dinsdag 30 oktober 2012

Nieuw artikel over het Poppenhuis op Ouders Online

http://www.ouders.nl/mond2012-poppenvilla.htm


Ouders en school - Signalering kindermishandeling

30 oktober 2012

Op dit moment worden er massaal poppenhuizen geplaatst op basisscholen en kinderdagverblijven om kindermishandeling te signaleren. Ouders vrezen Bolderkar-affaires.


Kindermishandelingspoppenhuis baart zorgen

door Justine Pardoen

Nieuw: artikel op Ouders Online, waarin ingegaan wordt op het feit dat er poppenhuizen geplaatst
worden op basisscholen en kinderdagverblijven om kindermishandeling te kunnen signaleren. De
poppen moeten ouders dus 'ontmaskeren' en 'verraden'. Dat kunnen die poppen vanzelfsprekend
niet zelf, daar is een vertaalslag voor nodig.

Dat gaan de juffen en de meesters dus doen. Dit alles in het kader van de 'Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling', die op de poppenhuis-site als legitimering wordt aangevoerd.

Wat behelst eigenlijk die meldcode, hoe kijken scholen ertegenaan, en wat is de positie van
ouders? Wat is de rol van het onderwijzend personeel? Het artikel eindigt met een advies aan
ouders die hier bezwaar tegen willen maken.

Lees verder op Ouders Online


http://www.ouders.nl/mond2012-poppenvilla.htm

Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online

                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

8 opmerkingen:

 1. Twee dingen die vanaf heden noodzakelijk geacht worden voor ouders/verzorgers; vraag voor inschrijving op de basisschool een vrijstelling aan voor je kind(eren) bij de Wethouder van je gemeente. Hoeven ze ook niet naar school te gaan. Laat je wel goed informeren om welke redenen je die vrijstelling van onderwijs wilt aanvragen. Ten tweede, ga weg uit dit land. Een aantal ministers hebben hun afkeer voor het gezin al uitgesproken op tv. Naam niet bekend van het vrouwke met wit haar, maar haar commentaar op een debat was; "Wát, nog meer kinderen in Nederland, waar moeten we die laten? Er is al zoveel vergrijzing."

  Ik zou zeggen; geef die oudjes zo'n poppenvilla, dan kunnen ze misschien mishandeling opsporen in die tehuizen, wat wekelijks plaatsvind.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mevrouw Limpens, die veel professionals spreekt, heeft nog nooit gehoord van valse positieven. Nee, natuurlijk niet. Daarvoor moet je bij de getroffen ouders zijn. Die professionals gooien jou en je gezin gewoon over de schutting en bij de rechter wordt niet aan waarheidsvinding gedaan, dat weten die professionals ook wel. Dus ook als je, zoals wij, vrijgesproken bent, blijft men ook onder professionals, denken dat dat niet uitsluit dat die beschuldiging toch waar is want waar rook is is vuur niet waar? En je dossier blijft bewaard voor de volgende keer dat er sprake is van mishandeling, pardon: verdenking van mishandeling. Zo sterk leeft dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Op de nieuwe site voor deze poppenhuis-opsporingsmethode staat rechts:
  "De poppenvilla geeft een duurzame bescherming aan een pop en daarmee aan het instinct van een kind. (voor de '[pop]kinderen' van de kinderen | de lievelingspoppen: 30 cm).
  "Het Nederlands Jeugdinstituut: "De LILIANE-poppenvilla kan in het basisonderwijs als hulpmiddel fungeren om te observeren of kinderen in de knel zitten. In het poppenspel laten kinderen zien wat ze uit zichzelf nooit zouden vertellen. Hiermee wordt aangesloten bij de regionale aanpak kindermishandeling."."

  Dus alhoewel de produceerder van deze 'villa', mw.L., zich tracht te onttrekken aan de mogelijk schadende gevolgen van vele te voorziene onjuiste meldingen waarop het AMK/BJZ toch vaak 'n gevolg-hebbende dwangmaatregel doet volgen (OTS/UHP/Oz), blijft het perspectief op die site om meldingen te verkrijgen voor onderzoek.
  Onderzoek van niet-diagnostisch-opgeleide jeugdzorgwerkers in BJZ, gewoon naar het gebruikelijke ondeskundige Meldprotocol.
  En we weten vanuit de wetenschap en bevindingen van advocaten en ouder-ondersteuners hoe veel vaker dat mis kan gaan dan dat er wel een misbruik wordt gevonden. Gevolg-hebbend!

  Daar lijden kinderen onder, die gewoon aan het spelen waren met alle TV-informatie die ze opvangen.

  En dit alles zonder dat de ouders ingelicht worden.
  Geen diagnostische waarheidsvinding, waar mw. L. wel op gewezen is.

  Mw. L. tracht zich dus in te dekken, dus moet ze wel weten waartoe het mis kan gaan met zo'n 'methode'.
  Een gevaar voor vele kinderen!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tv-invloeden, die kinderen opvangen, worden niet zonder diagnostiek herkend door sociaal werksters.
  Omdat de leerkracht 'professioneel' heet te zijn, ook buiten zijn opleidingsgebied, en van dezen meldingen krijgen, zal een te verwachten onderzoeksmelding al snel uitlopen op een fictief feit.
  Veel kinderen zullen weer lijden onder deze goedbedoelde maar onervaren-in-praktijk dubieuze methode.

  Onderzoek van AMK, en straks MHK bij 'gecertificeerde instellingen' (BJZ), zal voor veel werkgelegenheid zorgen ten koste van de psyche van gewone kinderen in gewone gezinnen.

  Een ten onrechte geuite beschuldiging is zeer krenkend en geeft een nadelige sfeer aan de kinderen|gezinnen. En 60% kans op UHP maakt het kind niet beter! In tegendeel!

  Klik maar eens op de woorden "it takes a villa to raise a child" en dan verder.

  Het heet bij mw. L. nu 'speelvilla', maar de site
  http://www.poppenvilla-in-basisonderwijs.nl/leadinglightNL.htm
  zegt veel in de verwijzingen naar de beoogde methode voor werkgelegenheid van jeugdzorgwerkers.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zou die sponsordame soms 'onze' Ans zijn, van de branchevereniging Jeugdzorg Nerderland?

  Zou mij niet verbazen.

  Het zou toch heerlijk zijn als alle scholen kinderen gaan leveren voor het 'productieproces' .. !

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Van de Bolderkar-affaire is zo te zien geen les geleerd.
  De Bolderkar-affaire werd in 1988 groot nieuws, omdat veertien kinderen van dit Vlaardingse kinderdagverblijf volgens de leiding incestslachtoffers waren. Justitie ging daarin mee, haalde kinderen bij hun ouders weg en liet de vaders oppakken.
  Uiteindelijk ging iedereen vrijuit omdat de bewijsvoering vrijwel uitsluitend op de omstreden poppenmethode was gebaseerd.
  Elise Watts heeft haar hele leven last gehad van de uithuisplaatsing en eist nu excuses.
  Elise had een lichte lichamelijke handicap. Daardoor viel ze regelmatig om en had ze vaak blauwe plekken. Een orthopedagoge van medisch kinderdagverblijf De Bolderkar vermoedde dat er meer aan de hand was en ondervroeg haar, hoewel ze daar geen adequate training voor had gehad. Ze hanteerde daarbij de zogeheten poppenmethode, een interviewtechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van speciaal ontwikkelde poppen met geslachtsdelen.
  Toen de zaak van Elise als eerste voor de rechtbank kwam, bleef er van de beschuldigingen weinig over. De orthopedagoge die de zaak had aangezwengeld bleek niet goed opgeleid en had te snel en onzorgvuldig gewerkt, zo oordeelde de rechter.
  Toch zou het nog vele maanden duren voordat Elise weer naar huis mocht. Justitie was in hoger beroep gegaan en de kinderbescherming vond het daarom beter haar nog een tijdje in een tehuis te houden. Uiteindelijk zou Elise’s vader vrijuit gaan. Maar omdat hij door alle gebeurtenissen niet stabiel genoeg meer was, mocht hij niet meer voor zijn dochter zorgen.
  bron : http://nos.nl/artikel/87987-slachtoffer-bolderkaraffaire-naar-rechter.html
  Na deze poppenkast nu weer een poppenkastvilla

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het verschil met de bolderkar affaire is dat de rechter korte metten maakte met de bewijsvoering. Nu gaat de rechter mee in die onzinverhalen, dan ben je dus dubbelgepakt. Ellende door zo'n beschuldiging en juridisch traject en dan nog niet je recht krijgen maar wegzakken in de ellende van gedwongen 'hulpverlening'.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Bij het NJi zijn ze kennelijk eveneens volkomen geschift ..

  BeantwoordenVerwijderen