zaterdag 31 maart 2012

Remedie tegen ‘handelingsverlegenheid’ bij Jeugdzorg!


Veldhuijzen van Zanten lanceert handboek over gegevensuitwisseling voor Jeugdzorgwerkers

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/documenten-en-publicaties/brochures/2011/06/29/privacytool-gegevensuitwisseling.html

Onderstaand bericht is alweer een aantal maanden oud.
Nieuwsbericht | 29-06-2011

Een spoorboekje dat moet leiden tot minder handelingsverlegenheid bij professionals in de Jeugdzorg. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) lanceerde vandaag Samenwerken in de jeugdketen; een instrument voor gegevensuitwisseling.

Dit handzame boekje moet hulpverleners helpen bij het zetten van de juiste stappen wanneer zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van een jongere. Hulpverleners kunnen aan de hand van vragen afwegen of informatie uitwisselen met andere hulpverleners in het belang van de jongere is.
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gaf aan dat het afwegen van informatie-uitwisseling en samenwerken onderdeel zou moeten zijn van het handelen van iedere hulpverlener die met de zorg voor jeugd te maken heeft. Met als gevolg dat handelingsverlegenheid verdwijnt en er rust ontstaat in de hoofden van de professionals. Dit instrument brengt privacy en de ethiek van het vak van de zorg voor jeugd dichtbij elkaar. En dwingt de professional deze vraagstukken niet uit de weg te gaan.
De staatssecretaris sprak de hoop uit dat het boekje bij alle professionals die met jeugd te maken hebben op het bureau belandt of dat het in de broekzak en handtas overal mee naartoe wordt genomen. Zodat ze meer en beter samenwerken, wat de jongeren ten goede komt.

Documenten en publicaties

'Samenwerken in de jeugdketen'

Brochure | 05-07-2011 | VWS

Het bericht is een aantal maanden oud. Wauw! Geeft dit boekje eindelijk de aanwijzingen hoe de Jeugdzorger zijn werk beter kan doen? Voorkomt het de fouten die mijn GV’s gemaakt hebben en nog steeds maken? Zal het niet alleen ‘rust in het hoofd’ van de GV’s geven, maar ook onze familie? 
De staatssecretaris hoopt dat het boekje ‘op het bureau belandt of dat het in de broekzak en handtas’ meegenomen wordt.

Welke betekenissen vind ik in het woordenboek bij ‘verlegenheid’: 
* Iemand kan in verlegenheid gebracht worden. De betekenis van verlegenheid is dan veel meer dat iemand merkt dat hij/zij niet zo goed was ingevoerd in het onderwerp als gedacht 
* Iemand die een bepaald standpunt naar voren brengt, maar dit onvoldoende weet te onderbouwen in een gesprek, wordt in verlegenheid gebracht.
Herkenbaar! Overkomt mij, en ik denk iedereen wel eens.
Wat is er specifiek te vinden over het begrip ‘handelingsverlegenheid’? In het woordenboek niets. Dus maar even op Google kijken. Bij ‘zorgenwelzijn.nl’ wordt het als volgt omschreven:
* Handelingsverlegenheid houdt in dat de professional niet handelt of weet te handelen ondanks dat er zorgen of signalen zijn over de betreffende jeugdige en/of ouders. 
* Handelingsverlegenheid ontstaat uit onvermogen om (nog) adequaat te handelen en komt voort uit aarzelingen bij de professional zelf.

Herkenbaar? Jazeker, en de Staatssecretaris heeft er een oplossing voor. Dit handboekje!

Profiteer van de voordelen van dit instrument! Daar zit dus muziek in.
Als een ware ‘coach’ biedt Veldhuijzen van Zanten het aan. 
Het is een instrument om te leren omgaan met ‘je handelingsverlegenheid’. 

Het lijkt wel een faalangst reductietraining:
* Meer zelfvertrouwen 
* Minder stress en zorgen 
* Makkelijker en beter omgaan met uitdagingen
* Jezelf durven zijn bij anderen 
* Innerlijke rust door te leren loslaten
‘Dit instrument brengt privacy en de ethiek van het vak van de zorg voor jeugd dichtbij elkaar!’

Uit het boekje:

Wanneer gebruikt u dit instrument?
U gebruikt dit instrument als u zich zorgen maakt over een gezonde en veilige ontwikkeling van een jongere. En als u op een systematische en zorgvuldige manier wilt afwegen of samenwerking en informatie uit -wisselen met andere betrokken professionals in het in het belang van de jongere is. Ook als dit betekent dat inbreuk op de privacy van de jongere en/of zijn ouders wordt gemaakt.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het zoeken van contact met andere professionals, een melding aan de Verwijs Index Risicojongeren of het verifiëren van een vermoeden van kindermishandeling.
Dit instrument is een aanvulling op een aantal andere documenten en instrumenten die een handreiking bieden bij afwegingen rondom privacy-aspecten. Zoals de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren,
de Meldcode Kindermishandeling van de KNMG; het standpunt van de KNMG en de LHV over de VIR; de KNMG Richtlijn Omgaan met Medische Gegevens.

Uit het boekje:

Een beschrijving van het afwegingskader. 
Aan de hand van dit afwegingskader kunt u uw af- en overwegingen maken of afstemming en samen - werking met andere betrokken professionals in het belang van de jongere is, ook als dit betekent dat inbreuk op de privacy van de jongere wordt gemaakt;
Een aantal vragen dat u kan helpen om uw zorgen over een gezonde en veilige ontwikkeling van een jongere te concretiseren;
Drie afwegingen, die in feite een stappenplan vormen. Bij het maken van uw af- en overwegingen kunt u gebruik maken van het afwegingskader. De eerste afweging gaat om het al dan niet uitwisselen van gegevens:

Afweging 1: 

Wil ik mijn (vermoeden van) zorgen bespreken met andere betrokken professional(s)?

Als u tot de conclusie komt dat u uw (vermoeden van) zorgen (niet anoniem) wilt bespreken met andere betrokken professionals, en de ouders en/of de jongere stemmen niet in met deze aanpak, komt u bij de tweede afweging:

Afweging 2: 

Wil ik de bezwaren van de ouders en/of de jongere terzijde leggen?

Als u tot de conclusie komt dat u (ondanks bezwaren van de ouders en/of de jongere) uw (vermoeden van) zorgen wilt bespreken met andere professionals, volgt een derde afweging:

Afweging 3: 

Wil ik de ouders en/of de jongere achteraf informeren over het bespreken van de zorgen met andere betrokken professional(s)?

Omdat wij passagiers zijn in de Jeugdzorgtrein heb ik het hele spoorboekje gelezen.  Zal dit een eind maken aan alle stremmingen en ontsporingen? Zullen zaken nu in het juiste spoor gezet worden? Zullen de wissels nu echt omgezet worden om ongelukken te voorkomen? 

Na lezing heb ik het idee, dat er weer hard aan de noodrem getrokken moet worden. We blijven afhankelijk van de vermoedens, interpretaties, indrukken van jeugdzorgwerkers die buitensporig veel buiten hun boekje gaan in hun ‘proces van afwegingen’ maken.

Y.B.


     
                  
           Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


Geen opmerkingen:

Een reactie posten