woensdag 10 oktober 2012

Geen extra toezicht op Pleegouders door inspectie jeugdzorg

juli 2012

De PVV Fractie heeft de regering gevraagd na te gaan of de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) of de inspectie jeugdzorg een rol zou kunnen spelen bij het toezicht op pleeggezinnen, zowel bij de screening als ook bij het vervolgtraject. Zij zouden daarbij graag zien dat er sprake is van onaangekondigde bezoeken bij de families thuis.
De Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS, CDA) heeft laten weten van oordeel te zijn dat dit een te zwaar middel is om controle uit te oefenen op (aspirant) pleegouders.

De Staatssecretaris vind Het verrichten van de screening van aspirant pleegouders een taak van de pleegzorgaanbieder en de Raad voor de kinderbescherming met de huidige screening geeft de Raad voor de kinderbescherming een verklaring van geen bezwaar af en leggen medewerkers van de pleegzorgaanbieder huisbezoeken af aan de aspirant pleegouders.De Staatssecretaris ziet geen reden om hier een aanvullende taak toe te delen aan de Inspectie jeugdzorg.

Ook wou de PVV extra controle in het vervolgtraject door onaangekondigde huisbezoeken.
Dit is naar het oordeel van de staatssecretaris te verstrekkend en een te zwaar middel, omdat dit de privéleven, familie- en gezinsleven van pleegouders te veel zou schaden en vind dat de rol die nu is toebedeeld aan de pleegzorgorganisaties en de inspectie jeugdzorg de belangen voldoende zijn gewaarborgd

Dit heeft de staatssecretaris vandaag laten weten middels een brief aan de tweede kamer

Bron: VWS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten