donderdag 27 oktober 2011

Nine Kooiman - kamerlid SP Jeugdzorg - Productie afspraken Jeugdzorg

Op 23 september 2011 12:28 schreef Kooiman C.J.E. <n.kooiman@tweedekamer.nl> het volgende:

Beste,

Bedankt voor je mail en ik denk dat het goed is dat ik wat ophelder. Ik zal nooit de rechten van ouders willen verkleinen. In tegendeel, ik strijd hier in de Kamer er juist voor dat ouders meer gehoord worden in de jeugdzorg. Ik vind het dan ook verdrietig om te lezen dat dit onvoldoende wordt gezien en mijn intenties verkeerd worden geïnterpreteerd. Het is goed dat u mij mailt zodat ik kan proberen dat recht te zetten.

Het onderzoek waar u op wijst heb ik ook met ouders uit de jeugdzorg gemaakt (niet alleen jeugdhulpverleners) en laten lezen. Ik krijg veel feedback van hen en daar hecht ik zeer veel waarde aan. Veel ouders zijn juist blij met deze verbetering en krijg dat juist van veel ouders ook te horen. En het schrappen van de indicatiestelling zal niet leiden tot minder macht voor de ouder, ik denk eigenlijk in tegendeel. Het geeft namelijk ouders meer de kans om hun verhaal te doen in de rechtbank omdat jeugdzorg geen ellenlang betoog op papier heeft gezet en bij de voorziening die het kind opneemt. Bureau Jeugdzorg schrijft al een hulpverleningsplan, een extra boekwerk vanuit Bureau Jeugdzorg met hun visie is niet nodig. Het verbaasd mij dan ook ten zeerste dat er mensen zijn dat ik hiermee de rechten van kinderen ondermijn. Als ouders daarmee meer hun verhaal kunnen doen is dat denk ik alleen maar beter. Het is immers de rechter die op basis van het HVP, het verzoekschrift beslist of een kind thuis kan blijven of niet. Ouders en ook u klaagt altijd dat Bureau Jeugdzorg zoveel rapporten met onjuiste informatie zou verspreiden. Nu schrap ik een rapport van Bureau Jeugdzorg zodat een rechter meer op het verhaal van de ouders en het kind af kan gaan, is het niet goed. Ik vind dat eerlijk gezegd nogal vreemd.

Trouwens heeft de gehele Kamer besloten dat het gehele indicatieformulier geschrapt moet worden. U mag uw mail dus ook naar alle andere partijen sturen. Ik heb getracht het iets te versnellen. Maar het is niet enkel mijn partij, maar alle partijen die de overtuiging hebben dat extra papier kinderen niet gaat helpen. Menselijk contact wel. Daar strijd ik voor en daar zal ik mee door gaan.

Met vriendelijke groet,
Nine Kooiman
SP Tweede Kamerlid
Woordvoerder Jeugd en Justitie

Twitter: @ninekooiman
Kijk ook eens op:
www.sp.nl/jeugd en www.sp.nl/justitie

E-mail aan Kooiman 25 september 2011
Datum: 25 september 2011 09:12
Onderwerp: Re: Machtsmisbruik AMK en Jeugdzorg!
Aan: "Kooiman C.J.E." <n.kooiman@tweedekamer.nl>
Geachte mevrouw Kooiman,

Ik stel het zeer op prijs dat u reageert. Het punt blijft echter dat Jeugdzorg en kompanen net zo goed mondeling kunnen liegen voor een kinderrechter zoals ze dat ook doen in rapporten. Het gaat er uiteindelijk om dat jeugdzaken niet meer onder het civiele recht zouden moeten vallen, maar onder het strafrecht. Als het onder het strafrecht gaat vallen zal men eindelijk eens aan waarheidsvinding behoren te doen. Als er valse beschuldigingen worden geuit door instanties (een school die de zorgmelding misbruikt om mondige ouders af te serveren) worden die in de regel geloofwaardiger geacht dan ouders.

Zo ook een zedenpolitie die geen zin heeft in een degelijk onderzoek naar minderjarige kinderen op een school, omdat zij vanwege hun leeftijd strafrechtelijk toch niet vervolgbaar zijn en dan een school adviseert om 'maar een zorgmelding te doen' tegen de ouders van het slachtoffertje. Je staat als ouders met je rug tegen de muur, omdat het niet om bewijsbare feiten gaat, maar puur om laster, leugens. Wanneer die leugens van respectabele instanties afkomstig zijn, hebben zij altijd het voordeel van de twijfel. Het zijn professionals en die hebben toch het belang van het kind voor ogen? Die zullen toch niet liegen? En dat nu wel zo is...Dan is het voor de kinderrechter een simpel optelsommetje. Het is het woord van de ouders tegenover 3 of 4 instanties waar men niet aan durft te twijfelen.

Het enige wat een einde kan maken aan de rechteloze positie van ouders die vals beschuldigd worden van verwaarlozing of mishandeling van hun kinderen, is de eis van bewijsvoering, van waarheidsvinding. Anders zal de suggestie van grote instituten altijd tegen de ouders werken en vechten zij tegen de bierkaai. De instanties sluiten met elkaar de rijen tegen de ouders (school, politie, beleidsmakers, wethouders) De meeste rechters durven gewoon niet aan ze te twijfelen en geven 'voor de zekerheid' maar een o.t.s. of u.h.p. Zonder bewijslast blijft het een gokspelletje. Als niet feitelijk aangetoond kan worden dat ouders hun kinderen mishandelen, moet BJZ met zijn bemoeizucht van een gezin afblijven!  Ze maken vaak meer kapot dan ze goed doen.

Met ons gezin is het na 9 maanden strijd goed afgelopen, maar dat komt omdat wij heel strijdvaardige en goed onderlegde mensen zijn, die intelligente tegenrapporten kunnen schrijven. Mensen die wat minder geschoold zijn, maken geen enkele kans in de situatie waarin wij gezeten hebben. Wij hebben veel andere ouders gesproken waar het wel slecht mee is afgelopen, die in onze ogen niets noemenswaardig te verwijten vielen. Jeugdzorg blaast gewoon alles op. Iedere mug wordt een olifant. En iedere olifant wordt een OTS of UHP. Ouders zijn op dit moment vogelvrij verklaard in Nederland. Op valse gronden kunnen ze hun kinderen verliezen aan op macht beluste instanties, die uit naam van het kind gezinnen naar de vernieling helpen. Een zware crimineel heeft meer rechten. Die wordt vrijgelaten als er onvoldoende bewijs is voor een dubbele moord. Ouders krijgen zonder bewijs levenslang.

De vraag blijft:
Wat gaat de SP doen aan het feit dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan?

met vriendelijke groet,

Sven SnijerE-mail van Nine Kooiman 11 oktober 2011

Van Nine Kooiman (SP)
From: n.kooiman@tweedekamer.nl
Date:
Tue, 11 Oct 2011 +0200
Subject: RE: Quota pleegzorg

Beste ,

Bedankt voor je mail, je zorgen kan ik mij goed voorstellen. Ik deel je zorgen dat we altijd moeten voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Het is voor kinderen ook een traumatische gebeurtenis om niet bij zijn/ of haar ouders te kunnen opgroeien. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat je zorgen hebt op de manier van financieren kan ik ook nog wel begrijpen, alleen denk ik dat wij daarin anders naar dit probleem kijken. Mijn grootste zorg is dat provincies vaak eisen van jeugdzorginstellingen dat zij productie draaien. Anders krijgen zij het jaar daarop minder begroot. Alleen kinderen zijn geen product en zo moet je naar mijn idee dus ook niet naar kijken. Helaas is de realiteit vaak anders. Alleen trek ik niet de conclusie die u trekt. Er staan helaas nog heel veel kinderen op een wachtlijst voor pleegzorg. Dat er geacht wordt van een instelling om zoveel mogelijk kinderen te helpen, kijk dat kan ik mij wel voorstellen. Maar ben het met u eens dat we beter kunnen voorkomen, ook daar moet de provincie geld voor beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld voor eigen kracht conferenties of meer tijd voor hulpverleners om in het gezin te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dank voor het delen van deze informatie.

Met vriendelijke groet,
Nine Kooiman
SP Tweede Kamerlid
Woordvoerder Jeugd en Justitie

Twitter: @ninekooiman
Kijk ook eens op:
www.sp.nl/jeugd en www.sp.nl/justitie


E-mail naar Nine Kooiman 12 oktober 2011
 
To: n.kooiman@tweedekamer.nl <mailto:n.kooiman@tweedekamer.nl>;
Subject: RE: Quota pleegzorg - Nine Kooiman SP - Medical Facts
 Date: Wed, 12 Oct 2011 10:34:41 +0200
 
Beste mevrouw Kooiman,
 
Dank voor uw reactie. Toch wil ik één punt benadrukken wat door alle
hulpverleners en bestuurders steevast over het hoofd wordt gezien: Een
groot aantal jongeren die Jeugdzorg in de 'kaartenbak' heeft, hoort daar
helemaal niet thuis. Hoogleraar Jo Hermanns heeft in opdracht van 3
provincies onderzoek gedaan naar het functioneren van Jeugdzorg. Zijn
conclusie was dat wel 40%**(!) van de jongeren die hij onderzocht had
niet bij Jeugdzorg thuis hoorden, aangezien zij maar een lichte
problematiek hadden.
Zij konden met één of twee goede gesprekken weer
verder beseft u over welke bedragen we dan het hebben? Als die 40%
jeugdzorgklanten ergens anders sneller en simpeler geholpen worden
(zonder de vaak vernederende bemoeienis van een voogd) kan dat bedrag
gebruikt worden voor de gezinnen waar het écht mis gaat. En daar, bij de
echte crisisgezinnen, lijkt er vaak niet zo veel succes geboekt te
worden door Jeugdzorg. Anders kan ik niet verklaren waarom een gezin met
9 kinderen en 20 hulpverleners na zoveel jaren van behandeling (door
verschillende stichtingen) nog steeds disfunctioneel is en het merendeel
van de kinderen een goede bekende is bij justitie.

Juist meer wachtlijsten
Misschien moet Jeugdzorg eens wat rustiger omgaan met de lichtere
gevallen en wat meer lef tonen waar dat echt nodig is. Ik geloof niet
dat het een geldkwestie is. Er wordt inefficiënt gewerkt en er worden
veel jongeren onnodig onder toezicht gesteld (en zelfs uit huis
geplaatst). Mijn voorspelling is dat met de huidige mentaliteit bij
Jeugdzorg, er met de toekenning van een groter geldbedrag aan BJZ er
niet minder wachtlijsten zullen komen, maar meer! Dit komt omdat ze
inzetten op het stimuleren van de burger om zo veel als mogelijk
meldingen te doen. Regelmatig worden er zielige filmpjes getoond op
televisie met kinderen die het zo slecht hebben thuis. Aangezien buren
tegenwoordig niet meer met elkaar praten, doet iedereen maar een melding
als de overburen zich wat 'anders' gedragen.

Valse meldingen
En het melden zou op zichzelf niet het grootste probleem zijn, als het
AMK en BJZ zich ook zouden afvragen met welke motivatie meldingen worden
gedaan. (Jaloerse ex. ? Burenruzie? Scholen die kritische ouders het
zwijgen willen opleggen? Een maatschappelijk werkster die zichzelf
'belangrijk' wil maken, omdat haar cliënte beter geschoold is dan zij?)
En daarmee kom ik weer op het punt dat ik al in eerdere mails heb
aangeroerd: er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan. De suggestie, de
laster, de leugen is vaak voldoende. Anders dan in het strafrecht heeft
een voogd of Raadsmedewerker tegenover de rechter geen bewijzen nodig.
De indruk wekken dat het gezin disfunctioneel is (gebaseerd op ware of
verzonnen aanklachten) is voldoende.

Kinderrechters
Kinderrechters hebben weinig tijd. Bovendien rouleren ze veel. Er zitten
geen kinderrechters met veel ervaring langdurig op dezelfde plek. Ze
hebben allemaal 'Savannah' in hun achterhoofd en zijn bang om het fout te
doen. Voor de 'zekerheid' spreken ze een o.t.s. of u.h.p uit. Uw
voorstel om de bureaucratie te verminderen door de indicatiestelling af
te schaffen lijkt mij geen echte verbetering voor het systeem. Het zou
beter zijn als er gewerkt wordt aan het opleidingsniveau van
gezinsvoogden en ze niet na een stoomcursus meteen 10 probleemgezinnen
onder hun hoede krijgen. Gezinnen met echte, levende kinderen, moeten
geen oefenmateriaal zijn voor een paar snotneuzen die net van school komen.

VVD
In onze contacten met de VVD werd duidelijk dat zij van plan zijn om
voor gezinsvoogden een BIG-registrratie verplicht te stellen en een
tuchtcollege. Vooral dat laatste lijkt mij zeer wenselijk. Ouders die
beschuldigd worden van kindermishandeling op valse gronden, zijn op dit
moment de meest rechteloze burgers in onze samenleving.
Wat vind u van
 de plannen van de VVD?

 
Met vriendelijke groet,E-mail 13 oktober 2011 ontvangen van Nine Kooiman (SP)

From: n.kooiman@tweedekamer.nl
Date: Thu, 13 Oct 2011 17:16:49 +0200
Subject: RE: FW: Quota pleegzorg - Nine Kooiman SP - Medical Facts
 
Beste,

Bedankt nogmaals voor je mail, ik zal proberen knopt te reageren. Ik ken het onderzoek van Hermans. Dat is ook waarom de SP altijd pleit om zoveel mogelijk preventief te werken. Niet alleen in de jeugdzorg, maar preventief werken kan ook door de wijk op de knappen. Meer speelplekken te creëren waarop mensen elkaar weer ontmoeten en spreken. Dat het weer normaal is om hulp te vragen aan de buurvrouw of je familie. Misschien als je dit leest is het duidelijk wat ik bedoel:

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/201109/kinderen-topprioriteit.shtml
 
Verder ben ik blij om te lezen dat nu ook de VVD een BIG registratie wil en het tuchtrecht, iets waar de SP al jaren voor pleit. Trouwens niet alleen voor gezinsvoogden, maar de gehele jeugdzorg. Helaas maakt dit kabinet geen haast met deze plannen, terwijl het zo enorm nodig en noodzakelijk is. Hetgeen u ook duidelijk schetst.

Wat betreft valse melding bij het AMK. Helaas komt het voor dat het AMK soms onderzoek doet in gezinnen op basis van een melding die onjuist blijkt te zijn. De stress en het verdriet die dit vaak veroorzaakt in de desbetreffende gezinnen is inderdaad lastig. Dat deel ik met u.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste aanmeldingen bij het AMK terecht zijn. De meeste onderzoeken leiden tot bescherming van het kind en/ of het inzetten van hulp. U maakt mogelijk onderdeel uit van het kleine percentage gezinnen die onterecht een AMK onderzoek heeft gehad En zolang ruim 107.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland blootgesteld worden aan een vorm van kindermishandeling moet volgens de SP er alles aan gedaan worden om die mishandeling op te sporen. Waar ik mij wel zorgen over maak is dat bijvoorbeeld de PVV en de VVD een meldplicht kindermishandeling willen instellen. Waardoor heel veel meer onterechte meldingen bij het AMK terecht zullen komen en er nog veel mensen, net zoals u zegt dat bij u heeft plaatsgevonden, onterecht in onderzoek komen bij het AMK. Dat wil ik niet.

Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk op uw vragen in te gaan. Ik dank u nogmaals voor het delen van uw visie en uw verhaal.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nine Kooiman
SP Tweede Kamerlid
Woordvoerder Jeugd en Justitie


E-mail verzonden 14-10-2011 aan Nine Kooiman (SP)

Geachte mevrouw Kooiman,

Uit uw reactie maak ik op dat u mijn argumentatie maar ten dele heeft begrepen. U zegt dat uit onderzoek blijkt dat de meeste AMK-meldingen terecht zijn. En juist dat bestrijd ik. Het is volstrekt niet waar dat in alle gevallen van 'bewezen kindermishandeling', er ook daadwerkelijk sprake is van mishandeling. Dat probeer ik nu juist tot in den treure aan bestuurders duidelijk te maken. Onze eigen zaak is daar een eerste klas voorbeeld van.

