zaterdag 29 oktober 2011

Uitzending Zembla - Jeugdzorg wist van kindermisbruik

http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnewsCommissie-Samson pleit voor centrale regie bij aanpak kindermisbruik

Seksueel misbruik van pleegkinderen kon doorgaan zonder dat jeugdzorginstellingen ingrepen. Volgens mevrouw Samson, voorzitter van de commissie-Samson, zijn er “enorm veel instellingen die zich ermee bemoeien. Er zit geen centrale regie op en er wordt te weinig gecommuniceerd“. Hierdoor werden kwetsbare kinderen jarenlang slachtoffer van misbruik en mishandeling. 

http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=52038&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2623&cHash=620ac6dcead69015dae1015e4481e3cc

Centraal punt

De commissie-Samson doet onderzoek naar seksueel misbruik bij kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen, of bij pleeggezinnen geplaatst zijn. Samson pleit in ‘ZEMBLA’ voor één centraal punt dat alle betrokkene organisaties op de hoogte moet brengen van misstanden bij een pleeggezin of instelling. “Het moet ergens terecht komen bij een organisatie die ook feitelijk iets kan doen. Die ook bijvoorbeeld kunnen zeggen: we plaatsen daar niet meer”, aldus mevrouw Samson.

Mishandeling en seksueel misbruik

In april van dit jaar zijn de pleegouders M. uit het Brabantse dorpje Langenboom veroordeeld voor mishandeling en seksueel misbruik van hun pleegkinderen. In ruim tien jaar tijd vingen ze 77 pleegkinderen op. In het vonnis staat dat de pleegouders over geen enkele pedagogische opleiding beschikken. De pleegmoeder is zelfs zwakbegaafd.
Hoe kon het misbruik jarenlang doorgaan zonder dat er iemand ingreep? Deze vraag is nooit uitgezocht.

Jeugdzorg was op de hoogte

‘ZEMBLA’ deed onderzoek naar de gang van zaken bij het pleeggezin M. Daaruit blijkt dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant jarenlang op de hoogte was van mishandeling en seksueel misbruik bij het pleeggezin. Vanaf 2002 meldden schoolartsen, vrijwilligers en zelfs slachtoffers keer op keer misstanden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in Brabant. Pas in 2004 vormden de meldingen voor Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant aanleiding om hun kinderen bij de pleegouders weg te halen. Maar in 2008 werd door dezelfde organisatie willens en wetens weer een zesjarig jongetje bij dit pleeggezin geplaatst, zo blijkt uit de gegevens van ‘ZEMBLA’.

Jeugdzorg waarschuwde niet

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant laat na om andere jeugdzorgorganisaties, die ook hun kinderen bij de pleegouders hadden geplaatst, te waarschuwen. Jeugdinstellingen uit het hele land plaatsten na 2004 onwetend nog tientallen kinderen bij de pleegouders.  De heer Meuwissen, directeur van Bureau Jeugdzorg Rotterdam, is boos op zijn collega’s in Brabant: “Als ik dat had geweten dan hadden we onze kinderen absoluut niet daar geplaatst.”


Niet ter verantwoording geroepen

Pas in 2009 werden alle kinderen bij het pleeggezin weggehaald nadat twee stagiaires en een schoolarts Inspectie Jeugdzorg inschakelden. Opmerkelijk is dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant tot nu toe niet ter verantwoording is geroepen. “Als die signalen bij het Openbaar Ministerie terechtkomen dan zou dat reden kunnen zijn om dat uit te zoeken,” stelt mevrouw Samson in ‘ZEMBLA’.

Samenstelling: Jos van Dongen
Research: Annette Schätzle
Eindredactie: Kees Driehuis

‘ZEMBLA’: ‘Misbruikt onder toezicht’, herhaling dinsdag 1 november 2011 om 09:15 uur bij de VARA op Nederland 2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten