donderdag 11 oktober 2012

Leger des Heils betrokken bij bekering moslimkinderen

Bron: Moslim Vandaag
www.moslimvandaag.nl

http://www.moslimvandaag.nl/leger-des-heils-betrokken-bij-bekering-moslimkinderen/


Nora Naber

Leger des Heils betrokken bij bekering moslimkinderenNadat in 2011 een moslimjongen in Limburg werd gedoopt in een christelijk pleeggezin, is er nu bekend geworden dat in 2012 twee meisjes uit een Irakees asielzoekersgezin uit Biddinghuizen gedoopt zijn. En opnieuw kijkt Bureau Jeugdzorg toe, terwijl in dit geval het Leger des Heils zich over de kinderen ontfermt. Bureau Jeugdzorg hanteert, zo zegt men, het principe van het Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, dat het kind in de eigen omgeving of in een omgeving dat het meest bij zijn thuissituatie past, geplaatst dient te worden. Bureau Jeugdzorg is daar zelfs toe verplicht.
Hoort een moslimkind thuis in een christelijk gezin met bekeringsdrang? Moet Bureau Jeugdzorg niet ingrijpen in een dergelijke situatie? In het geval van de moslimjongen uit Limburg blijkt dat de drang om te bekeren heel ver gaat, aangezien het kind zijn moeder tijdens bezoekmomenten uitschold voor ‘monkey’ en haar hoofddoek af wilde trekken toen zij ging bidden. De bekering zou hebben plaats gevonden omdat het kind zich anders buitengesloten voelde. Bureau Jeugdzorg Limburg nam vervolgens geen stappen. Wel gaven ze aan er niet blij mee te zijn. Na Kamervragen die, zo bleek uiteindelijk, omzeilend en rechtbreiend beantwoord werden door Bureau Jeugdzorg Limburg zelf, veranderde er niets aan de situatie.
Begin 2012 is het opnieuw raak. Twee dochters van de Irakese familie Sheik Elias uit Biddinghuizen laten zich dopen, nadat zes kinderen van het gezin vanaf april 2010 in verschillende christelijk gezinshuizen en instellingen zijn geplaatst. De uithuisplaatsing was nodig omdat vader agressief zou zijn, zo was in eerste instantie de beweegreden van het Leger des Heils dat zich over de kinderen ontfermde. Een jaar later wordt echter een andere reden genoemd, namelijk dat de ouders niet over opvoedingsvaardigheden zouden beschikken. In 2011 vraagt het Leger des Heils aan de psychologen van interculturele instelling I-PSY om een onderzoek te verrichten betreffende de veiligheid van de kinderen tijdens de contacten met ouders, aangezien de vader volgens de gezinsvoogd verbaal agressief, manipulerend en niet betrouwbaar zou zijn.  De instelling maakt een rapport op dat door Sheik Elias op het internet geplaatst is. I-PSY constateert dat de kinderen juist allemaal blij zijn met de momenten dat ze de ouders zien. De kinderen lijken helemaal niet bang voor hun vader. Wel geven de kinderen aan dat de ouders relatieproblemen hadden, maar er lijkt geen sprake van agressie te zijn. Wat de psychologen opmerken is dat vader star wordt als hij het gevoel heeft dat zijn gezin onrecht wordt aangedaan. Het valt I-PSY verder op dat het Leger des Heils de ouders corrigeert op hun gedrag waar de kinderen bij zijn, zo is te lezen in hun rapport. De instelling raadt a.d.h.v. het onderzoek aan het aantal bezoeken uit te breiden. Het uiteindelijke doel zou de terugplaatsing van de kinderen moeten zijn met thuisbegeleiding van de ouders. Ze vragen verder mededogen met het gezin dat uit Irak is gevlucht om hun kinderen een veilige toekomst te bieden.

Het Leger des Heils gooit het onderzoek van I-PSYvervolgens de prullenbak in omdat zij -dit zijn hun woorden- ‘bevestigd willen zien dat ouders onbekwaam zijn of de problematiek van de kinderen niet aan kunnen’. Ook deze brief van het Leger des Heils hebben de ouders op het internet gezet. De ouders zijn geschokt. Vader JalalSheik Elias op zijn website: “Is het hier een traditie in Nederland om kinderen met een ander geloof te bekeren en naar keren te sturen waar ze niet horen? Zelfs de rechter had dit verboden. En mag een Kinderbescherming dan zo maar eigen rechtertje spelen? Hiermee wordt bewezen dat het Leger des Heils niet onafhankelijk kan opereren bij de opvang van kinderen…..Iemand pakt onze kinderen af zonder enige geldige reden, stopt ze daarna bij een christelijke geloofsgemeenschap en wij moeten rustig blijven? Wij zijn hierheen gevlucht uit Irak om ons veilig te voelen en niet om onze kinderen af te laten pakken, terwijl wij elke vorm van hulp hebben aangenomen. Na twee jaar Bureau Jeugdzorg en Leger des Heils zijn twee dochters van de familie christen geworden.”
Remco is een vriend van het gezin. Hij zegt er van overtuigd te zijn dat de kinderen bewust “gehersenspoeld”  zijn. “De nu 5-jarige dochter was nog met net een jaar bij de ouders weg en was al christelijke liederen aan het neuriën en zingen. Ook worden de kinderen verschrikkelijk onder druk gezet door het Leger des Heils en elke keer krijgen ze te horen dat ze worden opgesloten in gesloten instellingen als ze niet meewerken.” De jongste zoon van het gezin van 13 jaar oud is al in een gesloten inrichting geplaatst en voor de een na jongste zoon dreigt dit ook te gebeuren, vertelt Remco. “De jongste liep rond op de snelweg. Die zag het allemaal niet meer zitten. Nu zetten ze ook de andere zoon onder druk.” Behalve dat hun zoon onder druk zou worden gezet, gebeurt dit ook met vader: “Vader is een paar keer gebeld door de Raad van de Kinderbescherming uit Zwolle. Hij moet daar verschijnen, omdat zijn zoon een diefstal gepleegd zou hebben en nu moet meewerken aan een plan van aanpak. En dat terwijl de kinderen niet meer bij hem wonen.” Remco gaat er vanuit dat ze de vader “gek” willen maken. “Ze belden een paar keer achter elkaar. Het lijkt alsof ze hem boos willen maken. Toen ze nog een keer belden, nam ik de telefoon aan. Daar schrokken ze van. Iemand die Nederlands sprak. Toen hielden ze op met bellen.” Wel zou vader nog in Zwolle worden verwacht om mee te werken aan het plan van aanpak, terwijl hij het gezag al lang niet meer heeft.
Remco maakt zich er duidelijk druk om dat er, zo zegt hij, misbruik wordt gemaakt van het feit dat de ouders de taal niet goed beheersen. Maar het gaat nog verder, zo maakt Sheik Elias duidelijk: “Als wij onze jongste mogen zien –en dat is eenmaal in de maand een uur lang – moet mijn vrouw met de jongste spelen en mag ik niets zeggen. De kleine zegt: “Baba, mag ik een keer bij jou logeren?” Dan sissen ze: “Nee, dat mag  niet.” En ik mag dan niets zeggen. Ook moet mijn vrouw haar hoofddoek af doen, als ze met de kleine speelt. Dat kan toch niet zo maar; we zijn hier toch in Nederland?” 
Remco blijft de familie steunen, zo zegt hij. Anderen die de familie wilden helpen, zijn er uit angst mee gestopt. “Zij werden namelijk bedreigd dat ook hun kinderen zouden worden afgepakt,” zegt de Nederlandse vriend van de familie. Remco is hier niet bang voor: “Ik ken hun werkwijze en weet wat ze willen,” verklaart hij.
De oudste dochters zijn nu volwassen. Maar toch worden ze tot vandaag de dag belet om naar huis te komen.  “Toen de oudste dochter 18 jaar werd, wilde ze gelijk terug komen naar haar ouders, maar zij is vervolgens meerdere malen door de politie en M (van het gezinshuis, red.) terug gehaald. Ze zou schulden gemaakt hebben. Toen zij 17 jaar oud was, was ze een keer weg gelopen van de instelling waar ze toen verbleef. Ze kwam hier naar toe. Rond een uur ’s nachts kwamen er dertien politie-eenheden om haar weer terug te halen. Ze vluchtte via de achterdeur de tuin in. Uiteindelijk hebben ze haar aan de haren uit de boom getrokken, waarbij haar arm zwaar gekneusd is en waar ze nog steeds last van heeft.”Ze had niet mogen weglopen, was de uitleg.
Jalal Sjeik Elias vindt het onbegrijpelijk, dat het Leger des Heils zo maar zijn gang kan gaan.“Hoeveel bewijs moet er nog komen, voordat er ongelukken gebeuren tussen meerdere geloofsgemeenschappen? Moeten alle moslims en andere gelovigen straks bang zijn dat hun kinderen door Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils worden bekeerd tot het christelijke geloof?”
Het gaat niet alleen om moslimkinderen die bekeerd worden, beweert Remco. Ook andersgelovigen zouden bewust in streng christelijke pleeggezinnen of gezinshuizen worden geplaatst. Vervolgens wordt hen het geloof opgedrongen. Zo moeten de kinderen mee naar de kerk. “Een Marokkaanse vriend van mijn zoon heeft in hetzelfde gezinshuis gezeten als mijn dochters. Ze moesten verplicht mee bidden. Als ze dat niet deden, kregen ze slaag of ze kregen geen eten. Dat is wat hij mij vertelde,” zo legt vader uit.
Moslim Vandaag heeft contact gezocht met Bureau Jeugdzorg Flevoland. De persvoorlichter geeft aan dat het Leger des Heils de zorg heeft overgenomen. Woordvoerder D.P. Kroeze van het Leger des Heilsmet wie we vervolgens contact opnemen, belooft tijdig te reageren, maar uiteindelijk laat het Leger des Heils niets meer van zich horen.
Inmiddels is er voor al degenen die zich onrechtvaardig behandeld voelen door jeugdzorg of de Raad van de Kinderbescherming een stichting opgericht. De Stichting Pro Jeugd heeft als doel misstanden in de jeugdzorg aan te pakken. Daarnaast is er op facebook de pagina Islamitisch Platform Zorg en Onderwijs in het leven geroepen om o.a. misstanden te kunnen melden.
Met medewerking van Ranada van Kralingen (jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com)

