dinsdag 3 april 2012

Hoe het is, hoe het zou moeten zijn, hoe het nooit zal worden als….. tot die tijd…..

Beste lezers,
Ook ik ben een van de vele slachtoffers van de wantoestanden binnen BJZ.
Met hoop maar ook met stijgende wanhoop las ik alle stukken, Kamervragen, meningen en artikelen die inmiddels zijn verschenen zowel binnen als buiten de Kamers. Er wordt zeer terecht al heel lang aandacht en tijd besteed aan het wanbeleid binnen BJZ. De wantoestanden zijn inmiddels duidelijk verwoord en geïllustreerd.
Maar hoe lang moeten we hier nog mee door gaan?
Hoeveel voorstellen, ideeën en mooie handboeken moeten er nog gelanceerd worden, over hoe het systeem verbeterd moet worden?
Hoeveel mailtjes over leugenachtige praktijken moeten er nog aan onze politieke partijen verstuurd worden?
Hoeveel ‘mooie’ plannen zijn er al- of gaan er nog ontwikkeld worden door politici?
Hoe lang moeten we dit onrechtvaardige systeem nog pikken?
HOE HET IS?!
Dat weten we. Dat weten inmiddels veel ouders, kinderen, families en kennissen.
HOE HET ZOU MOETEN ZIJN?
Dat weten we ook!
MAAR HET WORDT NOOIT ZOALS HET MOET ALS…
-          De rechten en plichten van ‘weldoeners’ in de jeugdzorg (gewone burgers zoals u en ik) niet openbaar zijn voor de mensen die van hun diensten uit vrije wil of gedwongen gebruik (moeten) maken…………
-          Hun rechten en plichten niet wettelijk vastliggen zoals voor elke andere gewone burger……
-          De beroepscode van de gezinsvoogd niet wettelijk wordt vastgelegd…..
-          Er geen BIG-registratie komt, die duidelijkheid verstrekt over de bevoegdheid van een zorgverlener.
-          De gezinsvoogd niet onder ede wordt gehoord………
-          Kinderrechters afhankelijk blijven van het advies van Jeugdzorg…….
-          Er geen tuchtrecht komt, met een onafhankelijke tuchtcommissie.
TOT DIE TIJD mag de gezinsvoogd vrijelijk liegen tegen de rechter……
Ik zal mij volgens de wet onder ede moeten verantwoorden voor de rechter, wanneer door mijn nalatigheid of door mijn kwade opzet het geestelijk en lichamelijk welzijn van mijn medemens geschaad wordt.
L.B.


1 opmerking:

 1. Goeie opmerkingen en vragen.
  ‘Maar hoe lang moeten we nog doorgaan?’
  Antwoord?!
  Tot de tijd, dat ook rechters zich aan hun gedragscode gaan houden.
  Tot de tijd, dat die gezinsvoogd als ieder ander onder ede gehoord wordt.
  Helaas tot de tijd, dat ook mensen, die tot nu toe niets met Jeugdzorg te maken hebben zich bewust zijn van dit wanstaltige gedrocht binnen onze samenleving en ervan overtuigd raken, dat dit heel snel veranderd moet worden.
  Zolang wil, zal en moet ik doorgaan op allerlei manieren mensen duidelijk te maken dat ik dit niet pik! ’t Is ietwat dubbel als ik zeg: ‘Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen!’
  Er zijn teveel ouders/kinderen die lijden onder dit systeem.
  Maar met een paar ‘bewerkte’ regels uit Ramses Shaffy’s lied:
  We zullen doorgaan!
  Met soms wankelende zekerheid
  Om door te gaan
  In een rechteloze tijd

  BeantwoordenVerwijderen