dinsdag 16 oktober 2012

Jeugdzorg Brabant nu al deels naar gemeente

Auteur: door Maarten van Helvoirt | dinsdag 16 oktober 2012 | 07:20


BREDA - De jeugdzorg gaat in Brabant versneld op de schop. Als eerste provincie hevelt Brabant een deel van de verantwoordelijkheden over naar twintig gemeentes in het noordoosten van Brabant. Per 1 januari 2013 al, terwijl dat wettelijk pas begin 2015 hoeft.
De overgang komt in een tijd dat de jeugdzorg hevig onder druk staat. In vijf jaar tijd een verdubbeling van het aantal zware gevallen, op grote schaal verslechtering in plaats van verbetering bij probleemkinderen, seksueel misbruik door hulpverleners, pleegouders en mede-cliënten: het zijn allemaal signalen dat de jeugdzorg niet goed functioneert.

Brabant heeft bovendien al jaren procentueel de meeste zware jeugdzorggevallen van Nederland.
 
Gedeputeerde Brigite van Haaften (Cultuur en Samenleving) gelooft stellig dat een daling wordt ingezet als de gemeenten de supervisie krijgen. "Dat moet leiden tot vernieuwende aanpak en tot betere samenwerking tussen hulpverleners die binnen een probleemgezin actief zijn."

Reactie van D. van M.

Zelf heb ik ook niet zo goede ervaringen met Jeugzorg Brabant. Mijn dochter is en was geen zwaar jeugdzorggeval. Haar enige fout was dat haar moeder psychisch ziek is. Zware jeugdzorggevallen ontstaan vaak pas na bemoeienis van BJZ. Zo houdt de instantie zichzelf in stand. Zelf sta ik (vooralsnog) positief tegenover de overgang naar de gemeenten. Niet alleen staan gemeentebesturen dichter bij de burger en dus meer ontvankelijk voor kritiek van jeugdzorgslachtoffers, ook zijn gemeenten veel armer dan de rijke provincies. Hierdoor zullen gemeenten de geldkraan naar jeugdzorg eerder afsluiten dan de provincies.

                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

1 opmerking:

 1. Een goede zaak dat het nu al naar de gemeenten gaat!
  Toch even een paar opmerkingen aangaande de 'zware gevallen'.

  - Doelt BJZ hierbij op het feit dat een pleeggezin maar liefst 10 jaar pleegkinderen kreeg die vervolgens misbruikt dan wel mishandeld werden en BJZ negeerde alle klachten van ouders?
  - Doelt BJZ op het geval van kinderroof op grond van valse AMK-meldingen waarbij ze de naam van moeder verwisseld hebben met iemand met de zelfde achternaam die een zwaar verleden had en bovendien man was...(alleen zelfde eerste voorletter en achternaam), toen de persoonsverwisseling uitkwam heeft BJZ geweigerd om de zaak terug te draaien, beide ouders hebben hun zoon nooit meer terug gezien...BJZ persisteerde in leugens... de rechters hebben het niet helemaal over genomen, maar toen de rechters stelden dat het kind onmiddellijk in een 'terugplaatstraject' moest komen, werd dit genegeerd door BJZ...
  - Doelt BJZ op de gevallen waarbij ouders genegeerd werden en de kinderen vervolgens van de ene instelling naar de andere gesleept werden en vervolgens de kinderen onhandelbaar en hechtingsgestoord werden?
  - Doelt BJZ op al die zware gevallen van Uit Huis Plaatsing waarbij in de indicatiebesluiten stond (en in 2012 nog opgeschreven wordt!): 'Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend, er is geen onderzoek verricht, daarom vervalt het recht op second opinion'...
  Dus ZONDER enig onderzoek worden uw kinderen UHP...... en dat zijn de 'professionals' van BJZ... Bij mij zijn dat amateurs: ze hebben zelfs geen bij wet vastgestelde opleiding, geen beroepsregistratie of rechtspraak...

  Worden de salarissen van de BJZ-managers nu ook verlaagd nu BJZ minder 'zorg' hoeft te verlenen???
  (Zie het artikel van enige tijd geleden op deze blog over 'salarissen BJZ- N. Br.)

  Gaat BJZ de roep van ouders van 24-10-2008 in het provinciehuis: 'doe die geldkraan eens dicht, POTDICHT' serieus nemen?

  Gaan de gemeenten wél naar ouders luisteren?

  Ik hoop van wel en dat men eens gaat inzien dat het veel goedkoper is om op de eerste plaats ouders door vrijwillgers (andere OUDERS!) te laten bijstaan en als er echte kind-gerelateerde problemen zijn om éérst GOED onderzoek door een deskundige als kinderpsychiater/ psycholoog of orthopedagoog te laten doen....Dat zou GEZINNEN in STAND HOUDEN!!!

  Ik heb overigens in 18 jaar ouder-ondersteuning nimmer een echt 'zwaar geval' gezien waarbij kinderen uit huis zouden moeten, ik heb wel veel 'gebakken lucht' en 'onzin indicaties' voor UHP gezien als : 'het kind groeit op in een veilige omgeving' (is het bij ouders dan per definitie NIET veilig??) en meer van dit soort BJZ-gebrabbel.
  Ik heb juist veel liefdevolle en betrokken ouders gezien, maar als BJZ dit ook ziet dan werd dat ook weer negatief uitgelegd als: 'ouders zijn gefixeert op de minderjarige' of zo iets ergers als: 'ouders hebben er moeite mee om hun rol als ouder op afstand te accepteren' (dat betekent dat ouders hun kind maar 1 uur/3 mnd mogen zien en dat je dit als ouder 'normaal' moet vinden, bij BJZ-N.Br. is dit ook inderdaaad 'normaal'!!).

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen