donderdag 29 maart 2012

Pas op voor schoolartsen en 'vertrouwensartsen'De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst - de WGBO (Art. 7:456 Burg. Wetboek) – wordt van kracht op het moment dat u de hulp van een arts inroept. Waar vroeger de arts bepaalde wat er met de patiënt gebeurde, bent u nu volledig de baas over uw eigen behandeling. Niets gebeurt zonder uw toestemming.

En als u ook maar de geringste twijfel over uw specialist of huisarts heeft, stelt de WGBO u in staat om te checken of u de beste behandeling ontvangt, daar waar u wettelijk recht op heeft.

Pas op voor de schoolarts en ‘vertrouwensarts’

Pas op voor de schoolarts en de ‘vertrouwensarts!’
Dat het echt nodig is om de WGBO bij de hand te hebben, bleek uit een schokkende reportage van Nova op 15 febr 2005. 


Vijfhonderd kankerpatiënten sterven per jaar onnodig in streekziekenhuizen, omdat ze door hun artsen willens en wetens worden weggehouden van de beste medicijnen. Oorzaak: te kleine budgetten. Diezelfde artsen weten echter maar al te goed dat die patiënt beter af is in een academisch ziekenhuis, waar die medicijnen wel aanwezig zijn. Maar ze weigeren de patiënt dit te vertellen.

Als op deze manier de patiënt opzettelijk in het donker wordt gehouden en niet ingelicht wordt over die betere behandelmethode, wordt in Nederland op grote schaal de WGBO overtreden en betekent dit een grove schending van het patiëntenrecht. Ieder weldenkend mens zou natuurlijk kiezen voor die levensreddende betere behandeling.

Een ernstige waarschuwing gaat uit naar de categorie medici die helemaal onderaan de opleidingsladder staat: de schoolartsen. Wgbo.nl opende een aantal dossiers waar het woord hulpweigering stond genoteerd, terwijl de ouders van de betreffende schoolkinderen gewoon de wettelijk vrije keus hadden gemaakt niet naar de schoolarts te gaan. 
Er werden dus medische dossiers aangemaakt over personen die nooit op consult zijn geweest! Dat is natuurlijk een grove overtreding van de WGBO.
Maar het wordt nog erger, want er is een organisatie in Nederland – Bureau Jeugdzorg genaamd – die tegen schoolartsen (GGD) aanschurken om ‘klanten’ te werven. Die weigering van de schoolarts kan je zomaar een officiële gele kaart opleveren, waardoor er op een goede dag een brief in de bus kan vallen van Bureau Jeugdzorg die volledig onschuldige burgers in een verplicht traject duwt waar ze hun vrije ‘keuzes’ moeten gaan verantwoorden. 
Zonder medeweten van ouders

Een andere manier voor ‘slimme en snelle casuïstiek’, zoals ze het zelf noemen, zijn zogenaamde stemmingsmeters op de middelbare scholen. Bureau Jeugdzorg legt tieners van 14 jaar zonder medeweten van hun ouders op school een vragenlijst voor over hun ‘stemmingen’. Als ze het foute antwoord geven, worden ze bij de kraag gegrepen.Haat je jezelf?
Walg je van jezelf?
Vind je jezelf een mislukkeling?
Hebben je ouders, broers of zussen ernstige moeilijkheden op het werk?
Zijn je ouders, broers of zussen ontslagen?
Heb je een verkering gehad die is uitgegaan?
Hoe vind je dat je woont?
Hoe vind je je financiële situatie?
Denk je er wel eens aan om een einde te maken aan je leven?
(GGD/Bureau Jeugdzorg 2007)

Geheimzinnige 'vertrouwensartsen' gaan aan de slag met deze oneigenlijk verkregen dossiers van nietsvermoedende kinderen, die met voorgedrukte antwoorden de vreselijkste woorden in de mond worden gelegd, woorden die vervolgens gebruikt worden om geheel naar eigen goeddunken vermoedens van ‘opvoedingsproblemen’ te formuleren, die deze artsen totaal onbeargumenteerd in een gesloten dossier kunnen stoppen en op basis daarvan harde actie mogen ondernemen.De hoge Raad der Nederlanden concludeerde dat deze organisatie in de schemerzone werkt. De rechters vinden dat de vertrouwensartsen hun titel misbruiken, omdat er absoluut geen sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. 
Vertrouwensarts

De vertrouwensarts is de enige arts ter wereld die geen patiënten maar klanten heeft, simpelweg omdat het hem verboden is de term patiënt te gebruiken. Er bestaat feitelijk dus geen behandelrelatie, en mocht u daarom ooit ongevraagd een ‘uitnodiging’ hebben ontvangen van Bureau Jeugdzorg, gaat u daar nooit op in en stuurt u die brief onmiddellijk naar info@wgbo.nl!

Wij tonen aan de hand van criminele dossiers, de onvervalste Gestapo-technieken aan die Bureau Jeugdzorg hanteert, hét centrale punt in de Jeugdzorg. Een juristenapparaat werft hier de klanten en laat ze vervolgens nooit meer los. 


Binnen een mum van tijd staat deze hulporganisatie als ‘tegenpartij’ in de rechtszaal recht tegenover hun eigen cliënt, meestal is dat moeder en kind zo blijkt uit de dossiers die wij toegestuurd kregen. In dit traject regeert de kinderrechter met in de hand het Wetboek van Opvoeding, waar de wetsartikels volledig willekeurig naar eigen goeddunken worden ingevuld.

In de Nederlandse rechtspraak zijn de kinderrechters geen rechter maar een partij aan de kant van de Jeugdzorg In dit memo is duidelijk te zien dat de bureau Jeugdzorgadvocaat Hein Engels, de juristen van de Raad (justitie) en kinderrechter Dahmen in Maastricht letterlijk samen aan dezelfde tafel zitten om beleid te bepalen.

De leidraad voor dat beleid is een ‘vermoeden van ontwikkelingsdreiging’. Vermoeden is natuurlijk helemaal niets, dreiging is ook nog steeds niets, maar de mathematische logica in dit land is kennelijk toch: min + min = plus. Pro forma worden kinderzaken afgetimmerd. ‘Beste uitgangspunt is als ouders niet meewerken’, zo luidt de opmerkelijke zin in het bovenstaande memo. 
In zo’n geval wordt een kind afgevoerd naar een ‘onbekende’ lokatie. Pas ná het afgeven van een beschikking UHP (uithuisplaatsing) gaan rechters ‘onderzoek’ doen . Binnen én buiten kantoortijd ‘bezoeken’ de kinderrechters kinderen die op ‘geheime’ locaties zijn geplaatst binnen ‘het netwerk’…

Dit is een kleine samenvatting van de opvoeddelicten uit het Wetboek van Opvoeding die WGBO.nl verzamelde en waarna kinderen met brute kracht werden weggerukt van hun ouders: keuken niet opgeruimd, haren niet gekamd, kind wordt teveel verwend, kind kan geen groente benoemen, teveel computerspelletjes in huis, kind is teveel bij opa en oma waardoor het systeem te groot wordt, kind drinkt uit plastic bekertjes, ouders hebben kritiek op instanties, luier lijkt wat vol….. 
In één uitzending werd in Premtime het bewijs van intimidatie, valsheid in geschrifte, bedreiging, ontvoering en zware kindermishandeling op tafel gelegd door Bureau Jeudgzorg en de daaraan gelieerde William Schrikker Stichting.Hier kon even heel Nederland meekijken hoe een volledig onschuldige vrouw en haar nichtje de pan in werden gehakt door de overheid. De advocaat had durf en slingerde deze zaak in hoger beroep de reguliere rechtspraak in. De drie rechters van het Gerechtshof doorzagen de ‘bewijsvoering’, die op identieke wijze werd vergaard als de Gestapo deed in de Tweede Wereldoorlog, en loodste haar veilig terug naar haar tante.

Vorig jaar stelde Bureau Jeugdzorg in het programma ‘Kijk op de Kleintjes’ in de Nijmeegse wijk Dukenburg 50 tot 100 allochtoonse niet-leerplichtige kinderen jonger dan vier jaar onder toezicht (OTS) van het Ministerie van Justitie. Oorzaak”: ‘niet goed articuleren’ of ‘ruiken niet fris’. Als de ouders ‘niet meewerken’ lopen ze een reële kans dat Justitie de kinderen afpakt…met politiedwang en laat heropvoeden onder ‘dwang en drang’ door christelijke instellingen als het Leger des Heils.

Het WGBO Team 
Echt penibel kan de situatie in het ziekenhuis worden als u buiten bewustzijn bent, als gevolg van een ongeval of een operatie. Dan bent u namelijk niet meer in staat uw zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen en ligt uw lot volledig in handen van de arts. En die kan in principe zonder enige toestemming van wie dan ook met u doen wat hem goeddunkt.

De meeste artsen hebben het allerbeste met u voor, ook de onervaren of onbekwame artsen, maar juist deze categorie medici is natuurlijk levensgevaarlijk als ze over uw leven moeten gaan beslissen. Begin juni van dit jaar in het programma Netwerk bevestigde de nieuwe Inspecteur dat in Nederland een aanzienlijk aantal ‘disfunctionerende specialisten’ rondloopt, die een groot gevaar voor u kunnen vormen.

De machtiging 
Gelukkig garandeert de WGBO dat u te allen tijde de regie kunt blijven houden in de gezondheidszorg, zelfs als u bewusteloos raakt door een hartinfarct, een verkeersongeluk of een operatie.

U hoeft maar een machtiging te ondertekenen (print hier) waarmee u uw naaste familie of andere door u aangewezen personen altijd het recht tot inzage in uw medisch dossier geeft, zodat zij de artsenbeslissingen nauwlettend kunnen volgen en in kritieke situaties met het dossier onder de arm snel een second opinion kunnen vragen.

U kunt de voorbeeldmachtiging gebruiken maar u kunt natuurlijk altijd zelf een machtiging maken. Een kopie van uw machtiging kunt u nu al aan uw specialist geven, zodat hij die in het dossier kan stoppen.
Hij mag dit verzoek niet weigeren.

Uw arts zal u willen vertellen dat zo’n machtiging niet nodig is omdat hij ‘alles onder controle heeft’. Maar als hij samen met zijn collega’s om vijf uur en in het weekend naar huis gaat - in tegenstelling tot Duitsland en de VS, waar de dienstdoende specialist in het ziekenhuis slaapt - is de artsenparkeerplaats leeg en het ziekenhuis praktisch uitgestorven, op wat verpleegkundigen en arts-assistenten na.

En als de dienstdoende specialist thuis op één oor ligt, kunt u ’s nachts bijna letterlijk de vinger aan de pols houden van uw vader, moeder of kind en steeds (telefonisch) de status in de verpleegkundige rapportages bijhouden, immers, u heeft te allen tijde recht op informatie uit de medische documenten.

De overheid heeft u op deze manier met de WGBO de macht gegeven om de arts en verpleegkundigen te controleren. En het werkt! Dat blijkt uit de reacties die WGBO.nl de afgelopen tijd ontving
Als de medische documenten die het ziekenhuis altijd zorgvuldig binnen haar vier muren weet te houden eenmaal daarbuiten belanden, wordt ineens iedereen alert.

Het beroepsgeheim was voor de arts altijd een baken waarop hij zich kon beroepen, vooral bij zaken van medisch falen, waarbij iemand overleed. Maar dat is voorbij. Het beroepsgeheim is een WGBO-wet die natuurlijk bedoeld is om de patiënt te beschermen!

Door middel van de machtiging draait u de verhouding helemaal om en bent u of uw familie degene die bepaalt wat er met de documenten gebeurt en aan wie u ze wilt laten zien.

Te allen tijde, zelfs na uw overlijden, zodat uw familie achteraf nog kan controleren of er al dan niet sprake was van medisch falen.

Voor nog veel meer; Google.. http://www.wgbo.nl/ 

2009

http://www.vertrouwensartsen.nl/vertrouwensarts.asp?tekst=beroepsprofiel


                  
           Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


3 opmerkingen:

 1. Ouders Online voeren ook actie juist op dit punt, waarschuwen ouders ook hiervoor. Zie www.oudersonline.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jeugdzorg.info en ikwil2ouders.nl heeft de oorlog verklaart aan alle BJZ in Nederland.

  Erik

  BeantwoordenVerwijderen
 3. www.wgbo.nl doethet niet (meer). Ook de voorbeeldmachtiging komt niet in beeld. Succes met al uw goede werk!

  BeantwoordenVerwijderen