donderdag 18 oktober 2012

De poppenvilla...     
VROEGE SIGNALERING OP SCHOOL VAN KINDEREN IN NOOD

Maastricht 24 augustus 2012 - Een donor schenkt aan alle 240 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, waarbij ± 7.000 Nederlandse basisscholen zijn aangesloten, een LILIANE poppenvilla, ten behoeve van de vroege signalering van kinderen die als stille slachtoffers van geweld ondergronds leven. In het poppenspel laten kinderen zien wat ze uit zichzelf nooit zouden vertellen.

De schenking van de villa’s valt samen met de invoering in 2013 van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Alle professionals die met kinderen werken zijn verplicht om verdachte vermoedens van mishandeling te melden. De LILIANE poppenvilla is een instrument om de observatie te verfijnen en te verscherpen, zodat kinderen in nood ontdekt en geholpen kunnen worden. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen 2012 een hoge prioriteit.

Doel van de schenking

Psychische beschadigingen van kinderen werken vaak een leven lang door. Het doel van de schenking van de LILIANE poppenvilla is om basisscholen te stimuleren om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in te voeren, om preventieve programma’s in te zetten die kinderen wijzen op mogelijkheden voor ondersteuning en om leerkrachten te scholen om signalen van kindermishandeling waar te kunnen nemen en hulp op gang te brengen. Hiermee wordt aangesloten bij de Regionale aanpak kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut.

Subtiele signalen

De villa is een hulpmiddel voor leerkrachten om te komen tot eventuele ‘niet-pluis gevoelens’, het voorstadium van vroegsignalering. Kinderen die opgaan in het poppenspel kunnen aan oplettende leerkrachten [subtiele] signalen van nood afgeven. Juist het indirecte karakter ervan verstrekt kinderen in een bepaalde mate een voorzichtige en veilige ruimte om dit te doen. Zij hoeven niet persoonlijk te verraden of te ontmaskeren, dat doen de poppen voor hen. Het ligt in de mogelijkheid van leerkrachten om deze kinderen bij de hand te nemen en hen te leiden naar voldoende adem- en groeiruimte. Het interpreteren en diagnosticeren van signalen is vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van gekwalificeerde zorg-deskundigen. Poppenspel maakt geen deel uit van waarheidsvinding.

Zorgteam basisonderwijs Hoogeveen: “De villa functioneert in onze school als aanvullend signaleringsinstrument en is een uitdagende ‘thuisomgeving’ voor de leerling. De interne begeleider, een orthopedagoog en een speltherapeut zijn enthousiast over de vormgeving en de uitvoering. De villa is een favoriet bij de leerlingen. In het schooljaar 2012-2013 reist de villa langs vier scholen”.

Anonieme donor

Inmiddels beschikken 100 basisscholen over een LILIANE poppenvilla. De leveringen zullen doorgaan tot 2015. Vanuit betrokkenheid bij het thema huiselijk geweld schonk een anonieme donor de poppenvilla eerder al aan 225 centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang in Nederland.


http://www.vroegsignaleringmetpoppenvilla.nl/persbericht_schenking_aan_basisonderwijs.htm


VROEGSIGNALERING

De impliciete boodschap die naar kinderen uitgaat is: 'Kijk hier is een villa speciaal voor jullie kinderen. De villa is sterk, verrijdbaar en uitgevoerd in duurzame, design materialen. Daar is niet op bezuinigd. Integendeel. Als jullie kinderen - de poppen - gelukkig zijn, draagt dat bij aan jullie eigen geluk.'

Kinderen uiten zich meestal niet of niet gemakkelijk over angsten die hen in de greep houden en hun ontwikkeling afremmen of stil leggen. Het ligt in de mogelijkheid van leerkrachten om deze kinderen bij de hand te nemen en hen te leiden naar voldoende adem- en groeiruimte.

Kinderen die opgaan in het poppenspel kunnen aan oplettende leerkrachten [subtiele] signalen van nood afgeven. Juist het indirecte karakter ervan verstrekt kinderen in een bepaalde mate een voorzichtige en veilige ruimte om dit te doen. Zij hoeven persoonlijk niet te verraden of te ontmaskeren, dat doen de poppen voor hen. Het interpreteren en diagnosticeren van signalen is vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van gekwalificeerde zorgdeskundigen binnen | buiten de school.

