maandag 23 april 2012

Geachte heer Gerritsen... (directeur BJZ Amsterdam)


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/ouders-onder-toezicht-stellen-deel-2.html

[De heer Mul reageert met deze kritiek op een reactie van Erik Gerritsen op de bovenstaande link] 

Geachte heer Gerritsen,

Menig maal heb ik op de artikelen die u schreef bij 'Binnenlands Bestuur' gereageerd. Helaas werden of mijn kritische reacties verwijderd dan wel werden ze geheel niet toegelaten, omdat de optie 'reageer' ontbrak. Ik hoop dat hier mijn kritische reactie wél wordt geplaatst en u deze ook misschien zal lezen.
Wederom laat u in uw reactie de arrogantie en het structureel falen van BJZ zien. Tevens gaat u er van uit dat BJZ, ondanks alle kritiek daarop, mag blijven voortbestaan en mogelijk meer geld zou moeten krijgen voor de door u zo gewenste 'professionalisering'. Wat dat laatste betreft bent u naar mijn mening gewoonweg te laat en heeft u door het structurele amateurisme iedere goodwill verspeeld. (AMATEURS schrijf ik: géén wettelijke beroepsopleiding, registratie of rechtspraak, zelfs fietsenmakers, loodgieters of bakkers zijn professioneel, BJZ-medewerkers NIET!)
Over het 'bewust schade toebrengen':  alleen al als u eens wetenschappelijke literatuur zou lezen van Bowlby, Gardner, dr. Goudard (die in haar proefschrift het verlies van ouder-kind contact omschreef als 'toebrengen ernstig chronische ziekte') zou u enig idee hebben van welke schade BJZ dus BEWUST toebrengt....
Ook negeert BJZ alle onderzoeken die al gedaan zijn in het verleden als Junger-Tas (1983/ volstrekte willekeur van 'behandeling' door jeugdzorg)  en prof. NW. Slot (2002/ slechts ca. 26 % jeugdzorg effectief, ca. 28 % negatief effect en de rest geen effect)  en prof. J. van Acker: 'opdoeken BJZ'!
Over 'te zwaar ingrijpen': als uw basis van handelen zou aanvangen met OUDERS RESPECTEREN en met hen in gesprek gaan, in plaats van de arrogante opstelling van 'wij hebben de macht' en 'wij bepalen' waarbij in plaats van de foldertaal van BJZ die gewoonweg als fabeltjeskrant kan worden weggezet met: 'in samenwerking met ouders zoeken wij de juiste hulp...' en andere prietpraat... Zo ook het vlak voor een zitting pas toesturen van stukken, juist om ouders te behandelen als onmondige kinderen... Als u DAAR alleen al enige verbetering zou aanbrengen, zou veel van deze schade aan kinderen voorkomen kunnen worden.
Ondanks de jarenlange kritieken over die communicatie, gaat men op dezelfde voet verder....
Ook kan veel voorkomen worden door eens wat aan diagnostiek te doen op de volgende simpele wijze:
- Eerst de vraag stellen, na welke zorg dan ook: 'Is het een omgevingsprobleem met een kind of een kind-gerelateerd probleem?
Indien het eerste: éérst eenvoudige hulp thuis door op de eerst plaats vrijwilligers als bij Home-Start of maatjesprojecten dan wel 'Eigen Kracht' en daarna, via zelf te kiezen wegen opvoedondersteuning thuis, met respect voor de ouders en HUN vragen!
Is een probleem kind-gerelateerd: dan direct onderzoek door een échte deskundige als kinderpsychiater, orthopedagoog al naar gelang de aard van de zorgen, in plaats van wat NU gebeurt: zaken uit de hand laten lopen, dan bij escalatie van gedragsproblemen kind spoed-uithuisplaatsen en in crisisplaats en pas onderzoek gaan doen als een kind 'veilig' is middels een machtiging UHP. En vooral de hulpvraag van ouders negeren die juist escalaties in gedragsproblemen willen voorkomen door direct goed onderzoek te doen...
- Is de diagnose gesteld, dan direct behandeling door een orthopedagoog / psychiater dan wel instantie die wél direct hulp biedt.
U begrijpt dat in die opvatting van mij heel BJZ overbodig zou zijn, want wie moet er dan 'indicatiebesluiten' maken op basis van roddel, achterklap en aaneenschakelingen van meningen zonder deskundig onderzoek? Wie stort dan ouders in juridische procedures? Wie zou er dan hulpverleningsplannen moeten maken met allerlei open deuren als 'kind groeit op in een veilige omgeving' enz, enz?
Markant is zelfs de zin in veel indicatiebesluiten:'Er is geen onderzoek verricht, er zijn geen onderzoeksgegevens bekend...dus recht op second opinion vervalt’.... maar wél uit huis plaatsen!
Als u 'professioneel' zou zijn, dan zou u dit zelfs niet willen...
Zelf ben ik arts. Wat zou u er van vinden als een doktersassistente u een briefje mee gaf voor de chirurg met: 'we hebben geen onderzoek verricht, maar wilt u van deze patiënt de blinde darm laten verwijderen'?
Een andere vergelijking: u komt bij de dokter met mogelijk een gebroken voetbotje.... u krijgt een onderbeensamputatie, kunstbeen en revalidatietraject..... U heeft in ieder geval geen last meer van uw voet... Ik schreef er en stukje over:
De vergelijking met BJZ aan de hand van een praktijkvoorbeeld: je komt hulp zoeken voor een mogelijke allergie van je kind, krijgt een AMK-melding van 'parasietenwaan van moeder...'('diagnose gesteld door BJZ-medewerker/ 'amateur') en vervolgens wordt het kind uit huis geplaatst wegens deze gestoorde moeder..... Het blijkt een reactie op glaswol te zijn geweest (oordeel arts/ allergoloog), moeder is NIET psychisch gestoord (oordeel psycholoog), maar (na 2 jaar inmiddels!) ...het kind wil NIET 'hechten in pleeggezin' wil naar huis en moet nu extra behandelt worden omdat het kind nu ook depressief zou zijn.... MOEDER krijgt haar kind NIET terug (BJZ-Rotterdam / april 2012...) O ja: BJZ is ook boos: moeder heeft de media gezocht....
(BJZ houdt toch altijd van 'openheid en transparantie', waarom zijn ze zo gesloten als ze mét toestemming van ouders, in de media mogen??? Waarom wordt mediacontact van ouders tégen ouders én kinderen gebruikt?
Dus geachte heer Gerritsen: Ik hoop dat mijn opvattingen en de professionalisering er toe kunnen leiden dat kinderen eens JUISTE diagnostiek zullen krijgen en de amateurs van BJZ een andere betrekking zullen zoeken en vinden, maar laat ze van kinderen afblijven: kinderen verdienen professionele aandacht van échte deskundigen (zie het kinderrecht in art. 24 IVRK!) en zijn te kostbaar om er maar door amateurs mee te laten sollen!
In de hoop dat mijn stukje goedgekeurd zal worden door de moderator van deze site en het u en mogelijk ook andere media moge bereiken,
Drs. N.J.M.Mul (17 jaar ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)

                         Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten