woensdag 28 maart 2012

Falend Jeugdzorgbeleid

Bezuinigen kan op het falende instituut Stichtingen Bureau jeugdzorg (BJZ).

BJZ verschuilt zich achter mooi-praat en dat het ‘incidenten’ zijn die in de publiciteit komen, en dat anderen vanwege de privacy niet zouden kunnen wegen.
Wel, cliëntondersteuners, soms van ouderorganisaties, zoals LOGA, De Knoop, LAVA, OverSchatten, Balans, enz. enz., zien en bestuderen de dossiers wel, spreken met de cliënt-ouders en zien waar de schoen bij BJZ knelt. Ook advocaten met medische kennis. Ook raadsheren zoals Van Teeffelen, al zijn rechters geen artsen.

Te vaak gebruikt de medewerker van BJZ (als het om indiceren gaat of gezinsvoogdij-casemanagement) geen diagnostische feiten (voor onderkenning van problematiek) doch suggesties, roddel, informatie van ondeskundigen, dat dan nog nadelig verdraaid wordt. {Het zijn geen universitair opgeleide personen, vaak nog zònder kinderen en pedagogische kennis, die hun scholingsdoel volgen met suggereren.}

Insinuaties

Het BJZ-werk lijkt op door middel van insinuaties de rechters (en RvdKinderbescherming) overhalen om tot een OTS of een UHP te komen.

1)  Die trajecten zijn DUUR.

Het kind voelt zich biologisch het veiligst thuis (waar BJZ beweert dat het veilig ìs in een onbekende pleegzorgsituatie).  Jeugdpsychiaters schrijven dat het uithuisgeplaatst-zijn schadelijk is voor een kind.   Het met politie uithuisplaatsen, weg van zijn vertrouwde huis en personen, geeft ook een trauma.   Wetenschappers schrijven in hun rapport dat de reguliere jeugdzorg de kennis niet bij de case matcht, en er eigenlijk doelgroep-deskundige ingangen moeten komen.

2)  Thuis de juiste -op diagnose gebaseerde- hulp geven is sneller oplossend en goedkoper. Het geeft tevens minder gevolgschade in het verdere leven (dat ook rust op de AWBZ).

Er ligt dus een enorme mogelijkheid om direct op de gewone gevallen bij BJZ te bezuinigen. Daar waar strafrechtelijk een ouder wat misdeed, kan de ouder uithuisgeplaatst worden, wat ook minder schadelijk is voor een kind of opgroeiende.
Er zijn dus betere alternatieven voor OTS en UHP.  Er zijn deskundigere specialisten die gedragsproblematiek wel op waarde kunnen herkennen en het traject daarop weten.
Er kan dus op BJZ bezuinigd worden.

Tuchtrecht

Zonder valide maatstaven heeft tuchtrecht geen zin, of er worden standaard handen boven het hoofd van gezinsvoogden gehouden. Welke maatstaven, zijn na een decennium of  2 nog niet duidelijk geworden [na Junger Tas, 1983]. Het zijn in BJZ sociaal werkers zonder medische achtergrond op niveau! De BJZ-gedragswetenschapper ziet de cliënt niet en kan zo bij inbreng tegen zijn beroepsethiek ingaan; UvbWjz art. 35 is als alternatief gesteld.

In het geval van misbruik van positie, door de gezinsvoogd kunnen ze met het tuchtrecht aangepakt worden, en uit hun functie ontzet zo stelt de politiek

We kènnen hoe zij zich verschuilen achter beweringen, privacy, en ondeskundig valse rechterlijke uitspraken. Bij klagen werden en worden veel kinderen bestraft met minder omgang, goed voor de kind-ouderband. Ouders worden gechanteerd, maken we mee. Het ‘meten’ is bijna onmogelijk zonder deskundigen.


Wet Zorg voor Jeugd

Het is te hopen dat het indicatieve deel gaat wegvallen, daar sociaal werksters, nu werkachtig bij BJZ, niet de kennis kunnen opdoen die medici in een universitaire opleiding opdoen. Het is weggegooid geld om de aan de Kamervragen van de SP gehoor te geven.
Moeten er echter nu vele kinderen PAS (syndrome) oplopen, of anderszins een justitiële vorm van kindermishandeling oplopen dankzij ‘jeugdzorg’?

De methode van BJZ is met suggesties (niet met feiten op diagnostieke basis) beweren dat de ouders de ‘bedreiging’ van de ontwikkeling zijn (naar de woorden van BW1:254, lid 1) om zo OTS en zelfs UHP (UitHuisPleuren noemen ouders het)  te verkrijgen voor hun gezinsvoogdij-tak?

Het is dan ‘de slager keurt zijn eigen vlees.

Wetenschappers hebben reeds lang vraagtekens gesteld bij de maatstaven die BJZ aanlegt om OTS en erger voor het kind te verzoeken.

Zie:

Lang niet alle ouders met OTS in zicht zijn een bedreiging. Dat kan zuiniger!

Voorkom OTS en erger

Maak de eis tot UHP ernstiger en met bewijzen door diagnostisch rapport; niet door beweringen van BJZ zelf. Laat de RvdK zelf alles degelijk naar Normen2000 onderzoeken; weg met het onderzoek van AMK-BJZ. Plaats dan de ouder uit huis ter voorkoming van gevolgschades. De gevolgschade die vermeden wordt, is op zich een bezuiniging.

      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


Geen opmerkingen:

Een reactie posten