dinsdag 9 oktober 2012

Pas op de plaats met decentralisatie

http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/kinderombudsman-pas-op-de-plaats-met-dece-r1033
Kinderombudsman Marc Dullaert onderschrijft de zorgen van de commissie Samson over de overgang van de residentiële jeugdzorg en de pleegzorg van de rijksoverheid naar de gemeenten. 

Dullaert pleit voor een pas op de plaats. "Pas als de overheid de veiligheid van uithuisgeplaatste kinderen kan borgen, kunnen er verdere stappen worden gezet in de decentralisatie van de Jeugdzorg," aldus Dullaert in zijn brief aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS en minister Opstelten van V&J.

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat de overheid kinderen moet beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik. " Het rapport van de Commissie Samson schets een beeld waaruit ik moet constateren dat de Nederlandse Staat hieraan niet voldoet," aldus Dullaert.

Met de Stelselherziening Jeugd worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg rondom de jeugd. Decentralisatie van deze taken naar de gemeenten doet echter niets af aan de verplichting die de Nederlandse overheid draagt voortkomend uit het Internationale verdrag voor de rechten van het kind. De Kinderombudsman zal dan ook, net als het Comité voor de Rechten van het Kind dat toeziet op de naleving van het IVRK, te allen tijde de Nederlandse regering en de verantwoordelijke bewindspersonen aanspreken op de naleving hiervan.

De Commissie Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen, die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. In het eindrapport geeft de commissie aan een rol te zien voor de Kinderombudsman voor wat betreft de monitoring van de aanbevelingen uit het rapport. De Kinderombudsman laat in zijn brief aan de bewindslieden weten bereid te zijn deze taak op zich te nemen.


                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horsehttp://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


 


3 opmerkingen:

 1. De overheid moet niet alleen de veiligheid an de kinderen borgen. Er moet ook worden nagegaan of alle uit huis geplaatste kinderen wel terecht uit huis zijn geplaatst. En indien dit zo is moet de overheid bekijken of de jeugdzorg er wel alles aan heeft gedaan om de kinderen weer veilig naar huis te laten terugkeren.
  Tevens moet de overheid bekijken of het IVRK wel wordt nageleefd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Omdat de overheid de veiligheid van kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd niet kan garanderen is elke uithuisplaatsing per definitie in strijd met het IVRK en rechters zouden alleen al op die grond nooit hun medewerking mogen verlenen aan een UHP.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Niet mee eens: juist nu blijkt hoe 'jeugdzorg' en zijn huidige BJZ en 'ketenpartners' hebben gefaald en geen veiligheid voor kinderen kunnen waarborgen is het zaak om deze instituten zo snel mogelijk te ontmantelen c.q. op te heffen. Als jeugdzorg naar de gemeenten gaat zal er geen enkele gemeente zo gek zijn om kinderen te gaan UHP: ik kan het me niet voorstellen namelijk dat een gemeenteraad accoord zou gaan met een verzoek tot verhoging gemeentelijke belastingen in verband met: 'er moeten meer kinderen van deze gemeente UHP worden....'.
  Het zou een goede zaak zijn om eens over te gaan tot hulp door vrijwilligers-organisaties als 'Home Start', hulp door buren, maatjesprojecten en de echte moeilijke jeugdzorg en diagnostiek laten doen door echte deskundigen.
  Een verder argument is de wetenschap, waar structureel NIET naar geluisterd wordt door Jz en politici: juist vele hoogleraren en hoogeleerde rapporten wijzen op juist het overbodig zijn van iedere UHP en de schadelijkheid er van... toch zijn er, aldus zeggen op TV de afgelopen dagen, ca. 50.000 kinderen UHP en komen er jaarlijks 10.000 bij...gelukkig worden er ook kinderen 18 jaar....
  Zie ook het effect in het rapport '909 Zorgen' van prof. N.W.Slot: slechts ca. 28 % van de jeugdzorg heeft enig effect, 72 % is neutraal of schadelijk zelfs.... Uiteraard zal Jeugdzorg Nederland dit rapport juist NIET onder uw aandacht brengen....
  Dus: VERSNELD sluiten van het huidige BJZ en zijn 'ketenpartners'!

  Nico Mul, kritisch ouder en wetenschapper

  BeantwoordenVerwijderen