maandag 15 oktober 2012

Ouder raakt gezag eerder kwijt

http://www.bndestem.nl/regio/11865346/Ouder-raakt-gezag-kind-eerder-kwijt.ece?formmode=thanx&postingId=11869917#postcomment


Ouder raakt gezag kind eerder kwijt

Auteur: door Jacqueline Steenwijk | maandag 15 oktober 2012 | 06:00
 
 

 

DEN HAAG - Psychisch zieke of verslaafde ouders die hun kind ernstig mishandelen of verwaarlozen, kunnen straks direct het ouderlijk gezag over hun kind verliezen.

Dit betekent dat zij niets meer te zeggen hebben over wat er met hun kind gebeurt. Ouders van kinderen die twee jaar onder toezicht staan van jeugdzorg, kunnen het gezag over hun kind ook volledig verliezen. Dat staat in een wetsvoorstel dat in de Eerste Kamer wordt behandeld.

Protest
 

Advocaten protesteren massaal tegen dit voorstel. In een open brief roepen 76 advocaten de Eerste Kamer op het wetsvoorstel te verwerpen. Deze maand verschijnt de open brief waar oud-advocaat Peter Prinsen het initiatief voor heeft genomen, in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Naar verwachting wordt de brief nog deze maand aan de Senaat aangeboden.

Volgens de advocaten grijpt de nieuwe wet onrechtvaardig hard in het gezinsleven in. "Beëindiging van het ouderlijk gezag mag slechts een uiterste maatregel zijn. Eerst moet hulp geboden worden zodat ouders zelf de opvoeding weer op zich kunnen nemen", zegt Prinsen.

Stabiel
 

Op grond van de nieuwe wet kunnen ouders het gezag verliezen wanneer zij niet geacht worden binnen een 'aanvaardbare termijn' de zorg voor hun kinderen weer op zich te nemen. Dit om kinderen die toch niet meer thuis kunnen wonen een nieuw en stabiel leven te bieden bij pleegouders. Het voorstel heeft vooral betrekking op kinderen van ouders die verslaafd zijn of psychisch ziek.

De maatregel kan duizenden ouders treffen. Volgens het Kinderrechtencollectief heeft 43 procent van de honderdduizend mishandelde kinderen per jaar een verslaafde of psychisch zieke ouder.

Ernstige problemen
 

Ook het sneller onder toezicht plaatsen van een kind en de invoering van een verplichte opgroeiondersteuning voor 'lichte' gevallen, zijn de advocaten een doorn in het oog. Inmenging van de staat in het gezinsleven is volgens de advocaten alleen geoorloofd als er sprake is van ernstige probleemsituaties. Dit klemt volgens hen des te meer omdat de onderzoeken op grond waarvan de overheid ingrijpt, lang niet altijd deugen. Volgens de Inspectie Jeugdzorg was de betrouwbaarheid van die onderzoeken in 2010 bij alle bureaus jeugdzorg onder de maat. In 2011 gold dit nog steeds voor de helft. Vorige week is Bureau Haagland als enige onder verscherpt toezicht gesteld.

Eerder adviseerde de Raad van State het kabinet dit wetsvoorstel in te trekken. Volgens de Raad moet eerst de effectiviteit van de ondertoezichtstellingen omhoog voordat gedacht kan worden aan verruiming van de mogelijkheid tot deze ernstige ingreep. Uit onderzoek blijkt dat slechts 28 procent van de kinderen er na twee jaar jeugdzorg op vooruit is gegaan, 38 procent van de kinderen bleef stabiel en 33 procent ging er zelfs op achteruit. In 2010 stonden ruim 32.000 kinderen onder toezicht van jeugdzorg.
 
 
 

 


 

3 opmerkingen:

 1. Je zou bijna wensen dat je geen kinderen had.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Amerikaanse politicoloog Lipsky deed in 1980 een studie onder de titel 'Street-level bureaucracy' (Interessant in verband met de misstanden in de jeugdzorg).

  Onder street-level burocraten verstaat Lipsky functionarissen die in hun werk contact hebben met de burger, terwijl zij een uitvoerende taak hebben. Denk aan politieagenten, maatschappelijk werkers etc. (gezinsvoogden, raadsonderzoekers).

  Uit het onderzoek blijkt dat de feitelijke invloed van deze functionarissen op beleid en beslissingen van de organisatie groot is (griffiers igv uhp!), ook al hebben ze extern slechts een uitvoerende taak, en intern alleen een adviserende taak.

  In de praktijk blijken beslissingen van organisaties niet zozeer in de vergaderkamers van de staf of directie tot stand te komen, maar in de spreekkamers en aan de loketten.

  Volgens Lipsky liggen de oorzaken o.a. in structurele dilemma's als een chronisch gebrek aan middelen, vage en onderling tegenstrijdige regels, geringe controleerbaarheid van het werk (!), en onvrijwillige cliëntèle (!).

  Volgens Lipsky leiden deze knelpunten tot het ontwikkelen van eigen werkwijzen, regels en routines door de uitvoerende functionarissen, om hun complexe werksituatie zoveel mogelijk te beheersen en onzekerheid over te nemen beslissingen te beperken (indekken: MDO, GW).

  (Dit fenomeen kan de enorme discrepantie verklaren tussen de papieren werkelijkheid van het bestuur van Bjz, Inspectie jeugdzorg en politiek, tegenover de werkelijkheid van alledag die kinderen en ouders ervaren)

  Overigens is ook de functie-omschrijving van functionarissen van groot belang voor de wijze waarop ze hun functie invullen.
  Waar bv parkeerwachters met de functieomschrijving 'foutparkeerders opsporen en beboeten' bonnen uitschrijven, bij milieu-inspecteurs met de opdracht milieudelicten bij bedrijven op te sporen voor bv de gemeente, inclusief de opdracht om de overtreders te bewegen om de overtreding te beëindigen, leidt dit tot bemiddelen en termijnen stellen.

  In dit verband is de benaming 'jeugdbeschermer' ronduit rampzalig: gezinsvoogden denken kennelijk kinderen tegen 'alles en iedereen' te moeten beschermen (inclusief de eigen ouders en familie!), behalve tegen zichzelf.
  Dit terwijl zij eigenlijk de hulp aan kinderen en ouders zouden moeten organiseren, coördineren en de voortgang bewaken (zie de brandbrief van de Rotterdamse advocaten eind 2008. Formeel is een gezinsvoogd 'casemanager', dat is ook logisch aangezien de opleiding voor valide diagnostiek en wetenschappelijk verantwoorde (evidence based) interventie bij gezinsvoogden structureel ontbreken).

  Bij de huidige (rampzalige) stand van zaken zijn het uitbreiden van mogelijkheden voor ingrijpen en lagere drempels m.b.t. ingrijpen onverantwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb meerdere ouders gesproken: zij vertelden dat als ze alles van te voren geweten hadden ze nooit aan kinderen waren begonnen. (om hen het leed te besparen)
  Andere ouders bleven gewoon kinderen nemen, als de vorige weggehaald was. ....Moeders die zeuren over hoe zwaar ze geleden hadden tijdens de zwangerschap en bevalling, helemaal niet denkend aan het welzijn en toekomst van hun kind in de jeugdzorg. Ongelofelijk narcistisch!

  BeantwoordenVerwijderen