dinsdag 18 oktober 2011

Quota Pleegzorg - scriptie Karin Siebelt


Quota pleegzorg

Tot nu toe wilde ik me niet bezig houden met de vele verhalen en geruchten over de bedragen die met uithuisplaatsingen worden verdiend. Want de bedragen verschillen nogal en komen niet uit officiële bronnen.

Maar nu vond ik een scriptie met een onderzoek en we mogen er toch van uitgaan dat dit eerlijke feiten zijn. 

Ik vind het schokkend wat ik daar lees….Karin Siebelt heeft in 2008 onderzoek gedaan voor/over Trias Pleegzorg. Ze schrijft o.a. een hoofdstuk over de financiën. En daar schrok ik van (bladzijde 29) --> https://www.yumpu.com/nl/document/view/2175042/scriptie-karin-siebelt-saxion-hogescholen/2

Hieronder wat quota's die mij opvielen:

Een andere belangrijke externe invloed op de pleegzorg is de financiering.
Door de provincie wordt elk jaar van te voren een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

 Per jaar moet Trias een bezettingspercentage van 98,5% halen.

Achteraf gaat een accountant bekijken of Trias inderdaad dit bezettingpercentage heeft behaald.
                
Naar aanleiding van dit rapport wordt de subsidie voor het daarop volgende jaar bepaald.

Per 1 maart 2008 heeft Trias extra subsidie ontvangen voor 50 plaatsingen.

Nu zij deze subsidie heeft ontvangen moet zij er voor zorgen dat deze 50 extra plaatsingen ook bezet zijn en blijven.
              
De begrote subsidie voor het jaar 2008 bedraagt € 20.250.000,-.
De provincie Overijssel vergoedt (in 2007) als basiskostprijs voor de pleegzorg: € 8.991. Voor de intensievere variant van pleegzorg wordt door de provincie Overijssel € 18.839,- vergoed. Deze bedragen zijn opgebouwd uit de begeleiding, de pleegvergoeding en de werving en selectie:

Basisvariant
Begeleiding  € 2.551,-
Pleegvergoeding  € 5.851,-
Werving en selectie  € 589,-
Totaal  € 8.991,-

Intensieve variant
Begeleiding  € 11.596,-
Pleegvergoeding  € 6.654,-
Werving en selectie  € 589,-
Totaal  € 18.839,-

Fondsen
Daarnaast probeert Trias veel op te vangen door het werven van fondsen. Zij hebben bijvoorbeeld in 2007 van het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK) € 40.931,- gekregen voor kampen voor kinderen, verbouwingskosten, kleding en inrichtingskosten. Daarnaast lopen er ieder jaar medewerkers van Trias mee in de collecte van het NFK. Hierbij geldt dat de helft van het opgehaalde geld door Trias zelf gehouden mag worden. Dit geld wordt gestort in een calamiteitenpot.
 
Tot zover de overgenomen informatie uit de scriptie van K. Siebelt.

Commentaar…

Wat kunnen we hieruit opmaken?

Minimum Quota

De overheidsbijdragen zijn zo opgebouwd dat de instantie er financieel op achteruit gaat als zij minder kinderen uithuis plaatsen.
Aangezien zij die financiën hard nodig hebben om te blijven bestaan, wordt hun basisdoel dus zoveel mogelijk kinderen in pleegzorg krijgen.

Als ouders zeggen wij dan: hoe meer kinderen bij ouders weggehaald worden hoe beter het voor de instanties is. Dit gaat in tegen de wet en tegen de rechten van de mens en kind. Want daaruit volgt een doel om kinderen en ouders juist bij elkaar te houden.

Afgestraft

Waarom spreekt de overheid zichzelf zo tegen? Waarom is het nodig dat een organisatie elk jaar een minimum aantal kinderen uithuis moet plaatsen; bij hun ouders weg?

Een instantie wordt feitelijk afgestraft als ze te weinig kinderen in pleegzorg zetten.

Budget in lijn met doel Jeugdzorg

Het financieringssysteem moet veranderd worden zodat het bijdraagt aan het doel van de wet op de jeugdzorg. Het doel van jeugdzorg is toch om gezinnen weer op de rit te krijgen. Maar als instantie zit je voor het lelijke dilemma tussen dit doel en je inkomsten voor het volgende(!) jaar….
Er moeten een quotum komen met het minimum aantal inhuis-houdingen.
En natuurlijk een maximum op het quotum voor het aantal uithuisplaatsingen.


https://www.yumpu.com/nl/document/view/2175042/scriptie-karin-siebelt-saxion-hogescholen/2

Kamervragen

Ik hoop dat dit artikel aanleiding geeft tot kamervragen…
Vragen over de tegenstrijdigheid van dit beleid. Over mogelijke veranderingen om het zo belangrijke doel van de Wet op jeugdzorg te ondersteunen…
Verkorte url: http://xrl.nl/MN7WV8              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

 1. Brilliant!!!

  Hoe misselijkmakend en angstaanjagend dat al die mensen dit over de rug van al die gezinnen willen doen...?
  Nog misselijker makende is het feit, dat zij het KUNNEN doen...
  Ouders zullen het wel ZELF moeten gaan oplossen ,nietwaar..
  No restrictions.

  BeantwoordenVerwijderen