maandag 22 oktober 2012

Opheffen van Jeugdzorg

Recht op Jeugdzorg

Uitvoeringsbesluit bij Wet op de jeugdzorg: artikel 3 lid 1:
dit geeft de cliënt recht op jeugdzorg;

UvbWjz: artikel 3 (en 4) lid 2: dit geeft de cliënt recht op hoogwaardiger gezondheidszorg. {Wanneer ouders reeds schriftelijk bewijsbaar, via een diagnost hulp hebben gevraagd, enige afspraken hebben gemaakt, dan heeft het gezin dus gelukkig geen recht meer op lid 1. U heeft toch ook liever een deskundige?}!

Wat ís 'jeugdzorg' of  'jeugdhulp'?

Dat was bedoeld als bemoeien met mogelijk overheids-ingrijpend indiceren, tot vrijwillig en gesloten kader. Dit is op het lage sociaal-werk-niveau geregeld.
Door afschotting door budgetering zal vanuit de 'jeudgzorg' weinig doorstromen met valide indicaties naar een specialist.

Ook werkt bonus en werkgelegenheid scheppen mee. En het ongeloof in fouten in de 'jeugdzorg'.

Toeleiden naar gespecialiseerd onderwijs kan een kleinere organisatie ook, de RvdK als overheidstaak volgens IVRK; daar is geen ondeskundig kinderbeschermend oog voor nodig.

Specialisten

Wat is gezondheidszorg, ook de pedagogie en psychomedische gezondheidszorg?:

Dat is hulp van specialisten, beëdigde hoog-opgeleide geregistreerde deskundigen. Van psycholoog en orthopedagoog tot jeugdpsychiater, van Gordontraining tot Video Interactie Begeleiding door Basic Trust.

Geen fuik

Zonder een stiekem oog dat leidt tot gedwongen maatregelen. Geen fuik.
Problematiek wordt 'ontlast'.
Als er al wat wordt herkend aan verwaarlozing e.d., dan kan deze diagnost een onderzoeksmelding doen, liever naar een LMK dat doorgeeft, dan naar een AMK in BJZ.

Kwaliteit

Het verschil tussen 'jeugdzorg' en alle gezondheidszorg-aspecten zit 'm in de kwaliteit en hopelijk in het niet overdreven bestaan van ''kinderbeschermende ogen'' van ondeskundigen, die geen integraal overzicht kunnen hebben omdat ze geen diagnost zijn - tegenover 'diepe' deskundigheid, van beëdigde beroepsbeoefenaars die aanspreekbaar zijn.

Opheffen van Jeugdzorg

De p.r. is dat jeugdzorg iets zou zijn. En dat dit gefinancierd moet worden. Eigenlijk dus niet. Opheffen van jeugdzorg laat geen gat vallen.

Voor zorg bij wezen, niet-leerzame multi probleem ouders en onwezenlijk verslaafde ouders is er dan de bescheiden RvdK, die wettelijk meer aanspreekbaar is, zeker onder normering en voorwaarden. Dus geen BJZ meer.

De gezondheidszorg bestaat, maar de toeleiding, het doorverwijzen, naar BJZ moet verdwijnen. Waar doorverwijzen naar een deskundiger hulpverlener met bestaande wet gewoon zou kunnen.

Kinderombudsman

Ook de Nationale Kinderombudsman ziet in artikel 24 IVRK een reden het recht op bemoeienis met gezondheidsaspecten niet bij sociaal werk in decentralisatie te leggen, maar op het internationaal aangewezen gezondheidsniveau recht van de cliënt te laten blijven.

Omdat dit reeds verzekerd is, is het een fikse besparing. Een grote bezuiniging, te verkrijgen door BJZ op te doeken.

Echte kindermishandeling

Er is een veel kleiner apparaat nodig voor de echte mishandelingsgevallen en bij wezen. Met een diagnost erbij veel effectiever en goedkoper.

TS

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


9 opmerkingen:

 1. # UvbWjz: artikel 3 (en 4) lid 2: dit geeft de cliënt recht op hoogwaardiger gezondheidszorg. {Wanneer ouders reeds schriftelijk bewijsbaar, via een diagnost hulp hebben gevraagd, enige afspraken hebben gemaakt, dan heeft het gezin dus gelukkig geen recht meer op lid 1. U heeft toch ook liever een deskundige?}!#

  Dit mocht niet baten bij ons.
  Rechter van het Hof te Den Bosch mr. van Teefelen, vond het nodig dat de Stichting samen moest werken met de deskundige die moeder op internet had gezocht, een professor notabene. En die moest zich verlagen tot de niet deskundige gezinsvoogd, die vervolgens opdrachten kreeg van de gedragswetenschapper om de professor te beledigen en zijn deskundigheid te besmeuren met uitspraken waarmee alleen een pedo beschuldigd zou moeten worden.
  BJZ Tilburg kreeg daardoor het voor elkaar de OTS te laten verlengen, door die verzinsels van hen. Uiteindelijk kregen ze ook met samenwerking van school de Keyzer te Goirle en de leerplichtambtenaar Tilburg een UHP voor elkaar en dat ook via een onderzoek in hun voordeel door een andere onderzoeksbureau te Den Haag genaamd Groos.
  Het verslag van de professor werd overigens nergens serieus genomen. Hij gaf duidelijk aan dat gissingen geen feiten zijn en dat zijn onderzoek gericht is op een met eed afgelegde deskundigheid, waar de stichting geen kaas van heeft gegeten. Hij en ook Jan Hop waarschuwden ons over die UHP. Ze hadden gelijk, maar onze advocate kon de zaak niet gewonnen krijgen. Hoe corrupt is het zaakje RvdK en BJZ i.s.m. de rechters?

  Zo zie je maar, er is geen sprake van wetten, rechten en feiten naleven maar wel van een graaicultuur.
  Als je een omkoopbare rechter tegenover je krijgt dan kun je alle wetten en rechten waar zij zich aan moeten houden en het 'lekker toch niet doen', op je buik schrijven. Want ook zij vinden het fantastisch om ouders ter plekke af te zitten zeiken. O wat genieten ze ervan.

  Volgende (hoorzitting)in het hof Den Bosch, rechter Paul Vlaardingerbroek was niet erg spraakzaam en liet zijn vrouwelijke collega naast hem een grote fout maken; mijn kind had geen recht van spreken omdat het minderjarig was! Mijn kind was net 13 geworden!
  Is dit niet zielig?

  Laat ze nou allemaal opsodemieteren. Rust voor ouders en onze kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. UvbWjz Artikel 36:
  1. De stichting laat op verzoek van de cliënt de, bij het opstellen van het indicatiebesluit gebruikte test- en onderzoeksgegevens van gedragsdeskundig of psychiatrisch onderzoek, door een deskundige interpreteren en van een advies voorzien, tenzij het belang van de jeugdige zich daartegen verzet. Deze deskundige heeft geen arbeidsovereenkomst met de stichting en is niet werkzaam bij de stichting op basis van een detacheringsovereenkomst en is evenmin bij de behandeling of begeleiding of bij onderzoek van de cliënt betrokken geweest.
  2. Uiterlijk veertien dagen nadat de deskundige zijn advies schriftelijk ter kennis heeft gebracht aan de cliënt en de stichting, neemt de stichting een indicatiebesluit.
  3. Indien het indicatiebesluit afwijkt van het advies van de deskundige, wordt in het besluit de reden van de afwijking vermeld.

  Let op dat zinnetje: "tenzij het belang van de jeugdige zich daartegen verzet".

  Jeugdzorg heeft dus het recht om (onderbouwd) hoogwaardige gezondheidszorg te verwerpen. En daar maken ze dus gretig gebruik van.

  Nu vallen besluiten van Jeugdzorg onder de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit betekend in theorie dat ze zich hebben te houden aan deugdelijke motiveringen, relevante feiten, belangen afwegingen, zorgvuldigheid en inspraak. Tevens bestaat hier bezwaar, beroep en hoger beroep voor open. Dit moet Jeugdzorg melden onder elk besluit.

  Maar helaas hebben kinderrechters geen verstand van bestuursrecht dus daar kun je niet veel gerechtigheid van verwachten.

  Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte Richard,
   Dank voor uw aanvulling.
   Wat u schrijft is helaas niet de wijze waarop het gegaan is. IB werd opgesteld 3 dagen voor zitting buiten weten van ouders om. Ondanks het feit dat je het gezag hebt over je kind (wat een zeer natuurlijk verschijnsel is en zo ook bedoeld door een onzichtbare Machtige) werden de zaken zoals u dat benoemd niet uitgevoerd door BJZ. Wat denkt u van de uitspraak van kinderrechter mw. mr. Scheij te Breda nadat ze niets kon vinden om de OTS en UHP te verlengen? Ze verzon ter plekke een reden! Advocate deed niets!

   De psycholoog die onze kind onderzocht bleek vaak vergaderingen bij te wonen van BJZ. Hoezo onafhankelijk?

   Verwijderen
  2. Bij ons is het ook niet gegaan zoals het voorgeschreven is en ik kan zo twee A4-tjes vullen met wetsartikelen waar men zich niet aan gehouden heeft.

   In het zogenaamde belang van het kind lapt men alle regels aan de laars en worden ouders vogelvrij verklaard. Alleen aan wie zich met berouw onderwerpt aan deze dictatuur kunnen de kinderen worden gegund.

   Richard

   Verwijderen
 3. Opheffing zou geweldig zijn. Dat zou zo veel leed besparen bij die arme kinderen ouders, grootouders en complete familie's
  Minder kindermisbruik, mishandelingen, verwaarlozing, onthechtingen, trauma's, enz. Dit is gewoon de perfecte oplossing van al het leed dat deze stichtingen terweeg brengen!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wanneer een ouder een deskundige zoekt, ga dan na of die niet voor BJZ ook werk verricht!

  Beschik over dossiers (inzagevraag onder Wbp), en waar er te laat een copie verstrekt werd door BJZ van o.a. een IB of PvA, dan valt dat ook onder het McMichael-arrest van het EHRM 1995, waar beide partijen over alle stukken moeten kunnen beschikken, ook om deze stukken te gebruiken in verweer. Er is dus een redelijke tijd vooraf nodig, redelijk is 2 weken.

  Het is jammer dat echte deskundigen huiverig zijn voor rechtszaken, dus als je een deskundige vraagt, noem dan niet BJZ en procedures; houdt het bij het kind en diens belang, ook op termijn.
  Men moet liefst preventief verweer hebben op de mogelijk komende smoesjes en onkunde van de zijde van BJZ op een zitting. Geef uitleg hoe het belang v.h. kind eigenlijk geschonden of verwaarloosd wordt door onuitgelegd effect van BJZ-handelen.

  Wraak een ongeïnteresseerde rechter nog voordat die tot een uitspraak komt.
  Zie tips van drs. Nico Mul en KOG.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf
  Het tweesporenbeleidsplan Jeugdbeschermingsplan dat goedkoper is en een betere structuur geeft voor Jeugdwet en jeugdhulp.

  Doch u ziet in voorbeelden hierboven: met BJZ en hun smoeswerk kan het toch nog fout gaan.
  Epateren, insinueren, rechters bespelen, liegen, sturende vragen stellen en niet open zijn, zijn zo heftig in BJZ en gezinsvoogdij, dat rechters misleid worden, deskundigen gebonden (wel tuchtrecht mogelijk), en de zaak zo 'dik' gemaakt wordt door BJZ, dat geen rechter nog eruit kan komen en maar op geloof in dit systeem beslissingen neemt; dat bespaart tijd, en het is toch maar achter gesloten deuren van de rechtszaal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een vraagje over wraken en HB, wat zijn de mythes en waarheden?

   Volgens mijn advokaat mocht ik de kinderrechter niet wraken omdat dat simpelweg niet kan. Een kinderrechter valt niet te wraken wel een rechter in het Hof.
   Feit of mythe?

   Een OTS dat verlengd werd na een HB en dan weer door de kinderrechter kan niet meer meegenomen worden in een volgende HB.
   Feit of mythe?

   Verwijderen
 6. Wraken is gewoon mogelijk

  BeantwoordenVerwijderen