslag waarop staat hoe het volgens de ondeskundige gezinsvoogd gaat met een kind en wat er moet gebeuren om het beter te laten gaan op grond van zijn ondeskundige mening. Dit wordt nooit met de ouders van te voren of tijdens het maken van dit plan besproken. Dus zeker niet met jou.

  Privacy-wetgeving.
  Dit zijn wetten waarin geschreven staat dat niet iedereen alles over andere mensen hoeft te weten. Alleen de ondeskundige gezinsvoogd weet alles.

  Raadsmelding.
  Iemand vertelt aan de Raad voor de Kinderbescherming dat hij/zij zich zorgen maakt over een kind of jongere. De Raad voor de Kinderbescherming gaat dan niet onderzoeken of er hulp nodig is en of de informatie klopt. Dat onderzoek heet een “raadsonderzoek”.

  Raadsonderzoek.
  Onderzoek wat niet gedaan wordt door de Raad voor de Kinderbescherming naar hoe het gaat met een kind of jongere.

  Raadsonderzoeker.
  Iemand die “werkt” bij de Raad voor de Kinderbescherming en die niet onderzoekt hoe het gaat met een kind of jongere. De raadsonderzoeker praat niet echt met jou jouw ouder(s), de school en met hulpverleners. Hij/zij zelf heeft vaak al duidelijk hoe de zaak in elkaar zit. Zij/hij heeft namelijk een zesde zintuig! Evenals de ondeskundige gezinsvoogd.

  Raad voor de Kinderbescherming.
  Organisatie waar de raadsonderzoeker eigenlijk het werk niet doet.

  Recht om gehoord te worden.
  Het recht om jouw mening te geven aan de kinderrechter. Pas op voor de ondeskundige gezinsvoogd!

  Recht op omgang.
  Dit betekent dat ouders en kinderen zouden kunnen afspreken hoe, waar en wanneer ze elkaar zien. Lang niet alle ouders hebben dit recht. Vaak gebeurt het dat mensen hierover zelf geen goede afspraken mogen maken. Dit doet de ondeskundige gezinsvoogd al van te voren bij de kinderrechter. Dan hoeven jij en je ouders niet meer aan de kinderrechter te vragen een beslissing over een omgangsregeling te nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. MOEILIJKEWOORDEN BOEKJE JEUGDZORG JEUGD”BESCHERMING Deel 8.

  Rechtbank.
  De plaats waar de kinderrechter beslissingen neemt. Het is meestal een groot gebouw waar veel rechters en advocaten rond lopen. EN ondeskundige gezinsvoogden!

  Risicotaxatie.
  Onderzoek dat niet gepleegd wordt naar hoe groot de kans is dat een kind of jongere zich in een onveilige situatie bevindt of gaat bevinden. Dat hoeft namelijk niet onderzocht te worden want de ondeskundige gezinsvoogd heeft haar (on)deskundigheid er al op los gelaten.

  Schriftelijke aanwijzing door de ondeskundige gezinsvoogd.
  Een brief van de ondeskundige gezinsvoogd waarin staat dat een ouder of jongere iets echt moet doen. Als de ouder of jongere niet doen wat de ondeskundige gezinsvoogd zegt, onderneemt deze actie. Zij/hij gaat dreigen met maatregelen. Als je ouder(s) of jij het niet eens bent met de aanwijzing, kan hij aan de ondeskundige gezinsvoogd of aan de kinderrechter (binnen twee weken) vragen om aanpassing en begint het gevecht pas goed.

  Uithuisplaatsing.
  Als jij ergens anders gaat wonen dan thuis. Dit gaat een hele lange tijd duren. De kinderrechter beslist dit na de ondeskundige mening van de ondeskundige gezinsvoogd..

  Vaststelling bezoekregeling.
  Afspraak over van wie en wanneer jij bezoek krijgt of gaat bezoeken..

  Verklaring door een gedragswetenschapper.
  Papier waarop het lijkt alsof een “gedragswetenschapper” zijn of haar handtekening heeft gezet. Met die handtekening blijft het onduidelijk dat de “gedragswetenschapper” jou gesproken heeft.

  Verzoekschrift.
  Brief aan de rechtbank waarin de ondeskundige gezinsvoogd de kinderrechter vraagt om een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld om een maatregel te verlengen. Dit doen zij graag want het betekent werk en inkomen voor de ondeskundige gezinsvoogden.

  Verweerschrift.
  Brief aan de rechtbank waarmee iemand kan aangeven dat hij/zij het niet eens is met het verzoekschrift. Meestal gebeurt dit meerdere malen door jou of je ouder(s). De ondeskundige gezinsvoogd is namelijk wel heel slim met het bedenken van verzoekschriften.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. MOEILIJKEWOORDEN BOEKJE JEUGDZORG JEUGD”BESCHERMING Deel 9.
  Veel he? Maar we zijn er bijna. Je hoeft het niet uit je hoofd te leren hoor. Je komt de moeilijke woorden vanzelf tegen in de praktijk. Maar dan weet je wat je kunt verwachten.

  Voorlopige ondertoezichtstelling (vots).
  Een ondertoezichtstelling die voor drie maanden is uitgesproken. Altijd zonder heel uitgebreid onderzoek van de Raad, omdat het om een “zeer ernstige” situatie gaat. Het raadsonderzoek gebeurt dan nooit uitgebreid in die drie maanden. Daarna beslist de Raad voor de Kinderbescherming of ze een ondertoezichtstelling wil aanvragen.

  Zitting (bij de kinderrechter).
  Een bijeenkomst, een gesprek op de rechtbank waarbij de rechter een beslissing neemt. Hierbij zijn in ieder geval de kinderrechter en de griffier aanwezig. De ouders mogen komen en als het om een kind gaat dat ouder is dan 12, mag hij/zij ook komen. De raadsonderzoeker kan aanwezig zijn. De ondeskundige gezinsvoogd ook! En daar zit hem nou net de kneep!
  He,he!! Het laatste maar wel het belangrijkste woordje!!
  Ondeskundig
  Dit betekent dat je niet in staat bent dit werk goed te doen. Dat je er niet genoeg voor geleerd hebt.
  Nu ken je de betekenis van de moeilijke woorden.
  Hebben we je kunnen helpen? Begrijp je het?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die heb ik meegemaakt, de VOTS. In juni 2011 opgelegd omdat door de jarenlange tegenwerking van hun 'moeder' mijn kinderen hun vader niet of nauwelijks te zien kregen en daardoor "ernstig in hun ontwikkeling geschaad worden". Enkele weken later werd de VOTS omgezet in een OTS. De opbrengst na negen maanden: een Plan van Aanpak dat aan alle kanten rammelt, afspraken die door Bureau Jeugdzorg niet worden nagekomen, slechts één keer omgang met mijn kinderen (onder bewaking van de gezinsvoogd), plus een klacht tegen de gezinsvoogd die vervolgens onder de mat werd geveegd omdat kindermishandeling door een gezinsvoogd voor Bureau Jeugdzorg slechts een "minimaal detail" is.

   Ik ben door Bureau Jeugdzorg beledigd en bedreigd, en gechanteerd met negatieve rapportage naar de Rechtbank als ik niet braaf doe wat de gezinsvoogd zegt. Oftewel: als ik me niet schik naar de grillen van de gezinsvoogd gaat hij er voor zorgen dat ik mijn kinderen nog veel langer niet te zien krijg.

   Binnenkort volgen dan nog een aangifte wegens kindermishandeling en kindermisbruik tegen zowel de gezinsvoogd als zijn leidinggevende, en tegen de 'moeder' van mijn kinderen (dat wordt voor haar dan al de tweede aangifte).

