woensdag 4 april 2012

De Nederlandse Staat aanklagen bij het Europese Hof
In de zaak van ’t Hofnarretje, waar tegen de hoofdverdachte Robert M. door de advocaat van de slachtoffers een schadebedrag is geëist van in totaal 1 miljoen euro, werd een rekenmethode gebruikt die ook voor de slachtoffers van Bureau Jeugdzorg als richtlijn kan dienen.

Met het argument dat het toekomstige leed van de slachtoffers van Robert M. moeilijk in te schatten is en er daarom geen schadeclaim op gebaseerd kan worden, heeft advocaat Richard Korver zijn totaalbedrag aan smartengeld gebouwd op de schending van de mensenrechten, i.p.v. op de ernst van het psychische leed.

Het Europese Hof voor de Rechten van de mens, heeft bij een uitspraak bepaald dat er voor ieder geschonden recht, een bedrag van € 8000,- gepast is. Korver stelt dat bij ieder slachtoffer sprake is van de schending van 3 mensenrechten, te weten:

- Het recht op lichamelijke integriteit
- Het recht op eerbiediging van het gezinsleven
- Het recht op privacy

Dit brengt het totaalbedrag per kind op een som van € 24.000,-

Veel ouders en ook verschillende wetenschappers zijn van mening dat Jeugdzorg en de Nederlandse overheid, iedere dag opnieuw via een systeem van slecht onderzoek, slechte afhandeling van de hulpvraag en het bewust isoleren van kinderen van hun biologische ouders, zich schuldig maken aan de schending van de mensenrechten en de rechten van het kind.

Als we de schadeclaim in de zaak van ’t  Hofnarretje gebruiken als richtlijn voor een mogelijk bedrag dat de slachtoffers van Jeugdzorg en de Nederlandse staat (die de werkwijze van Jeugdzorg ondersteunt) zouden kunnen eisen, komen we uit op hetzelfde bedrag. Het is iets anders is opgebouwd. Er is bij hen sprake van schending van:

- Het recht op passende (= bij het kind horende / integrale) zorg (Een diagnose door een
  universitair opgeleid persoon / niet zoals zo vaak iemand met sociaal werk)

- Het recht op eerbiediging van het gezinsleven (Jeugdzorg splijt juist gezinnen)

- Het recht op privacy (géén informanten-onderzoek door AMK zónder toestemming ouders
   / geen VIR en de daaraan gekoppelde ‘gewetensvraag of de cliënt wel of niet ingelicht
   moet worden bij de ‘konkelmomenten’ van de professionals )

Voor de schending van deze 3 mensenrechten komen we voor elk kind dat slachtoffer is van BJZ op een eindbedrag van € 24.000,- Voor de ouders kan misschien nog een aparte claim worden ingediend.

Naar mijn inschatting zullen rechtzaken als deze wanneer ze met succes gevoerd worden, meer druk zetten op het systeem dan petities, cliëntenraden of ouderbelangengroepen. (Helemaal als sommige van die oudergroepen ongemerkt een verlengstuk dreigen te worden van BJZ)

Sven Snijer


            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


11 opmerkingen:

 1. mijn schadeclaim bij bjznh/wsg/rvdk is;25.000 euro per kind x 4 dus maakt een dikke terechte ton.!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vond op de site van de NVvR (www.nvvr.org) de Rechterscode, gepresenteerd op 13 oktober 2011. Belangrijke zin daaruit:

  Rechters hebben tot taak om op basis van alle feiten en omstandigheden in een individuele zaak een rechtvaardige beslissing te nemen. Zij moeten zich rekenschap geven van alles wat nodig is om die taak te vervullen en er voor zorgen dat zij daarover in voldoende mate beschikken.

  Kinderrechters zeggen, dat zij zich moeten laten adviseren door deskundigen. Dit betekent toch niet dat de kinderrechter zich als een blind paard laat leiden door Jeugdzorg?
  Zich rekenschap geven!
  Als ik kinderrechter was en zou moeten beslissen, wikken en wegen, dan zou ik een paar vraagjes stellen aan de gezinsvoogd die mij van advies dient:
  “Wat heeft u al allemaal ondernomen om een UHP te voorkomen?”
  “Op grond waarvan, acht u het NU noodzakelijk?”
  “Heeft u zorgvuldig onderzoek gedaan? Hoe? Wanneer?”
  “Zijn er nog andere deskundigen bij dit onderzoek betrokken?”
  “Spreekt u de waarheid? Kunt u dat bewijzen?”

  Je neemt toch als kinderrechter een beslissing op basis van alle feiten en omstandigheden?
  Als kinderrechter moet je er toch minstens van verzekerd zijn, dat je een UHP niet toekent op basis van misleiding en/of het verdoezelen van het eigen falen van de gezinsvoogd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat zijn eerlijke rechters. De rechters waar mensen het over hebben zijn vriendjes van jeugdzorg en bedenk maar wat ze in hun priveleven met die kinderen doen. Schandalig! Dit land moet je zo spoedig mogelijk verlaten. Al die slachtoffers willen weg, dat weet ik zeker, maar alleen om hun kind te redden zitten ze hier opgesloten. Als mensen de Premier van Turkije gezamenlijk als 1 vuist ondersteunen, weet ik zeker dat hij deze kinderen gaat redden. Hij is een Mens, geen monster zoals anderen

   Verwijderen
 3. Zouden de kinderrechters of rechters van het hoger beroep dit nu ook allemaal lezen? Zouden zij uberhaupt wel WILLEN lezen wat er in de media geschreven en verteld wordt? Horen zij de signalen niet?
  Verkeren zij zo hoog in hun ivoren toren dat zij niets kunnen lezen of horen? Is er geen enkele rechter die het aandurft de platgetreden banen te verlaten?
  OF....zijn ze bang voor de gezinsvoogd? Of misschien bang voor elkaar?
  Mijn vader heeft gevochten tegen de onderdrukkers in zijn tijd.
  De onderdrukkers die het recht meenden te moeten vertrappen. Onderdrukkers die over lijken gingen, die vertelden dat zij de waarheid in pacht hadden,dat hun visie de juiste was. Hun handelwijze gerechtvaardigd was.Mijn vader heeft gevochten tegen dit onrecht, deze "mensonteerders".God hebbe zijn ziel.
  Pap, het is weer oorlog.Het is een andere strijd in een andere tijd maar het lijkt wel tegen een zelfde vijand.
  Ik denk aan je. Help me.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is mogelijk de rechter te wraken voor partijdigheid indien gegrond.
  In zaken tegen BJZ lijkt mij dat zeker een aanrader.
  Hierbij lijkt volharding mij een noodzaak

  -Tevens mijn dank aan de heer Sven voor het vermogen om met de juiste intentie en een helder inzicht de huidige wanorde, inzake kinderen én gezinnen te beschermen, transparant te maken .De informatie geeft kennis en kennis geeft inzicht,inzicht geeft beter resultaat.
  Het publieke-/burgerinzicht,de publieke norm, is tot besef gekomen dat de staat zeer kindonvriendelijke en gezinsontwrichtende methoden hanteert waarbij kinderen in de meeste gevallen vanwege normale problemen bruut en barbaars van ouders worden gescheiden zonder dat daar enig vorm van verzet bij mogelijk is.Dan wordt je gearresteerd..Is zgn gooed voor het kind... blijkbaar...
  Laat onze kinderen niet stelen...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://www.youtube.com/watch?v=TLFOlnJ56rE

   Verwijderen
 5. Mijn vraag is nu: Waarom is dit niet al veel eerder gedaan?
  Wat let de advocaten die zich hier in kunnen vinden,samen met ouders een vuist te maken? En dan ook echt die weg te gaan naar het Europese Hof?
  Het is toch overduidelijk welke rechten er met voeten getreden worden? En al zo lang!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Misschien wil dhr Korver zich er eens in verdiepen?

  En wij als ouders een fonds in het leven roepen om e.e.a. collectief te financieren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is heel goed idee. Korver heeft steun nodig. Bjz wil dat niemand praat. Waarom? Omdat ze heel erg bang zijn dat hun schandalen naar buiten komen. Erdogan moet steun krijgen. Iedereen, ouders en kinderen moeten praten. Niet stil zijn, want hoeveel slechter kan het zijn? Niet geschoten, is altijd mis. Daarom liever 1, 2 jaar je kinderen niet zien en dan alles aanvechten, dan hele leven niet meer en zelfs je andere kinderen worden bedreigd.

   Het probleem van slachtoffers is dat ze hun stem harder moeten laten horen. Ze moeten maskers gebruiken en op tv komen in hele wereld. Iedereen moet dit horen, weten waarom rechters niet luisteren naar kinderen. Ik hoop dat ze gestraft worden1 Echt, ik kan niet meer slapen, maar geef nooit op.

   Verwijderen
 7. Hallo Anoniem.. ik wil er samen met jou voor gaan staan.. Mijn verhaal is erg lang.. En gebaseerd op leugens bedrog en manipulaties van een gestoorde voogd. Ik ga de media opzoeken. Wie doet er met mij mee?
  Overigens komt mijn voogd van het Leger des Onheils..

  Zoe

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hoi anoniem,

   Ik wil graag meedoen. Ik ben ook op oorlogspad. Wie met mij contact wil leggen graag , gedeelde smart is halve smart, maar ben wel strijdlustig en word dat met de dag meer. Ze hebben mijn zoon die op een leuke opleiding op het Maritiem College in Velsen zat nu in Driehuis besloten geplaatst, omdat inderdaad zo' n oud wijf van een voogd nog even carriere wil maken en de hielen van WSG likt. Mijn email adres voor contact: interfashion1@hotmail.com Alle reacties zijn welkom.

   afz brigitte

   Verwijderen