zondag 14 oktober 2012

Trampolineplezier?

Update 7 januari 2012

Onderwerp: Leger des Heils (kennismaking)

Goedendag Sven,

Vandaag heeft mijn moeder eerste ontmoeting met leger des heils typetjes gehad (ik was mee). Zij zijn nog een flinke stuk arroganter dan de types van Bureau jeugdzorg.
Zij hebben geweigerd mij als vertrouwenspersoon van mijn moeder naar binnen te laten.

Zij dreigden dat zij het gesprek anders niet door lieten gaan. Ik heb het gesprek grotendeels kunnen horen (deuren bij centrum jeugd en gezin zijn vrij dun).
Er is duidelijk gebleken dat zij geen enkele intentie hebben om kinderen thuis te laten komen. Blijkbaar willen zij over de rug van mijn broertje en zusje extra subsidie binnenharken.

Zij weigeren nog steeds mij enig contact met mijn eigen broertje en zusje, zonder opgaaf van reden. Zij weigeren hun e-mail adres te geven, dus zij willen alles uitsluitend via gewone post doen, waarschijnlijk express om alles zo traag mogelijk te laten plaatsvinden.

Zij begonnen op onze advocaat af te geven, over het feit dat het niet slim van hem was ons toestemming te geven in november 2012 om de  kinderen op te halen uit de leefgroep omdat na het verstrijken van de uiterste datum er nog steeds geen beschikking was.

Zij weigeren ook nog steeds mijn moeder onbegeleid contact met haar kinderen, terwijl de vader die nu vervolgt wordt voor kindermishandeling van mijn broertje en zusje wel de kinderen zonder begeleiding mag meenemen.

Zij waren wel nogal geïrriteerd toen zij hoorden dat tegen hun collega's van Bureau Jeugdzorg een strafrechtelijke procedure in de maak is vanwege hun liegen en bedriegen.

En tot slot, verschuilen zij zich achter de rechterlijke uitspraak (die trouwens niet eens aan hen was afgegeven), en geven min of meer toe misbruik te maken van het feit dat kinderrechters niet aan waarheidsbevinding doen.

With kind regards,

Ilja

Update 1 januari 2013

Goedendag Sven,

Vandaag is mijn moeder naar de kinderen toe gegaan, voor haar eens in de 2 weken bezoek met de kinderen. Medewerkers van Entrea (leefgroep waar de kinderen verblijven) hebben mijn moeder geen toegang verleend.

Zij zeggen dat zij geen toestemming van het Leger des Heils, Jeugdzorg te Zutphen hebben gekregen voor het bezoek vandaag. Mijn moeder is daarover dus helemaal niet over geïnformeerd, oftewel, Jeugdzorg schendt de beschikking (de frauduleuze beschikking).

Ik heb wel melding kunnen doen bij de politie Nijmegen, deze melding zal onze advocaat morgen opvragen en gebruiken tijdens de aankomende rechtszitting.

Mijn moeder heeft alleen de kerstcadeaus aan de kinderen kunnen overhandigen. En daarbij had zij geconstateerd dat kinderen er zeer onverzorgd uitzien.

With kind regards,

Ilja

Update 26 december 2012

Betreft het kort geding, zoals de verwachten, dekken de rechters elkaar in, en zijn ze zeer geïrriteerd dat zij nu openlijk van fraude worden beschuldigt.

Er komt weer een zitting aan over het feit dat BJZ het dossier zonder toestemming van de kinderrechter bij het Leger des (On)Heils dumpte. Hopelijk zal de kinderrechter Jeugdzorg voor deze smerige streek straffen en de kinderen naar huis sturen.

Het Leger des Heils is niet akkoord gegaan om de kinderen voor kerst thuis te laten komen, Smerige hufters, andere woorden kan ik er niet over bedenken.

Alle aangiftes tegen mij zijn naar de prullenbak verwezen. Dit was een 100% handjeklap actie tussen Jeugdzorg Tiel en politie Tiel (die werken nauw samen, staat ook op hun website). In de hoop mij bang te maken. Dat plan is mislukt. Ik zal alles aan doen om Jeugdzorg naar de rand van afgrond te brengen en dan het laatste duwtje te geven. Deze organisatie heeft geen bestaansrecht.

Prettige kerst,

Ilja


Update 6 december 2012

Ik heb gisteren met onze advocaat gesproken. Wat Bureau Jeugdzorg probeert te doen met deze actie (dossier te dumpen bij ander Jeugdzorg bedrijf,  het leger des Heils) is dat ze weg  lopen van de hele rotzooi die zij gecreëerd hebben. Zij kunnen de druk van de pers niet meer aan enweigeren hun fouten weigeren toe te geven. Bureau Jeugdzorg in Tiel wassen hun handen in onschuld.

Ilja

Update 5 december 2012

Zonder enige inlichting van te voren kreeg mijn moeder vandaag, net voor de ontmoeting met de kinderen te horen dat leger des heils jeugdzorg de taken van Bureau Jeugdzorg heeft overgenomen.

En de chantage was meteen begonnen, onder andere: u moet Nederlands spreken met uw kinderen als u uw kinderen terug wilt. Zij flikken ons dingen die bij wet verboden zijn.

Mijn broertje en zusje krijgen weer nieuwe gezinsvoogden, een vroege twintiger die nog nat achter de oren is, zo'n kinderloos geval is dus van plan mijn moeder, die al een kind volledig heeft grootgebracht de les te gaan lezen hoe zij haar kinderen moet opvoeden.
Ilja


Update 10 november 2012

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/uit_de_mailbox_van_ilja.html#more

Dossier Jeugdzorg: uit de mailbox van Ilja

Gisteren werden de kinderen van Jelena dankzij een soort van vormfout vrijgelaten uit het kinderkamp van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Een paar uur later stonden de beulen echter met een nieuwe beschikking voor uithuisplaatsing voor de deur, om heel invoelend de kinderen een nieuw ontvoeringstrauma te bezorgen door ze terug in het internaat te stoppen waar ze infecties oplopen, en om Ilja te arresteren.

Dit terwijl uit hun eigen rapportage al gebleken was dat Nikolai door de eerste uithuisplaatsing (UHP) getraumatiseerd is. Verbazing en verontwaardiging alom over deze bizarre en opzettelijke wraakoefening. Maar ook veel vragen. Waarom de kinderen twee keer weghalen? Zou BJZ daar misschien toch gewoon goede redenen voor hebben? Dat is twijfelachtig. Eén van de redenen voor de eerste uithuisplaatsing was een vermeend 'loyaliteitsconflict': moeder zou de kinderen tegen vader opzetten.

 Maar wat blijkt uit interne BJZ-documenten? Géén conflict. BJZ wil vooral wraak op Ilja omdat hij het verdomt om als een schaap te accepteren wat Jeugdzorg hem oplegt en contact heeft gezocht met diverse media en politici. Gelukkig hebben we hier nog een mailbox vol documentatie die Ilja ons heeft nagelaten voordat hij werd opgepakt.

Die arrestatie is overigens ook gebaseerd op lucht: het filmen van de UHP gebeurde in zijn eigen huis en is, zo erkent Jeugdzorg zelf, niet strafbaar. De rest van de aangifte, van 'bedreiging, smaad en laster', is gebaseerd op aanstellerij en de door henzelf bepaalde 'grenzen van het toelaatbare'. Lees: damage control. De politie weigert bovendien een toelichting op het bevel tot aanhouding te geven.

Maar er is nog veel meer.
Los van het feit dat de kinderrechters al vijf rechtszaken lang negeren dat BJZ de kinderen onder aantoonbaar valse voorwendselen (zie ook reactie school in GSTV) uit huis heeft gehaald, bedient Jeugdzorg zich van misselijke pesterijtjes omtrent de bezoekregeling tussen moeder en de kinderen: wel/niet terugdraaien van bezoekregelingen op basis van de voorwaarde dat de kinderen geen contact hebben met Ilja, het dreigen met overplaatsing van de kinderen naar het Leger des Heils (wtf?) op basis van het argument 'fatsoen' of het afkeuren de plaatsing van een als hart onder de riem cadeau gekregen trampoline voor de kinderen omdat er geen toestemming van BJZ verleend was voor het springding. En dan natuurlijk alle pogingen om Ilja uit de buurt te houden.

Daarnaast weigert de politie op haar beurt op bureaucratische gronden een aangifte van Jelena tegen BJZ in behandeling te nemen: de familie kan geen kant op.

Het gaat dus om wederzijds traineren, over de rug van de kinderen. Het verschil is dit: Jeugdzorg is de enige partij in dit conflict die spelregels op kan leggen, Ilja en zijn moeder dienen zich daar gedwee aan te onderwerpen, terwijl zij van mening zijn dat er geen enkele aanleiding is om de kinderen bij moeder weg te halen.

Die weigeren zich dus bij de spelregels van BJZ neer te leggen en zoeken andere middelen (media en politiek) om terug te slaan, waarop Jeugdzorg niet terugdeinst om de kinderen in te zetten om de familie op de knieën te dwingen. Helaas, ook voor de tweeling, hebben de bureaucraten daarbij dus buiten de Oost-Europese trots van Ilja en zijn moeder gerekend.

Samenvattend: in dit document staat een opsomming van alle klachten van Ilja en zijn moeder tegen BJZ, op 19 november aanstaande te behandelen door de (naar eigen zeggen) 'onafhankelijke' klachtencommissie. Het zal ons benieuwen. Mag u nu in de comments feiten van interpretaties gaan scheiden en daar uw immer weloverwogen mening over formuleren.


http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/godverdomme_jeugdzorg_doe_eens.html

Jeugdzorg haalt kinderen Jelena WEER weg

Godverdomme Jeugdzorg, DOE EENS NORMAAL MAN. Ruim zeven maanden na de misselijkmakende kinderrazzia door Bureau Jeugdzorg Gelderland zag u alhier op de GeenStijl talloze topics voorbij komen over de strijd van moeder Jelena en halfbroer Ilja om de tweeling, die op aantoonbaar valse gronden waren meegeroofd door de kinderverslaafde subsidie-bureaucraten van Jeugdzorg, terug thuis te krijgen.

[Allesomvattende samenvatting + GSTV interview in DIT TOPIC:]. Ilja en zijn moeder streden tegen bevooroordeelde rechters, dubieuze aangiften en de Kafkaëske onwrikbaarheid van de Nederlandse bureaucratie. Niets hielp. Behalve de bureaucratie zelf: gisteren verliep na zeven maanden de beschikking voor uithuisplaatsing, die niet tijdig was verlengd. Haha trololo ende sliep uit, kampbewaarders van Jeugdzorg.

Heugelijk nieuws in de mail vanmorgen: de kinderen waren weer thuis, bij moeder en halfbroer. Zeven maanden persoonlijk leed, slechte behandeling van de kinderen en valse beschuldigingen voorbij. Alleen de ongegronde aangiften tegen Ilja blijven staan.

Geen idee waarom. Maar verder eind goed, al goed. OHNEE TOCH NIET. Een paar uur na de opgetogen email: paniektelefoontje van Ilja. Twee man Jeugdzorg staat met de politie voor de deur met een nieuwe beschikking,

OM DE KINDEREN WEDEROM UIT HUIS TE HALEN. Ilja gaat proberen om ze op video vast te leggen. Er volgt stilte, en korte tijd later is de tweeling ontvoerd door Jeugdzorg en Ilja gearresteerd door de politie. Wat rest is een hartverscheurende voicemail van moeder Jelena: "Alle drie mijn kinderen zijn weg." Hee Jeugdzorg. Werd de voorraad minderjarig misbruikmateriaal te klein of zo? Smerige laffe klootzakken.

Update 8 november 2012:

Jeugdzorg Dark horse:

Vanochtend heeft Jelena Antonova haar kinderen opgehaald uit de Rentray-instelling omdat de beschikking op 8 november afliep. Ze stond al om 8.00 uur voor de deur, zodat de instelling Bureau Jeugdzorg Tiel niet kon bereiken (beginnen pas om 9.00 uur) en ze niets anders kon, dan de kinderen maar met moeder meegeven.

Toen Jeugdzorg Dark horse moeder Jelena opbelde om haar te feliciteren met de thuiskomst van de kinderen, was er weinig vreugde bij haar te bespeuren. Er stonden op dat moment  12:10 uur al twee gezinsvoogden voor de deur die wilden dat moeder de deur open zou doen. Zij weigerde dit en verzocht de BJZ medewerkers te vertrekken:"Dit is niet goed voor de kinderen. Ga weg. De beschikking is verlopen." Ilja was op dat moment ook in het huis aanwezig, maar hield zich onzichtbaar, omdat hij nog steeds gezocht werd door de politie. (aangifte van BJZ wegens bedreiging en belediging - n.a.v. een opmerking die verkeerd uitgelegd wordt).

Dark horse belde meteen met Bureau Jeugdzorg Tiel (ze verstonden alleen 'Jeugdzorg' / vergissing die wel vaker voorkomt) en er werd ons medegedeeld dat ze 'er druk mee bezig waren'. En dat bleek. Een uur later belde Jelena, dat de kinderen opnieuw door Jeugdzorg, met politie waren meegenomen, terug naar de instelling. Ilja was daarbij gearresteerd.

Van Ilja hebben wij vlak voor de arrestatie te horen gekregen dat de reden voor uithuisplaatsing met name gebaseerd was op een 'loyalitieitsconflict' van de kinderen. Uit een door hem opgevraagd rapport van de psychiater van de instelling, bleek echter dat de kinderen daar in het geheel geen last van hebben! Misschien dat Ilja, nu hij toch op het politiebureau zit, de dienders eens de andere kant van het verhaal kan vertellen en ze inlichten over op wat voor manier ze iedere keer voor het karretje van Jeugdzorg gespannen worden en wat voor een vreemde gang van zaken dit is. De kinderen zijn weer uit huis gehaald door dezelfde personen van BJZ die ze de eerste keer ook al gillend en krijsend bij hun moeder weg haalden. Zie: de video:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html


Update 8 november 2012: Nicolai en Annastasia mogen naar huis!!!


 Bericht van Ilja:

Mijn broertje en zusje zijn nu onderweg naar huis, de beschikking van jeugdzorg is verlopen, en er is geen verlenging, EINDELIJK.

Ilja

http://www.trampolineplezier.nl/blog/onze-rol-in-het-jeugdzorgdossier-van-geenstijl/

Lees ook: Razzia Jeugdzorg en politie:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html


Onze rol in het Jeugdzorgdossier van GeenStijl


Het bericht over een (gedwongen) uithuisplaatsing van twee kinderen, van Russisch-Letse komaf in Culemborg, zorgde op GeenStijl.nl voor een hoop commotie. Er volgden slepende rechtszaken van moeder en halfbroer Ilja aan de ene kant en Bureau Jeugdzorg aan de andere kant. Op 19 september mochten de kinderen na een half jaar eindelijk weer bij hun moeder thuis komen.

De berichtgeving op Geenstijl begon met een video waarop te zien was dat de kinderen uit huis geplaatst werden. Dit maakte veel los en er kwamen honderden reacties van reaguurders die zich afvroegen hoe dit kon gebeuren. In veel reacties werd aangegeven dat er wel een eenzijdig beeld werd geschetst van de situatie.

De redactie van Geenstijl besloot vervolgens om deze case verder uit te zoeken en heeft er inmiddels meerdere artikelen aan gewijd. Het laatste item op hun website was een videoreportage die je hierboven hebt kunnen zien.

