donderdag 1 maart 2012

Praat mee over de macht van de gezinsvoogd

http://ombudsman.vara.nl/Nieuwsdetail.8531.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=56041&cHash=227902f84749a705c54aa572e2cb3068

Bron: Lees het artikel op Vara Ombudsman

De uitzending van vrijdag staat helemaal in het teken van ‘de macht van de gezinsvoogd.’ Aanleiding is het grote aantal reacties dat De Ombudsman kreeg na de uitzending van 6 januari


Daarin was een reportage te zien over de spoeduithuisplaatsing van vijf kinderen van Margreet de Wolff. De Ombudsman ontdekte dat de gezinsvoogd van Stichting Gereformeerde Jeugdzorg (SGJ) in het verzoek aan de kinderrechter verklaringen toeschreef aan huisarts en crisisdienst die zij helemaal niet gedaan hadden. Bovendien bleek de gezinsvoogd de kinderen al uit huis gehaald te hebben vóórdat de kinderrechter daar toestemming voor gaf. De uitzending maakte veel los. De klachten over machtsmisbruik door gezinsvoogden stroomden binnen. Voor De Ombudsman reden om vrijdag een special over dit thema uit te zenden.


Machtsmisbruik

Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Hun woord telt zwaar voor kinderrechters die moeten besluiten over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken, door ouders onder druk te zetten of te bedreigen of door een loopje te nemen met de waarheid? Valt daar dan nog iets tegen te ondernemen of schiet de controle op gezinsvoogden tekort?

In De Ombudsman vrijdag de verhalen van moeders die klaagden over het optreden van een gezinsvoogd en die achteraf gelijk kregen. Maar toen was het kwaad al geschied. Vara’s Ombudsman Pieter Hilhorst praat hierover met hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns en oud-kinderrechter Nanneke Quik-Schuijt. Zij uiten hun zorgen over de kwaliteit van de gezinsvoogden., Namens de Belangenvereniging Medewerkers Bureaus Jeugdzorg (BMJ reageert gezinsvoogd Ton Moolenaar.


Hele uitzending over de macht van de gezinsvoogd

"De opleiding en kwaliteit van gezinsvoogden laat te wensen over," dat zegt hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns vrijdag in het VARA-programma De Ombudsman. In de uitzending, die geheel in het teken staat van ‘de macht van de gezinsvoogd’ pleit oud-kinderrechter Nanneke Quik-Schuijt voor de invoering van tuchtrecht in de jeugdzorg. ‘Dat zou het vertrouwen van de burger groter maken.’ Jeugdzorg Nederland vindt tuchtrecht ‘prima’, maar wil ook meer geld van de politiek voor het verbeteren van de opleidingen.

Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Hun woord telt zwaar voor kinderrechters die moeten besluiten over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken, door ouders onder druk te zetten of te bedreigen of door een loopje te nemen met de waarheid? Wat kun je dan nog doen als ouder? Zijn gezinsvoogden wel voldoende toegerust voor hun zware taak? En is er wel voldoende controle op hun functioneren?

In deze speciale uitzending van De Ombudsman vertellen vier (pleeg)moeders over hun slechte ervaringen met een gezinsvoogd. Achteraf werden hun klachten gegrond verklaard. Zoals pleegmoeder Tamara wier pleegkind uit huis werd gehaald. Hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns bemoeide zich persoonlijk met deze zaak. “Een jongen die het goed deed in een pleeggezin is anderhalf jaar weggehaald en in een internaat geplaatst, waardoor een gat in zijn leven is geslagen. Dat gebeurde in een context van machtsuitoefening en dreiging door een gezinsvoogd die heel evident vanuit een tunnelvisie ageerde tegen die pleegmoeder en daardoor heel erg grote schade heeft aangericht.”

Niet goed opgeleid

Volgens Hermanns zijn veel gezinsvoogden niet toegerust voor hun zware taak. “Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Er is een heel erg hoge werkdruk, er is een grote doorstroom. Ze zijn vaak jong. Het gaat om jongvolwassenen die net van een opleiding komen, die enorm moeilijke beslissingen moeten nemen en die daar niet goed voor opgeleid zijn.”

Erik Gerritsen, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland, stelt dat het opleidingsniveau de afgelopen jaren al behoorlijk verbeterd is. “Ze moeten allemaal een hbo-diploma hebben en krijgen extra trainingen bij bureaus Jeugdzorg. De Inspectie heeft ook erkend dat daar flinke stappen zijn gezet. Dat laat onverlet dat er nog een forse professionaliseringsslag bij kan. Dat willen we zelf als liefste. Maar daar moet je dan wel in investeren.”
Oud-kinderrechter Quik-Schuijt signaleert dat gezinsvoogden steeds meer vanuit een machtspositie opereren.  “Vroeger stonden de gezinsvoogden naast de mensen. Tegenwoordig zitten ze daar als een autoriteit, ook letterlijk niet meer naast de mensen, maar achter een tafeltje.”

Tuchtrecht gewenst

Ouders die klagen en gelijk krijgen, schieten daar vaak weinig mee op. Ze krijgen er hun kinderen vaak niet mee terug, aldus Hermanns. “Je kunt gelijk krijgen van de Nationale Ombudsman, je kunt gelijk krijgen van tientallen deskundigen die rapporten schrijven dat de ouder gelijk heeft en niet de gezinsvoogd. En nog verandert dat in verreweg de meeste gevallen die ik heb meegemaakt niet de positie van het kind of de ouder in de zaken die dan spelen.”
Quik-Schuijt pleit in De Ombudsman daarom voor de invoering van tuchtrecht. Om de positie van ouders te versterken én het imago van de beroepsgroep op te vijzelen. “Prima”, reageert ook Erik Gerritsen namens Jeugdzorg Nederland. “Tuchtrecht als een sluitstuik van een verdere professionalisering, prima, (…) de mensen willen zelf niets liever.”

 Praat mee over dit onderwerp op Twitter: met #varaombudsman.Volg Pieter Hilhorst op Twitter.

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

18 opmerkingen:

 1. De uitzending van 6 januari ging niet over een uithuisplaatsing naar wet, doch om een stiekeme overplaatsing naar de andere ouder, de scheidende dominee-vader die door de zwartekousenkerk met roddels beschermd wordt door zijn 'onderdanen'. Dat ziet BJZ graag: lekker beschuldigen, dus weg kind...

  Het betreft -juridisch- om een (niet gegeven) schriftelijke aanwijzing naar Burgerlijk Wetboek 1 artikel 258-259 (www.wetten.nl).

  Ouders dienen in feite van te voren een aanwijzing te krijgen waarop dan 2 weken beroepstijd mogelijk is naar de rechter. Dit is dus hier stiekem gegaan, zodat er niet verdedigd kon worden tegen foute beslissingen van BJZ.
  Dit is niet in het belang van kinderen handelen, maar op de roddel van BJZ. Werkgelegenheid? Bonus?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Anoniem,
  Inderdaad, u heeft gelijk. Tegenwoordig zijn er met name veel moeders die spreken over 'uit huis plaatsing' terwijl er eigelijk sprake is van 'wijziging hoofdverblijfplaats' en een GV mág dat als dit besluit gemotiveerd genomen wordt binnen een OTS. Zonder OTS is daar een wederzijdse instemming van ouders dan wel een rechterlijk vonnis voor nodig.
  Ik 'ken' die Ton Moolenaar al vanaf ca. 1997... de man die '30 minuten per 3 maanden' contact tussen ouders en kinderen wel genoeg vond... dat zegt mij genoeg! (En dat voor een ex-zorgvader die er plotseling alleen voor kwam te staan en ooit zo 'stom' was om zélf hulp te zoeken omdat hij baan (=inkomen = huisvesting = eten voor de kinderen) wilde combineren met de zorg voor zijn 3 kinderen en daar wist Ton wel raad mee....UHP dus!)

  Afgezien hiervan ga ik even in op bovenstaand bericht: het blijkt, na ca. 10 jaar, dat ik gelijk krijg: Ca. 2000-2004 was er sprake van de 'nieuwe wet op de jeugdzorg' en in het kader van mijn medewerking (en later bestuurslid zijn van) de SCJF te Utrecht schreef ik een commentaarstuk met de opmerkingen dat ik het zéér kwalijk vond dat in die wetgeving zou komen te staan (en het staat er nog!): 'Een St. die een BJZ beheert zorgt voor voldoende scholing van zijn medewerkers' MEER NIET als 'opleiding'! Welke opleiding op zijn minst aanwezig zou moeten zijn zegt de wet geheel niet. Ik spreek daarom dus van 'de AMATEURS'van BJZ, zij zullen het niet aardig vinden, maar een 'PROFESSIONAL' heeft een bij wet vastgestelde opleiding, een beroepsregistratie en beroepsrechtspraak. Alle 3 de vereisten om professioneel te zijn ontbreken geheel!

