donderdag 29 maart 2012

Bezuinigen op Jeugdzorg

Bezuinigen lijkt moeilijk. Er is echter één punt waar fors bezuinigd kan worden, zodat ook de verminderende gevolgschades kosten zullen besparen.

Dacht U dat de indicatieve Bureaus Jeugdzorg (BJZ) voor zorg ‘zorg’dragen? Helaas, de sociaal werksters in BJZ die vaak gedwongen zorg bevelen (OTS en uithuisplaatsingen), doen dit bijna altijd zònder doorsturen naar een specialist.  

Geen diagnostiek

Diagnostiek wordt veelal vermeden in de bemoeienis van BJZ. Wetenschap vat samen: BJZ matcht de kennis niet bij de case. We hebben al enige Kamerleden geïnformeerd met wetenschappelijke onderbouwing.

De gevolgen van de overdaad aan ongefundeerde (niet-diagnostisch onderbouwde) uithuisplaatsingen leidt tot schade aan betreffende kinderen, al heten dezen ‘veilig’ te zijn, ver van hun ouders; gewone ouders met een onwaarachtige beschuldiging boven hun hoofd..... Omdat de sociaal werkers bij BJZ, ‘professionals’ genoemd, gedragsstoornissen niet kunnen onderscheiden en niet doorsturen naar een deskundige.

Niemand in BJZ die de cliënt ‘onderzoekt’ heeft een universitaire opleiding, en met een SPH-opleiding redt men het niet.
Er wordt in BJZ veel geknoeid met bewijs of beweringen naar de rechter, die geen psychiater is en er zo intrapt. De BJZ-zittingsvertegenwoordiger of gezinsvoogd is NIET beëdigd tijdens de rechtszitting, en kent geen tucht-waardige regels voor beroepsethiek en tucht-weging, die er niet is.

Achter gesloten deuren

De familiezittingen vinden achter gesloten deuren plaats: geen controlemechanisme. De Inspectie jeugdzorg doet enkel grof meta-analyse: geen controlemechanisme. Klachtrecht is gevaarlijk voor de kind-ouder-contacten, het kind wordt met minder omgang bestraft; BJZ reageert daarnaast defensief op klachten; er gebeurt niets effectief na een gegrond-verklaarde klacht: ook dit is geen kwaliteits-controlemechanisme.

Gevolgen voor het kind

De gevolgen voor het kind zijn groot en schadelijk. LC, PAS, depressie, minderwaardigheidsgevoelens, wereldbeeldfouten in het denken, e.d. naast de schijnaanpassingen in de pleegsituaties. Het vervreemden van hun ouders werkt bijna nooit goed. Dat is de ‘zorg’ die BJZ zelf in de huidige praktijk levert.
  
Op BJZ kan minimaal de helft bezuinigd worden !!!

Een gang naar een jeugdpsycholoog of -psychiater kan veel goedkoper zijn dan ca. 10.000 kinderen per jaar de ‘anti-zorg van BJZ’ aandoen.
Die gang naar een deskundige (zoals volwassenen ook liever doen: voor operatie naar chirurg) maakt de hulp effectiever, sneller, korter, goedkoper.
Ook de gevolgschades door OTS en UHP door BJZ (en RvdK) bij de andere gezinsleden zullen bij juiste en deskundige hulpverlening verminderen: kosten aan werkverzuim, echtscheidingen, criminaliteitsschade, politie, reclassering, RIAGG-kosten aan geëpateerde betrokkenen, etc. .

Kosten AWBZ

Op BJZ kan dus fors bezuinigd worden, met instemming van ouders.
Het gewone alternatief: - via huisarts naar deskundige - is uiteindelijk goedkoper in directe zin èn in gevolgschade-zin. (Hier hoeft geen wet veranderd te worden: gang naar huisarts bestaat: raad dat aan!). Een door BJZ getraumatiseerd kind (door BJZ-onkunde) zal later veel kosten (AWBZ)!
Kinderen die vanuit Thuis naar school gaan, doen het beter; onze toekomst!
De echte multi-probleem-gezinnen kunnen middels diagnostiek en begeleiding (en leuke opvoedcursussen) tussen de gewone ouders uitgehaald worden.


                    
      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


Geen opmerkingen:

Een reactie posten