vrijdag 27 april 2012

De glijdende schaal van BJZ


Is het niet zo -naar wet- dat de stichting die BJZ onderhoudt op de eerste plaats indiceert (op de hulpvraag van gezinnen),

Daarbij dus op tweede plaats kijkt of er kindermishandeling in het spel is,
en daarna een gezinsvoogdijtaak heeft: case-manager van de OTS-gestelde.??!

BJZ dicht zich op de eerste plaats het tegengaan van kindermishandeling toe (UHP, met definities op glijdende schaal, en meteen ‘indiceert’ als absoluut mishandelend, dus zonder bij twijfelachtige, eigenlijk lichte (en vergezochte) zaken eerst in te zetten op hulp thuis en leuke opvoedcursus).

OTS+UHP wordt dus als eerste ingezet omdat BJZ hun taken niet in volgorde en perspectief ziet. Het leidt naar bonusprojecten met UHP of dreigen ermee.

Het is zo dat de eerste prioriteit van BJZ is om bij hulpvragen valide te 'indiceren', door te verwijzen naar de juiste specialist. Dat gebeurt met reden niet:

Op de tweede plaats staat dat BJZ meekijkt of er mogelijk sprake is van kindermishandeling

Definities:


Waar het misgaat bij BJZ is de werkgelegenheid en financiële aspecten (bezettingsgraden) onder de derde taak:
OTS+UHP met een sociaal werkster als gezinsvoogd (niet voogd)!: De slager keurt zijn eigen vlees, dat is bekend. Gepaard gaande met smoesjes en insinuaties. De rechter is toch dom (geen psycholoog!) en trapt in de verzoeken van/via BJZ (+AMK+RvdK).

En, dat kan het bestuur en de evt. gedragsdeskundige van BJZ niet zien:
men gaat af op de signalen van sociaal-werkers-niveau; geen diagnosticus, geen specialist.

Gewone gezinnen beschuldigen is makkelijker dan de multiprobleemouders.
Naar de politiek lobbyt BJZ dat de gezinsvoogd-taak zo zwaar is en dat ze na decennia nog steeds niet 'geprofessionaliseerd' zijn, en er geld bij moet!
De diagnost (beëdigd en geregistreerd) is feitelijk pas deskundig professioneel.
Hoe vaak zien we dat deze vermeden wordt bij BJZ!?!

En JA, OTS en UHP wordt te vroeg ingezet door BJZ (evt. via RvdK) met insinuaties als basis, geen diagnostische rapporten, geen integraal wetenschappelijk-gebaseerd onderzoek, geen door ouders goedgekeurde (geratificeerde) onderzoeksvragen, gepolariseerd opgesteld door een sociaal werkster van BJZ.
UHP is veelal geen ‘uiterste maatregel’.

UHP is schadelijk voor het kind zijn ontwikkeling. Dat wordt nimmer gewogen op een rechtszitting - achter gesloten deuren zodat er geen mechanisme is te controleren of BJZ haar werk goed doet of bevooroordeeld is.
Klagen helpt niet effectief: het kind wordt gestraft met minder bezoek.
De Inspectie Jeugdzorg kijkt enkel met meta-analyse: niet naar details in een case, maar naar een gemiddelde, als men het al kan zien zonder diagnost.

Dus neem maar de mooipraat van BJZ aan, politiek. Wat duister is, is goed. (toch???)

Bezuinigen op BJZ kan, maar wordt niet gedaan.
De politiek is wel goed voorgelicht door ouderorganisaties (tegen BJZ) en wetenschappers, maar die krijgen een dom antwoord terug. We kunnen ons afvragen of de politici wel geïnteresseerd zijn in kinderen?
Er is valide wetenschappelijk onderzoek dat zegt: STOP BJZ; hef BJZ op; diagnosticeer op niveau.
Er is internationaal recht dat het kind recht geeft op de hoogst mogelijke mate van gezondheid en gezondheidszorg (diagnostiek! IVRK art.24), maar de politiek dendert met een idee, op een vast-ingeslagen weg, voort, met oogkleppen op.
Tegen de wetenschap in, met de Jeugdzorglobby mee.

T S

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

3 opmerkingen:

 1. Ook een moeizaam,of niet goed verlopende omgangsregeling leidt meestal tot een UHP,op gronden van kindermishandeling,waarbij verzorgende ouder geïntimideerd wordt met een OTS en de daaruit vloeiende dwangsomboetes,lijfstraf of UHP,omdat bij voorbaat al 'gesuggereerd' wordt, maar niet bewezen, dat een onwillige ouder de ontwikkeling van het kind in gevaar zou brengen...terwijl vaker het tegendeel waar is.

  Toch onderzoekt men niet,de werkelijke dreiging voor het kind. Bij moeizaam resultaat met de ouders gaat BJZ uit incompetentie het gezin nog meer ontwrichten als uiterste oplossing..?

  Dus wie is hier nou eigenlijk, bij voorbaat al, de constante factor van bedreiging voor een goede, natuurlijke ontwikkeling binnen het gezin, dat tevens het fundament is voor een goede ontwikkeling van het kind?

  Gezinnen die niet goed gaan, gezinnen die wél hulp zoeken,zelfs gezinnen die álwel goed gaan maar gewoon 'pech' hebben,moeten het lot van hun kinderen eerst in handen leggen van een stel amateurs die uit zijn op carrière, macht, en geld...en dat gaat niet zonder die kinderen eerst te laten verdwalen..en ouders de mond te snoeren.

  Dan is het voorbij en gaat de beerput weer dicht.
  Dat is BJZ. In het belang van het kind: Stop deze kinderrovers.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mee eens!!
  Strafrechtelijke feiten kunnen niet opgelost worden met het civiele recht.!
  OTS/UHP is in strijd met IVRK.
  De WSG opereert op maffia wijze, evenals de Raad voor de Kinderbescherming.

  Kinderbescherming? Nee, eerder kinderbeschadiging, iedere dag opnieuw. Stop deze gasten!

  Karina

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In dit verband, lees en huiver:

  Hulp gevraagd van SMW, smw blijkt ook Bjz te zijn, eerst 'UHP' later OTS. Zal het ooit nog goedkomen met deze ouders en kinderen? Ik vrees van niet.

  de Nationale ombudsman 2012/083 dd 15 mei 2012

  Algemeen

  Verzoekster is enkele jaren geleden gescheiden van de heer X. De twee dochters(inmiddels 11 en 18 jaar oud) zijn toen bij verzoekster blijven wonen. In 2008 is de oudste dochter bij haar vader gaan wonen.

  In 2009 ontstonden er problemen tussen verzoekster en haar ex-man, met name over de invulling van de vakantie door de vader. Verzoekster schakelde daarop het schoolmaatschappelijk werk (verder SMW) in, in de persoon van mevrouw Janssen* in de hoop dat zij tussen haar en haar ex-echtgenoot kon bemiddelen.

  Dat mevrouw Janssen tevens werkzaam was voor Bureau Jeugdzorg, zoals later bleek, wist verzoekster niet.
  Op 25 augustus 2009 bracht verzoekster haar jongste dochter bij haar ex-man. Verzoekster geeft aan dit gedaan te hebben na goed overleg met haar ex-man omdat hij had aangegeven weer tijd voor hun dochter te hebben.

  Volgens de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg staat dit haaks op het verhaal van verzoeksters ex-man die namelijk gezegd zou hebben dat hij die ochtend gebeld was door verzoekster met de mededeling dat hij
  maar voor hun jongste dochter moest zorgen omdat zij geen leugenaars in huis wilde hebben. Vervolgens zou verzoekster deze dochter bij haar ex-man op de stoep hebben gezet, aldus de crisisdienst. Vader nam hierop contact op met mevrouw Janssen van het SMW. Mevrouw Janssen schakelde daarop de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg in.

  1. Verzoekster gaf in haar klachtbrief aan de Nationale ombudsman aan dat zij door toedoen van de schoolmaatschappelijk werkster niet was geholpen maar in de "hel jeugdzorg" terecht was gekomen. Er waren vele fouten gemaakt. Zo had de crisisdienst de politie ingeschakeld die haar dochter in de klas vasthield. Vervolgens was haar dochter, zonder rechterlijk bevel daartoe, bij haar opa en oma ondergebracht.

  Daarna was de crisisdienst niet met haar in gesprek gegaan maar had het de zaak neergelegd bij de Raad voor de Kinderbescherming. Verzoekster liet weten dat haar recht op family life was geschonden door het optreden van de crisisdienst en dat haar en haar familie schade was
  berokkend. Het onrecht dat haar en haar familie was aangedaan, zouden zij nooit meer vergeten, daarmee moesten zij leren leven.

  ( .. )

  Mw. R. (directrice van de school waarop de jongste dochter van verzoekster zat) geeft aan dat de gegevens van school in de melding oud zijn. Zij dateren van ongeveer een half jaar geleden. School heeft geen inzage in het document gehad wat naar ouders is gestuurd,
  terwijl school wel genoemd wordt. Ook wil mw. R. aangeven dat de crisis op school anders aangepakt had kunnen worden.

  "Het politieoptreden in de school was volgens de school niet nodig geweest. School is nog steeds niet overtuigd van de noodzaak om deze zaak op deze manier af te handelen. School is in kennis gesteld van de komst van de politie, maar is niet als gesprekspartner of
  partij benaderd. School had dit graag anders gezien en wil dit aangeven, zodat dit mogelijk anders geregeld kan worden in de toekomst."

  21. Een verslag van het gesprek dat verzoekster op 21 november 2011 heeft gehad met de directeur van de basisschool van haar jongste dochter en waarin onder meer het volgende staat:

  De school is in zeker opzicht ook slachtoffer in deze zaak. Het was voor de school ook een pijnlijke wijze van inzien dat het zorgsysteem niet betrouwbaar is, totaal niet meewerkt met de school en niet voorzichtig is in haar aanpak naar kinderen toe. Ook heeft de school
  ingezien dat de 'betrouwbare' politie meewerkt met opdrachten waar de school niet achter staat.

  BeantwoordenVerwijderen