vrijdag 2 maart 2012

Brief Burgemeester Van der Laan zedenzaak Signis school Slotervaart

Veertien maanden na het bekend worden van het verhaal van seksueel misbruik van onze dochter door medeleerlingen op de Signisschool in Slotervaart, ontvingen wij op 1 maart 2012 van Burgemeester Van der Laan een brief. Hoewel de inhoud van de brief niet volledig recht doet aan wat ons als gezin is overkomen en niet in gaat op de merkwaardige rol die verschillende instanties in onze zaak hebben gespeeld, bevat de brief toch één concreet punt.

De mededeling dat de Burgemeester een verzoek zal doen aan het bestuur van de school, betreffende het inlichten van de ouders van alle leerlingen, over het feit dat het protocol ‘Wat te doen bij (vermoeden van) seksueel misbruik’ zal worden aangescherpt, goed zal worden gehandhaafd en dat de communicatie naar ouders over dit soort signalen zal worden verbeterd.

Waar de brief onduidelijk over is, is de vraag of er van de school verwacht wordt dat zij ook zal melden wat de aanleiding is, dat het protocol is aangescherpt. Het ligt immers voor de hand, nu de traumatherapie van onze dochter haar oorspronkelijke verhaal heeft bevestigd en wij als ouders geheel van kindermishandeling zijn vrijgesproken door de RvdK, dat de oorzaak van haar trauma gezocht moet worden in gebeurtenissen die hebben plaats gevonden op de school.

Het is daarbij vreemd om te moeten constateren dat alle verantwoordelijke instanties, terwijl er nu erkenning is voor de nare ervaringen van onze dochter, nog steeds geen interesse hebben in de herkomst van haar trauma. Noch bij de gemeentelijke overheid, noch bij de kinderbeschermingsorganisaties, noch bij de school, noch bij de zedenpolitie gaat er een lichtje op en stelt men zich hardop de vraag:”Wat is er aan de hand in het gezin van de twee zusjes die zo’n vreemd agressief seksueel gedrag hebben laten zien in de richting van een kwetsbaar meisje?” Deze vraag is des te meer gerechtvaardigd, als men bedenkt dat één van de voornaamste klachten van ons als ouders er in bestaat dat de onderzoeken van de genoemde zedenpolitie en orthopedagoog van de school, in het geheel niet degelijk of inhoudelijk waren en in het geval van de orthopedagoog zelfs niet objectief.

De AMK-melding tegen ons gezin was van een vroegere datum dan de observatie  van de orthopedagoog in de klas(geen onderzoek), waarbij nog aangetekend dient te worden dat onze weggepeste dochter toen al weken thuis zat. Ook het feit dat het ons als ouders verboden was met de orthopedagoog te spreken over de vormgeving van het door haar te verrichten onderzoek, spreekt niet in haar voordeel. Sterker nog, het gegeven dat het voltallige schoolpersoneel een spreekverbod kreeg richting de ouders van het slachtoffer en dat de orthopedagoog ook niet met het meisje mocht praten, wekte bij ons vanaf het begin het vermoeden van een doofpot.

Samenvattend kan gesteld worden dat terwijl de brief een begin betekent van de erkenning van het onrecht dat ons gezin is aangedaan, wordt er nog steeds voorbij gegaan aan de werkelijke oorzaak. Er wordt naar ons idee ten onrechte gesteld dat het probleem niet structureel voorkomt (voorkwam) aangezien geen van de kinderen in de klas ooit is bevraagd door een professional. Wat er zich werkelijk heeft afgespeeld in die klas (volgens onze dochter ook met andere kinderen) kan nu moeilijk worden achterhaald, gezien de tijd die is verstreken tussen de beschuldigingen richting de ouders van het slachtoffer en hun vrijspraak. Wat niet uitgevlakt kan worden, is de mogelijkheid dat er in het gezin van de daders nog steeds zaken niet in orde zijn, die misschien door verscherpt toezicht op de school niet zo snel meer in de onderwijssituatie aan het licht zullen komen.

De grote vraag bij het informeren van de ouders van de leerlingen van de Signisschool over het aanscherpen van het protocol zal zijn:’Maar waarom eigenlijk?’ 

Sven Snijer

3 opmerkingen:

 1. Maathuis, Bert zegt:

  2 maart 2012 om 23:33

  Wat is het bijzonder te waarderen @Sven, dat je zelf reageert op dit artikel! En dan ook nog op de manier zoals je dat doet!

  Enerzijds stelt Eberhard van der laan zich inlevend én menselijk, humaan op! Eigenlijk is dat normaal [behoort dat normaal te zijn]; echter is het zo dat het gros van de burgemeesters en wethouders in Nederland niet dit niveau (van bewustzijn) manifesteren.

  Anderzijds lijkt de burgemeester inderdaad niet doordrongen van het kernpunt: het wegnemen van de wérkelijke oorzaak.

  Mijns inziens is dit dé blinde vlek.

  Sven (ik ben zo vrij om u met uw voornaam aan te spreken), ik constateer een zeer liefdevolle reactie, die u hier geschreven hebt; uiteraard richting uw dochter Sarah, maar zelfs óók richting “daders”. Dat is een grootse, transpersoonlijke (onzelfzuchtige) benadering van deze ervaring. Oftewel, een zeer wijze en alles-en-iedereen-omarmende levenshouding. Uitstijgend boven sympathie en antipathie.

  Met grootse waardering voor uw inbreng! Jij, Sven, bent blijkbaar dicht bij je ZELF gebleven!)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. marcel zegt:

  3 maart 2012 om 18:19

  Het is toch van de zotte dat als ouders klagen bij hun school over sexueel grensoverschreidend gedrag ,dat deze ouders een program moeten doorlopen omdat de school dit soort zaken binnenshuis wil houden en de ouders sect gezien bereigt.
  Had van der LAAN de ots terug gedraaid als die door toedoen van een valse melding van scool wel was uitgesproken of had deze burgervader van A’DAM dan zijn smoel gehouden????

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Door Mevrouw Vermeer op 7 maart 2012 16:43


  Ook wij hebben de ervaring dat BJAA niets doet ook al trekt iedereen aan de bel over mogelijke mishandeling van kinderen. Dit hebben we in onze buurt mee gemaakt.

  BJAA werd boos en beledigd want het kind staat bij hen onder OTS en volgens hen werd het niet mishandeld. Dus ze gingen de strijd aan met de buurt en Erik Gerritsen deed helemaal niks.

  Jullie maken dat nu mee met die twee meisjes die seksueel verknipt gedrag vertonen, dat je wilt dat BJAA dan onderzoek doet. Dat doen ze ook niet.

  Het gaat bij BJAA helemaal niet om kindermishandeling, dat interesseert ze helemaal niet. Het gaat om BJAA zelf, om het positioneren van die organisatie, om 'Kijk ons eens goed bezig zijn?'

  Dus het is bekend wat je mee maakt. Wel goed dat burgemeester van der Laan de ambtenaren van Asscher weert uit het onderzoek naar jullie zaak. Want bij ons hebben die de klachten over deze zaak bij Asscher, rechtstreeks doorgespeeld aan Erik Gerritsen.

  Een ander probleem is dat, hij is de voormalige hoogste ambtenaar en bespeelt het stadhuis en zijn voormalige ondergeschikten. Kennelijk heeft B & W dat nu wat beter door, ook omdat de burgemeester in zijn brief aan jullie daar zo expliciet over schrijft.

  Maar ja, het is heel triest. Ook bij ons in de buurt is er veel verdriet en bezorgdheid over het betreffende kind. En het stoort enorm om dan die columns te lezen over zogenaamde Eigen Kracht en betrokkenheid van de buren.

  Dat wil BJAA in de praktijk helemaal niet. Want zij zijn 'the professionals' en zij maken de dienst uit.

  En als je daarover klaagt? Dan hebben de klagers het gedaan en weet Erik Gerritsen zich van de prins geen kwaad. Maar die ervaring hebben jullie mogelijk ook inmiddels wel, de ontkenning van de situatie en doen alsof jullie het verzinnen.

  Het is echt schandalig dat deze man maar een podium blijft krijgen op de site 'Binnenlands Bestuur' voor zijn onware verhalen en preken voor eigen parochie.

  BeantwoordenVerwijderen