zondag 1 april 2012

Uitzending - Da's je goed recht - Jeugdzorg

Op 31 januari 2010 is in het – door SBS6 uitgezonden en door Endemol Nederland geproduceerde – televisieprogramma ‘Das je goed recht’ aandacht besteed aan de werkwijze van Bureau Jeugdzorg en gezinsvoogden. De uitzending wordt door presentator Van den Heuvel ingeleid als volgt:

“De kranten staan vol over het wanbeleid van Bureau Jeugdzorg. En wij krijgen ook veel e-mails binnen over deze instellingen. De klachten lijken erg op elkaar. Zo schrijven veel ouders over jonge, niet-opgeleide gezinsvoogden die kinderen uit huis plaatsen omdat er verkeerde conclusies worden getrokken. De macht van Bureau Jeugdzorg is groot. En als je in conflict met ze raakt, kan het een lange strijd worden over de rug van je kind.”

In de uitzending vertelt een aantal ouders over negatieve ervaringen met Bureau Jeugdzorg. Verder is een reportage getoond van een wervingsavond die door klaagster is georganiseerd. De beelden zijn gemaakt met een verborgen camera. In de reportage wordt onder meer gezegd:

Voice-over:
 “Wij willen nu wel eens weten hoe je nu eigenlijk gezinsvoogd wordt bij Bureau Jeugdzorg en nemen de proef op de som. We reageren op een advertentie in het gratis ochtendblad de Metro. Daarin staat dat je kan speed-daten oftewel speed-solliciteren. Twee redacteuren van ons programma gaan op pad met een verborgen camera en een nep-CV. Daarin staat dat ze communicatie en toerisme hebben gestudeerd en bijna geen ervaring met kinderen hebben. En zo horen we van gezinsvoogden zelf wat de werkwijze van Jeugdzorg is. (…)”

Op de vraag van een van de redacteuren of je pas na voltooiing van de opleiding gezinsvoogd bent, reageert een medewerkster van Bureau Jeugdzorg als volgt:
“Nee, je begint meteen. Je krijgt bijvoorbeeld al tien kinderen. Gedurende de opleiding komt er steeds eentje bij. Je wordt natuurlijk wel aangesteld als gezinsvoogd. We zeggen niet tegen ouders: ‘dit is geen officiële gezinsvoogd’, dan willen ze al helemaal niet meer met je praten.(…)”

Hierop zegt de voice-over:
“Uit dit gesprek blijkt dus dat je als onervaren gezinsvoogd met een opleiding communicatie of toerisme al meteen de bevoegdheid krijgt over tien kinderen.”

Verderop in het item bericht de voice-over:
 “Dat gezinsvoogden het niet zo nauw nemen met de huisbezoeken blijkt uit de volgende beelden (…)”

Een medewerkster van Bureau Jeugdzorg zegt tegen een van de redacteuren onder meer:
“Als jij huisbezoeken plant in je digitale agenda en je hebt lekker op het strand gelegen, dan heb je ook een probleem.”

Redacteur: “Gebeurt dat wel eens?”

Medewerkster Bureau Jeugdzorg:
“Niet vaak, maar een enkel keertje. (…) Je kan daarmee frauderen als je wil. Niemand gaat controleren of je daar ook allemaal geweest bent. Je zet in je agenda dat je op pad bent, maar voor hetzelfde geld ga je de stad in.”

Waarop de voice-over meldt:
“Hier geeft Jeugdzorg dus toe dat er geen controle is op hoe een gezinsvoogd zijn werk doet en dat die makkelijk kan frauderen.”

In de uitzending wordt ook I. Aasted-Madsen, Tweede Kamerlid van het CDA, aan het woord gelaten.

Verder is J.D. Sprokkereef, MOgroep Jeugdzorg, om een reactie gevraagd. Van den
Heuvel vraagt Sprokkereef onder meer:
“Kunt u eens uitleggen wat de criteria zijn om gezinsvoogd te worden? (…) Je wordt pas aangenomen als gezinsvoogd op het moment dat je die volledige HBO-opleiding van vier jaar hebt doorstaan, speciaal gericht op omgaan met gezinnen?”

Sprokkereef:
“Ja, een passende HBO-opleiding is een voorwaarde voor een gezinsvoogd.”

Van den Heuvel:
“U begrijpt natuurlijk wel waarom ik dit vraag, we krijgen heel veel klachten dat mensen worden geconfronteerd met gezinsvoogden die nauwelijks ervaring hebben, laat staan opleiding hebben op dat gebied en dus met onvoldoende kennis, ervaring en vaardigheden soms hele ingrijpende beslissingen moeten nemen.”

In de tweede (vervolg)uitzending van 28 februari 2010 wordt het item over Bureau Jeugdzorg door Van den Heuvel ingeleid als volgt:
“De meeste reacties kregen we in onze uitzending over de wantoestanden en het machtsmisbruik bij Bureau Jeugdzorg. Niet eerder kregen we zoveel e-mails binnen. De undercoverbeelden maakten heel wat los.”

Vervolgens worden opnieuw enkele beelden getoond van de wervingsavond van klaagster waarbij de voice-over meldt:
“Uit deze beelden blijkt dat je als gezinsvoogd niet wordt gecontroleerd. Zo kunnen er dus makkelijk onwaarheden op papier komen te staan.”

Later in deze uitzending zegt Van den Heuvel:
“Dat Bureau Jeugdzorg het niet zo nauw neemt met de waarheidsvinding, ondervond ook Renate. Haar kinderen werden uit huis gehaald na valse meldingen over geweld. Wederom blijkt dus dat Bureau Jeugdzorg aantoonbare leugens voor waar aanneemt. En als ouder sta je dan met je rug tegen de muur.”

In het gesprek met Renate zegt Van den Heuvel verder:
“De kinderen zijn uit huis geplaatst door meldingen van mishandelingen. Een onderzoek heeft dat nooit kunnen bewijzen en jij kon ook het tegenbewijs leveren dat de kinderen in goede gezondheid waren, dat ze niet waren mishandeld. En toch zit jij in deze situatie.”

De voice-over bericht verderop:
“Helaas staat het verhaal van Renate niet op zichzelf. Uit de honderden e-mails die wij over Jeugdzorg kregen, bleek dat er in de meeste gevallen niet naar waarheidsvinding door het AMK en Jeugdzorg wordt gedaan.”

Hierna worden beelden getoond van een op 25 januari 2010 opgenomen gesprek tussen Van den Heuvel en Sprokkereef.

Vlak voor de reclame bericht de voice-over:
“Straks het vervolg van deze reportage over het machtsmisbruik van Jeugdzorg.”

en daarna:
 “Voor de reclame zag u de schokkende verhalen van ouders die door onwaarheden en valse beschuldigingen van gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg hun kinderen niet meer mogen zien. En de gezinsvoogden hebben hier vaak carte blanche in.”

Van den Heuvel sluit het item af als volgt:
“Jeugdzorg is een log apparaat, waar niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Als de rechter Bureau Jeugdzorg opdracht geeft, dan worden ze vaak niet uitgevoerd. Hopelijk worden de Kamervragen van Kamerlid Ine Aasted-Madsen serieus genomen en wordt er onderzoek gedaan naar de misstanden bij Bureau Jeugdzorg. Want een ding is zeker: zo kan het niet langer, er moet echt iets gebeuren.”


                           
                    
          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


Geen opmerkingen:

Een reactie posten