dinsdag 3 april 2012

Felle kritiek op Nine Kooiman SP kamerlid

Geachte mw. Kooiman,


Mensen dienen met respect behandeld te worden, zo zal ik u ook beantwoorden.

Ook zie ik graag uitleg van u.

Eerst even een discussie waarvan ik vanaf het begin op de hoogte geweest ben (ik ben immers inmiddels 17 jaar bezig op Jz-gebied en ken ongeveer iedereen die daarin bezig is):


Uw antwoorden hebben veel weg van gewoonweg folder en website taal van BJZ en missen iedere fundamentele onderbouwing. Zo praat u het feit dat alleen de Gv een kind ziet en een rapport samenstelt goed, met de dooddoener: 'de gedragsdeskundige is in het team betrokken'. U weet dat die gedragsdeskundige FOUT bezig is ten opzichte van de normen van NIP / NVO en Regionaal Tuchtcollege.

Feit: menig kind wordt UHP zónder enig fundamenteel onderzoek. Gewoon het samenstel van roddels, achterklap, anoniem tips en meningen van een BJZ-medewerker heten 'onderzoek', waarbij er vooral niet gekeken wordt naar 'de noodzakelijke zorg' die ouders zelf voorstaan indien nodig. Lariekoekbeweringen als bijvoorbeeld 'parasietenwaan' worden in een dossier gezet, terwijl er sprake was van een glaswol-allergie door defecte ventilatie.. (en het kind wordt daarom UHP, maar komt NOOIT meer terug als het aan BJZ ligt../ Rotterdam).
U bent aan het propageren middels u rapporten: UHP ZONDER indicatiebesluit... en dan liefst voor onbepaalde tijd...
Als u zegt 'de kinderrechter toetst en die is onafhankelijk' dan komt mij een opmerking van een Kinderrechter aan een teamleider BJZ als 'tot zondag' vreemd over....

Ook is u kennelijk onbekend dat er amper naar ouders geluisterd wordt en al helemaal niet naar kinderen.. Hoeveel kinderen worden er niet juist door BJZ-medewerkers weg gehouden van hun recht op advocaat en om gehoord te worden door de rechter?
Hoeveel BJZ-medewerkers stellen niet: 'onderzoek is belastend... dus komt er vooral geen onderzoek naar terugplaatsing om een kind voor het leven te beschadigen...
WAAROM wordt juist door BJZ tegengewerkt als ouders komen met 'eigen kracht' of met een voorstel 'terugplaatsingstraject onder veiligheidswaarborgen van Signs of Safety-traject'?

Waarom propageert de SP enerzijds dat er geen kinderen opgesloten mogen worden zonder strafproces en vervolgens als er een paar jeugdgevangenissen gesloten dreigen te worden, moeten deze open blijven om het personeel aan het werk te houden?

Waarom doet de SP NIETS tegen de zogenaamde 'jeugdzorginstellingen waar samengewerkt wordt met ouders' die in feite fungeren als gevangenissen en waar kinderen sociaal en maatschappelijk geïsoleerd worden?

Waarom hoor ik de SP NIET over de zaken als 'Vlinderen', 'naakt opsluiten', 'lijfstraffen mag, het zijn toch maar zwak begaafde kinderen' en 'sociaal isoleren' wat dagelijkse praktijk in 'jeugdzorg instellingen' is? (Spreekt u wel eens zelf met ouders van UHP-kinderen??)

Waarom negeert BJZ / de SP (en de hele politiek) de wetenschappelijke rapporten Junger-Tas uit 1983  en N.W/. Slot uit 2002 waarin duidelijk is geworden dat Jz eerder een negatief dan positief effect heeft en dat UHP gewoonweg willekeurig gebeurt?

Nu met de vernieuwing van de jeugdzorg en overgang naar gemeenten krijgt u eindelijk de kans om eens OUDERS te respecteren en te investeren in:

- Eerst 'eigen kracht' en inzet van vrijwilligers bij problemen in gezinnen.

- Bij kind-gerelateerde problemen DIRECT toegang tot een echte specialist als
   (kinder)psychiater of orthopedagoog-generalist (dit doet ook recht aan art. 24 IVRK)

- Voor die laatste échte gevallen van mishandeling / verwaarlozing: laat daar de Raad zijn
   taak waarmaken! Zie hier mijn artikeltje over bewijsvoering en diagnostiek:


U ziet: heel BJZ zal overbodig zijn en meer kinderen houden contact met hun echte liefhebbende ouders...

Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn link hier onder.


Uiteraard ben ook ik bereid om toelichting te geven dan wel in gesprek te gaan!

Met vriendelijke groet,

Nico Mul, arts

Beste Sven en geachte lezers van zijn blog: Bovenstaand bericht van mij aan mw. Kooiman is misschien onduidelijk en uit zijn verband gerukt als het hier zo los staat. Ik geef u daarom het voorafgaande. Ik kreeg als BCC onderstaand bericht:
AAN:
petra@oudernetwerkjeugdzorg.nl
Bericht gemarkeerd
zaterdag 31 maart 22:07 2012
Beste Petra van Amersfoort,
Tijdens mijn zoektocht op het internet naar informatie en/of websites specifiek voor ouders en hun kinderen die na een valse AMK melding ernstig gedupeerd zijn door toedoen van BJZ kwam ik jou website "Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland" tegen.
Onder de noemer "Vaandeldragers" van uw "Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland" kwam ik tot grote verbijstering SP tweede kamerlid Nine Kooiman tegen. Ongelooflijk! Deze Vaandeldrager staat toch volledig haaks op hetgeen u in de praktijk t.a.v. ouders die met Bureau Jeugdzorg te maken hebben beloofd, n.l. betrouwbaarheid, eerlijkheid, ondersteuning, een luisterend oor...
U promoot op deze manier via uw Oudernetwerk Bureau Jeugdzorg over de "rug" van gedupeerde ouders! Zijn de ouders die lid zijn van uw Oudernetwerk op de hoogte van de "praktijken" die Nine Kooiman op haar naam heeft staan?
Hebt u daardoor de Gelderse Jeugdzorg Award voor vrijwilligers ontvangen die ook nog eens naar zeggen van uw mede collega - vrijwilliger een enorme opsteker voor uw Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland is? Een cadeau met een geldwaarde alleen voor u en uw gezin?
U schrijft notabene op uw website het volgende:
" het recht om te klagen gaat misschien uit de wet en het Oudernetwerk zou dat een slechte zaak vinden."
Mis ik hier iets? Is het niet juist Nine Kooiman die zich momenteel sterk maakt voor de afschaffing van het Indicatiebesluit en het HVP?
Op deze manier ontneemt zij ouders het enige dat zij nog hebben om in verzet te komen tegen de onjuiste informatie die Bureau Jeugdzorg verstrekt aan een Rechtbank. Nine Kooiman wil juist de rechten van ouders verkleinen! Aangezien zij een ex-gezinsvoogdes van Bureau Jeugdzorg is weet zij haar "verhaal" goed te verkopen, dat is n.l. het beste wat iedere medewerker van Bureau Jeugdzorg het allereerste geleerd wordt, produktie! Produktie staat bij Bureau Jeugdzorg voor zoveel mogelijk UHP en OTS en wat waarheidsvinding betekent weten zij niet. Bureau Jeugdzorg zelf maakt zich op grote schaal met toestemming van de Overheid schuldig aan Kindermishandeling en Mensenhandel en wordt hiervoor door de Overheid ook nog eens rijkelijk beloond met forse geldbedragen!
Vraag eens aan Nine Kooiman of zij u kan uitleggen wat de rechten van een kind zijn?
Die zijn er in de praktijk n.l. niet meer zodra er een OTS/UHP is. De enige die dan nog rechten heeft is Bureau Jeugdzorg!
Uw naam ben ik nog nooit eerder tegen gekomen op internet, ik heb ook nooit vernomen dat u ouders zou helpen in hun strijd tegen Bureau Jeugdzorg. Andere namen zijn mij terdege ten gehore gekomen en een van deze is Drs.N.Mul een uiterst bekwame arts die zich volledig belangeloos inzet om kinderen en ouders uit het "web" van Bureau Jeugdzorg te halen.
Persoonlijk vind ik dat deze man een Award voor Vrijwilligers verdient maar ik weet zeker dat hij voor die eer bedankt evenals het feit dat hij aan uw website zeker niet voorbij gegaan zal zijn bij het zien dat Nine Kooiman Vaandeldrager is en dat u een geldelijke beloning ontvangt voor uw inzet.
Welke inzet? U draait ouders die lid van uw Oudernetwerk zijn letterlijk een “rad voor de ogen!” U kunt zich beter gelijk aansluiten bij Bueau Jeugdzorg, daar weet men ouders ook goed het vertrouwen in hun medemens af te nemen evenals hun kinderen!
Lonneke, gedupeerde ouder BJZ.
_______________________________
Ik stuurde dit door, onder andere naar de 'vaandeldrager van 'oudernetwerk Gelderland'  met als leiding / oprichting onder andere Petra v. A.  en een Arabella, die betaald werden vanuit LCFJ en 'zorgbelang'. De laatst genoemde was tevens 'assistente kinderombudsman' (let wel: de zelf benoemde kok/ kelner en club-eigenaar, tevens met strafblad en tegenwoordig actief als pedo-jager) en werkte voor de 'Hoenderloo groep' als post-censureerder (post tussen ouders en kinderen)  en deed 'omgangsbegeleiding' voor deze instelling!) Dit 'oudernetwerk' heeft tevens een advocaat als 'vaandeldrager' die cliënten werft binnen die kring...Een andere is een PvdA Tweede Kamerlid waar niemand nog iets zinnigs over gehoord heeft aangaande ouder-belangen in hun strijd tegen BJZ...Sterker nog, de algemene opvatting van dit Oudernetwerk is: 'in gesprek gaan met BJZ' en daarom zit bij iedere bijeenkomst wel een BJZ-medewerker...
Ik kreeg een reactie van Nine persoonlijk. Ondanks dat ze zo graag in gesprek gaat, weigert ze eigenlijk berichten te ontvangen, waarop ik bovenstaande schreef....Zie de arrogantie in haar schrijfsels: zij als 'deskundige' van 31 jaar met enige jaren werk bij BJZ als gezinsvoogd met HBO-opleiding zonder kinderen, tegen mij als zorgvader met meervoudige universitaire scholing van 56 jaar met 17 jaar ervaring in ouders ondersteunen...
Hier haar bericht:
Geachte Nico,
 Ik distantieer mij volledig van het onderstaande bericht omdat er onjuiste informatie in staat. Wanneer mensen de behoefte hebben aan uitleg doe ik dat graag. Ik vind dit niet zo netjes naar Petra, die zich zo enorm inzet voor de ouders. Zij heeft mij immers gevraagd. En niet zo netjes om onjuiste informatie over mij naar mensen toe te sturen die in vervolgens ook niet kan informeren. Ik zet mij jaren in voor goede jeugdzorg, ook voor de ouders. Dat ik een oud gezinsvoogd ben maakt mij niet een slecht mens of dat ik niet zou zien waar het beter kan. Ik denk dat ik juist het laatste mogelijk beter kan dan menigeen. Daar zal ik mij dan ook hard voor maken. Verder zou ik het appreciëren als u mij van uw mailinglijst zou verwijderen. 
Met vriendelijke groet,
Nine Kooiman
SP Tweede Kamerlid
Woordvoerder Zorg, Justitie & Veiligheid
Twitter: @ninekooiman

Naar aanleiding van dit bericht schreef ik het bericht waarmee deze blog begint!
Als het mw. Kooiman 'te heet wordt', dan weigert ze nog langer in gesprek te gaan... zou dit komen door de algemene houding van BJZ-medewerkers of leert men dat daar of is het een selectie-kriterium: vooral géén antwoord geven op zinnige vragen... zó kennen we BJZ weer!!
Ook opvallend: 'geachte Nico'... Ik heb geleerd om mensen met respect aan te spreken en een onbekende met de juiste titulatuur aan te spreken als bij haar: 'geachte mw. Kooiman'.. dát is fatsoen, heeft men mij ooit geleerd...maar ja, als BJZ medewerker heb je ook geleerd ouders met de nodige minachting toe te spreken....
Nico Mul

4 opmerkingen:

 1. Waarom???
  Omdat ze de kinderen ECHT willen STELEN.
  Teveel rechten aan kind en ouder maakt het STELEN te doorzichtig.
  Zo simpel is het.
  Wacht maar tot het straks HUN eigen kinderen,kleinkinderen overkomt, piepen ze wel anders...én ,kunnen ze er opeens wel wat aan doen......ONDERWIJL zitten de uitgekotste ouders wél de hele dag te huilen omdat het leven onverdraaglijk is geworden om een uitzichtloos bestaan ,voor jezelf én je kind.
  Ieder dag gewacht,is weer een teveel,iedere dag weer tal/tig van UHP's door het hele land...met het vijfvoudige aantal slachtoffers ervan...
  Je moet wel heel erg ziek zijn om dit op je geweten te hebben,en zij kunnen zich ook nog eens verschuilen achter de regerende leugen .als het geen schaamte is.
  Regels zijn gemaakt om de mens te dienen,niet om hele gezinnen weg te vegen...
  Geef mij ook zo'n bezem..Ik word ook gezinsvoogd,kan ik tenminste die ouders uitplaatsen waarvan ik vind dat zij het echt verdienen.Dan wel de ouders die zelf kinderen van anderen weten te stelen
  BLOODY MONEY

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Susibie trekkers zijn er genoeg. Zo ook de kinderombudsman, ik denk dat daar ex-bjz, amk of RvdK medewerkers zitten. Ze helpen ouders en kind niet, spreek uit ervaring. Wat papieren doorlezen, bellen her en der en de buit is weer binnen.
  Mishandelen, vernederen en ontvoeren zit in het Nederlandse bloed (regering). Hedendaags gemoeid met grof bloedgeld! Ik zie dat onze kinderen slimmer en wijzer zijn dan de maatschappij, zij kunnen onze kinderen simpelweg niet aan. Ooit zei Blakenende 'ik heb liever cassières in mijn land dan professoren'. Dat zegt al genoeg. Den haag zit vol met cassières.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En de SP noch mevrouw N. Kooiman zelf geeft antwoord (half juni 2012 al) op degelijke vragen.
  Deskundigen worden genegeerd. Ouders worden genegeerd.

  Denk u aan uw stem, als u een betere jeugdzorg wenst? Dus niet stemmen op..... (BJZ-beschermers; ouder-negeerende 'volks'vertegenwoordigers).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. We worden al jaren voor de gek gehouden door Den Haag. Het ambtelijk apparaat groeit maar door en door. Dit is natuurlijk niet te vinden in de cijfers, want er is heel, heel veel zgn. semi-overheid, waarvan niemand weet wat ze doen, maar ze moeten wel worden betaald. Ging je vroeger naar het gemeentehuis voor een huurwoning, zaten er in grote plaatsen, 4 mensen in 1 kantoor en die regelden alles. Nu staan er in grote plaatsen, 10 grote gebouwen van woningbouwcorporaties, met elk heel veel onnodig personeel en het werkt alleen maar slechter. En zo zijn er op het vlak van de overheid, nog vele verspillingen bekend, zo ook in de jeugdzorg.

  Dit moest ik even kwijt, en eigenlijk nog veel meer. Ik wil een kabinet met Vadertje Drees en Pim Fortuyn, maar dat zal wel niet meer lukken.
  Ik ben nu 58 en mijn vrouw is 52, we zijn niet bemiddeld, maar we hebben een stabiel en comfortabel leven. Onze dochters zijn de deur uit en bij ons komt steeds meer de behoefte naar boven om (vooral)kinderen te helpen een beter leven te krijgen, dus waarom niet pleegouder worden?
  In deze moderne tijd, gewoon google, Pleegzorg en dan gaat er een wereld voor je open, en direct weer dicht. 'U krijgt van ons een map toegestuurd met alle informatie', en die hebben we ook gekregen. Die ligt nu bij het oud papier, want we konden op die en die datum, wel daar en daar terecht voor een voorlichtingsavond. Nee, kom bij ons thuis kijken, of het wel een veilige plek is voor een kind. Maar dat past natuurlijk niet in het systeem , want we krijgen zoveel subsidie, en daar steken we zoveel van in onze linker broekzak, en dan is alles al op.

  Ik schaam mij ervoor Nederlander te zijn en zou graag emigreren, maar dat krijg ik binnen mijn huwelijk niet voor elkaar.
  Ik heb 3 keuzes (denk ik)
  Ik ga scheiden en vertrek naar Portugal
  Ik begin mijn eigen Partij voor de mensen, met 75% minder ambtenaren, maar daar vind ik mijzelf niet genoeg geletterd voor. Niet dom, maar ik spreek Nederlands, niet Haags.
  Of ik blijf in Nederland en help kinderen .
  Dat laatste ligt het meest voor de hand, dus bieden wij ons aan als opvangadres.
  Leest iemand dit, die wel geletterd is en fanatiek anti-ambtenarij, en heb je hulp nodig, ik ben van jouw partij en stem op je.

  BeantwoordenVerwijderen