We lazen deze artikelen al langer, maar de reportage maakte ook een hoop bij ons los. We hebben niet genoeg informatie om een goed oordeel te kunnen vellen over deze situatie. Of het handelen van Bureau Jeugdzorg juist is, kunnen we niet zeggen. Ook geloven we niet dat dit onze taak is. Eén ding is werd echter wel duidelijk: de kinderen zijn zwaar de dupe van deze situatie.
Na de video bleef er één vraag bij ons over: wat kunnen de lezers van Geenstijl doen om dit gezin te helpen? Of meer concreet: wat kunnen wij doen om hen te helpen? We besloten daarop om de kinderen een trampoline te schenken. Dit leek ons de beste manier om de tweeling weer wat plezier en geluk te geven in hun leven.

Op 19 september bezochten we de familie om de beloofde trampoline te bezorgen en op te bouwen. De ontmoeting met moeder en de tweeling was indrukwekkend. Het was meteen duidelijk dat moeder, ondanks haar beperkte middelen, haar uiterste best deed om de kinderen een zo goed mogelijke jeugd te geven.

Nikolai liet trots de verzameling spelcomputers die hij van Ilja had gekregen zien. Zus Anastasia vertelde dat ze in groep 5 zat en de keersommen nog wel lastig vond. Zodra het buiten droog was, zijn we begonnen met het opbouwen van de trampoline. Na een half uurtje de handen uit de mouwen steken, konden de kinderen genieten van hun nieuwe springtoestel.
Wij vonden het gaaf dat we iets hebben kunnen betekenen voor de Nikolai, Anastasia, halfbroer Ilja en hun moeder. De rechter doet een dezer dagen uitspraak over het feit of de kinderen definitief naar huis mogen of niet. We hopen van harte dat meer media gaan schrijven over deze schrijnende situatie zodat Anastasia en Nikolai snel weer herenigd kunnen worden met hun familie.


Update 17 oktober 2012:

Goedendag,

Ik krijg net van van Boxtel te horen dat zij morgen vrij is en dus mijn kinderen pas komende week komt brengen. Wat zijn dit voor pesterijen en asociaal gedrag dat dit pas op 1 dag van te voren aan mij wordt medegedeeld. Jullie zijn op geen enkele manier in het belang van de kinderen bezig, jullie zijn bezig hun zoveel mogelijk te traumatiseren, om zo extra subsidie te kunnen krijgen voor zogenaamde therapieën.

Ik heb al mijn budget uitgegeven om het huis voor de ontmoeting voor te bereiden. Ik kan nu zelfs niet per trein mijn kinderen bezoeken.

Jelena Antonova


Update 16 oktober 2012:

Beste Sven,
Jeugdzorg komt terug op zijn eerdere beslissing.
Dank ook voor uw steun.
Ilja

De bezoekregeling wordt niet teruggedraaid.

Zie e-mail aan moeder. Publiciteit schijnt dan toch te werken?!
Update: 14 oktober 2012

De bezoekregeling is teruggedraaid. Reden 1. Tijdens de eerste bezoek kwamen er 2 mannen trampoline opzetten ( dat vond jeugdzorg storend ) (

http://www.trampolineplezier.nl/blog/onze-rol-in-het-jeugdzorgdossier-van-geenstijl/

2. Tijdens het tweede bezoek vermoedde jeugdzorg dat ik thuis was en contact heb gehad met mijn broertje en zusje.

Belachelijker kan volgens mij niet.

Ilja

10-10-2012

Beste mevrouw Antonova,


Graag willen wij u informeren over het volgende:
Bureau Jeugdzorg heeft besloten dat de omgangsregeling wordt teruggedraaid. U heeft zich niet aan de afspraken rondom de omgangsregeling gehouden.
Dit betekent dat de afspraak van 17 oktober niet doorgaat en de kinderen op die dag niet naar u thuis komen, maar u uitgenodigd wordt om weer op bezoek te komen op de groep.
U kunt de kinderen voortaan weer bezoeken op de groep, onder begeleiding van de ouderbegeleidster.


Tevens willen wij graag van u horen of u aanstaande donderdag om 15.00 uur op gesprek komt. In dit gesprek zullen wij u informeren over de reden van het terugdraaien van de omgangsregeling.
Wij willen u verzoeken ons dit uiterlijk woensdag 10 oktober om 17.00 uur te laten weten.
Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Wij zien u graag op 11 oktober om 15.00 uur aan de Meerlaan, te Culemborg.Mevrouw L. K.

Jeugdbeschermer                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

20 opmerkingen:

 1. Was er echt een afspraak gemaakt dat er geen trampoline geplaatst mocht worden? En waarom dan wel niet. Waarom wordt niet per brief uitgelegd wat de reden is van het terugdraaien van het bezoek?
  Hoe kan het toch dat dit alles mij toch zo ontzettend bekend voorkomt? Wij hebben namelijk ook al een aantal jaren met jeugdzorg te maken!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het wordt niet per brief uitgelegd omdat hun uitleg dan zwart op wit staat!!

   De beste manier om te communiceren met jeugdzorg is een schriftelijke communicatie of gebruik maken van opname apparatuur.
   Zij zullen moeder dan waarschijnlijk verwijten dat zij geen vertrouwen heeft in de "hulpverlening". Maar..... dat was hen al bekend dat mensen geen vertrouwen meer hebben in jeugdzorg.

   Vandaar deze treitereien in de hoop dat moeder zo emotioneel wordt dat zij weggeschoven kan worden als een moeder met psychische problemen.

   Verwijderen
  2. Jup, zij weigeren schriftelijk antwoord te geven, zei gaven het alleen op gesprek aan.

   Verwijderen
 2. Het meest beangstigend is dat deze jeugdbeschermers geloven in de juistheid van hun oordeel en dat ze er nog mee wegkomen ook. Waar iedereen zo blij zou zijn als dit dossier eindelijk gesloten kan worden en deze kinderen verder rustig bij hun moeder en oudste broer kunnen opgroeien. Dat doel wordt hier systematisch gefrustreerd. Beangstigend is ook dat met dit frustrerende gedrag de niet geinformeerde omgeving denkt dat jeugdzorg toch zorgvuldig handelt en dat er wel meer aan de hand zal zijn. En dat meer is de gebakken lucht waar dat hele jeugdzorg hun geld mee verdient.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jeugdzorg gedraagt zich weer eens als een onmachtige ouder.

  Contact onthouden aan kinderen en ouders als straf verschilt niet zoveel van bv een kind opsluiten in de kelder/kast ..

  Allebei ongepast en immoreel.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De argumenten van mevrouw Kornegoor zullen wel zijn:

  1."De kinderen hadden acclimatiseringsproblemen bij terugkomst in de instelling"!

  2. De kinderen werden "geïndoctrineerd"!

  Gesprek opnemen (wel van te voren aankondigen!), advocaat meenemen plus vertrouwenspersoon!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat aankondigen van het opnemen van een gesprek is totaal nutteloos en ook niet wettig verplicht (art. 139 SR). Zij (dé jeugdzorg) zal het gesprek waarschijnlijk weigeren en een SA (schriftelijke aanwijzing) afgeven met daarin vermeld de voorwaarden en condities waaraan een gesprek dient te voldoen. Hiertegen staat wel weer een bezwaarmogelijkheid open (binnen twee weken) en daarna een verzoek tot vervallenverklaring (geheel of gedeeltelijk) wegens gewijzigde omstandigheden.

   Zelfs advocaten blijken er moeite mee te hebben als een gesprek wordt opgenomen. Helemaal de advocaten die ook al spreken van: wij weten dat in het familierecht NIET AAN WAARHEIDSVINDING wordt gedaan. Ben dus benieuwd wat anderen vinden van de vraag of het opnemen met hem/haar wel van te voren besproken moet worden.

   Verwijderen
  2. Opnames helpen wel degelijk!
   Wat mijn ex en ik deden was na afloop het gehele gesprek op papier zetten en opsturen naar BJZ met daarin de opgave voor hen om binnen 4 werkdagen te reageren als er onduidelijkheden of onwaarheden in het verslag stonden. En dan kan je beginnen hen te chanteren met bewijs omdat alles op band staat.
   Bij ons heeft het geholpen.
   Ik ga morgen met mijn 6 kinderen eens lekker schommelen, wippen, trampoline springen, bootje varen ... met verrekijker gluren naar gezinsvoogden ... oeps, rare vogels

   Ach, je hebt van die advocaten ..., soms is het echt zo dat ouders hun rechten en de wetten beter beheersen dan sommige advocaten. Zoals prof. mr. Jaap Doek zei, advocaten durven hun mond niet open te trekken (wraken) en maken ouders onzeker door hen te laten zwijgen. Aan wiens kant staan die eigenlijk?

   Verwijderen
 5. Dat dit soort amateurs van BJZ zich nog 'jeugdbeschermer' durven te noemen. Schamen zij zich niet, of hebben ze zelf geen kinderen? Volgens mij beiden. Een ieder zou anders weten dat kinderen bij hun ouders horen en DAAR horen op te groeien en als je de jeugd 'beschermt' ga je toch niet werken bij een organisatie waarbij 'seksueel misbruik systematisch is...' (o nee, Samson had van dit onderzoeksresultaat van de wetenschappers 'inherent' gemaakt om onze BJZ-amateurs nog verder te laten gaan met hun verwoestende werk..)

  Laat ouders in ieder geval dat gesprek bij BJZ opnemen!!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vloek, vecht, huil, bid, ga niet ten onder

  Voor kinderen in tehuizen achter glas
  Voor kinderen we noemen ze niet bij name
  Voor het kind die dacht dat-ie alleen was
  Moet nu weten, we strijden allemaal samen

  Voor de ouder met de slapeloze nacht
  Voor de ouder wiens kinderen ze namen
  Voor de ouder wiens recht, wordt verkracht
  Moet nu weten, we strijden allemaal samen

  Vloek, vecht, huil, bid, ga niet ten onder
  Vloek, vecht, huil, bid, ga niet ten onder
  Vloek, vecht, huil, bid, ga niet ten onder
  Vloek, vecht, huil, bid, ga niet ten onder
  We strijden saâm

  Tegen jeugdzorg en hun mateloze trots
  In hun risicoloze hoge toren
  Op hun risicoloze hoge rots
  Ze moeten weten, zo zijn we niet geboren

  Tegen de rechters die het recht verpatsen
  Op advies van een stelletje onbekwamen
  Vol leugens, holle frasen en fratsen
  Zij zullen ’t merken: wij komen samen

  Vloek, vecht, huil, bid: zij gaan ten onder!
  Vloek, vecht, huil, bid: zij gaan ten onder!
  Vloek, vecht, huil, bid: zij gaan ten onder!
  Vloek, vecht, huil, bid: zij gaan ten onder!
  Door onze strijd! (15 x)

  (naar een lied van Ramses Shaffy: Niet zonder ons!)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Mevrouw L. Kornegoor redeneert:

  "Die trampolines kunnen echt niet hoor. Stel je voor dat heel Nederland vol komt te zitten met blije gezonde kinderen. Dan kunnen de jeugdbeschermers er geen toezicht meer op houden. Waar moet het heen als de jeugd niet meer beschermd kan worden. Speelplezier is dus niet in het belang van het kind. Springende kinderen worden dan ook ernstig bedreigd in hun ontwikkeling. De makers van deze trampolines zijn pedagogisch onbekwaam. Hier moet een onderzoek komen naar hun onderliggende problematiek."

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Lieve Ilja, sterkte maar ook heel veel succes! Jullie komen er wel uit. Blijf delen en bekendmaken.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dit bericht maakt me lichtelijk verbijsterd. Ik voel me bijna schuldig voor het geven van de trampoline. Wat een absurde actie van Jeugdzorg!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De kinderen mogen geen andere mensen ontmoeten dan moeder en oma?

  Ilja zet hem op. Ik bewonder je moed om alles in de publiciteit te brengen. Dit is nog maar het topje van de totale waanzin binnen Jeugdzorg.

  Je hoeft niet te tolereren dat er zulke absurde afspraken worden gemaakt.

  Ik begrijp ook niet waar deze Jeugdbeschermer steeds het lef vandaan haalt om je moeder met 'Beste' aan te spreken. Het is haar vriendinnetje toch niet? Wat voor opvoeding heeft mevrouw L.K. wel niet gehad? Ze kent geen fatsoen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heb je überhaupt fatsoen als je denkt dat je kinderen en ouders mag en moet kwellen in de naam van God. Oja ze zijn God zelf!

   Ik moet toch snel met Hem in gesprek om te vragen waarom Hij 'niet op trampolines springen' in de wetsvoorstellen van BJZ heeft verwerkt.

   In Friesland en Zeeland zoeken ze nog garnalenpellers en oester sorteerders zonder opleiding. AMK, BJZ, RvdK, GGz, schoolpersoneel en een hoop ambtenaren geïnfecteerd met BJZ virus, medewerkers van jeugdzorginstellingen/gevangenissen en rechters hebben voorrang op deze belangrijke functies, diegene die trampolines meenemen hebben een streepje voor.

   Verwijderen
 11. Gefeliciteerd en een dikke kus voor de kinders

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Leugens list en bedrog, meer maak ik niet mee met het Leger des Heils Zutphen. Ik zou mijn kinderen, (nadat ik was gechanteerd om onder dwang een persoonlijkheidsonderzoek te laten doen) pas mogen zien.

  Ikhad volgens Jeugdzorg een persoonlijkheidsstoornis. Ik heb een depressie gehad meer niet. Het onderzoek is gedaan en... u raad het al ik mankeer niets.

  Ik ben gezond, maar ik heb nog steeds mijn kinderen niet gezien (9 maanden nu). Leugens list en bedrog van de gezinsvoogd.

  Toen vroeg ik naar haar diploma's omdat ik twijffelde aan haar bekwaamheid en....... was ze opeens langdurig ziek en kwam niet terug als mijn gezinsvoogd.

  Nu heb ik een andere leugenaar die gewoon haar afspraken structureel niet nakomt, en dan heb je er eindelijk één, denk je dat ze bij je thuis komt, maar, ze is hier nog nooit geweest.

  Ze schrijft aan de rechtbank : "moeder zorgt er voor dat het huis netjes opegeruimd en schoon is" Hoe weet je dat, als je er nog nooit geweest bent???

  Ze belt dus de afspraak een dag van te voren af. Zal mij benieuwen wat de rechter er van vind.

  Naar mijn mening zijn het gesubsidieerde leugenaars en het is te triest voor woorden, dat ze een salaris krijgen en nog erger dat ze mensen zo kapot mogen maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De moeder wordt verboden om in haar eigen taal met de kinderen te spreken. Het is voor kinderen juist heel slecht als een moeder met haar kinderen gebroken Nederlands spreekt.
  Onderwijzeres.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Heb zelf bij jeugd zorg gewerkt, fout na fout, corrupte werkwijzen. Ze plaatsen kinderen uit huis van ouders die het met iets coaching best zelf kunnen doen en negeren ernstige signalen dat er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling. Toen ik dit aankaarte kreeg ik negatieve functioneringsgesprekken. Na burn out en kleine ontslagregeling herstellende van een fout systeem die traumatizerend is voor veel ouders en kinderen...maar ook voor ex_jeugdzorg werkers die door dit gebeuren ook ernstig beschadigd zijn...

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Waanzinnig om te lezen dat Lori Kornegoor van bjz Tiel vandaag de dag nog steeds haar gang kan, ook ik heb zeer negatieve ervaringen vergelijkbaar met zoals hier beschreven.
  En anno 2015 gaat ze nog steeds mee door heb ik helaas ervaren, liegen, verdraaien van de feiten en ontkennen ook al is het opgenomen.....triest triest triest dat zo'n takkewijf daar nog steeds mee wegkomt en kinderen of complete gezinnen geestelijk kapotmaakt.
  Ik vraag mij af hoelang dat mens zich nog zelf aan durft te kijken in de spiegel.......

  BeantwoordenVerwijderen