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/update-islamitische-jongen-in.html

Update 12 oktober 2012: De familie wordt nu gedreigd met ontzetting uit de ouderlijke macht.


                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse10 opmerkingen:

 1. Tja, Nederland is eigenlijk gewoon een geschift apenland.

  Reservaat voor idioten, en de meesten daarvan werken blijkbaar bij de jeugdhulpverlening.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wow, als ouder(s) stel je niets meer voor in dit land. Je wordt vernedert, bedreigd alsof het heel gewoon is, je wordt geïntimideerd, valselijk beschuldigt, respectloos behandeld, vernield, je kan en mag niet bekwaam zijn om op te voeden, je rechten worden van je afgepakt en genegeerd.
  Het is al lange tijd bekend dat de pijlen van BJZ gericht zijn op asielzoekers, bezaaid met trauma's, en buitenlandse kinderen. Die gezinnen moeten ook nog eens de barbaarse praktijken doorstaan!?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Lees maar op www.wetten.nl bij BW1 naar artikelen 254 en verder.
  Daar komt geen geloof meer in voor!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wet op de Jeugdzorg artikel 15:

   De stichting gaat bij de uitoefening van haar taken uit van de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond van de cliënt.

   Verwijderen
 4. Er zijn verschillende kranten die zouden willen weten of er daadwerkelijk christelijke netwerken zijn die tot doel hebben niet-christenen te bekeren. Het gaat dus niet alleen om moslimkinderen. In het geval van moslims is de situatie nog schrijnender omdat misbruik wordt gemaakt van de taalachterstand. Alles wat BJZ, Raad voor de Kinderbescherming, gezinsvoogden, raadsonderzoekers etc. op papier zetten en waartegen ouders niet protesteren middels een schriftelijk bezwaar, is WAAR voor de kinderrechter.

  Nora

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De geschiedenis herhaalt zich!!!!

  We zijn gezegend met moderne kruisridders.

  Met de bijbel in de hand en aan hun zijde de wapendragers van de staat,roven zij kinderen en onderdrukken hen die anders denken.

  Uit naam van God en de Staat......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Iemand die goed is in zijn vak is niet bang voor kritiek. Misschien leer je wat, of je hebt als goede professional ook goede argumenten.

   De angst voor kritiek en de reacties op kritiek van jeugdzorg zeggen al genoeg.

   Verwijderen
 6. We hebben ook indringers van het Leger des Heils over de vloer gehad. Over hun geloof wilde ze niets zeggen. Ze gedroegen zich ook niet als christenen. En in het contactjournaal kwamen we de volgende tekst tegen:

  Gezinsvoogd: "Ze [ouders] hadden helemaal door dat die mensen [Leger des Heils] niet gelovig waren."

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Uitstekend verhaal! Hoor, wederhoor, feiten. Goed uitgezocht, goed ook de credits zelf gekregen voor de research van Ranada.

  Knap gedaan, dit soort verhalen dragen dus bij aan jullie 'autoriteit' zoals dat heet. Dit kunnen ook niet veel partijen in Nederland.

  Goed ook die samenwerking gezocht met dit andere medium. Heel knap gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen