zondag 1 april 2012

Overheid wil verplichte ouderdossiers!Ministerie VWS wil ouderdossiers

Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt morgen bekend dat het ministerie van VWS in het kader van het stimuleren van ouderbetrokkenheid in het onderwijs en het controleren van goed ouderschap, gaat samenwerken met OCW voor het opzetten van zogeheten ‘ouderdossiers’. Het is niet duidelijk welke informatie deze dossiers precies gaan bevatten. Het ministerie van VWS gaat deze dossiers zelf beheren.
Eind 2013 moeten alle ouders een ouderdossier hebben. Deze zomer wordt met de registratie begonnen. Op dit moment wordt het College Bescherming Persoonsgegevens geconsulteerd: dat zal in de loop van deze maand een advies uitbrengen.

Ouders Online heeft hier grote bezwaren tegen. We zullen hier binnenkort een uitgebreid artikel aan wijden.

Reactie:

In het kader van de 'debilisering van ouders', gaat er binnenkort vanuit VWS gestart worden met de ouderdossiers. Er zal netjes bijgehouden worden of u 'braaf' bent en regelmatig uw vrolijke gezicht op de school van uw kind laat zien.
Het zoveelste voorbeeld van aantasting van de privacy (en waardigheid) van burgers die het slachtoffer worden van dit soort totalitaire maatregelen. Dit omdat overheid en scholen zo slap en ruggegraatloos zijn, dat ze ouders niet op een normale manier durven aan te spreken, wanneer zij te weinig betrokkenheid tonen bij het functioneren van het kind in de schoolsituatie.

Om veelal allochtone (en een paar 'tokkie-autochtone') gezinnen niet te 'discrimineren' is het veiliger voor de politiek correcte angsthazen van Onderwijs en VWS, om maar gewoon alle ouders over dezelfde kam te scheren. Gewoon net doen of het in het algemeen beter is voor alle kinderen blank of zwart. Terwijl iedereen weet dat het vooral allochtone ouders zijn die bij ouderavonden verstek laten gaan. Niet in de laatste plaats omdat ze nooit Nederlands hoefden te leren en ze de onderwijzer dus al niet konden verstaan! Een soortgelijke ontwikkeling zien we al langere tijd bij het kinderbeschermen, waar bepaalde gezinnen met veel kinderen vaste leverancier zijn van kleine 'draaideurcrimineeltjes', waar de instanties vanuit hun stroperige benadering maar geen grip op weten te krijgen.

Om te voorkomen dat ze het verwijt zullen krijgen dat ze bepaalde bevolkingsgroepen stigmatiseren, is het minder risicovol, (maar ook een stuk idioter!) om de zelfde maatregelen van toepassing te laten zijn op normale ouders die met 'hulpverlening' te maken krijgen. Iedereen hetzelfde dwangbuis aanmeten en als een halve gare behandelen, is een prima methode om het hele veld te bestrijken. Daar moeten de meer ontwikkelde ouders maar tegen kunnen!

Wanneer je met hetzelfde verwachtingspatroon (dezelfde 'bril') kijkt naar verschillende soorten gezinnen, dan is het niet denkbeeldig dat ook de out-put sterk overeen zal komen. Iedereen wordt aan hetzelfde onderworpen, dus mogen ook de resultaten niet teveel van elkaar verschillen. Anders lijkt het nog steeds op discriminatie. Voor het 'evenwicht' moet er bij de normale gezinnen iets beter gezocht worden naar 'zorgelijke ontwikkelingen', en als je ze maar genoeg kwaad maakt met een onredelijke benadering en de stompzinnigste beweringen, gaan ze al spoedig gedrag vertonen waar men zich inderdaad zorgen over moet maken! (Bedenk goed dat BJZ op zoek is naar 'probleemkinderen' om OTS -gelden op te strijken. Straks met de nieuwe wet mogen ze ongevraagd in alle dossiers snuffelen)

Een schooldossier bijhouden van mij als ouder? Dan graag ook omgekeerd: Ik wil een officieel dossier bijhouden vanuit de overheid aangeleverd over het functioneren van de schoolleiding en de leerkrachten. Ook een dossier over de buurtwerker, de wijkagent (sorry, buurtregisseur) en ieder ander die met mij of mijn kind te maken krijgt. Ik heb namelijk schokkend nieuws voor de overheid: Ik kan nadenken!!!

Sven Snijer

Gelukkig was het 1 april.

Maar laten we waakzaam blijven met z'n allen. Het oordeel over goed ouderschap is niet iets wat bij de overheid thuishoort. Het is iets wat we met z'n allen bepalen in een doorlopend gesprek, waarin we elkaar bevragen. Normen over goed ouderschap zijn niet in steen gehouwen, en dat zal ook nooit mogen gebeuren.

Dossiervorming mag ook nooit doel op zichzelf worden. Wat nu gebeurt, lijkt daar soms wel op: efficiëntie om de efficiëntie, zonder dat het doel nog helder voor ogen is. Uitvoering omdat het elders beslist is, zonder dat je als professional nog nadenkt over of het wel goed is waar je aan meewerkt. Doeluitbreiding (function creep) is dan ook aan de orde van de dag: niemand is meer verantwoordelijk voor de gevolgen, iedereen wijst naar boven en mompelt een pseudorechtvaardiging die klinkt als 'in het belang van het kind'.

We hebben als mensen, als ouders, als opgroeiende kinderen, het recht om met rust gelaten te worden in ons ouderschap, in ons groeiproces als dat kan. We hebben het recht om fouten te maken, vallend en weer opstaand te ontdekken wat het is om ouder te zijn. We hebben het recht om van gedachten te veranderen, om te worden wie we zijn, zonder onnodige inmenging van professionals en overheden, ook al hebben ze de beste bedoelingen.

De waarde van goed genoeg-ouderschap zou meer erkend moeten worden. Net als de waarde van een zo groot mogelijke diversiteit gezinsvormen, leefstijlen en opvoedingsidealen. Ouders en kinderen zijn geen 'dossiers', 'gevallen', 'risicogroepen', 'casussen' of burgerservicenummers. Het leven is niet bedoeld om te passen binnen de kaders van een van tevoren vastgelegde database-structuur. 

Justine Pardoen, hoofdredacteur Ouders Online (www.ouders.nl)


Reactie:

Het bleek dus allemaal een 1 april grap van de site Ouders Online...Hoewel ik de goede bedoelingen achter deze 'practical joke' begrijp en de uitleg kan aanvaarden, werkte dit nieuws mij niet direct op de lachspieren.
Wij worden dagelijks geconfronteerd met steeds verder gaande maatregelen om het systeem rondom kinderen (dus ook ouders) zo gesloten mogelijk te maken. Om deze reden zal de redactie van Dark Horse dit stuk ook niet verwijderen. Het blijft een feit dat er een toenemende dwang valt waar te nemen van de overheid richting ouders, die geheel gespeend is van enig onderscheidingsvermogen of respect voor de intrinsieke waarde van het ouderschap.

De VIR (Verwijs Index Risicojongeren) bijvoorbeeld is geen 1 april grap. U heeft op deze blog kunnen lezen dat de staatssecretaris van VWS persoonlijk leiding geeft aan gezinsvoogden, om ze te leren hoe zij 'gewetensvol' mogen liegen en bedriegen. (Remedie tegen handelingsverlegenheid) Justine Pardoen heeft mij voor de gek gehouden, voor deze ene keer. De overheid probeert dat iedere dag...

Sven Snijer
                                                 
                
        Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse3 opmerkingen:

 1. Ik krijg ineens de gedachte dat veel hulpverleners en hun managers in Nederland, zonder dit zelf te weten, geïnfecteerd zijn met het gedachtegoed van L. Ron Hubbard (grondlegger van de scientology church). Onder de dekmantel van consultancy bureaus verspreidt dit virus zich. Middels gelikte team- en managementtrainingen en workshops druppelt dit perverse denken het bedrijfsleven, de school en de zorg binnen. Hubbard zei o.a.:

  ‘THE ONLY WAY YOU CAN CONTROL PEOPLE IS TO LIE TO THEM. You can write that down in your book in great big letters. The only way you can control anybody is to lie to them.’

  ‘DE ENIGE MANIER WAAROP JE MENSEN KUNT CONTROLEREN IS TEGEN ZE TE LIEGEN. U kunt dat opschrijven in uw boek met hele grote letters. De enige manier waarop je iedereen kunt controleren is om te liegen.’

  Een tijdje geleden vond mijn ex-werkgever (onderwijs) een teamtraining hard nodig. Hij zocht een consultancybureautje die dit ging verzorgen. Hij vond er een, die uitging van de filosofie van Hubbard. Ik vroeg hem wat dit inhield. De werkgever zei zich niet zo bezig te houden met allerlei filosofietjes. Hij was vooral geïnteresseerd in ‘de Toonschaal van Hubbard’ waarmee dit bedrijfje werkte. ‘Dat is toch wel een goed instrument! Je kunt er goed de tegenwerkende- en positieve krachten mee opsporen!’ Later bleek de cursusleider mij te definiëren als ‘de antagonist’. Ik heb daarop gereageerd met de opmerking, me alleen als zodanig op te stellen, op die momenten en binnen die organisatie waar dat nodig is.
  Tja, checks and balances! Openheid en transparantie! Zolang, ook bij Jeugdzorg, daar niet aan wordt voldaan, beschouw ik antagonist maar als een geuzennaam.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. TJA......das nou jammer voor die overheid.!!
  ik heb ook hersens gekregen van onze lieve heertje.!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De 1 april grap ontstond waarschijnlijk na lezing van onderstaande zin?

  ‘Het uitgangspunt om voor elk gezin slechts één plan te hebben, kan daarom uitsluitend worden gerealiseerd indien er sprake is van een samenhangende vormgeving van al deze gemeentelijke dossiers.’

  http://k2.nl/nieuws/verbinden-en-aansluiten-in-de-jeugdzorg/

  Bovenstaande zin komt uit de brochure ‘Verbinden en Aansluiten’ van Peter Stam.
  Hij schrijft over de transitie van jeugdzorgtaken naar de gemeente die plaats gaat vinden.
  Dit boekje is te downloaden via de site van K2 en die zichzelf als volgt aanprijst: K2 is een adviesbureau voor jeugdvraagstukken, uw samenwerkingspartner voor kwaliteit, expertise en innovatie.
  http://www.vng.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/jeugd/2012/2012_Verbinden_en_aansluiten_Peter_Stam.pdf

  BeantwoordenVerwijderen