woensdag 17 oktober 2012

Jeugdzorgschade is niet te betalen

[Dit artikel werd geschreven in reactie op het artikel 'Oproep aan artsen'.]


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/oproep-aan-artsen.html
Ook het reguliere circuit zijn wij gaan mijden als de pest. Uit ervaring bleken de zogenaamde echte deskundigen met een universitair diploma veel te veel onder één hoedje te spelen met Jeugdzorg. Vaak zijn het mensen die een studie hebben afgerond en daarmee denken dat ze heel wat zijn. Ze zijn hoogmoedig en kunnen niet tegen meedenkende ouders.

Ik som op:

Een orthopedagoog uitte zich gepikeerd over ons naar Jeugdzorg toe, omdat we de indicaties naar stoornissen uit haar rapport verwijderd wilden hebben. De oorzaak van de gedragsproblemen bij ons kind lag volgens ons aan de disfunctionerende school. Dit had ze mee moeten wegen in haar onderzoek. Nu ons kind op een andere school zit gaat het gelukkig stukken beter met haar.

Een gz-psycholoog zou naar de Kinderbescherming toe stappen als we haar belastende rapporten van rechtswege zouden laten vernietigen. "Ik weet te veel over jullie!", was haar dreigement. Daar gaat dan je vertrouwen in de hulpverlening. Gelukkig vond de gezinsvoogd haar conclusies ook vaag en hadden we een legitieme reden om haar te dumpen.

Onze huisarts babbelde alles door aan Jeugdzorg, terwijl wij hem hier uitdrukkelijk geen toestemming voor hadden gegeven. Hij zei er nog bij dat we een vreemd gezin waren. Dit herinnert mij er aan dat ik nog op zoek moet gaan naar een nieuwe huisarts. Maar, waar o waar vind je er tegenwoordig nog één die te vertrouwen is.

Bijbaantje
Maar het meest bizarre wat we mee maakten was dat we voor traumaverwerking (mishandelingen op school en bedreigingen van Jeugdzorg) doorverwezen werden naar een gz-psycholoog die deze functie alleen maar bleek te doen als bijbaantje. In het dagelijks leven werkte ze bij een crisisteam dat kinderen overhevelt naar pleeggezinnen. Daarvoor was ze jarenlang gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming, en ze was nog ambulante hulpverlener geweest bij Bureau Jeugdzorg. Precies dezelfde instanties die ons kind wilden ontrukken uit haar veilige thuissituatie.

Daar zit je dan opeens tegenover de belager van je kind. Ik voelde mij toen niet bepaald op mijn gemak.

Bij aanvang van het gesprek hadden we haar er al op gewezen dat we het een en ander aan misverstanden hadden meegemaakt met Jeugdzorg. Dus, we stelden dat we aanwezig wilden zijn bij de sessies. Nou dat kon niet volgens haar, want zoals ze zei, ze had een universitaire opleiding en daarom konden er geen ouders bij zijn!

(Weet u wel hoeveel hoogopgeleiden er rondlopen? Elke simpele ziel kan tegenwoordig een bul halen.)
Particuliere hulp is veiliger

Hier voegde ze nog aan toe dat als ze vermoeden had van kindermishandeling, ze dit meteen nader zou onderzoeken en doorvragen bij ons kind, en hier een AMK melding over doen. Het vreemde was dat ze echt geloofde in haar eigen goedheid en totaal niet besefte welke ellende ze daarmee af zou roepen over ons kind.

We hebben dit gesprek maar zo snel mogelijk afgekapt. Voortaan google ik eerst de hulpverlener, voordat ik er naar toe ga.

De zorg die we nodig hebben voor ons kind, doen we nu bij een betrouwbare particulier waar we als ouders aanwezig mogen zijn bij de behandeling. We moeten dit zelf bekostigen, maar dat is wel een stuk veiliger. En uiteindelijk veel goedkoper want de schade die Jeugdzorg aan kan richten na een valse melding is nou eenmaal niet te betalen.

In de praktijk blijkt zo'n particulier ook over veel meer deskundigheid te beschikken. Je krijgt er waar voor je geld. Dit kan ik over de reguliere zorg niet zeggen. Deze zijn meer bezig met het verhullen van hun onbekwaamheden. En als je daar wat van zegt dan is een melding zo gedaan.

4 opmerkingen:

 1. Dankzij het onderwijs zijn er minder analfabeten en meer idioten.

  Albert Guinon

  Frans toneelstukschrijver 1863-1923

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat is ook mijn ervaring Richard. Deskundigen in conglomeraten van hulpverleningsinstellingen zijn vaak gehypet door de meldingscode en dekken elkaar tegen jou en je kind.
  Vrijgevestigden hebben meer belang bij het helpen van jou en je kind. Tenminste het risico lijkt me kleiner. Toch komen daar ook onwaarachtige meldingen vandaan. Inderdaad door het niet accepteren van de inbreng van ouders en door ondeskundigheid die afgedekt moet worden.
  Soms kun je niet anders dan zaken doen met onbetrouwbare instanties. Wat kan helpen is je eigen doelgerichtheid op de juiste zorg voor je kind en je rug recht houden tegenover manipulerende bedreigingen. En je emoties in de hand houden. En steun zoeken bij andere ouders zoals hier. Jeugdhulpverlening is een kans en een bedreiging. Raar maar waar.
  En het kan meevallen met een nieuwe huisarts. Veel huisartsen zijn al op de hoogte van het drama van de jeugdzorg. En anders kun je gewoon zeggen dat je verwacht dat de huisarts er geen drama van maakt. Daar kom je niet voor. Houdt het klein.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toch zijn er ook orthopedagoog-generalisten.
   Controleer of ze niet voor BJZ werken.
   Een goede onderzoeksvragenlijst, rekening houdend met de smoezen van evt. BJZ, is ook handig. Verbanden met vermoeden invloed school moeten zeker gesteld worden, open vragen.

   Toch is een gang naar een echte deskundige handig i.v.m. UvbWjz artikel 3 en 4, de leden 2 tegenover leden 1:
   bij recht op (psychische) gezondheidszorg is er geen recht op laag-waardiger 'jeugdzorg'. www.wetten.nl
   Dus kan het gezins-beschermend werken.

   Verwijderen
 3. Richard en 'anoniem 17-10 14:21'
  Als schrijver van 'Oproep aan artsen' reageer ik even.
  Ik deel geheel uw kritiek: heel veel hulpverleners, ook met academische achtergrond, werken vaak als schoothondje voor BJZ en 'Kinderbescherming' en overtreden allerlei regels van privacy en elementair fatsoen. Uw verhaal kan ik niets anders dan gewoonweg bevestigen: dit komt zéér vaak voor!

  Het voordeel van deze mensen: zij hebben wél een beroepsorganisatie waar u gedegen klachten kan indienen en deze tucht-organen (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voor GZ-psychologen en psychiaters / het NIP dan wel NVO voor psychologen / pedagogen) zijn vaak juist heel hard!

  Mijn idee van 'vrijwilliger voor eenvoudige problemen' en 'echte specialisten' voor ernstige kind-gerelateerde problemen is bedoeld voor als heel BJZ zou zijn opgeheven en dat hele jeugdzorg-circus weg is!

  Als u klachten heeft over ernstig privacy schendend gedrag van de huidige Jz-werkers dan heeft u geen enkel reëel verhaal bij welk tuchtcollege dan ook: ze zijn immers amateurs, zonder bij wet vastgestelde opleiding, geen beroepsregistratie en géén beroepsrechtspraak!

  Juist in deze tijd van bezuinigingen zou het opheffen van de 'jeugdzorgketen' en de terreur van de UHP een wezelijke bijdrage kunnen leveren!

  Inderdaad hebben 'vrijgevestigden' meer belang bij echt hulp verlenen:
  - Zij willen graag een goede hulpverleningsrelatie hebben en deze behouden.
  - Hun inkomen is afhankelijk van de goede verhouding met cliënten.
  - Als zij alleen verantwoordelijk zijn en zich niet kunnen verschuilen achter een 'team', dan moeten ze wel goed werk leveren.

  FEIT: door juist het huidige BJZ en de 'afspraken in de zorgketen' wordt vrije toegang tot juist vrijgevestigd pedagoog/ psycholoog of kinderpsychiater verboden dan wel op zijn minst tegen gewerkt, en dit moet naar mijn mening anders!

  Ik dank u voor uw reactie, feit blijft echter dat juist veel artsen ZWIJGEN over de ernstige kinderbeschadiging die door wat 'jeugdzorg' heet bewerkstelligd is.

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen