dinsdag 9 oktober 2012

Te voorzichtig met het erkennen van fouten

http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/opstelten-belooft-slachtoffers-hulp-en-onderste-r1056

De overheid erkent volledig het leed dat slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg is aangedaan.
Dat stelde minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) gisteren na publicatie van het rapport van de commissie-Samson, zonder volmondig excuses aan te bieden. Hij zegde toe te zullen bekijken hoe de slachtoffers met hulp en ondersteuning tegemoet kunnen worden gekomen. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) wilde slagvaardig aan het werk met de conclusies van de onderzoekers.

Te voorzichtig

PvdA, SP en PVV vonden dat niet genoeg. Volgens de PvdA was het kabinet nog te voorzichtig met het erkennen van de fouten.

Het PvdA-Kamerlid Arib verwoordde het als volgt: „Ze moeten gewoon excuses aanbieden aan de slachtoffers en consequenties eraan verbinden zoals genoegdoening en compensatie. Als overheid moet je onomwonden zeggen: ’Het spijt ons, we hebben gefaald’. Als dat dan juridische en financiële consequenties heeft, moet je die dragen.”

De PVV en de SP sloten zich daarbij aan. „Terughoudendheid is niet gepast”, stelde PVV-Kamerlid Helder. „Begin met sorry zeggen en als er genoegdoening is, moet dat ook gebeuren. Het begint met compensatie.” Ook de SP vond dat dat het kabinet zou sieren. „Erkenning voor wat slachtoffers is aangedaan moet er echt komen, door instanties, maar ook door ons”, meende VVD-Kamerlid Van der Burg. „Onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn de kinderen daar geplaatst.” Zij vond wel dat het in eerste instantie aan de instellingen was om excuses aan te bieden.

Jeugdzorg Nederland deed dat gisteren bij monde van bestuurslid Ans van de Maat, die zei „diep in het hart” te zijn geraakt. „We kunnen de pijn niet wegnemen. We kunnen wel hulp organiseren om mensen te helpen het leed te verwerken.”

Met het oog op de toekomst heeft Jeugdzorg een commissie ingesteld die een kwaliteitskader moet opstellen om seksueel misbruik in instellingen zoveel mogelijk te beperken. Voor de commissie is oud-minister André Rouvoet aangetrokken, die als toenmalig minister van Jeugd en Gezin mede de opdracht gaf voor het onderzoek van Samson.

Meldplicht

Veel aanbevelingen van de commissie-Samson vonden gehoor in de Kamer. Zo moet personeel in de jeugdzorg beter opgeleid worden om kindermisbruik te herkennen. Een Kamermeerderheid wilde de meldcode van het kabinet daarnaast vervangen door een verdergaande meldplicht. De wens van de PvdA om ook als Kamer nog een parlementair onderzoek op te tuigen kreeg geen bijval.

Oud-procureur-generaal Rieke Samson zei geraakt te zijn geweest door wat haar commissie allemaal op tafel kreeg. De overheid heeft gefaald, constateerde zij. Opvallend is wel de conclusie dat het meeste misbruik heeft plaatsgevonden tussen leeftijdsgenoten, dat door groepsleiders vrijwel niet werd opgemerkt.

Commissievoorzitter Samsom sprak van „systematisch misbruik, inherent aan jeugdzorg”.

Bron: Telegraaf

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
3 opmerkingen:

 1. Ik wordt kotsmisselijk van de hulp die de overheid ons door de strot duwt.

  Dringt het daar in Den Haag nog steeds niet tot ze door dat het volk zijn eigen boontjes wel kan doppen. De overheid moet gewoon met hun poten afblijven van onze kinderen en van de vele slachtoffers die ze maken.

  Als Jeugdzorg niet bestond dan waren al deze kinderen nog gewoon bij hun ouders, familie, vrienden of kennissen en waren ze ook niet zo systematisch misbruikt!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De overgang van vrijwillig kader van hulp zoeken en krijgen, tegenover de indicatie tot dwangmaatregelen (OTS en UHP) anderzijds moet veel meer genormaliseerd bij één overheidsinstelling zelf, de RvdK onder voorwaarden, diagnostisch onderzocht worden.

  De aanlevering van OTS-onderzoeken en UHP-onderzoeken dient aangegeven te worden door diagnosten na een doorverwijzing van 'jeugdzorg'. Eerst hulp thuis! Ondersteun ouders naar BW1:257, maar dan niet door lager-opgeleide sociaal werkers uit BJZ.

  Geef het mandaat voor begeleiding van gezinnen aan diagnosten/therapeuten.
  Kwaliteit leidt tot snellere, effectievere oplossing, met minder of geen gevolg-schades door onjuist indiceren in BJZ.

  De dwangmatige 'hulp' van de overheid via particuliere en ingekochte instellingen mag wettelijk naar internationale verdragen niet.
  Het moet een eigen overheidstaak zijn, dat aan de verdragen voldoet, waaronder IVRK art. 3--24. Zo is wetgeving en rechtspraak via het niveau van BJZ naar Grondwet art. 94 infaam.

  Zeker nu de 'jeugdzorg' over de afgelopen decennia heeft bewezen slechte vertegenwoordiging van kindbelangen afdekkend te zijn geweest, misbruikmeldingen negerend of wegschuivend, zou deze dwangmatige overgang tot schadende beschermingsmaatregelen teruggenomen dienen te worden.
  Het kind voelt zich in een vreemde pleegsituatie niet veiliger, en ontwikkelt zich slechter dan bij thuishulp.

  Zeker met het tweesporen-beleidsplan op
  https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012%20Jeugd-beschermingsplan%20Meldingen%20-SSF.pdf
  is een bescherming voor kinderen twee kanten op, ook tegen de onkunde van 'jeugdzorg', te verkrijgen.

  Een overheidstaak.
  Die minder kost dan heel de opzet van bureaus jeugdzorg en CJG's bij elkaar, nog afgezien van de gevolgschade die deze onkundige (sociaal-werk)zorg in BJZ heeft opgeleverd.
  Kinderen die uithuis zijn geplaatst lopen bijna allemaal achter in hun ontwikkeling.
  Dat zegt wat!

  Het seksueel misbruik is een topje van de ijsberg dat een van de onkundige handelingen door jeugd-'zorg' voorstelt. De ongeloofwaardige verhalen van gewone ouders onder OTS zijn toch waar.
  Er is veel meer schade-handelen onder 'toezicht'.
  Als wetenschappers, jeugdrechtadvocaten, raadheren van het Hof, artsen, ouder-ondersteuners en ouderorganisaties dit bevinden, dan zou er lering uit getrokken moeten worden,
  boven de ongefundeerde meningenpolitiek van de overheden.

  Seksueel misbruik is traumatisch... maar ook het je ouders ontnomen worden, zoals een afgestaan-ervaring van geadopteerden.
  Zo 85% van de geadopteerde mensen voor hun identiteitsontwikkeling en eigenwaarde hun genetische afkomst willen kennen, zo geldt dat ook voor aan pleegzorg afgestane opgroeienden (UHP).
  Te lage omgangsregelingen die we in de praktijk zien, zijn schadend en onvoldoende; zijn een toonbeeld van onkunde in BJZ.

  De BJZ's zouden als niet-specialisten uit de aanstaande jeugdwet en inkoop-mogelijkheid geschrapt dienen te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Rapport Samson concludeert: ‘Omringd door zorg, en toch niet veilig’.
  Vraagje: Ik heb geen uit huis geplaatst kind, maar als ik dat had wat zou ik kunnen doen om die uithuisplaatsing op dit moment ongedaan te maken?

  BeantwoordenVerwijderen