dinsdag 24 april 2012

Jeugdzorg-directeuren dienen ontslag in?

Gisteren kwam onze Minister-President Mark Rutte tot het oordeel dat het niet langer verantwoord is om met zijn ministersploeg het land te besturen. Hij bood aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aan van zijn kabinet.
Jeugdzorg staat fel ter discussie: onderzoek waar ouders om vragen, wordt vaak geweigerd, ouders worden vals beschuldigd middels 'anonieme meldingen' dan wel verdachtmakingen, samengevat in een 'rapport' dat ook wel 'indicatiebesluit' genoemd wordt, maar waarin gedegen onderzoek ontbreekt. Zo'n indicatie wordt als 'waarheid' voorgelegd aan de kinderrechter en ouders krijgen dan ongevraagd een Ondertoezichtstelling en de daarbij behorende oudervernedering door allerlei instanties voor de zogenaamde 'hulp'. Ondertussen worden ouders als onmondige kinderen gebruikt. In 50 % van de gevallen wordt een OTS gevolgd door een uithuisplaatsing en een jarenlange juridische, emotioneel en financieel slopende strijd om contact te krijgen met de eigen kinderen en deze terug te verkrijgen…  Na een uithuisplaatsing (UHP) wordt er veel met kinderen gesold langs pleeggezinnen en instellingen. Kinderen worden vervreemd en onthecht van ouders, vervolgens worden ze weer behandeld voor 'reactieve hechtingsstoornissen'
Ik zou hier meer schade kunnen noemen die toegebracht wordt aan kinderen door 'Jeugdzorg', maar beperk mij tot het noemen van onderzoeken van hoogleraren en andere deskundigen: prof. Bowlby (1948), prof. Gardner (1986-1996), onderzoek Junger-Tas 1983 (volstrekte willekeur bij 'Jeugdzorg'), onderzoek prof. N.W. Slot (2002, ca. 26 % baat bij Jz, 28 % schade en de rest neutraal...dus Jz is grotendeels schadelijk!)  en prof. J. van Acker ('opdoeken BJZ') en prof. J. Hermans ('iedere UHP overbodig, wél de juiste zorg thuis geven') en over adoptie-ondeskundigheid van BJZ door prof. Hoksbergen. Daarbij gevoegd het proefschrift van mw. dr. B. Goudard (2008/ ouder-vervreemding is toebrengen ernstig chronische ziekte)…. En BJZ maar doen of ze goed bezig is.  En als er geprofessionaliseerd moet worden, dan weer een nieuw onderzoek naar 315 jeugdzorginterventies…met nóg meer geld!
Nu de vergelijking met Mark Rutte: Rutte dient zijn ontslag in. Waarom dan Jeugdzorg-directeuren niet?
Als je als Jeugdzorgbestuurder integer bent en het voorstaat om een kind de juiste verzorging en opvoeding te geven (dat is in de eerste plaats hun eigen ouders en vertrouwde omgeving), terwijl je door zowel salarissysteem als beleid, gedwongen wordt om juist géén zorg te geven aan ouders en je alleen te richten op het onder toezicht stellen (ca. 8000 €/ jr/kind voor BJZ!), het uit huisplaatsen (omzet ca. 123 €/dag/kind) en jeugdzorginstellingen moet volstoppen met kinderen (productieafspraken OTS en UHP), dan kun je niet langer zo’n functie uitoefenen.
Een integere bestuurder dient dan zijn ontslag in. HIER wil men toch geen verantwoording voor nemen? 'Jeugdzorg' is toch bedoeld om de jeugd ZORG te geven en juist niet te beschadigen? Als 'Jeugdzorg' willens en wetens kinderen voor het leven beschadigt, is er iets ernstig mis. Markant is dat juist van die jeugdzorgmedewerkers NIEMAND zijn eigen kinderen de door hen gepropageerde 'Jeugdzorg' zou willen geven…. Ze willen wel méér AMK-meldingen (zie de tv-spots daarvoor)  Ja, ja, het AMK als onderdeel van BJZ krijgt betaalt naar het aantal meldingen dat zij verwerken.  Dit is rechtstreeks gekoppeld!
Toch vrees ik dat er geen golf van ontslagaanvragen van Jeugdzorg bestuurders zal volgen. Hun salaris, vaak boven de 'Balkenende-norm' en hun bonussen bij het behalen van productieafspraken, is veel te riant om te verruilen voor een marktconform salaris in het bedrijfsleven. Daar wordt namelijk wél productie verwacht in de goede zin des woords!
Ik zou graag zien dat in de eerste plaats de man zijn ontslag indient die zo ‘open en transparant’ wil werken zoals hij graag propageert, maar die in de praktijk iedere tegenspraak uit de weg gaat en maar door gaat met zijn beleid van uit huis plaatsen en ouders gewoonweg negeren. De man die de verantwoording draagt voor BJZ- Amsterdam, E. Gerritsen. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar zijn columns op de website van http://www.binnenlandsbestuur.nl/.
Een integere 'Jeugdzorg' zorgt er in de eerste plaats voor dat een kind in de thuissituatie kan blijven met de liefde en aandacht van familie, waarbij als er zorgpunten zijn, er na gedegen onderzoek de hulp gegeven wordt aan ouders of kind in de thuissituatie en niet als eerste optie kinderen wegrukken, zo nodig met politie en al….
Hr. Gerritsen: HIER is uw kans, volg Mark Rutte!
Drs. N.J.M.Mul (17 jaar ouder-ondersteuner in Jz/Kb zaken)

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


10 opmerkingen:

 1. Ik ben u dankbaar voor het verwoorden van mijn zielenkwesties.
  Het is niet te bevatten dat het MAG gebeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De politiek is zo druk met denderen als een trein zonder bestuurder (of met oogkleppen op, zoals in een onderstaande reactie geschreven is) dat alleen zij niet zien wat ouders wel al zien:
  de smoesjes en uitvluchten van bestuurders bij BJZ zijn leugenachtig, irreëel, schadelijk voor kinderen, en leed-veroorzakend.

  De P.R.-praat van BJZ wordt helaas nog geslikt door de politiek, met de SP voorop (ex-gezinsvoogdes N.K. die BJZ-vertegenwoordiger is i.p.v. volksvertegenwoordiger).
  Maar hoe-weinig ouders sturen een van de stukken hier door aan Kamerleden???
  Lees meer hieronder ("Ouder bericht").

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heeft de heer Gerritsen OOIT kennis genomen van de Plannen van Aanpak?
  Plannen van Aanpak zoals ze worden opgesteld door zijn werknemers?!
  Zullen WIJ als ouders,eens een Plan van Aanpak maken voor de heer Gerritsen,(zonder hem er bij te betrekken, want dat is gebruikelijk!)
  Op de manier zoals zijn werknemers dat doen?
  Krijgen we hem misschien toch nog weg!! Ook als hij dat niet wil! Zoals zoveel kinderen dat niet willen!!!
  Koekje van eigen deeg!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste mensen, misschien is het aardig om eens naar het ware gezicht van BJZ te kijken in een 'strategisch beleidsplan'. Hier het voorbeeld van BJZ-Rotterdam:

  http://dl.dropbox.com/u/3224280/strategisch_beleidsplan_webversie%20BJZ-R.pdf

  Ik heb dit stuk van de website van BJZ maar even in mijn dropbox gedaan...BJZ zal er niet zo blij mee zijn als ouders hun ware gezicht al te vaak zien, vooral blz. 3 en 7...en zie vooral daarbij de 'professionals' (zonder wettelijke beroepsopleiding / beroepsregistratie en beroepsrechtspraak...gecombineerd met 'deskundigen' die oordelen zonder onderzoek en afgaan op roddels, achterklap en anonieme meldingen!) Voor mij blijven het gewoonweg, soms goedwillende, AMATEURS! Uitstekend idee dat 'koekje van eigen deeg' voor jeugdzorgdirecteuren en bestuurders!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Plan van pak slaag (Delta-plan) is uitgevonden door een moeder die haar geadopteerde kinderen kwijt wilde. Ze schakelde BJZ in en die nam de kinderen uit huis. Lekker goedkoop en makkelijk. Een baantje bij BJZ bracht haar op het idee! Op een individuele zaak vond ze het Delta Plan uit, ooo wat fijn zeg, dus alle kinderen zijn hetzelfde en moeten zoals BJZ zijn/worden. Ach, Nederland is gewoon een HEL voor kinderen en ouders. Zou Rutte ooit zelf aan kinderen beginnen? Beatrix heeft haar handtekening geplaatst onder de BJZ-wetten. Zie waar haar eigen zoon ligt. Excuses naar ouders en kinderen (waarvan inmiddels een hoop overleden of gevlucht)zal vast niet volgen. BJZ zegt; jij dient, jij moet, ik wil dat jij, ik maak uit wat ... nazi's ...politiek eender. Bezuinigen op deze zieke duivelse virus zou niet verkeerd zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Meestal wordt vader de dupe. Moeder is sowieso meester op dit gebied. Het lijkt alsof BJZ en moeder samenwerken met elkaar. Tegen het kind worden leugens verteld, dat papa niet meer deugt. In dit soort zaken zal de vrouw altijd winnen, want ze heeft de voogdij automatisch. Ook al is zij gestoord, toch krijgt kind het ouderschap van zijn moeder.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het komt helaas andersom ook veel voor. Vader die de jeugdbeschermers uitspeelt tegen de moeder, om wraak te nemen wegems relatiebeindiging door moeder. Het grote probleem is dat Jeugdzorg vaak gaat leunen op één van de twee ouders, en dan verder geen boodschap meer heeft aan de andere partij.

   Verwijderen
  2. Het is ook stratagie...Gezinsvoogden spelen de ouders tegen elkaar uit, want wanneer ouders tegenover elkaar staan word het ouderlijk gezag uitgehold en trekt de voogd alle macht naar zich toe.

   Verwijderen
 7. In het verlengde hiervan: zie de 3 minuten durende Youtube video, hier de link:

  http://www.youtube.com/watch?v=k-wByOqlwCU

  Mijn idee blijft: OPRUIMING houden....en eens echt naar ouders gaan luisteren!

  Drs. N.J.M.Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Aan de ene kant begrijp ik deze kwestie erg goed. Maar aan de andere kant geven hun wel het juiste voorbeeld. Nu zitten ze thuis met een minimale inkomen in de hoop weer snel te mogen werken.

  BeantwoordenVerwijderen