   Mijn kinderen kwamen zo in de knel dat de Raad voor de Kinderbescherming een VOTS noodzakelijk achtte en kreeg. En wat heeft het opgeleverd? Twee kinderen die in hun ontwikkeling nog verder geschaad worden dankzij Bureau Jeugdzorg, en een vader die hard bezig is volledig overspannen te raken dankzij de criminele activiteiten van Bureau Jeugdzorg en haar niet door enig verstand van zaken (of überhaupt enige mate van verstand) gehinderde personeel.

   Medewerkers wil ik ze niet noemen, dat zou namelijk suggereren dat ze *werken*. Daar heb ik ze nog niet op kunnen betrappen.

   Dossier: http://zwartboekoverheid.nl

   P.S.: Die eerste aangifte tegen 'moeder' wegens kindermishandeling, weet u wat daarmee is gebeurd? Die heeft Justitie nooit gehaald maar is direct door de politie al geseponeerd. De motivatie: "meneer heeft zijn kinderen toch al 1,5 jaar niet gezien". Nee hoor, net als Bureau Jeugdzorg is ook de politie helemáááál niet corrupt...

   Verwijderen
 12. Onterechte zwartmakerij. En dat weet schrijver. Dat knip en plak werk is geen kunst uit de DSM... Daarbuiten doet schrijver een bewering over anderen dat ze een ernstige pers. stoornis zouden hebben als hulpverlener in het algemeen. Dat kunt u niet maken zo.
  En ook dat weet u. En borderliners (zoals u weet) meest vrouw in 80 procent van de diagnoses, noemde men vroeger...juist hysterische psychopathie.
  Klopt ook wel en het is hoog tijd dat de kenmerken die gewoonweg wel worden benoemd in andere landen, in ons land benoemd worden: Bedrog, liegen en manipuleren.
  En dat soort verkrijgt in Nederland als ernstig geestesgestoord (immers deskundigen zelf zeggen dat al jaren dat het een ernstige geestesstoornis is), gezag over kinderen c.q. geborenen. Kan niet en mag niet bovendien.
  Dat hele familierecht op de schop a.u.b.
  In belang van het kind.
  En die risicogroep verplicht gaan doorlichten. Allemaal die bekend zijn bij de ggz. Plus een meldplicht invoeren in plaats van het huidig "meldrecht". Waar en dat blijkt nu vele kinderen niks maar dan ook niks mee opschieten.

  VUQuiescant

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Helaas heeft de schrijver van het woordenboek de praktijk verwoord. (VUq...: waar zijn de diagnostieke rapporten bij BJZ? Wie was de diagnost?) ...

  BJZ roept maar wat: BJZ is een indicatieve instelling (naast gezinsvoogdij met kinderen die door de keuring van de slager die zijn eigen vlees keurt deze werkgelegenheid oplevert) die niets van doen heeft met diagnostiek, het psycho-medisch testen en rekening houden met de korte termijn- èn lange-termijn-behoeftes van het kind, waaronder het voorkomen van PAS (beschikking LJN BJ5347 e.a.).
  -
  Deze deskundigheid vindt men niet in 't sociaal werk op BJZ-niveau! (prof.dr.F.Juffer, research memorandum 6-2010).
  Dat het kind in de Jeugdzorg-mangel met vele personen geconfronteerd wordt en niet meteen met de diagnost boven BJZ, kan zeer schadelijk zijn, loyaliteitsconflict geven, en zelfs oudervervreemdings-syndroom of onthechting. Een uithuisplaatsen (UHP) kan dus ernstiger schade opleveren dan wat BJZ beweert als grond tot UHP. Het alle ouders 'kennen' is op termijn zeer belangrijk!

  Gezinsvoogd = sociaal werkster; de niet-duidelijk-zijnde schriftelijke aanwijzingen moeten opgevolgd worden tenzij men BW1:258--260 in acht neemt! -
  De beslissingen op speculaties van de gezinsvoogd kunnen schadelijk zijn omdat het niet op diagnostiek niveau is onderbouwd. -

  Klagen tegen een gezinsvoogd kan straf opleveren al de klacht gegrond wordt verklaard: onthechting door mindere omgang/bezoekfrequentie en -duur.

  Griffier = persoon op zitting die opschrijft wat BJZ wil. Zelden wordt uit een proces verbaal (na de zitting snel op te vragen) duidelijk wat de inbreng van het gezin was. Heb daarom een pleitnotitie (met 3 copieën) die u vooraf uitdeelt en wil voorlezen.

  Gedragswetenschapper (UvbWjz 1) behoort onder beroepsethiek te werken, dus de cliënt te zien en onderzoeken, en dat gebeurt niet bij BJZ. De gedragswetenschapper gaat af op informatie van de sociaal werkster van BJZ, en dat is geen diagnostiek.
  Diagnostiek is van belang voor het kind, omdat een gevolg-hebbend handelen van BJZ schadelijk kan zijn voor zijn latere psychische behoeftes.

  Advocaat = mag ook een ouder-ondersteuner of jurist (met liefst medische kennis) zijn met een machtiging als juridisch vertegenwoordiger (EVRM 6 - Engelse tekst).

  BJZ-kwalificaties zijn geen diagnoses! Diagnose komt van een beroepsgeregistreerde specialist (BIG, NVO, NIP, met tuchtrecht en beroepsethiek) die de cliënt gezien en onderzocht heeft (liefst met tests). -

  Het gaat bij BJZ fout waar BJZ beweert professioneel (brood-verdienend; suggestie = deskundig) te zijn, maar opgeleid is tot sociaal werkster; dat is geen diagnostisch niveau!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Geachte Querulant,

  Ben in het bezit van 3 Plannen van Aanpak. Opgesteld /ingevuld door 3 verschillende gezinsvoogden. Tot 3x toe ben ik niet betrokken geweest bij voor-of nabespreking. Vonden de gezinsvoogden niet nodig.
  Wat wel opvalt is dat tot 3x toe in de opeenvolgende, bijna identieke Plannen van Aanpak de vraag wordt gesteld: Is er gebruik gemaakt van diagnostische instrumenten?
  Tot 3x toe is het antwoord; NEE.
  Maar de Plannen van Aanpak staan wel vol met conclusies, meningen en uitspraken van de gezinsvoogd die hij of zij, zonder diagnostisch onderzoek maar op basis van horen zeggen,op basis van eigen interpretaties, mag spuien. Hier is inderdaad sprake van zwartmakerij, manipulatie, bedrog en liegen.
  Deze risicogroep (de gezinsvoogden) zouden verplicht doorgelicht moeten worden. Zij zijn weliswaar (en jammer genoeg) niet bekend bij de GGZ. Wel bij mijn huisarts, mijn psycholoog en maatschappelijk werker. Zij spreken over een ernstige geestesstoornis bij de gezinsvoogden. Kan niet en mag niet vinden zij. En dit soort verkrijgt gezag over kinderen c.q. geborenen of ongeborenen.
  Er moet inderdaad een meldplicht komen voor ouders en kinderen in plaats van een meldrecht ten aanzien van de handelwijze van deze gezinsvoogden. Want,en dat is overduidelijk gebleken, met een meldrecht schieten vele kinderen en ouders niks op!
  Erger nog, zij gaan er aan onder door!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Op de schop dus met bureau jeugdzorg!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Interesses:het oplossen van zogenaamde ongetemde maatschappelijke problemen in een situatie waarin niemand de baas is.

  Dit las ik bij het profiel van dhr. Erik Gerritsen.

  Kan iemand mij uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Interesses: het oplossen van zogenaamde ongetemde maatschappelijke problemen in een situatie waarin niemand de baas is.

  Dit las ik bij het profiel van dhr. Erik Gerritsen.
  Kan iemand mij uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?
  Mogelijke uitleg na de uitzending van de ombudsman “Macht van de gezinsvoogd”?
  Het NIET oplossen (lees ontkennen of creëren) van duidelijk aantoonbare en bewezen problemen binnen jeugdzorg. Veroorzaakt door ondeskundigheid van vele medewerkers en gelegaliseerd door de staat (daardoor ontembaar?)in een situatie waarin dhr. Gerritsen uiteindelijk zegt de baas te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. U heeft het stukje narcisme gelezen, stoornissen enz.. Bij de overheid, Justitie en andere instanties zullen ook narcisten voorkomen, maar met modder gaan smijten is slechts een uiting en geen oplossing.

  Net zoals dwaze vaders de moeders borderliners noemen en trotse moeders de vader een narcist. Ik word er moedeloos van. Ja, het is niet goed als kids worden blootgesteld aan iemand met een stoornis, man of vrouw, instantie of niet...

  Ga liever kijken hoe iedereen kan gaan samenwerken aan waarheidsvinding, kindwaardig ouderschap en uitzonderingen voor tweehoofdig gezag als de mentale ontwikkeling van kinderen in het gevaar is door een van de ouders.

  Geef kritiek op wet BOPZ, geef kritiek op het OTS stellen bij huiselijk geweld, terwijl de daderouder mag weigeren zich te laten behandelen. Ga geld inzamelen om TRIMBOS onderzoek te laten doen hoe een OTS en/of uit huisplaatsing schade toebrengt een kinderen en ouders. En hoeveel mensen bang zijn voor Bjz. en maak een petitie aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het zonder aantoonbare reden de andere ouder dwarszitten in de omgang moet ook getoetst worden door een forensische psycholog... en door justitie worden opgelegd.

  Waarheidsvinding is de kern, niet het zwartmaken, mij interesseert het niets welk geslacht welke stoornis vertoont, mij interesseert me de aanpak van de zorgmijdende schadelijke ouder.

  Zo ken ik een doodongeruste vader die zijn kinderen ziet wegteren omdat psychisch mama ziek is. En andersom een ongeruste mama die doodsbang is dat haar ex de kids wat aan zal doen tijdens de omgang omdat er vaker iets ergs is gebeurd.

  Waarheidsvinding voor deze wanhopige ouders die zich vaak terecht zorgen maken, maar niks ertegen kunnen doen...

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Het ergste is nog dat ze zeggen dat BJZ er is om het belang van het kind te behartigen.
  Maar niks doen als er wat gebeurt wat het kind schaad.
  Ze zijn maatschappelijk werkers en dat is het probleem.
  Ze hebben totaal geen kennis in huis op het psychologisch vlak.
  Maar als je als ouder aangeeft dat je met je kind naar een psycholoog gaat om het kind te helpen verbieden ze het omdat ze bang zijn dat hun dekmantel dan van hun af valt.

  MVG. een wanhopige moeder

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan de wanhopige moeder van 4 september 2015,
   Ook ik ben een bezorgde moeder die door onkunde, corruptie, incompetentie van die hele sociale poppenkast en jeugdrechtbank al vier jaar mijn kinderen niet zie of hoor. Als sociale onderzoeken nu eens zouden plaatsvinden buiten de kantooruren kwam de waarheid al meer aan het licht. Maar helaas, niets hielp en geloof me ik heb er jaren voor gevochten. Aan de persoon die NPS uitlegt helemaal bovenaan : weet u zeker wat u schrijft ? Hebt u zelf een narcistisch trekje? Ik ben het absoluut niet eens met de stelling dat de narcist een woede aanval krijgt op jeugdrechtbank, in tegendeel ik als bezorgde moeder die nota bene nooit geloofd werd ben kwaad geworden uit onmacht en het moeten toezien hoe al die idioten zich verstoppen achter het belang van de kinderen. Daar gaat het helemaal niet om dat is alleen maar een façade !!!! Na jaren van miserie en ellende uw kinderen moeten afgeven aan zo'n NP doet iets met een mens en ja ik ben nog steeds kwaad. Na het lezen van uw misleidende inleiding vraag ik u beleefd doch dringend om uw versie aan te passen en mensen en kinderen te wijze op hoe de werkelijkheid zich echt voordoet, eerlijk duurt nog altijd het langst. L.

   Verwijderen