donderdag 11 oktober 2012

Vacature gezinsvoogd....


Gericht op duurzaamheid en kwaliteit, zet de organisatie sterk in op coaching en verbetering van de dienstverlening, waarvoor dit jaar een project is gestart. Er wordt (alleen) het nodige gevraagd van de gezinsvoogd, daarom stellen zij de wensen en verbeteringsvoorstellen van de medewerkers(???) centraal.
Een Gezinsvoogd:

· Werkt in een justitieel kader, oefent in voogdijzaken namens de rechtspersoon het gezag uit en bereidt beslissingen en/ of adviezen voor;

En was dat nou maar waar!! Ze werken niet maar zijn druk bezig ( vaak thuis) achter de computer (en aan de telefoon) met plak en knipwerk, nemen ijverig de taalfouten en leugens van hun voorgaande collega over en doen te weinig tot niets aan huisbezoeken/onderzoeken) het enige kader waarbinnen zij werken is hun eigen KAMER, beschermt door justitie! Vanuit hun kamer bereiden zij beslissingen en adviezen voor! En ondertussen oefenen zij het gezag uit over de ouders en hun kinderen!!

· Analyseert de probleemsituatie van opgroeiende minderjarigen en vertaalt deze in een hulpverleningsplan;

Die zou je voor de aardigheid eens moeten voorleggen aan een ECHTE deskundige, buiten hun eigen instelling! Heb ik gedaan!! Huisarts, maatschappelijk werker en psycholoog!! Zij vielen van verbijstering van hun stoel af!!

· Organiseert en coördineert de hulp en zorg in thuissituaties en bij uithuisplaatsingen;

Zij organiseren dus helemaal niets! Ze coördineren niets! Want zij willen geen bemoeienis bij hun “werkzaamheden” want zij weten ZELF wat het beste is! Luisteren naar de gezinsvoogd, dreigementen en het het geven van schriftelijke aanwijzingen. En komen ze er op basis van argumenten niet uit, lopen zij huilend naar hun inhoudelijk manager/teammanager voor een aai over hun bol en om te horen dat zij toch de deskundige zijn…. Nare ouders!!! Ga gewoon door meiske!! Geef maar een schriftelijke aanwijzing! Ik zet er mijn handtekening wel onder!

· Houdt de regie met betrekking tot de uitvoering van het indicatiebesluit en de afstemming met het zorgaanbod en is in crisissituaties beschikbaar;

Die regie ken ik!! Een diagnostisch rapport of indicatiestelling heb ik nooit gelezen! En toen ik op eigen initiatief hulp zocht torpedeerde zij dat, achter mijn rug om. Daar kwam ik achter middels een schrijven van degene bij wie ik om hulp vroeg. De gezinsvoogd vond het niet zo urgent! Ik moest maar contact opnemen met de gezinsvoogd! Hulpverlening Nederland! Verder vond mijn gezinsvoogd het zeer regelmatig niet nodig mij te vertellen wanneer zij afwezig was en WIE haar zou vervangen!!

· Onderhoudt een netwerk met deskundigen en zorgaanbieders.

Mijn maatschappelijk werker die mij bijstaat in deze kafka-achtige toestand, probeert al héééél lang contact met haar te krijgen. Hij wacht nog steeds op een onderhoud met haar!! Wat genoemd wordt “een evaluatiemoment” in het kader van dossiervorming (ketenzorg?)

De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:

· Een afgeronde HBO opleiding (MWD of SPH);

Ik heb zelfs een gezinsvoogd gehad die bezig was met een universitaire opleiding! Jawel!! Heeft inmiddels een eigen adviesbureau en noemt zich therapeute. Moet nog wel afstuderen! Maar had dezelfde werkwijze als de huidige voogd. Tussen twee haakjes: Ik ben inmiddels al aan de vierde gezinsvoogd!! Binnen 4 jaar! En ik kom maar niet van ze af! Ik vermoed dat ik mijn kinderen ga kwijtraken want ik ben te mondig! De gezinsvoogd daarentegen schrijft in haar dossier dat ik verstandelijk beperkt ben. Dat wist ik zelf nog niet maar dat las ik in het Plan van Aanpak vlak voor de rechtszaak!! Niet eerder besproken!! Het kan verkeren!!

· Ervaring binnen de Jeugdbescherming of Jeugdreclassering (harde eis);

Een gezinsvoogd had al 13 jaar ervaring!! Bleek achteraf nog last te hebben van onverwerkte traumatische jeugdervaringen. Probeerde zijn ervaringen als kind van gescheiden ouders af te wentelen op mij! Is afgevoerd. De tweede (geschiedenis gestudeerd op de universiteit) had 1 jaar ervaring, na een mislukte carrière (van 1 jaar!) als docent op een VMBO. Misschien kwam hij beter tot zijn recht binnen jeugdbescherming zei hij!! Ook verdwenen na 1 jaar. De derde was de gezinsvoogd die nog doende is op de universiteit. (Al eerder beschreven). De vierde, huidige? Ik zou het werkelijk niet weten! Maar de wijze waarop zij communiceert,de wijze waarop zij opereert is met geen pen te beschrijven. In ieder geval van een niveau waar de honden geen brood van lusten. Gelukkig (voor haar!!) wordt zij beschermd door en binnen het huidig rechtssysteem en kan zij lekker fröbelen met de Plannen van Aanpak van haar voorgaande collega’s en “van horen zeggen”! Een ding hebben zij allen gemeen: Een rijke fantasie!!En goed in knippen en plakken!!

· Goede communicatieve vaardigheid en relativeringsvermogen;

Geweldig toch? Dat hoeven ze helemaal niet te hebben!! FFPS, GGW, Vanguard methode, inrol en uitrol methode. De “communicatieve” vaardigheden moeten eerst nog aangeleerd worden. In eerste instantie is het belangrijk dat je de ouders gaat relativeren (niet serieus nemen wordt daarmee bedoeld!) tot op de bodem!! Daarnaast moet je een beetje kunnen typen op de computer, plakken en knippen. En de spellingscontrole MAG je gebruiken maar is niet verplicht!!

Deze vacature betreft een periode van 4-6 maanden voor 24/36 uur per week.

Dus…. Weer tijdelijk! Dus….. parttime!! Dus…..hebben ze alle tijd nodig om het fröbelwerk van collega’s te verfraaien, “zich eigen” te maken! Ouders en kinderrechters het idee te geven dat zij tot eigen adviezen en inzichten zijn gekomen. In hun kamer! En voldoende tijd om in die 4-6 maanden mensen de vernieling in te helpen.

Maar de rechter twijfelt niet aan de deskundigheid van de gezinsvoogd…….
M


T                    erug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


 

6 opmerkingen:

 1. Daar waar jeugdzorg haar medewerkers aanmoedigt hun niet-pluis-gevoel toch vooral serieus te nemen, wordt het niet-pluis-gevoel van ouders en kinderen t.a.v. deze beroepsgroep al jarenlang ontkent.
  Een beroepsgroep die te betitelen is als kwakzalvers!
  Want, hun beroepsmatig handelen of het verlenen van raad of bijstand in relatie tot het belang en het welzijn van kind en ouders:

  1. is niet gefundeerd op toetsbare en voor deze tijd logische dan wel empirisch-houdbare hypothesen en theorieën
  2. wordt overactief en ongevraagd onder het publiek verspreid (‘overpromotion’)
  3. vindt plaats zonder deskundige toetsing op effectiviteit en veiligheid
  4. wordt (veelal) zonder overleg met gekwalificeerde deskundigen toegepast.
  5. is daarbij nogal gericht op financiële zelfverrijking.

  En de rechter? Hij ‘moet’ zich laten adviseren door deze kwakzalvers. Hij hoeft niet actief op zoek te gaan naar de waarheid. Hij hoeft alleen maar een uitspraak te doen over wat hij gehoord heeft en (misschien) soms gelezen. Mijn niet-pluis-gevoel zegt dat dit gelegitimeerd onrecht is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. LJN BD 1113 wordt door rechters genegeerd.
   En de politiek: https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf wordt niet herkend in a.s. wetgeving.

   Verwijderen
  2. laatste alinea van onderdeel 1.1 van de NVVR rechterscode:

   “Rechters hebben tot taak om op basis van alle FEITEN en omstandigheden in een individuele zaak een rechtvaardige beslissing te nemen. Zij moeten zich rekenschap geven van alles wat nodig is om die taak te vervullen en er voor zorgen dat zij daarover in voldoende mate beschikken.”

   Dus wel feiten moeten onderzoeken, maar niet doen ..

   FEITEN zijn ook vaak hinderlijk, want dan moet je gaan denken, afwegen, beoordelen.

   Verwijderen
 2. Beste Sven, kan jij ouders een soort bevestiging of toestemming geven om gezinsvoogden, voogden, gedragswetenschappers, managers en directeuren van BJZ met naam te noemen als het gaat om hun valse werkwijze? En misschien een soort score schema wie het hoogste graad 'gouden eikel' heeft behaald.

  Een Instellings-coördinator legde mij uit hoe het werkelijk reilt en zeilt bij BJZ. De gezinsvoogd of voogd is een marionet die alles moet doen wat het achterban hen opdraagt. Achterban bestaat voornamelijk uit de gedragswetenschapper, manager en in sommige gevallen de onderzoekende psycholoog of psychiater, RvdK, maar ook de gezinsvoogd of voogd. Er worden inderdaad gissingen gedaan met kopie en plakwerk. De gezinsvoogden krijgen dan opdrachten om zoveel mogelijk pressie te uiten. Brieven worden getypt door de gedragswetenschapper en ondertekend door de manager of de gezinsvoogd. De gezinsvoogden zijn veelal niet opgeleid en zijn slecht in het typen van taal, schrijven, lezen/begrijpen en de rechten en wetten. Onze nieuwe kan mijn dochter zijn en moet 'ingelegerd' worden. Geef acht!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waar is er een voogd?
   Een voogd is bij gebrek aan een (bekwaam) ouder, al is dat bij BJZ-bemoeien wel eens een dubieus begrip.
   Er zijn gezinsvoogden, met wettelijk minder bevoegdheden.

   Verwijderen
  2. Klopt.
   Voogd alleen wanneer het ouderlijk gezag is ontnomen door uitspraak van een rechter.

   Verwijderen