  Ook is daar (in de WET dus!!)te vinden dat: 'De gedragswetenschappezorgt voor onderbouwing van de conclussies' of iets dergelijks... WIE 'trekt de conclussies'??? Op die vraag of dit de koffiedame, receptioniste of schoonmaker is heb ik nimmer antwoord gekregen. FEIT is, gezien de praktijk van handelen, dat gewoonweg anonieme tips en roddels als 'waar' gaan gelden en zelfs leiden tot langdurige uit huisplaatsingen en kwalijke beschuldigingen van ouders.... Nog kwalijker is dat gezien de heksenjacht om méér meldingen te doen, en de instanties als AMK er voor betaald krijgen (subsidie van overheid is afhankelijk van aantal binnen gekomen en verwerkte meldingen!!) als scholen, buren en ziekenhuizen meldingen 'kindermishandeling' doen....
  Zie hier deze site: http://www.bureaubespreekbaar.nl/artikelen/
  (en scrol ff naar beneden...zie het artikel 'Reageren op vermoedens'....)
  Zelf ken ik de verhalen al 17 jaar... feit is dat in al die tijd NIETS verbetert is aan iets wat op 'waarheidsvinding' lijkt, wél heb ik bepaalde juridische procedures uitgewerkt om kinderen terug te krijgen (ca. blz 12) en om de waarheid in dossiers boven water te krijgen (blz. 24) in mijn 'Nico Mul's link' (http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf) Ik heb géén website en geen twitter: u mag met mij gewoon communiceren, mijn contactgegevens staan onder aan mijn link!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Na het zien van de uitzending blijkt wederom dat mijn typering 'amateurs' voor de medewerkers van BJZ die zichzelf 'professionals' plegen te noemen, eerder juist is dan de tweede aanduiding.
  Toch zijn er een paar kleine ommissies en opmerkelijkheden: het aantal UHP was in 2008 al 11.999 volgens het officiële cijfer. Het aantal OTS is nog veel hoger.
  GOED van de makers dat duidelijk gesteld hebben dat het aantal UHP het hoogste van W-Europa is.
  Vreemd is dat juist NIET werd vermeld dat de wettelijke taak van een OTS is: 'Hulp en ONDERSTEUNING bij de opvoeding' en een OTS alleen gerechtvaardigd is als 'hulp in het vrijwllig kader NIET mogelijk is' (Art. I-257 BW en art. 3 UvB WoJz) Toch doen zowel de JZ-directeuren als de opper-gezinsvoogd (Ton Moolenaar) alsof hun 'goede zorg' bieden en alles 'in het belang van het kind is'! Treurig, en bijna typisch voor dhr. Gerritsen (bestuursvoorzitter van BJAA) dat deze het terloops nog presteerde om wederom om méér geld te vragen...
  Vreemd dat die mr. Quik-Schuit nu opeens niet zo positief over gezinsvoogden is, dan dat ze dat als rechter was en nu zelfs pleit voor mijn idee (Ik stuurde haar ooit een e-mail in ca. 2008 met dit voorstel!): tuchtrechtspraak voor de Jz-werkers. Ik ben zelf eveneens voorstander van beëdiging van die mensen, zie mijn petitie: http://petities.nl/petitie/waarheid-en-waarheidsvinding-in-het-familierecht. Als de zitting-vertegenwoordigers beëdigd worden, zijn ze namelijk strafbaar voor hun onwaarheden.
  Wat Ton Moolenaar niet vertelt is dat BJZ zelden of nooit de onwaarheden die ze verkondigen ook verwijderen... sterker nog: na jaren komen die weer terug ookal zijn ze weerlegd. Het beeld dat deze man schetst van de protest c.q. bezwaarmogelijkheden op BJZ rapporten is gewoonweg niet reëel: voegt een BJZ in het gunstigste geval een commentaar van ouders bij het rapport, bij de rechter zullen ze hun 'bevindingen' brengen als waarheid....
  Wat er NIET bij verteld werd is dat de salarissen en subsidies voor BJZ afhankelijk zijn van het aantal bereikte 'productieafspraken' (deze term wordt gehanteerd in het jaarverslag LdH J&R 2006!)...en 'productie' is het aantal gerealiseerde OTS en UHP... Bij het opheffen van een OTS verminderd het inkomen van BJZ met ca.8000 € per kind per jaar...

  Jammer dat de kinderen niet aan het woord komen en de vaders..
  HOE is het verdriet voor een kind om zo mee rondgesold te worden, afgesneden van ouders....

  Gemiddeld gezien een best goede rapportage...
  Doorgaan zo!!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Vreemd dat die mr. Quik-Schuit nu opeens niet zo positief over gezinsvoogden is"

   Beginnen de ratten het zinkende schip van jeugdzorg cs te verlaten?

   M.i. vroeg of laat onvermijdelijk

   Verwijderen
 4. Heel herkenbaar (voor vader) was deze uitzending. Met een soms cynosche glimlach hebben we gekeken en geluisterd. Al jaren procederen we tegen jeugdzorg, maar van een "autoriteit" win je als burger nooit.
  Simpel voorbeeld: vader heeft voor de rechter gelijk gekregen (en vrijspraak) voor de beschuldigingen die moeder doet. De rechter heeft aangegeven dat de bron van de beschuldigingen die de kinderen doen de gesprekken met moeder zijn. Wat zegt jeugdzorg? Het is de beleving van moeder, wij doen niet aan waarheidsvinding en wij noteren dus ook na de uitspraak de beschuldigingen. Dus de Rechter zegt het een en jeugdzorg negeert dit in zijn traject volledig.
  Chapeau, als je zo ziende blind durft te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zelfs een alleenstaande, gezaghebbende, verzorgende ouder wordt zwaar geïntimideerd als blijkt dat deze ouder niets wil weten van een door de rechter opgelegde omgang tussen de kinderen en de niet-aanwezige, niet-gezaghebbende, niet-verzorgende, niet-betalende ouder, ook al zijn daar gronden genoeg voor of zelfs bewijs tegen.

  Het gevolg is enkel dat de kinderen dus zelfs de liefhebbende verzorgende ouder ook nog eens kwijt kunnen raken. Wil ze dat niet lukken,dan hebben ze je geestelijk al gebroken, en probeert men een wig te drijven tussen die beschermende ouder en zijn/haar kinderen. Dan worden ze gewoon gegijzeld door BJZ, want het zou sociaal en emotioneel gezien niet zo goed zijn voor het kind. Feit is echter, dat de andere ouder er jarenlang geen interesse in had. Had deze ouder wel interesse dan bracht deze ouder zijn baby’s in gevaar, en betaalde niet mee in het onderhoud, verblijft in het buitenland en gebruikt deze omgangswetten enkel om zich te wreken op de verzorgende ouder. Niet eens omwille de omgang, want deze verwaarlozende ouder neemt geen zelf enkel initiatief om tot een goede regeling te komen.

  Feit is, de kinderen kennen de andere ouder niet eens en hebben ook helemaal geen zin om deze onbekende ouder te moeten gaan ontmoeten, maar daar krijgt de verzorgende ouder dus de schuld van, met daarop de volgende intimidaties zoals dwangsomboetes, tijdelijke UHP (maar dat tijdelijk is voor onbepaalde tijd!) of zelfs lijfstraf zoals deze verwaarlozende ouder geëist. Feit: de verwaarlozende ouder die niet betrokken is wordt ook niet onderzocht, omdat deze ouder geen gezag heeft, d.w.z. dat deze ouder onaantastbaar is, en de verzorgende ouder wordt helemaal ziek geprocedeerd, terwijl díe ouder juist zo belangrijk is in het leven van die kinderen. Er wordt dan ook totaal niet onderzocht hoe het dan kan dat die afwezige ouder er nooit is geweest.

  Conclusie: Je wordt door BJZ bedreigd als je je kinderen wilt beschermen tegen iets waarvan je zeker weet dat het een grote leugen is, en zelfs gevaarlijk voor je kinderen.
  Maar als er dan door toedoen van die verwaarlozende ouder wél iets fout gaat met de kinderen, dan komen ze in no-time die kinderen weg halen bij de verzorgende ouder, omdat je had moeten weten in te schatten dat deze verwaarlozende ouder er niets van zou bakken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Geachte 'anonieme alleenstaande verzorgende ouder',

  Als u nu eens écht aan uw kind denkt, en dat had de andere ouder ook moeten doen, dan weet u dat een kind TWEE ouders heeft, een kind wil daar van nature een band mee hebben.(ONGEACHT of die andere ouder nu betaalt of niet, gezag heeft of niet!!! Uw boosheid op de andere ouder dient u niet over de rug van uw kind uit te leven!) Ziet u eens de drama's zoals in 'Spoorloos' of 'Vermist' getoond worden: het kan jarenlang het leven van een kind verzieken om de andere ouder en zijn of haar familie te leren kennen.

  Als de rechter een omgang oplegt en u negeert dat vonnis, dan solliciteert u inderdaad naar een zoals dat genoemd wordt, 'paradoxale toewijzing': het kind wordt toegewezen aan de ouder wiens contact met het kind juist verhinderd werd door de andere ouder! Steeds meer komt dit voor!
  Als u zich zorgen maakt over de veiligheid bij de andere ouder, en er is sprake van een OTS, dan dient uiteraard de gezinsvoogd de veiligheid te garanderen! Anderzijds is dat de uiteindelijke verantwoording van de rechter.

  Naar mijn mening heeft niemand het recht om zomaar rechtelijke vonnissen naast zich neer te leggen. Het feit dat in het verleden het met name moeders waren die de vonnissen over 'omgang met vader' naast zich neer legden, wil niet zeggen dat dit een 'verworven recht' zou zijn en maar voortgezet kan worden...

  Gelukkig zijn er, bij mijn weten, minstens 3 vonnissen geweest waarbij aan moeders dwangsommen zijn opgelegd en een paar gevallen zelfs gijzeling bij 'niet nakomen vonnis omgangsregeling'. RESPECT voor de rechter is belangrijk! Waar moet de maatschappij heen als men gewoonweg rechterlijke vonnissen naast zich neer kan leggen???

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad ,ONGEACHT of de andere ouder betaalt of niet,Ongeacht of de andere ouder gezag heeft of niet,het is niet goed over de rug van kinderen te vechten,ben ik het met u eens
   Maar er zijn nog meer Ongeachten,die u niet noemt.
   Ongeacht of de verwaarlozende ouder het woord niet bij de daad voegt,Ongeacht of de andere ouder een gevaar is voor zijn kinderen,hetgeen niet aan de orde komt omdat men niet aan waarheidsbevinding doet,en omdat andere ouder,door geen gezag onaantastbaar is/blijft.
   Ongeacht of het rechtssysteem gebruikt wordt om te saboteren/maipuleren...
   Ongeacht of de kinderen helemaal geen band met andere ouder konden hebben toen het wel mogelijk was,laat staan een band willen,hun mening doet er niet eens toe,want jeugdbeschermeres weten het allemaal beter.
   Ongeacht of rechters en jeugdbeschermers aan waarheidsbevinding doen,
   Kind vraagt waarom mma kind achterlaat in een gesloten kamer met vreemde mensen ? (Tbv een opgelegde omgangsregeling)'Ik mag toch niet met vreemden mee gaan mama?
   Kind zegt tegen mama dat mama hem in de steek heeft gelaten en huilde toen hij zich zo opgesloten voelde,kind heeft geen zin....Loyaliteitsconflict.
   Kind wordt kwalijk genomen dat het niet behoorlijk afscheid neemt van de ouder die op bezoek komt maar niet kent ,en wordt voor straf gegijzeld omdat het kind moet leren behoorlijk afscheid te nemen....
   Wie vecht hier nou over de rug van kinderen eigenlijk?
   Een band is een natuurlijk vrijwillig ding,daar moet je niet mee sollen hoor DRS NM

   Verwijderen
 7. Sorry Anoniem, maar ik ben het niet eens met je heftige reactie op deze alleenstaande moeder. Het komt maar al te vaak voor dat een ex.(man of vrouw) Jeugdzorg gebruikt om de verzorgende ouder te saboteren. Zo iemand is niet oprecht geïnteresseerd in zijn of haar eigen kind, maar probeert als wraakoefening zich zoveel mogelijk te bemoeien met de verzorgende ouders door Jeugdzorg van alles op de mouw te spelden over deze verzorgende ouder. En BJZ laat zich daar maar wat graag voor gebruiken! Denk je niet Anoniem, dat een kind het niet door heeft wanneer de niet-verzorgende ouder vanuit valse motieven een omgangsregeling eist? Bijvoorbeeld om het bij hem/haar thuis toestemming te geven voor allerlei zaken die het van de verzorgende ouder niet mag. (Zodat het gezag van de verzorgende ouder wordt ondermijnd) Kinderen voelen haarfijn aan dat ze hiervoor misbruikt worden. Het betekent na de teleurstelling over de scheiding van de ouders, alleen maar een nog grotere teleurstelling dat het op deze manier nog een keer.wordt afgewezen door de ex-treiterende (niet verzorgende) ouder. Het is inderdaad de bedoeling dat BJZ controleert dat het kind niet voor dit spelletje wordt gebruikt. Maar doen ze dat? Nee, omdat BJZ het meest blij wordt van die ouder die de meeste vuiligheid weet te spuien over de andere ouder. Dat is namelijk de snelste weg naar een UHP.

  Kinderen hebben niet perse hun beide biologische ouders nodig. Kinderen hebben 'normale' ouders nodig. In sommige gevallen is de nieuwe vriend van mama, die wel liefde en zorg heeft voor het kind dat niet van hem is, te verkiezen boven de narcistische idioot die zijn moeder ooit zwanger heeft gemaakt.

  Sven Snijer

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Sven Het lijkt wel of je het over mijn verhaal hebt!!!Mijn ex-man is zo'n narcist,liegt,steelt,gebruikt overmatig drank en drugs,heeft geen eigen woning of vast werk maar wel altijd geldproblemen en windt jeugdzorg om zijn vinger!!!Door hem heb ik onze zoon(nu 13 jaar)al 4 jaar niet gehoord of gezien enkel om mij te kwetsen. onze dochter wel maar vraag niet hoe moeilijk hij tegen haar doet over dit contact en jeugdzorg keurt dat allemaal goed!! ONBEGRIJPELIJK!!!WAAR IS HIER HET BELANG VAN HET KIND????Ik zie het namelijk niet....

   Verwijderen
  2. *Dank u voor uw reactie Sven.
   Het heeft niets te maken met dat het kind geen recht zou hebben op zijn andere onverantwoordelijke ouder.Het heeft dus inderdaad wél alles te maken met het feit dat het de plicht is van die andere ouder zijn verantwoordelijkheid te nemen.De meeste kinderen gedijen in relatieproblemen van ouders,hier hebben de alleenstaande al een voordeel.Het gaat om 'normale' ouders,niet om hoeveel.Zij zijn toch het voorbeeld?
   En inderdaad, als die bemoeienissen van RvK en BJZ en vonnissen onder valse voorwendselen,nou eens niet zo desastreus waren als heden,dan zouden er tevens minder spanningen komen ,binnen het gezin,alsmede minder spanningen rondom de 'vechtscheiding' ook niet versterkt.
   Veiligheid wordt geenszins gegarandeerd,gewaarborgd,dus veiligheid=een veilig thuis hebben,en niet op straat..
   En als de wet dan perse stelt dat beide biologische ouders even belangrijk zijn,waarom wordt de wet dan niet beter toegepast in beginsel bij de geboorte vsn een kind,en kunnen de ouders niet meer zomaar hun kind achterlaten,c.q verwaarlozen,om vervolgens jaren later het rechtssysteem te misbruiken om het leven van de andere ouder én kind te verzieken.
   Inderdaad,die belangen van die kinderen zijn ver te zoeken.
   En wie durft zich rechter te noemen,als het voor alle gezinnen, die te maken hebben met dit rechtssysteem,duidelijk is dat hoe belangrijk ouders ook zijn voor een kind,het kind met het grootste gemak gewoon gestolen wordt,maar dan wel wé'g van die biologische,vooral verzorgende ouder.Ik heb altijd respect gehad voor een rechtssysteem,bij nader inzien,heb ik zo mijn twijfels,net als iedereen.
   Rechter doet ook niet aan waarheidvinding,is niet onafhankelijk,etc.etc.
   Mogen de rechten die afwezige,verwaarlozende ouders nu verwerven soms wél voortgezet blijven worden dan.
   Ik citeer:'gelukkig zijn er,bij mijn weten,minstens 3 vonnissen aan moeders met dwangsomboetes,en een paar gijzelingen ivm niet nagekomen omgang..
   Dat klinkt alsof u er nog trots op bent ook....
   Dus de onverantwoordelijke ouder,die al zijn verplichtingen ,de wet,nooit is nagekomen wordt beloond met het straffen van de wel verantwoordelijke ouder door OTS en UHP.
   Ik denk dat u het ook anders zal zien als het ú zou gebeuren echter.

   Verwijderen
  3. We zien in de adoptiewereld dat opgroeienden (kinderen) uiteindelijk veel last krijgen (soms een heel leven lang) wanneer dezen hun 'andere' ouder niet 'kennen', niet mee zijn opgegroeid; bijvoorbeeld zo dat nodig is middels begeleide omgang.
   We zien dat die omgang minimaal een dagdeel dient te geschieden en liefst vaker dan een keer per maand.

   BJZ weet dit en hanteert vaak slechts één uurtje (een 'wen-uurtje') waarna het kind net gewend raakt en dan gestraft wordt door juist dàn weer afscheidt te moeten nemen:
   Het kind is daarna uiteraard aangeslagen en reageert dat af, waarop de pleegouder of verzorgende ouder de 'schuld' geeft aan die andere ouder: onjuist:
   hier is sprake van het betrachten van hechting dat ondermijnd wordt door het tekort aan omgang. BJZ gebruikt dat gretig als reden voor minder omgang en voor UHP!

   Daarom is het voor de verantwoording als ouder belangrijk emoties te scheiden van ouderschap: het trachten een omgang te behouden, ondanks alles.
   Dit kan zeer gevoelig en belangrijk zijn voor de psyche van uw kind! Dat is bewezen.
   U bent gewaarschuwd.
   Ook kan PAS, een syndrome, ontstaan bij het kind: niet goed!

   Verwijderen
 8. Beste Sven,

  Door een hapering van mijn PC is mijn reactie op de 'anonieme verzorgende moeder' als 'anoniem' geplaatst, het was de bedoeling om die gewoon op mijn eigen naam, Nico Mul, te doen. (Misschien kan u dat alsnog wijzigne: het is niet mijn stijl om anoniem te reageren!)
  Ik ben het niet met u eens, en zal proberen uit te leggen waarom:
  Uit psychologische / psychiatrische literatuur blijkt namelijk hoe zeer het beschadigend is als iemand zijn eigen ouders niet kent en er alles aan gedaan is om juist die band te breken. Ik refereer hierbij naar prof. Bowlby ('Child Psychiatry') die dat al in 1948 constateerde. Alle medische wetenschap wordt overigens volledig genegeerd als het om 'jeugdzorg' gaat...een zeer kwlaijke en merkwaardige zaak!
  Ik ben het met u wél eens als u stelt dat een kind niet gebruikt mag worden om treitereien tussen ouders uit te vechten: ouders dienen LIEFDE VOOR HUN KIND op te brengen.
  Juist als er een OTS is dient BJZ (of andere instelling) er voor te waken dat beide ouders verantwoord met hun kinderen omgaan.

  Ik heb ten aanzien van deze zaken een stukje geschreven (hoofdstuk 8 van mijn dropbox 'alternatieve visie':
  http://dl.dropbox.com/u/3224280/Alimentatie%20en%20zorgplicht.pdf

  De essentie: ik stel dat het bij wet zou moeten worden veranderd, dat de zórgplicht begint bij de conseptie en daarbij juist het KIND voorop zou moeten staan en niet de individuele belangen van ouders. Een en ander zal ook een omslag in denken vergen...
  Ik heb een poging gewaagd...

  Overigens: uw laatste stelling komt veel overeen met die van mw. dr. T. Weterings, in haar boekje 'Perspectief in pleegzorg'. Zie daar over hoofdstuk 4 van mijn link: http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf en zie WAAROM die dr. Weterings dat vindt als 'conclusie van haar onderzoek': ze laat gewoon bepaalde parameters weg + gaat uit van woorden van pleegouders, NIET van de kinderen!

  Met alle respect,

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ook leuk/ interessant is te googlelen naar "Rien Verdult" + 'hechting'. Zie noot 2 in http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/02/juridisch-omgaan-met-hechtingsstoornis.html .
   Veilige gehechtheid is een fundamenteel psychisch belang van een opgroeiende.
   Contact met alle ouders is belangrijk.

   Verwijderen
 9. “Je kunt gelijk krijgen van de Nationale Ombudsman, je kunt gelijk krijgen van tientallen deskundigen die rapporten schrijven dat de ouder gelijk heeft en niet de gezinsvoogd. En nog verandert dat in verreweg de meeste gevallen die ik heb meegemaakt niet de positie van het kind of de ouder in de zaken die dan spelen.”
  (Uitspraak Gerritsen in het programma van de ombudsman “De macht van de gezinsvoogd”)

  Hoe komt deze man tot die uitspraak?

  Deze man heeft gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid. Hij overdrijft bijvoorbeeld op dit gebied zijn prestaties, talent, kennis, contacten en persoonlijke eigenschappen en eist als superieur beschouwd te worden, ook als zijn prestaties hiertoe geen aanleiding geven.

  Met andere woorden: “Ik lap jullie aan mijn laars want IK bepaal wat veilig is!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat nu als moeder in haat naar ex sterft en haar en zijn puberkinderen bij haar laatste adem een briefje (in samenwerking met haatdragende oma) laat ondertekenen dat ze NIET bij hun vader mogen gaan wonen. Vader leeft in een prachtige omgeving, is zelf hulpverlener (trauma's), heeft een liefdevolle relatie, werkt aan huis is dus altijd aanwezig. BJZ komt eraan te pas omdat oma met het briefje gaat zwaaien en de kinderen dus niet naar vader mogen. Ernstige loyaliteit naar overleden moeder bij de kinderen.
  Kinderen worden bij een pleeggezin geplaatst en BJZ wil het contact met vader langzaam opbouwen. Een jaar later heeft hij twee korte emails gehad van zijn kinderen. Elke poging tot contact wordt gesaboteerd, en nu blijkt het totaal niet te gaan met zijn kinderen, de jongste wordt in een instelling geplaatst. Nog steeds niet bij de vader. Hoe krijgt iemand vanuit zijn graf nog voor elkaar dat kinderen niet naar hun vader gaan?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik ben blij met deze site, zodat mensen hier hun verhaal kwijt kunnen. Wij zijn een gezin met 1 dochter van 15. Op dinsdagmorgen 10 januari moesten wij bij bjz komen, waarom wisten we niet. Wat bleek, ze hadden onze dochter uit huis geplaatst vanuit school waar ze haar hebben opgehaald. Ons werd niet medegedeeld waar ze was, waar ze haar geplaatst hadden. Drie dagen later krijg ik telefoon. Het bleek de gezinsvoogd te zijn. Hij kwam langs om kleding te halen… Op 17 januari hadden we een rechtzaak en het was verschrikkelijk hoe onze dochter eruit zag. De voogd was niet eens aanwezig en had ook geen indicatiebesluit toegezonden aan de rechtbank.
  Op 23 januari was er weer een rechtzitting over de vraag of onze dochter naar opa en oma mocht. Zij zouden dan pleegouders worden. Ik ben al die tijd niet op bezoek mogen gaan bij onze dochter. Uiteindelijk werd ze op 23 februari bij opa en oma geplaatst. Van de voogd hebben wij niets meer vernomen. Hij beloofde onze dochter te bellen maar dit gebeurd niet. Ook zijn mijn ouders nog nergens aangemeld als pleegouders. Ze zouden volgens velen recht hebben op pleegzorgvergoeding. Kinderen uit huis halen is zo gebeurt, maar voor dat wat volgt hebben ze tijd genoeg! Schandalig gewoon.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Logisch dat EG zegt voorstander te zijn van tuchtrechtspraak.

  Dan kunnen ouders nog vele jaren hun tijd spenderen aan zinloze administratieve trajekten die voor hun feitelijke situatie niets opleveren.
  De tucht'rechter' zal geen zeggenschap hebben over dat wat feitelijk mis gaat voor kinderen en ouders. Die kan alleen een oordeel geven over een gedraging van een 'professional'.

  En zo blijft alles (voorlopig) zoals het was. Ook als dat tuchtrecht er komt.

  BeantwoordenVerwijderen