zondag 14 oktober 2012

'Parlementair onderzoek jeugdzorg niet nodig' in 2009

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1127003/2009/03/21/Opa-en-oma-doen-er-niet-toe.dhtmlEen oppervlakkig stuk met goedkope argumenten, en beledigend of zelfs schrijnend voor jeugdzorgwerkers. Zo omschrijft Jan-Dirk Sprokkereef, bestuurslid MOgroep Jeugdzorg, een opinieartikel van vorige week in de Volkskrant van woordvoerders van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer over het voorbereiden van een parlementair onderzoek naar de falende jeugdzorg.


Risicotaxatie

‘Een parlementair onderzoek is helemaal niet nodig. De evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg is voldoende.’ Sprokkereef hekelt het feit dat de woordvoerders letterlijk schrijven dat er ‘helaas weinig is veranderd’ in de jeugdzorg. ‘De laatste vier jaar hebben we nieuwe methodieken geïntroduceerd. In alle gevallen is er nu risicotaxatie. Het traject wordt dit jaar afgerond, maar nu al vindt het vrijwel overal plaats en loopt het beter.’

Wachtlijsten korter

De oppositie concentreert zich op de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, terwijl de problematiek met de wachtlijsten voor de psychiatrische zorg en voor licht-verstandelijk gehandicapten, gefinancierd uit de AWBZ en de zorgverzekeringswet, volgens Sprokkereef veel groter is. ‘Landelijk zijn onze wachtlijsten vorig jaar met 15 procent gedaald en die exit zet zich dit jaar door.’ Maar vanuit het perspectief van de medewerkers is ieder kind evenveel waard. ‘De politiek zou meer naar die breedte moeten kijken, anders doen ze onrecht aan de dagelijkse praktijk.’

Bureaucratie

Een gedeelde zorg is de bureaucratie. ‘We hebben gescheiden financieringsstromen en daarvoor een verantwoordingsplicht en indicatievereisten. Die twee verschillende werelden bij elkaar brengen lukt ons nu niet.’ Politici zouden volgens hem veel meer over effecten moeten praten. ‘We moeten meteen aan het begin en aan het eind kijken welke methodieken effectief zijn.’ De jeugdzorg gaat ook zelf kijken naar hun rapportages en formats. 'Ik hoop dat de evaluatie van de wet verbetering brengt. We moeten de professional zo veel mogelijk ruimte geven.’

Goedkoop

De Kamerleden hebben het in hun stuk over interimmanagers die de jeugdzorg op kosten drijven en over geld dat op de plank blijft liggen. Als Kamerleden dit aan de provincies zelf zouden vragen, blijkt dit niet zo te zijn. ‘Overigens veroorzaakt de politiek zelf de vraag naar interimmers, omdat er bestuurders weg moeten. Ik vind hun argumentatie goedkoop, onterecht en beledigend voor jeugdzorgwerkers.’

Reacties

Drs. N.J.M.Mul ouder-ondersteuner in BJZ zaken 16.04.09

Ik kan me goed voorstellen dat BJZ medewerkers en MO groep een nader onderzoek naar hun functioneren niet nodig vinden. Dat zou ik namelijk ook denken als ik bij de 'Studiedag Jeugdzorg' geweest zou zijn op 19-6-2008 van het Inter Provinciaal Overleg! Het thema was 'succesverhalen van jeugdzorg', hier de link:


Ik was daar ook, mogelijk als enige cliënt- begeleider tussen ca. 120 ambtenaren van provincies over jeugdzorg. wist niet wat ik hoorde: ouders zouden gerespecteerd worden, kinderen zouden zo snel mogelijk weer thuis komen na UHP, de zorg zou zo snel mogelijk gecoördineerd worden, er zou rekening gehouden worden met wensen van ouders en kinderen, er zou zo snel mogelijk thuishulp komen om kinderen niet uit huis te plaatsen...er werd een geheel andere taal gesproken dan die ik altijd hoor...(goed: mensen komen bij mij als het juist niet zo goed gaat, ik krijg dus een beperkte populatie te zien!)

Minister Rouvoet was ook bij die studiedag en hield zelfs een lezing.
Bij dit verslag van die studie dag dient mijns inziens wel de vermelding: 'het getoonde beeld komt niet overeen met de werkelijkheid'...

Het toppunt vond ik wel bij workshop 15 dat er door BJZ -Limburg een budget was uitgetrokken om media te gaan betalen om 2x per maand positief in het nieuws te komen....media gaan betalen???!!! Omkoping? Hoorde ik dat nu goed? Ja: voor de 'imago verbetering' van de gezinsvoogd!!.

Mijns inziens dien je een verbeterd imago te verdienen door daden en niet door omkoping van de media!!!


Nico Mul 

N.J.M.Mul@gmail.com 

Reactie van Ponskaart waarnemend en onderzoekend 16.04.09 00:00
"De professionals" van BJZ.... De schoonmaker op de gang van BJZ is zo'n professional, die zijn vak verstaat.
Wat zegt "de professional": niets qua kwaliteit!!!

"De rechter heeft beslist", jajaja... : De rechter heeft in zijn onwetendheid op het indicatiebesluit (IB) vertrouwd; verder niets qua gerechtigd onderzoek!!!

- Zolang de p.r. van BJZ richting politiek het zicht van de politicus vertroebelt, zolang zal er niets verbeteren.

- Zolang gedocumenteerde cases gebagatelliseerd worden als 'onbetrouwbare incidenten', zal er niets verbeteren.

- Zolang er geluisterd wordt naar BJZ-directies en MO-groep als 'informant' voor de evaluatie van de wet op de jeugdzorg, zal er niets veranderen.

- Zolang een Parlementair Onderzoek gebagatelliseerd wordt, zal er niets verbeteren voor het kind met zijn kind-ouder-band.

- Zolang er geen lering wordt getrokken uit wat men zoekt in programma's zoals Opsporing Verzocht en Vermist, zal de politiek blijven slapen en niet weten dat de kind-ouder-band psychologisch erg essentieel is, maar genegeerd wordt door BJZ, die aan werkgelegenheidsprojecten doet middels OTS/UHP "indiceren" zonder gekwalificeerd onderzoek, waarbij de echte deskundige het kind niet heeft onderzocht. . .
JA, dat geeft bij de volwassenen-gezondheidszorg een veroordeling van het Tuchtcollege!!!!

-Zolang BJZ in de praktijk geen uiterste terughoudendheid betracht en niet beter en gekwalificeerd onderzoekt en evenzo het IB motiveert, dan worden kinderen justitieel beschadigd; maar er is geen wet die over justitiële kindermishandeling door het handelen van BJZ gaat.....

-Zolang kinderen door de slapende en voor-de-gek-gehouden politiek door BJZ's IB beschadigd mogen worden, zal het niet zo goed gaan met de jeugd.

- Zolang er niets uit longitunaal onderzoek geleerd wordt, dat zegt dat het kind met dezelfde problematiek beter-af is bij begeleiding in de thuissituatie dan middels OTS+UHP, dan is het kind de dupe van de matige interesse van de politiek en BJZ-beleidsmakers wat OTS en UHP betekenen voor de psychologische ontwikkeling en het veilig voelen waarin het kind meer verwerkt dan in een pleegsituatie.

- Zolang er niet onderzocht wordt via de gezinnen die ervaren, er niet onderzocht wordt wat er bekend is uit wetenschappelijk onderzoek, dan gaat er veel mis in de zelfbeelden van al die kinderen, die de toekomst van NL zouden moeten zijn volgens de politiek...

- Zolang alle meldingen van misstanden door BJZ genegeerd worden of gebagatelliseerd worden, kost dat de belastingbetaler veel geld aan onnodige gevolgen door de veroorzaakte psychische schade.
De meeste gezinnen zijn geen Savanna-gezinnen, maar duidelijke gezinnen met of een 2-culturenproblematiek bij de jongfere, of omgangsfrustratie en ouderverstotingssyndrome, of gedragsproblematiek op een ander gebied, en hiervoor is echte gezondheid-deskundigheid voor nodig en niet een te brede indicatie van een BJZ-medewerker die wat doorgeeft aan een 'team'.

- Zolang de politiek niet doorheeft dat er een institutionele scheiding moet komen tussen de gezinsvoogdij-instelling en de meer deskundige indiceerder/diagnosticus, dan is het hopeloos gesteld met NL als psychologisch derde-wereld-land.
                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

22 opmerkingen:

 1. R.w.Slaats • Student

  Mijn vriendin is haar kinderen kwijt door een aantal valse meldingen van haar ouders en vrienden van haar ouders. Ze conformeerde zich niet langer aan haar ouders en wilde verhuizen naar de andere kant van het land om van haar obsessieve moeder af te zijn.

  Blijkbaar zijn een paar valse meldingen genoeg om in een molen terecht te komen waar je bijna niet uit komt omdat je eigenlijk al veroordeeld bent..

  Je raakt je kinderen kwijt en ook al heb je opnames gemaakt met een medewerker van jeugdzorg waarin ze toegeven ''fouten'' te hebben gemaakt, ze zetten deze niet recht! Sterker nog de verdraaide zaken die in het strafrecht gewoon valsheid in geschrifte worden genoemd worden niet eens recht gezet!

  Wil je aangifte doen dan wordt deze niet opgenomen want je kan enkel een civiele procedure starten..

  Een procedure waardoor je een schadevergoeding kan krijgen, maar je kinderen nog niet terug hebt! Je bent aan je derde advocaat toe omdat ze allemaal enorm conformistisch aan jeugdzorg zijn en vraagt je af of we nog wel in een rechtstaat leven...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zo herkenbaar!!!

   En dit verhaal komt op grote schaal voor! Het haalt de pers niet, omdat het geen lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik van kinderen betreft. Dit heeft alles te maken met valse beschuldigingen door psychopaten of sociopaten, wolven in schaapskleren, die, omdat zij niet herkend worden door "deskundigen" vrijelijk hun gang kunnen gaan met en dankzij de hulp van de gezinsvoogden en aanverwante artikelen.
   Ze scheppen er genoegen in door te gaan met het uiten van leugens, beschuldigingen in een niet aflatende, verwoede strijd jou kapot te maken, te vernietigen, omdat,je wilde verhuizen, of…niet zo idolaat van ze was, of… hen tegensprak of…, je los wilde maken van deze mensen. En als inzet/wapen gebruiken zij het dierbaarste wat je hebt… je kinderen.
   Je kunt je ook niet afwenden van deze zieke mensen, de strijd opgeven, OMDAT er kinderen in het "spel" zijn.Je kunt en mag niet opgeven!

   Tegelijkertijd ben je veroordeeld tot ze. Je wordt gedwongen je leven lang strijd te blijven voeren. Je kunt ook niet anders, je wilt ook niet anders, je mag als ouder ook niet anders….

   Mijn advocaat werkt zich 3 slagen in de rondte, maar loopt elke keer vast op het “rechtssysteem” in dit land! Hij loopt ook risico’s, omdat hij zich NIET WIL conformeren aan het systeem.

   Het rechtssysteem daarentegen conformeert zich aan de psychopaten/ sociopaten met behulp van jeugdzorg!

   Het gevoel dat je levenslang kinderloos wordt gehouden, terwijl je kinderen hebt, is slechts met 1 woord uit te drukken… Martelend……

   Het rouwproces wat je doormaakt om je levende kinderen, is een eindeloos en onmenselijk rouwproces.
   Een tantaluskwelling, minuut na minuut, uur na uur, dag na dag …

   Het besef dat het rechtssysteem alleen lijkt te werken voor deze geestelijk zieke mensen, drijft je soms tot waanzin.

   En dan ben JIJ 'emotioneel labiel'… volgens de deskundige…

   Mijn God help me…… Ik wil niet opgeven.....

   Verwijderen
  2. Men moet dan ook een jeugdrechtadvocaat nemen die preventief op de smoesjescultuur van BJZ vooruit kan lopen; en kijk eens op :
   http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm
   met ondertekenende advocaten, die dus wat weet hebben van BJZ-schafuiterij.

   Mochten rechters dit maar door krijgen:
   Het niveau van jeugdzorgwerkers in AMK, BJZ, en gecertificeerde instellingen van de gemeenten is sociaal werk zonder analytische kennis, waar een universitair opgeleide diagnost uiteraard veel beter een behandelplan op diagnostiek kan maken. Een plan dat het kind niet beschadigd door de sfeer te vernietigen met OTS en het kind een PAS op te dringen door UHP.

   Alsof met UHP de ouders geholpen zijn maar ook iets beter te doen als het al waar is dat er ietsje schortte. Dat is met degelijker onderzoek voor OTS uit te bevinden.
   Rechters: sta op een diagnostisch rapport, van een beëdigd geregistreerd universitair geschoolde diagnost.
   WANTROUW indicaties van BJZ e.c. op sociaal-werkniveau, waar de gedragsdeskundige naar artikel 35 UvbWjz de cliënt niet heeft onderzocht.
   Beroepsethiek moet ook echt tot uitvoering komen voor iets als een benadering van waarheid kan worden aangenomen.

   Beweringen van BJZ zijn dubieus en geen grond voor een schadend zwaar middel waar niet is aangetoond dat BJZ echt andere hulp op diagnostisch niveau uiteraard heeft gegeven.
   Het cliché uit BW1:254 lid 1 moet wel aangetoond worden naar LJN BD1113.
   Het kind heeft recht op de hoogste mate van gezondheidszorg, en niet het lage niveau van deze niet-zelfreinigende beroepsgroep in BJZ of CJG.

   De sociaal werker is niet beëdigd, waar een diagnost dat onder BIG wel is!
   (We zien dat voor de rechter een gezinsvoogd mag beweren dat een diagnostisch rapport onjuist zou zijn = de omgekeerde wereld!)

   Verwijderen
 2. Beledigend of zelfs schrijnend voor jeugdzorgwerkers??? Bedoel je misschien voor ouders en kinderen?!
  Vanuit "professionaliteit" kan men een zeker incasseringsvermogen behoren te beschikken. Gezien de dagelijkse (misdaad)praktijk van jeugdzorg/Gezinsvoogdijinstelling!!!

  Advocaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Ik vind hun argumentatie goedkoop, onterecht en beledigend voor jeugdzorgwerkers."- woorden van een bestuurder die er nog steeds zit!
   Een BJZ dat ondertoezichtstelling verdient.
   Met zijn misdadige p.r. en pseudowetenschappelijke desinformatie richting politiek bespeelt J-D. S. de overheid die nu een gevaarlijke Jeugdwet aan het maken is (zie elders op deze site).
   Dat mag!

   En wat doen ouders?
   Wat doen rechters?
   Advocaten doen wel iets:

   http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm .

   Verwijderen
 3. Menig maal worden er opmerkingen gemaakt over de diagnostiek en waarheid daarvan door BJZ-medewerkers, die onderschreven wordt door 'gedragswetenschappers' die nimmer enig onderzoek zelf gedaan hebben. Er werd bij een zaak die ik volg in de rechtbank zó omgegaan met de bezwaren op een Indicatie besluit tot uit huis plaatsing: als het indicatie besluit ongeldig zou zijn, moet het kind weg uit het pleeggezin, derhalve verklaar ik de bezwaren niet ontvankelijk.

  De deskundige rapporten van nog wel 3 universitair geschoolde psychologen en ortho-pedagogen werden ter zijde geschoven: deze verklaarden allen dat het kind in kwestie naar moeder moest.

  De rechter heeft 'recht' gesproken: kind moet nu definitief in een pleeggezin blijven mag zijn ouders nog 8 uur per maand zien.

  Het indicatiebesluit van BJZ was tot stand gekomen zonder enig onderzoek, ondertekend door een bureaucraat (die het kind ook nimmer gezien had, sterker nog, de voogd in kwestie had ook een jaar lang géén contact met ouders of kind!) met onduidelijke opleiding of functie...

  Hierbij wil ik de vergelijking maken met de medische sector: HOE zou het een arts vergaan bij medisch tuchtcollege of andere beroepsorganisatie die diagnostiek stelt zonder een patiënt gezien te hebben?

  WAAR blijven de artsen?? Geachte collegae: ik roep al jaren op om eens alarm te slaan in medische kring, inspectie volksgezondheid en dergelijke:

  DOOR déze diagnostiek van BJZ en aanverwante organisaties worden kinderen voor het leven beschadigd, kinderen worden ontouderd, worden in behandeling genomen voor 'hechtingsstoornissen' omdat er mee gesold wordt van pleeggezin naar instelling onder het mom van 'hulp' en de hele medische wereld kijkt de andere kant op...

  Behalve een enkeling dan: 22-10-2008 promoveerde een arts, dr. Goudard, op het ouderverstotings-syndroom, dat veroorzaakt wordt door het 'ontouderen' door instellingen als kinderbescherming en BJZ, Deze arts noemt het, wetenschappelijk onderbouwd dus, een 'ernstig chronische ziekte' !! BJZ zal u wijs maken, dat als u uw kinderen nog 1 uur per 3 maanden mag zien, dat dit 'het meest in het belang van het kind is.

  Waar blijven de andere artsen???
  Waarom hullen de inspectie volksgezondheid en KNMG zich in stilzwijgen op dit gebied?

  Als medicus heb ik ooit een eed gezworen op het opkomen van de gezondheid van mijn medemensen. Ik blijf doorgaan: STOP die beschadiging van kinderen en ouders eens, doe eens GEDEGEN ONDERZOEK!

  Arts Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zolang BJZ- N. Brabant bijna standaard in zijn indicaties tot uiteenrukken van gezinnen ('hulp' heet dat UHP), schrijft: 'Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend, er is geen onderzoek verricht, daarom is het recht op second opinion niet van toepassing', ouders worden gereduceerd tot 1 uur per 3 maanden hun kinderen onder toezicht bezichtigen, 831 kinderen waarvan de helft zonder enige vorm van 'hulp' in de jeugdgevangenis zitten, ouders op grond van niet bestaande psychische ziekten, geconstateerd door maatschappelijk- of sociaal werkers van BJZ hun kinderen ontnomen worden, gedragswetenschappers van BJZ zonder enig onderzoek en tegen alle wettelijke regels in indicaties tot UHP stellen, dan moet er écht eens iets wél diepgaand onderzocht worden: het ERNSTIG ZIEKE BJZ!!!

  Overigens: waarom hebben ze nog steeds géén definitie voor 'het belang van het kind'? Hier de mijne:
  'Een kind in het onvoorwaardelijke genot stellen van de LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van beide ouders en hun familie'!
  Zolang familiebanden op een mensonterende wijze geweld wordt aangedaan door BJZ heeft deze instantie geen recht van klagen / spreken!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. platform familierecht14 oktober 2012 om 11:55

   de laatste tijd lijkt "het belang van het kind" vaak te worden vervangen door "het kwetsbare kind". Kan je alle kanten mee op en valt ook erg goed. want wie wil nou niet dat kwetsbare kind helpen? Nou dat is dus de nobele taak van die o zo deskundige gezinsvoogden, helaas is het helpen van de wal in de sloot.

   Verwijderen
  2. Het 'kwetsbare kind' is een ontvankelijk opgroeiend wezen, dat de schadende informatie over de ouders uitgestort door BJZ aanvoelt en er onder lijdt.
   Een ontvankelijk kind voelt zich in z'n bekende omgeving thuis het veiligst.
   Zou een jeugdzorgwerker toch eigenlijk moeten weten. Zeker als die deze terminologie gebruikt.

   Verwijderen
 5. Naar aanleiding van de reactie van Hr. Sprokkereef om controle van het eigen functioneren van Bureau Jeugdzorg als "onnodig" te kwalificeren, kan ik alleen maar de vraag stellen: Hoe het toch komt dat Bureau Jeugdzorg louter ingaat op het eigen inzicht dat de kwaliteit van hun dienstverlening zeer op orde is.

  Je ziet en hoort mevr. van Breugel (collega Sprokkereef in Brabant) uitsluitend roepen dat gezinnen die gevlucht zijn naar België voor in hoofdzaak de terreur van Bureau Jeugdzorgen, zo snel mogelijk terug in de armen van haar organisatie moeten komen.

  Niet eenmaal heb ik de afgelopen jaren mogen ervaren dat men zich bij het Kafkaiaanse Bolwerk af ging vragen hoe het toch komt dat een veelheid van Stichtingen, Lotgenotengespreksgroepen, verenigingen, websites, schrijnende krantenartikelen, landelijke discussiedagen ja, zelfs een boek Jeugdzorg?? Ammehoela!! etc. het leven zien, met allemaal één rode draad: de totale onmacht om in het belang van een kind door een anderhalve meter dikke muur van de bureaucratie van Bureau Jeugdzorg te kunnen breken. Om samen voor een kind op te komen en niet uitsluitend het failliete beleid van Bureau Jeugdzorg als zaligmakend te zien.

  Peter Schoorstra
  opa - www.jeugdzorgammehoela.ml

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bauke Witeveen • docent, emeritus

  Erg goedkoop en oppervlakkig argumetatie ("we zijn beledigd!") om eigen onkunde en incompetentie rechtvaardigen. De kinderen komen er uit, meer beschadigd dan geholpen. Ik krijg indruk dat zo heftige verzet tegen parlementair onderzoek meer met Uwe belangen heeft te maken, meneer Sprokkereef, dan met de belangen van de kinderen en jongeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ronald Bouwer

  Graag wil ik hier vanuit de positie van ouder cliënt)reageren. k zal trachten mijn beledigingen 'in te perken'.
  Dhr. Sprokkereef is ook de directeur van Jeugdzorg Friesland. Daar is de strategie "zich beledigd voelen" ingevoerd. Dat betekent dat op klachten, kritiek, verzoeken en vragen, de ouders brieven krijgen met bedreiging van strafvervolging voor beledigen, onwaarheid spreken en andere aantijgingen. Zelfs als je hun leugens, onkunde en incompetentie bewijst, is het in hun ogen nog steeds belediging. In de rechtbankzittingen moet je lange verhalen van gezinsvoogden aanhoren hoe we Jeugdzorg beledigen.

  Ik heb zeer slechte ervaringen met Jeugdzorg Friesland. De mentaliteit en manier van denken van de heer Sprokkereef volgend, heb ik dan het recht te zeggen dat ik verschrikkelijk vernederd en bedrogen ben door Jeugdzorg. Die methodieken en de batterij van managers en interims, hebben mijn kind op geen enkele manier geholpen. Aan die mensen hebben de kinderen en ouders totaal niets aan. Wel aan deskundigen, gezinsvoogdijen die juist ontbreken.. De sociaal-maatschappelijke 20 plus-ers, die medisch, psychologisch of pedagogisch uitspraken doen, alsof zij de universitaire deskundigen zijn, zijn een vervalsing van echte Jeugdzorg. Echte, ervaren deskundigen, mijden de Jeugdzorg. Die mensen voelen zich beledigd als zij in de Jeugdzorg zouden moeten werken. Kan dhr. Sprokkereef uitleggen waarom dat zo is?
  Zo te zien, breidt dhr. Sprokkereef de strategie van "zich beledigd voelen" uit. Deze keer zijn het de oppositiepartijen die Jeugdzorg beledigen. En als de Tweede Kamer met een parlementair onderzoek zal instemmen, dan zal het natuurlijk een belediging voor Jeugdzorg zijn. Hoe kan het anders?
  Jeugdzorg heeft geen concurent en er bestaat geen controle op hun doen en laten. Dus heeft die instelling geen voorbeeld om te volgen, voor inspiratie, voor motivatie om goed te werken, om de wetten na te leven, om goede hulp verlenen, om echte deskundigen in huis te halen. Er zijn echt weinig goede resultaten geboekt. Gebruikte methodieken helpen niets.

  Naar mijn mening is elke klacht, elke verzoek, vraag en kritiek een spiegel voor het eigen functioneren. Daar moet je iets mee doen, meneer Sprokkereef. Als klachten en kritiek verboden zijn, omdat die voor Jeugdzorg beledigend zijn, ben U het spoor bijster. Met "zich beledigd voelen" worden verbeteringen in de Jeugdzorg niet gerealiseerd.


  BeantwoordenVerwijderen
 8. Eduard van der Molen • huisarts

  Meneer Sprokkerreef,

  U leeft op een grote roze wolk.
  Uw kennis over Jeugdzorg is op de grote leugens van uw werknemers gebaseerd.

  Als huisarts behoor ik tot de groep die zich tegen het melden van lichte kindermishandeling verzet.

  De enige vorm van Uw hulp is uithuisplaatsing, verwaarlozing van de kinderen en jongeren en hen van de ouders vervreemden. Uithuisplaatsing is een teken van onkunde en incompetentie van professionals bij de Jeugdzorg. De verwaarlozing en vervreemding is ook kindermishandeling.

  Dat weet U toch? Ik ben door Jeugdzorg beledigd, omdat die mij, huisarts, strafbaar wil stellen. Vanwege verzet tegen deze sociale genocide.

  U klaagt dat de politiek onrecht aan de dagelijkse praktijk doet. Welke praktijk?

  De gezinsvoogden plegen meineed, vervalsen rapporten, negeren meldingen, zijn partijdig, maken misbruik van hun machtspositie, bedreigen en intimideren, liegen en verzinnen persoonlijkheidsstoornissen alsof het om een sinterklaasgedicht gaat, gaan op de stoel van huisartsen zitten, nemen de taak over van gedragsdeskundigen, psychologen en orthopedagogen. En dat wilt U toch niet missen???

  Politici zouden volgens U meer over effecten praten. Welke effecten? De verloedering van Jeugdzorg heeft al de ergste vormen van morele vervuiling aangenomen. De verwaarloosde, getraumatiseerde kinderen en verscheurde gezinnen – effect van Jeugdzorg methodieken.

  Over toekomstige effecten op het gebied van de gezondheid, onderwijs, werk, gezin, enz. valt ook iets te vertelen. In negatieve zin. "Produktie" van psychisch getraumatiseerd gehandicapten.

  U zegt: ‘overigens veroorzaakt de politiek zelf de vraag naar interimmers, omdat er bestuurders weg moeten”. Misschien dat het daarom goed is dat er een parlementair onderzoek naar Jeugdzorg start. Eén die alle overbodige laagjes weg snijdt.

  Er zijn echte deskundigen met jarenlage ervaring in Jeugdzorg nodig. Om ouders te helpen en de kinderen thuis te laten blijven. De kinderen horen bij de ouders te zijn. Dat is juiste plek voor hen. Of denkt U, HR Sprokkereef er anders over?

  U zegt: “De evaluatie van de wet op de Jeugdzorg is voldoende”. Voor wie? Wat bedoelt U daarmee? Jeugdzorg en gezinsvoogden staan al boven de wet, hebben lak aan de rechter, chanteren en terroriseren iedereen. Wat is er nog nodig om volmaakt geluk en absolute macht te hebben?


  Ik en met mij veel anderen zijn door Jeugdzorg, dus door U, door jullie bedreigingen en verwijten van belediging in onze menselijkheid beledigd.

  U wilt elke kritiek op Jeugdzorg verbieden. Terwijl de kritiek een feedback op jullie functioneren is. Weet U dat niet, HR Sprokkereef?

  Uw suggestie dat Jeugdzorg beledigd is en de gezinsvoogden bedreigd zijn, is op grote leugens gebaseerd. MET DE BEDOELING OM MAATSCHAPPIJ EN POLITIEK TE MISLEIDEN. U weet goed hoe ze dat in de psychologie noemen:PROJECTIE. INDOCTRINATIE.

  Helaas, de anderen weten het ook. Steeds meer betrokkenen komen achter Uw gangster-activiteiten – de huisartsen, de advocaten, de scholen, de wijkagenten, de mensen in de omgeving van mishandelde kinderen.
  Bescheidenheid en schaamte zijn ver bij U te zoeken.

  Dus, in het belang van de kinderen (hopend!) is het parlementair onderzoek wel nodig. Tenzij, U als baas, genoeg daadkrachtig bent en gewenste veranderingen snel invoert en juiste, ervaren deskundigen in huis haalt. De beleidsmakers en interimmers kunt U gewoon de laan uit sturen.
  Of U erkent zelf de falende jeugdhulp en stapt op.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Vrij bewerkt naar Ramses Shaffy.

  Aan Jeugdzorg, Politici en Rechterlijke macht.


  Namens kinderen, ouders, advocaten, huisartsen, maatschappelijk werkers, familieleden, vrienden en kennissen.


  We zullen doorgaan
  Met de stootkracht
  Van de harde kracht
  Om door te gaan
  In een met wanhoop gevulde nacht
  We zullen doorgaan
  We zullen doorgaan
  Tot we samen zijn

  We zullen doorgaan
  Met de soms wankelende kracht
  Om door te gaan
  Tegen een blinde rechterlijke macht
  We zullen doorgaan
  We zullen doorgaan
  Tot we samen zijn

  We zullen doorgaan
  Met het zweet op ons gezicht
  Om samen door te gaan
  In een loopgraaf zonder licht
  We zullen doorgaan
  We zullen doorgaan
  Tot we samen zijn

  We zullen doorgaan
  Telkens als we stil staan
  Om weer door te gaan
  Naakt in de orkaan
  We zullen doorgaan
  We zullen doorgaan
  Tot we samen zijn

  We zullen doorgaan
  Als niemand meer verwacht
  Dat we weer doorgaan
  In een schier eindeloze nacht
  We zullen doorgaan
  We zullen doorgaan
  Tot we samen zijn...

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik ben een Brabantse boer en dit is mijn antwoord op die gasteh; 'kheb er zoveul schèèt aon, dè'k stront tekort koom. Geen 'Ram se's ey, mar wel een goei woordspelling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 'Er schijt aan hebben' is niet voldoende tegen wat BJZ presteert: met een smoes je overvallen met 6 man politie en je kind het huis uit sleuren. Zonder reden. Dat mag, met een telefoontje aan de griffier.
   Verdedig je maar tegen dat schorem. Kan nauwelijks.

   Verwijderen
 11. Het moet wel doorgaan die Parlementaire equête.
  Graag ook uitzenden in het buitenland, met ondertiteling. Daarom ook buitenlandse gezinnen aan het woord laten. Dat wordt oorlog tussen de foreign regeringen. Die van mijn schoonvader was ook uitgezonden, dus deze parlementaire enquête ook. Recht voor één, recht voor allen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gaat niet door. Er zijn te weinig ouders die wat gezamenlijk doen, zoals een brief schrijven met knelpunten en adviezen aan de regering.
   Zie elders op deze site een brief aan gemeenten.

   Verwijderen
  2. Familie Sprokkereef in besturen van BJZ, toch,
   Hoe dom van U,
   Kinderen zijn geen dingen om in formulieren te stoppen;
   en zeker niet op basis van pseudowetenschappelijke onderzoeken op basis van uw eigen signalen van de vloer.
   Daar wordt gelogen en bedrogen naar de cliënt en de rechter, en U wsch ook.
   Hoe kunnen Risicotaxaties n.a.v. Uw pseudo-onderzoek nu valide zijn?
   Kinderen passen niet in zo'n formulier.
   Diagnosticeer nu eens de cliënten!

   Verwijs door naar een specialist i.p.v. onder eigen beheer te houden; dat laatste is wel goed om uw bezettingsgraad te halen, maar is oneervol tegenover het belang van een ontvankelijk kind.

   Wees eerlijk: verzoek de overheid om de bureaus jeugdzorg geheel op te doeken onder de a.s. Jeugdwet.

   En ga ook niet verder onder de verdoezelende naam 'gecertificeerde instelling' ingehuurd door de gemeenten.
   Wees eerlijk, en houdt op met liegen en bedriegen van politici die deze wet moeten 'maken'.

   Er zijn geen gecertificeerde instellingen als vervolg van BJZ-werkgelegenheid nodig, waar artsen en psychiaters het werk wel afkunnen om zo nodig naar een RvdK te melden waar het echt niet snor zou zitten.
   Deglijk diagnostisch onderzoek geeft een integraler beeld van het gezin, dat mogelijk toch nog juist geholpen kan worden.

   Wees eerlijk.
   Sociaal werk is geen chirurg, is geen jeugdpsychiater of orthopedagoog-generalist met overzichtelijker kennis en hogere opleiding!
   Uw teams zien de cliënt niet, doen hun beroepscode oneer aan.
   Dat mag geen 'onderzoek' heten!

   J-D. S., wees geen mis-dadiger meer met onjuist je collectief beschuldigd te voelen. Door echt onderzoek in enquête ofzo te weigeren.
   Dat is misleiding van recht en politiek.
   Dat is geen zorg!
   Dat is oneer!

   Verwijderen
  3. Er heerst ook een angstcultuur bij ouders, vergis je niet hè. Goede activisten (darkhorse en mede-genoten, advocaten, ex rechters, artsen ...) met een ijzeren leiderschap om door te zetten moet helpen. Simpel; een petitie brief opstellen om daarmee huis aan huis handtekeningen te verzamelen. Legitimeer dat met een pasje en geef een verzamelpunt door. Zeker nu zou dat handig zijn met de negatieve publicaties over alles wat met jeugdzorg en hun vriendjes te maken heeft.
   Het ijzer smeden wanneer het heet is. Maar wie durft het initiatief te nemen? Hier vindt je iedere dag weer schrijnende, bizarre en hartverscheurende ervaringen, en we herkennen het allemaal omdat het eenieder in soortgelijke vorm is overkomen. Wat we willen is heel duidelijk neem ik aan.

   Verwijderen
 12. Mijn kind kwamen ze bij mij in Goirle halen met 3 bussen, dus ook 6 agenten (2 voor, 2 naast het huis en 2 tuinpoort achter) en 2 criminelen van BJZ. Wij waren niet thuis. We waren bij mijn ex, we kunnen het heel goed met elkaar vinden.

  Daar werd gebeld door een onbeschoft lugubere figuur met een buitenlandse naam met de vraag waar zijn ex was. Na een half uur stonden ze bij mijn ex voor de deur in Rijen. Ja, BJZ Tilburg hebben we het over. Mijn kind zag ik voor me instorten van angst, hij had griep/koorts. Dan moet je als ouders zo vlak voor diner je rustig houden om je kind te laten zien dat we sterk zijn. Ook wij schieten nog steeds in tranen nu onze kind beschadigd thuis is. Mijn kind deed een uitspraak tegen die hufters; heeft u ook kinderen? 'Ja'. mijn kind; wat jullie mij en mijn ouders vandaag hebben aangedaan zal ook jullie overkomen, maar erger.

  Voor u; sterkte.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En velen, niet-onderzoekend, denken: 'er zal wel iets zijn geweest'. Ja: een verkeerde opleiding bij de sociaalwerker/gezinsvoogdesje van BJZ!

   Nergens in de BJZ-besluiten staat de overweging dat de maatregel -zoals dat heet- echte veiligheid biedt in de belevenis van het kind. Nergens staat dat het kind geschaad kan worden door uithuispleuren. Dat behoort wel een overweging te zijn tegenover het zich het veiligst thuis voelen.
   De beschuldiging naar ouders moet wel eel ernstig zijn, en bewezen met juiste diagnostiek, om een kind dit aan te doen. Een kind dat ontvankelijk is voor de gevoelens van de overvallen en bedreigde ouders.
   Dat kan niet goed zijn voor een kind.
   Dus zou uithuispleuren veel minder vaak mogen dan gebezigd.
   Dus kan er 2 miljard € bezuinigd worden op BJZ/gecertificeerde instellingen.
   De huisarts is deskundig en boven hem de specialist. Dat is een betere weg. Die beschermen het belang van kinderen beter. Echter.

   Verwijderen