woensdag 10 oktober 2012

Wat zei Ans...


Wat Ans zei op 8 oktober.
Ik ben diep in mijn hart geraakt! We kunnen de pijn niet wegnemen. We kunnen wel hulp organiseren om mensen te helpen het leed te  verwerken. We gaan een kwaliteitskader opstellen om seksueel misbruik in instellingen zoveel mogelijk te beperken.
 
Wat Jeugdzorg Nederland over Ans zegt.

Ans heeft een talent voor het verbinden van de alledaagse praktijk met bestuurlijke processen. Ze kan schijnbaar ingewikkelde zaken vertalen naar eenvoudige en werkbare concepten. Als organisatieantropoloog richt Ans zich op (organisatie) cultuurontwikkelingen in strategisch perspectief.

Ans vormt samen met Frank Candel de raad van bestuur van LSG-Rentray & Zonnehuizen, een gespecialiseerde instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Daarvoor was ze bestuurder van De Rading Jeugd & Opvoedhulp en maakte van 2010 tot eind 2011 deel uit van het branchebestuur van Jeugdzorg Nederland. Tegenwoordig treedt Ans namens Jeugdzorg Nederland op als gemandateerd woordvoerder inzake de aanpak van  seksueel misbruik.

Waan

De waan van de dag (8 oktober) is weer voorbij. De waan van Jeugdzorg gaat gewoon weer door. Het rapport van  de commissie Samson is aangeboden, een nieuwe commissie o.l.v. dhr. Rouvoet is ingesteld en Ans gaat een kwaliteitskader opstellen. Ook gaat Ans hulp organiseren om het leed te verwerken. Want: schijnbaar kan Ans ingewikkelde zaken vertalen naar eenvoudige werkbare concepten.

Advies

In de documentaire van de commissie Samson vertelt een vrouw: ‘Als ze me thuis hadden gelaten was me een hoop ellende bespaard gebleven!’ Duidelijker en eenvoudiger kan een advies niet zijn. Weet je Ans wat het meest werkbare concept is? Jeugdzorg opdoeken! Zo organiseer je hulp, dat een hoop leed voorkomt.

YB

4 opmerkingen:

 1. Rentray, is dat niet die instellingen waaruit regelmatig kinderen weglopen omdat ze misbruikt worden?
  Dan was Ans toch al lang op de hoogte? Of zit ze alleen maar voor de vorm in het Bestuur?
  Hopelijk vergeet Rouvoet niet ook kritisch te kijken naar de Besturen en Raden van Toezicht van de jeugdzorginstellingen en bureaus jeugdzorg. Gezien de ervaring met deze man toen hij nog minister was, is er weinig hoop op.
  Blijf elkaar maar lekker voor de gek houden, de bom barst vanzelf!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ans is woordvoerder van de MO-groep (Maatschappelijk Ondernemers-groep, intussen omgedoopt tot de misleidende term 'Jeugdzorg Nederland').

  Het lijkt zo een officiële instelling, maar het is gewoon een branchevereniging.

  En wat doe je als Ansje-woordvoerder van de ondernemers?

  Gewoon een beetje lullen om de handel op gang te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Statuten Jeugdzorg Nederland:
  Doel en middelen
  Artikel 2
  2.1 Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in de branche Jeugdzorg alsmede collectieve en individuele dienstverlening ten behoeve van haar leden, waaronder het ondersteunen van de leden bij het vervullen van de werkgeversfunctie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2.2 De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a. het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking tussen haar leden;
  b. het positioneren en profileren van de branche Jeugdzorg en het ontwikkelen van een strategisch branchebeleid;
  c. het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van de jeugdzorg;
  d. het bevorderen van de samenwerking met verwante brancheverenigingen;
  e. het voeren van overleg en onderhandelingen met organisaties van werknemers en het treffen van regelingen inzake arbeidsvoorwaarden casu quo het aangaan, wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede het voeren van uitvoeringsoverleg, met organisaties van werknemers;
  f. het geven van voorlichting en adviezen alsmede het verlenen van diensten aan haar leden;
  g. het vertegenwoordigen van de branche Jeugdzorg en van haar leden op nationaal en internationaal niveau;
  h. het bevorderen van een positieve maatschappelijke beeldvorming van de branche Jeugdzorg en van haar leden;
  i. het verlenen van medewerking aan arbitrale rechtspraak;
  j. alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

  Lidmaatschap
  Artikel 3
  3.1 Leden van de vereniging kunnen rechtspersonen zijn die een of meer maatschappelijke ondernemingen in stand houden die werkzaam zijn op het terrein van de zorg voor jeugd alsmede organisaties die een ondersteunende functie ten behoeve van deze instellingen vervullen.
  3.2 Het lidmaatschap van de vereniging omvat alle maatschappelijke ondernemingen op het terrein van de jeugdzorg die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen in stand worden gehouden, tenzij het bestuur van de vereniging in een concreet geval beslist dat het lidmaatschap zich niet uitstrekt tot een of meerdere maatschappelijke ondernemingen of (een deel van de) specifieke branche(s) waarin het desbetreffende lid werkzaam is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. OK

  Nu even het functioneren van Ans terugbrengen tot een eenvoudig en werkbaar concept:

  Ans kletst uit haar nek zonder dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen haar uitspraken en de dagelijkse (werk-)praktijk in de jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen