donderdag 18 oktober 2012

De trein dendert maar door...

Wat opvalt in de Jeugdwet: 

In artikel 11.6 staat dat het Burgerlijk Wetboek, Boek 1, wordt gewijzigd als volgt:

 
In de artikelen 241, tweede lid, 241a, 254, eerste lid, 271, vierde lid, 272, eerste lid, 302, eerste lid, 305, tweede lid, 306, eerste lid, wordt "een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg" {DAT IS BJZ!} telkens vervangen door: een gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel X, van de Jeugdwet.

2. In de artikelen 253, vijfde en zesde lid, 256, tweede, derde en vierde lid, 258, derde lid, 259, tweede lid, 260, eerste en vierde lid, 261, eerste lid, 262, eerste en tweede lid, 263, eerste en tweede lid, 263a, eerste en tweede lid, 263b, eerste en tweede lid, 264, 265, vierde lid, 269, eerste lid, onder d, 283, 304, eerste lid, wordt "de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg" {DAT IS BJZ!} telkens vervangen door: de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel X, van de Jeugdwet. 

3. In de artikelen 257, eerste en vierde lid, 258, eerste lid, 260, tweede lid, 263, eerste en derde lid, 265, tweede lid, 305 eerste lid, wordt “De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg” {DAT IS BJZ!} telkens vervangen door: De gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel X, van de Jeugdwet. {Evenzo onder B.} 

Hier staat dus 4 x dat BJZ (“de stichting die....”etc.) in het BW1 wordt vervangen voor ‘gecertificeerde instelling’. BJZ blijft dus als ‘specialist’ waarnaar CJG’s doorverwijzen; een specialist op niet-specialistisch niveau van amateuristisch sociaal werk! Met gewoon een andere naam, uit schaamte. 

Het JAC werd BJZ, en dat BJZ wordt, nu er een geurtje aan hangt bij de burgers,een 'gecertificeerde instelling'die z'n certificaat van een opper-gecertificeerde instelling krijgt, waar de overheid zijn taak vergetend (IVRK 3)deze eisen stellende en certificerende instelling de bovengemeentelijke BJZ-achtige instellingen legaliseert. 

Brieven aan de ministeries kunnen als volgt beantwoord worden:

“Uw brieven beantwoorden we als volgt: aangezien we reeds een afschuivend antwoord hebben gegeven op brieven van april en mei, gaan we ervan uit dat daarmee al uw volgende vragen zijn beantwoord. We zullen voortaan uw brieven in de prullenmand stoppen ter kennisgeving.”  


 

TS

      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten