vrijdag 19 oktober 2012

Mr. Peter Prinsen - Delegatie naar de Eerste Kamer

Mr Ir P.J.A. Prinsen
Postbus 3040
2301 DA Leiden
Telefoon (071)-523.62.21
Telefax 084-733.50.78
btwnr: NL.0407.23.240.B.01
PRINSEN
advies
LEGAL OPINION
bezoekadres:
CROWN Business Centre
Schipholweg 103-4
Leiden
Leiden,
Kenmerk:   
Onderwe      
 
 Ope
 
18 oktober 2012,
 
Vrienden,
 
Door het w.o. Herziening maatregelen van kinderbescherming, thans aanhangig bij de Eerste Kamer, dreigt een aanzienlijke uitbreiding doorgevoerd te worden van de bevoegdheden van Jeugdzorg, ten koste van de rechtsbescherming van ouders en kinderen.
Enkele maanden geleden heeft u in een gezamenlijke inspanning bijgedragen aan een Open Brief aan de Eerste Kamer, door verspreiding van die brief onder advocaten, resulterend in maar liefst 76 medeondertekenaars.
De brief is in verkorte vorm een dezer dagen verschenen in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, aflevering 10, oktober 2012. 
Ik had de brief op 16 april 2012 aangeboden aan FJR ter publicatie. De redactie van FJR was onverbiddelijk ten aanzien van de categorie (Opinie), dientengevolge het aantal woorden (2.500 i.p.v. de 5.000) alsmede het aantal te vermelden auteurs. Na bewerking is de brief in de huidige vorm gepubliceerd. In het FJR-artikel wordt verwezen naar de website waar de volledige lijst van medeondertekenaars is vermeld alsmede de volledige oorspronkelijke brief.
Stand van zaken en actualiteit:
·         Op 27 juli 2012 is, na meer dan een jaar wachten, de Memorie van Antwoord van de Staatssecretaris verschenen.
·         A.s. dinsdag 23 oktober 2012 zal een nader verslag door de E.K. worden vastgesteld.
·         Direct na publicatie in FJR is de (volledige) open brief op 17 oktober 2012 per e-mail verzonden naar de Griffie van de Eerste Kamer.
·         De nadere Memorie van Antwoord en (naar alle waarschijnlijkheid) de mondelinge behandeling door de E.K. zal niet lang op zich laten wachten.
·         Los daarvan en min of meer toevallig: op 1 november a.s. vindt in Leiden het congres “De OTS 90 jaar: versleten of vitaal?” plaats. Daarin is ruim plaats ingeruimd voor een debat over het w.o.
En verder…
Het voornemen bestaat om met een uit de ondertekenaars te formeren delegatie gesprekken aan te gaan met E.K.-fractiewoordvoerders (in een formele hoorzitting wellicht?) alsmede met de rechterlijke macht, Orde van Advocaten etc.
Gaarne zeg ik u dank voor uw medewerking bij het verspreiden.
Met vriendelijke groet,
P.J.A. Prinsen

Volledige brief aan de Eerste Kamer:

http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

2 opmerkingen:

 1. Ook via de wetenschap werd de Eerste Kamer geïnformeerd:
  https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012.10.19%20EersteKamer%20Jeugdwet-AZF-DH.pdf

  (Selecteer link, copieer, en pak in browser, en Enter)

  Het is te hopen dat de wetgeving rond het Eerste Burgerlijk Wetboek (BW1) en de jeugdzorg niet domweg zullen doorgaan.
  Opdat er gewetensvolle mensen mogen zijn in de politiek.
  Niet goedgelovig in deze beroepsgroep (met lobby) die niet-zelfreinigend bleek.

  De verhalen van ouders zijn vaak waar en gedocumenteerd! Hoe groot het ongeloof ook is van niet-ervaren en niet-onderzoekende derden. - Onderzocht door advocaten, onafhankelijke wetenschappers en ouder-ondersteuners als toch waar.
  Ongeloofwaardig maar toch bedroevend echt.
  En dat in Nederland!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook de Kinderombudsman heeft de politiek een waarschuwing gegeven, elders op deze site.
  De Vaste Kamercommissie is ook gewaarschuwd:
  https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012.X%20TwKamer-comVWS%20FIOM-adopzorg.pdf .

  Waar bezuinigd wordt op specialisme, terwijl de jeugdzorgwerkers niet doorsturen naar nodig specialisme, dan zit het erg scheef in deze branche. Werkgelegenheid scheppen over de hoofden van kinderen heen.
  Schadelijk!
  Bezuinig liever op de BJZ's en gi's. Maak de effectieve diagnostische specialist toegankelijker.

  BeantwoordenVerwijderen