donderdag 26 april 2012

Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Op 15 februari 2012 kreeg Burgemeester Van der Laan via de mail van Kentalis, de overkoepelende organisatie voor de school Signis, waar onze dochter seksueel geintimideerd is, het bericht dat zij niet met ons als ouders in gesprek wilden. Men wilde geen excuses aanbieden en beschouwde de zaak als afgesloten.

Wat schetst onze verbazing, als er op 24 april 2012 een brief in de bus ligt waarin Kentalis kenbaar maakt het 'op prijs te stellen' nog eens met ons in gesprek te gaan, om wederzijds deze 'vervelende' kwestie te kunnen afsluiten. In de brief wordt het seksueel grensoverschrijdende gedrag wederom betwijfeld.

Een brief van deze strekking behoeft niet veel verbazing op te roepen als men bedenkt wat het motto van Kentalis is; 'Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is'


Hieronder ons antwoord:Amsterdam, 26-04-2012

Geachte meneer Van den Hanenberg,


Ons gezin is onrecht, leed en vernedering aangedaan, door het onzorgvuldig en defensief handelen van uw voormalige regiomanager Richard Troost en directrice Ageeth Kampen, wat ten dele door de Klachten Commissie voor het onderwijs is bevestigd. Daarbij was nog niet meegewogen het resultaat van de traumatherapie, die onze dochter heeft gehad ten gevolge van wat haar door klasgenootjes op de school Signis is aangedaan.

Niet alleen is onze dochter in een zo vroeg mogelijk stadium monddood gemaakt, tevens zijn wij als gezin gebrandmerkt door beschuldigingen die elke redelijke grond misten. Daarvan getuige het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, die negen maanden van ellende voor ons afsloot, voortkomende uit de AMK-melding door Signis, die tot doel had de verantwoordelijkheid / plichtverzaking van de school te verhullen en de ouders van het slachtoffer te belasteren.
Het verhaal van het slachtoffer is nooit serieus genomen en daarmee is niet alleen onze dochter onrecht aangedaan, maar ook de veiligheid van de andere kinderen op het spel gezet. Niet in de laatste plaats de veiligheid van haar daders. Ieder mens met normaal verstand, zou zich hebben afgevraagd wat er in een gezin aan de hand is waarvan de kinderen agressie en seksuele intimidatie in hun gedrag combineren.

Wij hebben uit het logboek van de school vernomen, dat de Raad van Bestuur van Kentalis al op woensdag 5 januari 2011 op de hoogte was van de gebeurtenissen. Gezien de ernst van deze zaak en helemaal in het licht van wat er met onze dochter had kunnen gebeuren, als de onwaarheden van de school geuit richting het AMK niet door de RvdK waren doorzien, zullen wij met minder dan een gesprek met de Raad van Bestuur geen genoegen nemen.

Ik vertrouw erop dat u de Raad van Bestuur van de inhoud van deze mail op de hoogte zult stellen.


Hoogachtend,

Dhr.S.S.S.Snijer
Mevr.A.P.M.van KralingenDe brief van Burgemeester Van der Laan

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan-aan.html


               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten