dinsdag 30 oktober 2012

De geschiedenis herhaalt zich...

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/meer-nieuws-over-de-poppenvilla.html

(Reactie op comment van advocaat Jan van Ruth)

 
Geachte heer van Ruth:

Inderdaad herhaalt de geschiedenis zich: u bedoelt mogelijkerwijs de 'anatomisch correcte poppen' die in de jaren 87-89 werden ingezet ten aanzien van de 'vroegsignalering incest' dat zou namelijk veel voorkomen.  De 'Bolderkar affaire' (13x 'incest', enige huwelijken geruïneerd, 13 kinderen met spoed UHP...Uiteindelijk géén enkele incest + eerste schadeloosstelling van de Staat voor mw. E.W., na 22 jaar!) en de 'Lancee affaire' (o.a. 'incest herkenning' door een leraar / f 1,2 miljoen voor dhr. L.!) waren de trieste gevolgen, toen, na ca. 1990, kwam incest kennelijk niet meer voor in Nederland.

Nu komen de poppen met een hele villa tegelijk. Mw. Limpens is nu in een hoog tempo bedreigingen met rechtszaken aan het uiten tegen kritische schrijvers over haar onwettige villa: ouders dienen namelijk TOESTEMMING te geven voor 'onderzoek'.  Als mw. Limpens zegt dat dit niet waar is, dan verwijs ik naar haar eigen website die ze gisteren net veranderd heeft. Ik heb enige zaken aangehaald en opgeslagen in mijn PC:
"...De LILIANE poppenvilla wordt in de klas ‘licht’ ingezet, voor spontaan spel door | communicatie met kinderen, conform de aanbeveling van Liliane Limpens. Onze leerkrachten gebruiken de villa als een observatie-hulpmiddel om te komen tot eventuele ‘niet-pluis gevoelens’, een voorstadium van vroegsignalering."
Ook uit haar interpretatie-handleiding spreekt duidelijk dat dit hier gaat om een diagnostisch instrument:
Toelichting voor leerkracht (bron: www.liliane.eu / op 28-10-2012):
"De leerkracht zou de kinderen kunnen voorselecteren: twee kinderen uit gezinnen waarvan de indruk bestaat dat zij geaccepteerde omgangsvormen hanteren en twee kinderen uit families waarvan het vermoeden bestaat dat hun onderlinge relaties wellicht een kindgroei afremmen."
Alleen al het voorselecteren van leerlingen zegt genoeg!
Dan is de villa natuurlijk bedoeld voor 'nadere diagnostiek' ... door een ONDESKUNDIGE: een leraar of speltherapeut dan wel 'intern begeleider' van een school heeft géén enkele gedragswetenschappelijke bevoegdheid. Ze zijn op dit gebied dus 'amateurs'.  Het past wel in de lijn van AMK: zo lang die betaald worden naar gelang hun aantal 'verwerkte meldingen' (u leest het goed: hoe méér meldingen, hoe méér geld!) en voor de BJZ- medewerkers 'onderbuik-gevoelens' belangrijker zijn dan gedegen onderzoek, zegt dit iets over het amateurisme.

Juridisch deugt dit ook niet: ouders dienen schriftelijk toestemming te geven voor onderzoek aan hun kinderen! (Juristen: klopt dit?) Welke ouder zou hier mee accoord gaan als ze weten: 'kind een slechte dag gehad, valse interpretatie en kind komt niet meer thuis'... zó snel kan een uithuisplaatsing gaan!
Wat er nog meer juridisch niet deugt, wat althans in strijd is met de subsidie-regels van scholen: WIE is de 'anonieme donor' die 400.000 € doneert voor 240 villa's ( ca. 1600 - 1800 € per stuk!!) voor samenwerkingsverbanden van basisscholen en 20 voor 'pilot scholen'?? Welk commercieel belang zit hier achter? (Werkgelegenheid en gelden voor het AMK / huidige BJZ-medewerkers?) Donateurs dienen gewoonweg bekend te zijn volgens de convenant met betrekking tot subsidie/ donaties aan scholen!
Over de 'opleiding': hierboven beschreef iemand de opleiding van 2 dagen, in Almere is die slechts een halve dag, zie hier:
en klik dan op 'hier het dagprogramma' : in de tijd tussen 14.00 u en 17.15 u kan u een volleert 'poppenvilladeskundige' worden!
Ik zal ook wel een rechtsprocedure van Liliane krijgen, gezien mijn stukje: 'De heksenjacht op kinderen' waarin in beschrijf hoe 'jeugdzorg' in de loop der jaren op kinderen heeft gejaagd.  Ik resumeer: 'incest', 'ADHD', 'Borderline', 'Niet leerbare moeders', 'pdd-nos', 'dyslexie', 'kindermishandeling'  en er volgt nog: 'armoede', 'overgewicht' en 'te weinig sociale contacten' (voor dat laatste zijn de 'sociocards' uitgevonden...ook door leraren te hanteren om 'zorgsignalen' te 'ontdekken' en vooral uit huis plaatsen...
Als mw. Limpens poppenvilla's wil verkopen, dan vind ik dat prima, maar laat daar géén 'methodiek ontdekking kindermishandeling' gegeven worden aan onbevoegden en ondeskundigen.
Ik hoop dat vele ouders en ouder-organisaties willen helpen deze poppenkast te beëindigen door slechts één ding te doen: SLOOP DE VILLA!
(Ik zeg bij deze toe om 1 bijl te willen subsidiëren! Mijn subsidie hoeft niet geheim te blijven!)

Drs. N.J.M.Mul

                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

  1. Geachte heer Mul,

    Bij deze mijn toezegging voor 2 bijlen.
    Nog 237 te gaan, wie doet er mee!!!???

    Ron V.

    BeantwoordenVerwijderen