Aanbevolen wordt om de LILIANE poppenvilla ‘licht’ in te zetten in de klas en te gebruiken voor spontaan spel door | communicatie met kinderen.
De villa is een observatie-hulpmiddel voor leerkrachten om te komen tot eventuele ‘niet-pluis gevoelens’, een voorstadium van vroegsignalering.
Zij ontstaan door een combinatie van waargenomen feiten en van intuïtief weten.

Leerkrachten kunnen ‘niet-pluis gevoelens’ kenbaar maken bij interne en|of externe zorgdeskundigen. Zij zullen beoordelen of tot melding zal worden overgegaan, conform de verplichte, wettelijke Meldcode Huiselijk geweld | Kindermishandeling, die hoogstwaarschijnlijk op 01.01.2013 van kracht gaat.

Inzet van de poppenvilla versterkt het doel van de [bijna] verplichte wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het stimuleren van professionals om snel in actie te komen bij vermoedens van mishandeling. Daar kan een melding op volgen. Poppenspel maakt geen deel uit van waarheidsvinding.

De LILIANE poppenvilla is onder meer ontworpen om een veilig en duurzaam woonhuis te geven aan de kinderen van de kinderen, hun poppen. Kinderen kunnen zo liefdevol zorgen voor de aankomende generatie. En ongemerkt beschermen kinderen daarmee zichzelf | poppen symboliseren het eigen instinct, de eigen ziel.

De gebruikte materialen in de villa zijn vergelijkbaar met de materialen die volwassenen in hun huizen verwerken, zoals multiplex, roestvrijstaal, plexiglas. Het geeft uitdrukking aan gelijkwaardigheid. Er is alleen maar een schaalverschil.

Alle 240 samenwerkingsverbanden primair onderwijs ontvangen een LILIANE poppenvilla ten behoeve van de vroegsignalering van kinderen die als stille slachtoffers van huiselijk geweld ondergronds leven.


http://www.vroegsignaleringmetpoppenvilla.nl/vroegsignalering.htm

spelinspiratie

EIGEN POP OF AUTO MEE NAAR SCHOOL


met dank aan rob smeulders en caroline van loon |
coördinatoren samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Spelinspiratie
Vier kinderen uit de onderbouw van de basisschool mogen hun eigen pop | beer | knuffel | poppenpaard | [vracht-] auto van thuis mee naar school nemen. De kinderen wisselen wekelijks van samenstelling. De poppenvilla is op een vast moment van hen.

De binnenruimten van de villa worden onderling aan de kinderen toebedeeld, hun voorkeur meewegend: het kantoor en de keuken | de badkamer en de recreatieruimte | de woonkamer | de slaapkamer en de zolder. Vrij verhaalspel.

Als het villaspel ten einde is zouden de kinderen, alleen als ze dat zèlf willen, in de groepskring kunnen vertellen over wat de poppen meemaakten en bedachten.

Toelichting voor leerkracht


De leerkracht zou de kinderen kunnen voorselecteren: twee kinderen uit gezinnen waarvan de indruk bestaat dat zij geaccepteerde omgangsvormen hanteren en twee kinderen uit families waarvan het vermoeden bestaat dat hun onderlinge relaties wellicht een kindgroei afremmen.

Kinderen kunnen op deze wijze spelend kennisnemen van - voor hen - wezensvreemde leefwerelden die buiten de omheining van de school bestaan. Kinderen uit 'gezonde gezinnen' hebben dikwijls geen weet van het leven in [permanente] dreiging. Kinderen die leven in situaties van [dreigend] geweld vermoeden juist dat dit de standaard is. De speelse confrontatie geeft hen de mogelijkheid om te ontdekken of hun leven wellicht afwijkt van de norm van 'het aanvaardbare'. Ontwaking op jonge leeftijd.

Het navertellen van het verhaal van de poppen kan voor de andere kinderen in de klas boeiend en leerzaam zijn. De leerkracht kan elementen accentueren.

http://www.vroegsignaleringmetpoppenvilla.nl/spelinspiratie.htmReactie Drs. Nico Mul:De 'heksenjacht op kinderen' 

In de 80-ger jaren was het gebruikelijk kinderen te onderzoeken met 'anatomisch correcte poppen' om 'incest' te ontdekken: de bekende 'Bolderkar-affaire' was het gevolg: 13 zaken van 'incest' enige huwelijken geruïneerd en géén enkel echt geval van 'incest' sinds de daarna komende 'Lancée affaire' (o.a. 'incest herkenning' door een leerkracht)  en de 'incest Oude Pekela' (enige echte vaststaande feit: een kind van 4 jaar dat bij een ander kind een takje in de anus had gestoken!!). Vanaf die tijd is incest kennelijk niet meer voorgekomen.

Daarna volgde de sinds 1990 ontdekte ADHD. Daarna volgden onder andere de 'borderline moeders', de 'autisme spectrum stoornissen' en nu in 2012 de campagne 'kindermishandeling' waarvoor artsen en leraren bijgeschoold dienen te worden door BJZ-medewerkers (amateurs: géén wettelijke beroepsopleiding, geen –registratie of rechtspraak!).

Ook wordt nu al aangegeven dat een ernstig signaal 'overgewicht' zou zijn en niet te vergeten 'te weinig vrienden', waarop men het kaartspel heeft ontwikkeld. Zie hier de 'socio-cards'. Ook het maken van tekeningen  (echt gebeurd verhaal / gelukkig een veroordeling van de pedagoog!) schijnt populair te zijn als 'signaleringsmethode! Je zal maar de schoorsteen of wortels vergeten….

De poppen komen 'terug van weggeweest' maar nu met een heel poppenhuis tegelijk. Een 'anonieme donor' had er laatst 240 geschonken aan samenwerkingsverbanden van basisscholen  en 20 pilot-scholen (zie dit bericht / even naar beneden scrollen) 

Over de doelstelling is ook de directrice van de poppenfirma duidelijk, zie haar bericht aan Jeugdzorg dark horse, waar ze op 23-10-2012 verwijdering van een kritisch artikel eiste: 

De LILIANE poppenvilla is voor leerkrachten een observatie-hulpmiddel, net zoals kindertekeningen, veranderend kindgedrag en gesprekssignalen dat kunnen zijn.

Wetenschappelijk onderzoek dient zich te richten op [de samenhang van] alle signaalbronnen die een leerkracht ter beschikking staan om tot een verdacht vermoeden van mishandeling te komen. De schenking van de LILIANE poppenvilla aan alle samenwerkingsverbanden primair onderwijs heeft tot doel: 

- invoering en naleving van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op alle scholen 

- het inzetten van preventieve programma's op alle scholen om kinderen te wijzen op mogelijkheden voor ondersteuning 

- voldoende scholing van alle leerkrachten om signalen van kindermishandeling te zien en te weten wat zij daar vervolgens mee moeten of kunnen doen

Met deze feitelijke toelichting sluit ik onze communicatie.

Indien uw nieuwe berichtgeving daartoe aanleiding geeft dan zal mijn zakelijke rechtbijstandsverzekeraar Arag contact met u opnemen.

Een vriendelijke groet,

Liliane M.E.M. Limpens

designer | director LILIANE  BV 


Het treurige: diagnostiek van 'mishandeling' enz. wordt in handen gegeven van ondeskundigen en onderbuik-gevoelens van de leerkrachten. Dit terwijl de leerkrachten bedoeld zijn om kinderen o.a. taal en rekenen te leren, maar die 2 vakken schijnen, gezien de teloorgang van het onderwijs en het al maar dalende niveau van de Nederlandse scholen, ondergeschikt te zijn. Worden ouders van te voren ingelicht over het feit dat

HUN KINDEREN op school ONDERZOCHT WORDEN op KINDERMISHANDELING???

WIE stopt deze vorm van gewoonweg KWAKZALVERIJ over kinderen? WAAROM faciliteert onze overheid deze kwakzalvers door scholen ter beschikking te stellen en leerkrachten 'om te scholen' tot kinderjagers voor de 'jeugdzorgindustrie'? 

Afgezien daarvan zijn BJZ en jeugdzorgaanbieders ook hard bezig met het rondgaan met 'risico-taxaties' en 'veiligheidvragenlijsten' waar er niet voor geschroomd wordt deze openlijk te vervalsen door er gewoon bij te schrijven: 'moeder erkent de risico's niet' of iets dergelijks!

Het is treurig dat er nog steeds wel eens kinderen mishandeld worden, maar let wel: de mishandeling door en in de 'jeugdzorg' is meer dan 2x zo veel als de mishandeling in gezinnen en het seksueel misbruik van kinderen is 'structureel in de jeugdzorg' (wetenschappers over rapport commissie Samson okt 2012) en dat moet u als ouder maar zien als 'goede jeugdzorg! Ontdekt u misbruik of mishandeling in de jeugdzorg, dan mag u dat als ouder juist NIET MELDEN….Vreemd hè?

Drs. N.J.M.Mul                                                                                                           23-10-2012


Update 24-10-2012:

Ik had een lang telefoongesprek met mw. L. Limpens (bedenker / producent van de 'Poppenvilla') over het mogelijke gevaar en de juridische twijfelachtigheid van het gebruik zoals in haar site voorgesteld.
Het werd mij duidelijk dat de bedoelingen van haar integer en oprecht waren: voorkomen dat kinderen worden misbruikt en een opening bieden voor mogelijk misbruikte kinderen om zich te uiten. Ik wees haar op het gevaar van de 'signaalfunctie' en het effect van dit poppenspel in vergelijking tot 'Bolderkar', namelijk het gewoonweg ruïneren van gezinnen, kinderen onterecht uit huis plaatsen.  Zij was de mening toegedaan dat UHP alleen maar gebeurde als er feiten waren VASTGESTELD na gedegen onderzoek.  Ik vertelde haar enige voorbeelden uit de praktijk dat juist één signaal voldoende kan zijn om binnen 1 uur een gezin te ruïneren met politie en al. Eveneens vertelde ik haar dat als zo'n melding onterecht bleek, dat ouders vaak jarenlang een (juridische, emotionele en financiële)  strijd moeten voeren om hun kinderen terug te krijgen.  Hier schrok mw. Limpens van. Ze zei zelfs 'zal ik het project dan maar afblazen'…Ik heb hierop mijn mond gehouden. Met wederzijds begrip voor elkaars opvattingen is dit gesprek beëindigd.
Laat duidelijk zijn: het is NIET de bedoeling geweest van mw. Limpens om een instrument aan BJZ te geven  om kinderen versneld uit huis te plaatsen!
                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

10 opmerkingen:

 1. Gezien het aanzienlijke bedrag wat met deze "schenking" is gemoeid, lijkt het mij dat deze niet anoniem in de boeken kan staan.
  Tevens vraag ik mij af waarom deze schenking anoniem is, of heeft de schenker wat te verbergen?
  Ik kijk er niet van op als deze schenker BJZ is, want dat levert hen uiteindelijk weer extra inkomsten op.

  Ron V.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. BJZ, jeugdzorgwerkers en straks gecertificeerde instellingen zullen steeds weer geen diagnostiek willen laten doen, maar het met suggestie-methoden zelf in de hand willen houden, met bijv. deze pseudo-onderzoeks-mogelijkheid.
  Echte tests moeten door speciaal opgeleide deskundigen worden gedaan.
  Daartoe ziet het niveau van BJZ niets. Dat zou doorverwijzen naar betere zorg betekenen!
  Dat leidt niet tot werkgelegenheid voor het eigen budget en 3,5% bonus met kerst.
  Hoe blij is BJZ met deze insinuerende mogelijkheid die scholen 'moeten' toepassen (als de scholen geen geweten hebben om het zelf uit te maken.
  Immers het is niet van diagnostisch niveau, en als er wat is dan is een diagnost beter voor het kind dan bemoeizuchtig jeugdzorgwerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Inderdaad, graag bekendheid aan de gulle gever, welke journalist of journalistiek programma pakt dit op?
  De poppenvilla wordt aangemerkt als niet geschikt voor forensisch onderzoek, wel voor meningen c.q. roddels dus. Hier een discussie van forensisch psychologen met mevrouw Limmen.
  http://forensischepsychologie.wordpress.com/2012/02/17/the-muppets-van-liliane/
  Denk niet dat dit een waarschuwing is voor het Nederlands Jeugd Instituut. Men meldt evidence based methoden te bieden maar biedt het omstreden poppenspel kritiekloos op haar website.
  http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/31/766.html
  Wie 'poppenmethode' intypt in een zoekmachine vindt ontelbare hits voor de valse beschuldigingen waar kinderen en ouders onder geleden hebben in het verleden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Kind van schoolplein gerukt: Elise Watts slachtoffer van de poppenmethode.
  http://www.ntr.nl/player?id=9543775&fragid=1&autoplay=true
  Nu weer de poppenvilla.
  Zonder poppenvilla worden er al genoeg kinderen weggerukt van hun ouders op grond van de fantasie van buren, scholen, instellingen, familieleden, ex-echtgenoten en de meteropnemer.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dit is echt te bizar voor woorden!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Groot aantal valse zorgmeldingen.
  Artikel over de omstreden poppenmethode. Dezelfde mechanismen, onervaren observanten, sturende technieken, aannames zonder grond, onderschatting en misberekening van de vals positieven, zijn aan de orde bij de poppenvilla.
  http://www.jorisoost.nl/lees/onderzoek/gevaar/h7_14.htm
  "In dit geval is dus 96 procent van de kinderen die als misbruikt worden geïdentificeerd, in werkelijkheid niet-misbruikt.
  Het is bovendien nog maar de vraag of de betrouwbaarheid van de poppenmethode zo groot is als de bovengenoemde auteurs suggereren."

  BeantwoordenVerwijderen
 7. UHP met als basis een niet-valide gebruik van poppenmethoden, geeft dus heel fijntjes HEEL VEEL werkgelegenheid aan jeugdzorgwerkers. Wat fijn dat ze straks per 1 december 2012 allemaal geregistreerd heten te zijn.
  Ook zo fijn dat ze niet beëdigd hoeven te worden.
  En dat hun beroepscode eigenlijk ouders uitsluit die met BJZ in aanraking komen. Daar geldt een mindere code, ofwel geen.
  Dat moest BJZ nu net hebben als weer een extra smoes: "Wij zijn geregistreerd en werken onder Beroepscode", jaja, die niets voorstelt binnen BJZ-bemoeien met ondeskundigheid.
  96% kans op onterechte uitslag!
  Hoera voor BJZ-werkers.
  Wat een schijn-eer.
  Hoe gewetenloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wie er voor de rechter komt met dit poppenspel hoeft alleen maar Oude Pekela te zeggen en bij jonge rechters even de juiste linken door te geven. De hulpverlening maakt zich hiermee volslagen belachelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hoe gek wil je het hebben?

  BJZ dan wel de 'gecertificeerde instelling' is weer begonnen met een heksenjacht op kinderen: nu ze steeds meer in het nieuws komen en seksueel misbruik 'structureel in de jeugdzorg' is moeten ze nieuwe cliënten werven, 'uw kind is goud waard' schreven ooit kritische ouders in 1989...Het gaat nog steeds door.
  Gaat men voortaan via een grabbelton een 'methode' kiezen?
  - 'levenechte poppen' ('Bolderkar / 1988)
  - 'Tekening maken'... kijk vooral uit voor de wortels van de bomen...en de schoorsteen!/ zie elders op deze blog.
  - 'socio-cards': trek je de verkeerde kaarten, dan heb je wel kans op een OTS en dan begint het circus....
  - 'poppenhuis'... oei oei oei... het wordt horror... en de jeugdzorg ook voor het kind..

  HOE LANG pikt Nederland deze heksenjacht op kinderen nog?

  Zonder te pretenderen helderziend te zijn voorspel ik u dat na 'incest', 'ADHD', 'ASS-stoornis', 'borderline moeders', 'niet leerbare ouders', 'kindermishandeling' een hele reeks andere redenen zullen volgen om uw kinderen UHP: 'te dik', 'kinderen met te weinig vrienden', 'te veel TV kijken en te weinig sporten', 'armoede'...'emotionele verwaarlozing' zullen volgen.

  Hiervoor zal niets gespaard worden: de huisartsen en nu ook de leraren worden 'voorgelicht' om allerlei signalen te herkennen om kinderen in de jeugdzorgfuik te sturen....
  Wat vooral opvalt is dat al die signalen nimmer in rijkere buurten of bij het Koninklijk Huis voorkomen... Ook is het merkwaardig dat als W.A. en Maxima een week in Mexico zitten dat dan hun 3 kinderen over gelaten worden aan minstens 5 oppassen / verzorgers.... (daar mogen dan natuurlijk geen mannen bij zitten... mogen OTS-moeders ook niet in huis ontvangen...)dat moesten gewone ouders eens doen... Hoeven de princesjes niet met een knuffel van papa en mama in bed gestopt te worden???

  De nieuwe jeugdwet voorspelt niet veel goeds...

  Ouders: NEEMT het niet, laat u horen in Den Haag!!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Is er ooit iemand achter het adres gekomen één van deze jeugdzorgverleners?
  Vast niet. Waarom is dat denk je? Ze zijn bang om bekend te staan.
  Traceerbaar te zijn. Waarom? Omdat zij dingen uithalen die het daglicht niet kunnen verdragen.

  BeantwoordenVerwijderen