zondag 8 april 2012

Hernieuwde Oproep!!! Mail uw advocaat

Beste Dark horse lezers,

Het is van groot belang om onderstaande mail door te zenden naar uw advocaat. Uw advocaat mailt naar Mr. Peter Prinsen info@peterprinsen.nl. Uw advocaat zet in de onderwerpregel -->  Akkoord. Peter Prinsen zal de naam van uw advocaat dan toevoegen onderaan de brief naar de Eerste Kamer.

Als er genoeg advocaten hun akkoord geven aan de open brief, zal Mr. Prinsen met een delegatie advocaten naar de Eerste Kamer gaan. Op dit moment zijn er zes advocaten die de brief ondersteunen, maar veel meer zijn nodig!!!

Dus nogmaals beste lezers neem contact op met uw eigen advocaat door onderstaande mail door te sturen.

Hieronder de mail die naar uw advocaat gestuurd moet worden.

(tekst markeren, Ctrl c , e-mail openen en dan Ctrl v)Onderwerp: Open advocatenbrief aan de Eerste Kamer

Geachte heer, mevrouw,

Bij de Eerste Kamer is aanhangig het wetsontwerp Herziening maatregelen van Kinderbescherming. Laatstelijk is op 31 mei 2011 het voorlopig verslag uitgebracht. Op 13 maart 2012 heeft de Commissievoorzitter de Minister van Justitie gemaand tot beantwoording van het voorlopig verslag.
Het wetsontwerp behelst een verdere aantasting van de autonomie van ouders, terwijl een daadwerkelijke rechtsbescherming in het Jeugdrecht in de praktijk nog altijd ontbreekt. De Raad van State heeft negatief geadviseerd over het wetsontwerp. Desondanks is het wetsontwerp ingediend.

Onder rechtzoekenden wordt de noodklok geluid over de macht van de gezinsvoogd. Ook binnen de advocatuur heerst grote onvrede over de rechtspleging in het Jeugdrecht. In de praktijk blijkt het onmogelijk om cliënten die rechtsbescherming te geven die nodig is.
Het is dan ook belangrijk dat de Eerste Kamer het ontwerp zal afwijzen omdat het de bestaande gebrekkige rechtswaarborgen verder uitholt. In bijgaande Open Brief aan de Eerste Kamer wordt dit standpunt toegelicht.

Indien u en/of uw kantoorgenoten zich kunt/kunnen vinden in de inhoud van bijgaande Open Brief, dan verzoek ik (ieder van) u om toestemming te verlenen voor het toevoegen van uw naam aan de lijst van ondertekenaars. U kunt uw toestemming verlenen door een e-mail te zenden aan info@peterprinsen.nl met in de onderwerpregel “Akkoord” en in de mail uw naam en kantoorgegevens. Ieder commentaar is welkom.

Met vriendelijke groet,
P.J.A. Prinsen -  oud-advocaat                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
1 opmerking:

  1. Heel erg slim om hiermee je lezers te betrekken. Hopelijk heeft het in ieder geval al wel wat succes opgeleverd?

    BeantwoordenVerwijderen