Ik heb een moeder geïnterviewd, die er van wordt beschuldigd dat zij 'overbezorgd' is en dat als gevolg daarvan, de SEKSUELE ONTWIKKELING van haar 9-jarige zoon wordt geremd!??? Vindt u dat een geldige reden voor de O.T.S. die ze haar hebben aangesmeerd? En zo gaat het bij duizenden ouders. Het is bij de kinderbeschermers spijkers zoeken op laag water. Van elke mug maken ze een olifant. Als we de criteria van het AMK serieus moeten nemen, dan kan drie kwart van alle Nederlandse gezinnen onder toezicht gesteld worden. Het begrip 'pedagogische verwaarlozing' (zie: art. J.Clement) is zover opgerekt dat daar van alles onder kan worden verstaan.

Het is naïef om te veronderstellen dat er wanneer er sprake is van een valse melding, er tijdens het AMK-onderzoek duidelijk zal worden dat er 'niets aan de hand was'.  Het AMK vindt wat ze wil vinden! 

De zorgmelding is een effectief wapen in handen van kwaadwillende personen en / of instanties. Vooral als een school de melding doet, aangezien zij als 'professionals' meestal boven elke twijfel verheven zijn. Diezelfde school in Slotervaart die de valse melding deed tegen ons gezin, dreigt nu ook een andere moeder van die school met een valse zorgmelding. Net als in ons geval werd ook haar dochtertje van 6 mishandeld door klasgenootjes en de school doet er niets tegen. Toen deze moeder aangaf haar kind van school te willen halen, werd haar te verstaan gegeven:"Als je dat doet, melden we je aan bij het AMK en de Raad. Dan word je kind uit huis geplaatst" 

Deze school is door de Landelijke Klachten Commissie op de vingers getikt over haar handelswijze, maar ze gaan er gewoon vrolijk mee verder. Weet u waarom? Omdat een LKC helemaal geen bevoegdheid heeft om een school te dwingen te verbeteren. En de Onderwijsinspectie behandelt geen klachten van ouders. Dus daar sta je dan......overgeleverd aan het goede / slechte humeur van de AMK onderzoeksters. Vervolgens de gedwongen intensieve gezinsbegeleiding. Daarna de Raad er nog een keertje over heen. (En maar bot vangen bij de bestuurders) Als je tegen AMK-onderzoekers zegt dat je een klacht tegen ze gaat indienen, halen ze gewoon hun schouders op. Zo machtig voelen ze zich.


Wat u zegt over de meldplicht van VVD en PVV, daar zal ik eens een hartig woordje met ze over gaan wisselen. Dit land moet eindelijk eens weg uit de greep van de paranoia. Maar, zeker ook weg uit het oerwoud van kinderbeschermingsorganisaties die met elkaar wedijveren in het doen van krankzinnige beschuldigingen naar ouders.
Wat er 'uit onderzoeken blijkt', wens ik met een korreltje zout te nemen, totdat ik meer duidelijkheid heb verkregen over wie het onderzoek heeft uitgevoerd en welke criteria worden gehanteerd. Wat Jeugdzorg onder een 'terechte uithuisplaatsing' verstaat, daar kunnen onafhankelijke psychologen wel eens heel anders over denken. Het feit dat BJZ of de Raad een kinderrechter heeft weten te overtuigen, wil voor mij nog niet zeggen dat ze gelijk hebben.

Met vriendelijke groet,

Sven Snijer

Het schrappen van de indicatiestelling

E-mail van Mevrouw G aan Nine Kooiman

Aan n.kooiman@tweedekamer.nl

Van:

Verzonden:
woensdag 12 oktober 2011 11:46:17
Aan:
n.kooiman@tweedekamer.nl

Geachte mevrouw Kooiman,

 
Met groot genoegen stuur ik u bijgaande link door:
http://www.nietbangvoorjeugdzorg.nl/ . Gelukkig kan ik u gerust stellen, er was namelijk een wijze rechter in Leeuwarden die heeft uitgesproken dat er voor deze kinderen geen OTS nodig is.
Dit betekent een enorme bezuiniging en gelukkig een hoop minder papier, want dat is toch wat u graag wilt. Daarom wilt u toch, dat er geen indicatiebesluit meer komt?

Helaas schijnt u zich niet te realiseren dat een indicatiebesluit en het daarop hulpverleningsplan en Plan van Aanpak het enige is, wat ouders nog hebben om te kunnen protesteren tegen de onjuistheden die door medewerkers, die vaak helemaal niet zijn opgeleid tot jeugdzorgwerker, op papier worden gezet. Ik hoef het u niet te vertellen, maar voor alle zekerheid doe ik het toch: 
Op grond van artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft een ieder recht op verwijdering van z'n gegevens. Verwijdering kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.
Wat u wilt is dus niet alleen handelen tegen de wet, maar u wilt ouders ook nog eens ontnemen, dat ze zich kunnen verzetten tegen de onjuiste informatie, die na verloop van tijd steeds meer een eigen leven gaat leiden. Consequentie: kinderen blijven jarenlang uit huis geplaatst, sommigen komen zelfs nooit meer terug. Kinderen zijn daardoor voor hen levenslang beschadigd, evenals de ouders die vaak door alle stress niet meer kunnen werken.

Wij denken, dat de juiste manier van bezuinigen is om ervoor te strijden, dat zo weinig mogelijk kinderen in de pleegzorg terechtkomen. Dat zou ook nog eens voorkomen dat kinderen in pleeggezinnen worden misbruikt, zoals we helaas de laatste tijd herhaaldelijk hebben mogen vernemen uit alle vormen van media van alle gezindten.

Hopelijk wilt u de Thaise kinderen als voorbeeld nemen en bezint u zich op uw dwaze plannen, die zeker geen bezuiniging zullen zijn, maar miljarden zullen gaan kosten.
Mocht u daaraan behoefte hebben, dan wil ik graag het één en ander toelichten met mijn achterban.

 
Met vriendelijke groet,

 
G,
docent voortgezet onderwijs (al 30 jaar lang)

9 opmerkingen:

 1. It's all about the money.Bloodmoney.They don't protect,nor help children/parents/families.They only intimidate if one disagrees
  They break up families for their own existence. So them baldheads destroy the future generations,but eventually it will destroy economy completely in this country,
  All those lost souls that have lost appetite for life

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Totally agree, this country is destroying itself. But not many people know that. What they did with slaves and labourworkers is still going on amongst parenthood. Just question why this form of slavery is still happening in Netherland? They are used to suppress or oppress. But now the whole world is facing this dark era of trial and punishment. The only warning people get is from our children and God. Be good for them and let us lead them the way. Fantastic song from late Whitney Houston. The other enemy of parenthood is money! This will destroy eventually all greedy and slefish people.

   Verwijderen
 2. Ik vraag me af, gezien haar houding, opstelling en de beantwoording van vragen door Nine Kooiman, en haar achtergrond als medewerkster BJZ-Utrecht (2 jaar 'gezinsvoogd') of zij in de Tweede Kamer zit als VOLKSvertegenwoordigster of als BJZ-vertegenwoordigster. Nimmer is er naam mijn mening iets van haar hand getoond dat recht zou doen aan kinderen en ouders. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er ouders zouden zijn die het toejuichen om kinderen uit huis te gaan plaatsen zonder indicatiebesluit, zonder waarheidstoets en dan ook maar direct voor onbepaalde tijd..... Tevens haar vele verzoeken voor 'meer geld voor jeugdzorg' en haar noodkreten over de drukke (administratieve!) taken van BJZ-medewerkers doen mij twijfelen...
  Nog meer twijfels krijg ik bij de achtergrond van de SP...
  'Vergeten' is kennelijk dat de SP de nieuwe naam is van de partij die in de 70-ger jaren KEN-ML heette, de 'Komunistische Eenheidsbeweging Nederland-Marxistisch Leninistisch' die als enige groepering zelfs een condoleance naar China stuurde bij het overlijden van de grote roerganger Mao.... de dictator enz. enz...
  De partij van de '1-kind-politiek'en waar de staat de opvoeding bepaalt.... De SP lijkt bij mij in samenwerking met BJZ hard op weg te zijn om dat doel te verwezelijken: met een 12.000 UHP per jaar heeft NL al het hoogste aantal UHP van de westerse wereld en wat in zogenaamde 'jeugdzorginstellingen' gebeurt zou een gemiddelde dictatuur niet misstaan: 'vlinderen' (armen op de rug vastbinden, zoals bij gewelddadige arrestaties door politie gebeurt), 'lijfstraffen mag', 'naakt opsluiten in isoleercel', 'ketenen' en sociaal isoleren van kinderen.... om maar een paar voorbeelden te noemen....

  Uiteraard gaat mw. Kooiman NIET in op alle kritieken op Jz en geeft alleen informatie uit de BJZ-folders en andere prietpraat en uit eindelijk geen reacties meer...een communistisch bewind hoeft zich immers ook niet te verantwoorden...

  Hoe ver zal het in NL komen als de SP de algehele macht over Jz zou krijgen in de zin zoals Nine Kooiman voorstaat???

  Drs. N.J.M.Mul (ouder-ondersteuner in Kb/Jz zaken / partijloos)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vaandeldrager Nine Kooiman Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland
  Ontvangers verbergen

  VAN:

  Lonneke Janssen

  AAN:

  petra@oudernetwerkjeugdzorg.nl

  Bericht gemarkeerd
  zaterdag 31 maart 22:07 2012
  Beste Petra van Amersfoort,

  Tijdens mijn zoektocht op het internet naar informatie en/of websites specifiek voor ouders en hun kinderen die na een valse AMK melding ernstig gedupeerd zijn door toedoen van BJZ kwam ik jou website "Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland" tegen.
  Onder de noemer "Vaandeldragers" van uw "Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland" kwam ik tot grote verbijstering SP tweede kamerlid Nine Kooiman tegen. Ongelooflijk! Deze Vaandeldrager staat toch volledig haaks op hetgeen u in de praktijk t.a.v. ouders die met Bureau Jeugdzorg te maken hebben beloofd, n.l. betrouwbaarheid, eerlijkheid, ondersteuning, een luisterend oor...
  U promoot op deze manier via uw Oudernetwerk Bureau Jeugdzorg over de "rug" van gedupeerde ouders! Zijn de ouders die lid zijn van uw Oudernetwerk op de hoogte van de "praktijken" die Nine Kooiman op haar naam heeft staan?
  Hebt u daardoor de Gelderse Jeugdzorg Award voor vrijwilligers ontvangen die ook nog eens naar zeggen van uw mede collega - vrijwilliger een enorme opsteker voor uw Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland is? Een cadeau met een geldwaarde alleen voor u en uw gezin?
  U schrijft notabene op uw website het volgende:
  " het recht om te klagen gaat misschien uit de wet en het Oudernetwerk zou dat een slechte zaak vinden."
  Mis ik hier iets? Is het niet juist Nine Kooiman die zich momenteel sterk maakt voor de afschaffing van het Indicatiebesluit en het HVP?
  Op deze manier ontneemt zij ouders het enige dat zij nog hebben om in verzet te komen tegen de onjuiste informatie die Bureau Jeugdzorg verstrekt aan een Rechtbank. Nine Kooiman wil juist de rechten van ouders verkleinen! Aangezien zij een ex-gezinsvoogdes van Bureau Jeugdzorg is weet zij haar "verhaal" goed te verkopen, dat is n.l. het beste wat iedere medewerker van Bureau Jeugdzorg het allereerste geleerd wordt, produktie! Produktie staat bij Bureau Jeugdzorg voor zoveel mogelijk UHP en OTS en wat waarheidsvinding betekent weten zij niet. Bureau Jeugdzorg zelf maakt zich op grote schaal met toestemming van de Overheid schuldig aan Kindermishandeling en Mensenhandel en wordt hiervoor door de Overheid ook nog eens rijkelijk beloond met forse geldbedragen!
  Vraag eens aan Nine Kooiman of zij u kan uitleggen wat de rechten van een kind zijn?
  Die zijn er in de praktijk n.l. niet meer zodra er een OTS/UHP is. De enige die dan nog rechten heeft is Bureau Jeugdzorg!
  Uw naam ben ik nog nooit eerder tegen gekomen op internet, ik heb ook nooit vernomen dat u ouders zou helpen in hun strijd tegen Bureau Jeugdzorg. Andere namen zijn mij ter dege ten gehore gekomen en een van deze is Drs.N.Mul een uiterst bekwame arts die zich volledig belangenloos inzet om kinderen en ouders uit het "web" van Bureau Jeugdzorg te halen.
  Persoonlijk vind ik dat deze man een Award voor Vrijwilligers verdient maar ik weet zeker dat hij voor die eer bedankt evenals het feit dat hij aan uw website zeker niet voorbij gegaan zal zijn bij het zien dat Nine Kooiman Vaandeldrager is en dat u een geldelijke beloning ontvangt voor uw inzet.
  Welke inzet? U draait ouders die lid van uw Oudernetwerk zijn letterlijk een “rad voor de ogen!” U kunt zich beter gelijk aansluiten bij Bueau Jeugdzorg, daar weet men ouders ook goed het vertrouwen in hun medemens af te nemen evenals hun kinderen!

  Lonneke, gedupeerde ouder BJZ.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Artsen van het AMK zijn altijd ook aan te klagen bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege of door ze aan een voorlopig getuigenverhoor te laten onderwerpen bij de Rechtbank. Dan moeten ze onder ede verklaren en als ze dan liegen is het meineed. Het zelfde geldt voor medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

   Verwijderen
  2. advocaat van ruth1 november 2012 om 23:14

   meineed, nou en?
   Probeer maar eens een officier van justitie te vinden die een zaak tegen een meinedige medewerker van BJZ wil beginnen

   Ik heb eens ooit aangifte aangifte tegen Bas van Doremolen, gezinsvoogd bij BJZ Eindhoven
   Aangifte wegens kindermishandeling
   Opname van de aangifte heb ik af moeten dwingen
   De aangifte is daarna regelrecht de prullenbak ingegaan

   Toen dezelfde Bas van Dooremolen aangifte tegen mij deed wegens bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht, want ik had tegen hem gezegd dat ik hem op zou hangen aan de hoogste boom als mij zou blijken dat zijn handelen zou leiden tot schade aan de gezondheid van het kind, kreeg ik een dagvaarding om te verschijnen voor de strafrechter.
   Die dagvaarding werd de dag voor de zitting wel weer ingetrokken.

   vergeet niet: BJZ staat boven de wet   Verwijderen
 4. Nine zegt dat ze de rechten van het gezin nooit wil verkleinen! Ze heeft ingestemd met het door advocaten en de Raad van State gewraakte wetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt:
  http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm !

  Het is goed wanneer ouders deze site doorsturen naar hun bekende advocaten om ook te accorderen.

  Ook http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.Brandbrief.htm gaf reeds aan dat de overgang bij BJZ/AMK/RvdK niet aan normen voldoet (IVRK24): http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.Brandbrief.htm .

  Schrikbarend, en dat wil Nine niet zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. advocaat van ruth1 november 2012 om 22:45

  Uit onderzoek blijkt dat de meeste aanmeldingen bij het AMK terecht zijn. De meeste onderzoeken leiden tot bescherming van het kind en/ of het inzetten van hulp.
  Aldus mw. Kooyman, die ik al eens eerder betiteld heb als een groot onbenul.

  Alsof het feit (klopt dit wel?) dat de meeste onderzoeken van het AMK leiden tot een vervolg ook maar iets zegt over de terechtheid van de meldingen.
  Ik denk dat het meer zegt over de kwaliteit van de onderzoeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. advocaat van ruth1 november 2012 om 23:01

  Het feit dat BJZ of de Raad een kinderrechter heeft weten te overtuigen, wil voor mij nog niet zeggen dat ze gelijk hebben.

  sorry Sven maar je maakt een fout

  BJZ en de Raad hoeven de rechter niet te overtuigen
  de rechter is al overtuigd nog voordat er ook maar iets geschreven of gezegd is
  de rechter is er alleen maar opdat de Raad en BJZ kunnen zeggen dat zij geen beslissingen nemen maar dat de rechter dat doet
  de rechter is dus de bliksemafleider van de Raad en BJZ


  BeantwoordenVerwijderen